Zmienianie typu zadania w celu dokładniejszego planowania

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po przydzieleniu kilku osób do zadania może się okazać, że jego czas trwania jest dłuższy, niż oczekiwano. Może też zajść sytuacja odwrotna. Każdy z tych przypadków stanowi problem. Niektóre zadania, takie jak schnięcie betonu, mają stały czas trwania, niezależnie od liczby pracowników przydzielonych do ich wykonania. Inne zadania, takie jak budowanie dróg czy pisanie oprogramowania, trwają dłużej lub krócej, zależnie od przydzielonej liczby pracowników i ilości zasobów.

 • Aby zmienić typy zadań w celu lepszego odzwierciedlenia danej sytuacji, kliknij dwukrotnie zadanie, kliknij pozycję Zaawansowane i zmień typ zadania.

Porada:  Aby zrobić to szybciej, dodaj kolumnę Typ zadania do widoku arkusza. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, a następnie kliknij polecenie Wstaw kolumnę.

Dokładniejsze zapoznanie się z typami zadań

Jak typy zadań wpływają na harmonogram

Rzeczywisty przykład sterowania czasem realizacji zadań

Jak typy zadań wpływają na harmonogram

Formuła planowania korzystająca z trzech wartości: praca, czas trwania i jednostki przydziału są używane w programie Project:

Praca = czas trwania x jednostki

Ustawienie typu zadania umożliwia "Napraw" (lub wprowadzić zmieniać) jedną z następujących wartości. Jedną z wartości ustalania umieści priorytet na tę wartość projektem informowania nie chcesz, aby go zmienić po zmianie tych dwóch wartości. Dotyczy to zarówno zadań zaplanowanych automatycznie i ręcznie.

Oto poręczna tabela ułatwiająca opanowanie wszystkich ruchomych elementów formuły planowania.

W zadaniu

Jeżeli zmienisz jednostki

Jeżeli zmienisz czas trwania

W razie zmiany pracy

Zadanie o stałej liczbie jednostek

Czas trwania jest obliczany ponownie.

Praca jest obliczana ponownie.

Czas trwania jest obliczany ponownie.

Zadanie o stałej pracy   

Czas trwania jest obliczany ponownie.

Jednostki są obliczane ponownie.

Czas trwania jest obliczany ponownie.

Zadanie o stałym czasie trwania

Praca jest obliczana ponownie.

Praca jest obliczana ponownie.

Jednostki są obliczane ponownie.

Przyjrzyjmy się typów zadań trzy lepiej. Ustalanie jedną z następujących wartości zapewnia możliwości kontrolę nad harmonogramu. Ale przed przeczytaniem na upewnij się, opis różnic między trzech kolumn planowania projektu: praca, czas trwania i jednostki oraz jak są powiązane ze sobą. Aby przypomnieć Szybkie czytanie jak program Project ma planować zadania: w tle.

Wszyscy mają z tym problemy, dlatego nie zniechęcaj się, jeżeli nie zrozumiesz tego od razu. Opanowanie tych kwestii ułatwi Ci zdobycie biegłości w zarządzaniu projektami, jeśli tylko zrozumiesz, jak sterować czasami trwania zadań za pomocą typów zadań.

Poniższa tabela zawiera podsumowanie typów zadań i ich wpływu na harmonogram.

Typ zadania

Wpływ na harmonogram

O stałej liczbie jednostek

To ustawienie zakłada, że znana jest liczba osób przydzielonych do zadania (jednostek) i nie chcesz jej zmieniać, nawet jeżeli czas trwania się zmieni. Kiedy zmienia się praca w zadaniu, zmienia się też czas trwania, ale nie liczba osób. Ten typ zadań odpowiada większości rzeczywistych zadań w każdym projekcie.

Przykład: Przydzielono jedną osobę do napisania raportu, co powinno zająć dwie godziny. Jeżeli zdecydujesz, że w rzeczywistości te dwie godziny pracy nad raportem należy rozłożyć na dwa dni w kalendarzu, możesz zmienić czas trwania na dwa dni — bez zmiany liczby osób przydzielonych do pisania raportu. Prawdopodobnie nie chcesz, aby raport pisały więcej niż dwie osoby. Innymi słowy — chcesz, aby liczba jednostek (jedna osoba) została taka sama.

Uwaga: W programie Project to ustawienie jest zwykle przydzielane do zadań. Aby zmienić to ustawienie domyślne, kliknij pozycję Plik > Opcje > Harmonogram, a następnie wybierz inny typ zadania z listy Domyślny typ zadania.

O stałej pracy

To ustawienie zakłada, że praca się nie zmienia, nawet po zmianie czasów trwania lub dodaniu pracowników. Użyj tego ustawienia, jeżeli chcesz sterować czasem trwania zadań, dodając lub usuwając pracowników.

Przykład: Zaprojektowanie dużego ogrodu w ramach projektu domu zajmuje 300 godzin. Chcesz rozpocząć budowę ogrodu jak najszybciej, więc zaczynasz przydzielać do tej pracy (zadania) większą liczbę ogrodników. Czas trwania zadania dotyczącego ogrodu zacznie się zmniejszać w miarę dodawania kolejnych pracowników.

Uwaga: Nie można zmienić ustawienia wg nakładu pracy dla zadania o stałej pracy. Program Project nie należy rozważyć, czy zadania o stałej pracy wartościami elastycznej pracy i są zatem zawsze według nakładu pracy. Możesz zmienić planowane według nakładu pracy ustawienie do typów zadań.

O stałym czasie trwania

To ustawienie zakłada, że czas trwania się nie zmienia, nawet jeżeli do zadania przydzielonych zostaje więcej osób. Użyj tego ustawienia, jeżeli znasz czas trwania zadania przed uzyskaniem o nim innych informacji.

Przykład   : cotygodniowe spotkanie dotyczące stanu może zająć godziny. Zmniejszy zestawu to zadanie o stałym czasie trwania, inaczej podczas przypisywania osób do zadania, czas trwania spotkania. Możemy wszystkich wiesz, dodawanie osób do spotkania nie mogących zmniejszyć ich długość (go można nawet ułatwienia ich więcej!)

Początek strony

Rzeczywisty przykład sterowania czasem realizacji zadań

Następujące trzy scenariusze pokazują efekt wpływu (a więc kontroli) typów zadań na czas realizacji zadań w całym harmonogramie.

Scenariusz 1. Zmienianie typu zadania na zadanie o stałej liczbie jednostek

Załóżmy, że masz zadanie o stałej liczbie jednostek z 1 pracownikiem w pełnym wymiarze czasu, dostępnym 8 godzin dziennie. Ustawiasz w zadaniu 10-dniowy czas trwania i 80 godzin praca.

Co zmieniasz

Co się dzieje w programie Project

Dodawanie pełnym wymiarze czasu pracy zasobu

W programie Project zostanie ponownie obliczony czas trwania zadania. Zadanie ma teraz przydzielone 2 jednostki, 5-dniowy czas trwania i 80 godzin pracy.

Zwiększenie czasu trwania

Jeżeli masz na wykonanie zadania 8 dni zamiast 10, w programie Project zostanie ponownie obliczona praca w zadaniu. Zadanie ma teraz 8-dniowy czas trwania, 64 godziny pracy i 1 jednostkę zasobów.

Zmiana pracy

Jeżeli zadanie zajmie dodatkowo 20 godzin pracy, w programie Project zostanie ponownie obliczony czas trwania zadania. Zadanie ma teraz 100 godzin pracy, czas trwania wynoszący 12,5 dnia i 1 jednostkę zasobów.

Scenariusz 2. Zmienianie typu zadania na zadanie o stałej pracy

Teraz zmieniasz to zadanie w zadanie o stałej pracy. Oznacza to, że w zadaniu może być tylko tyle pracy, ile zostało określone: ani mniej, ani więcej. Pamiętaj — zadanie ma 1 pracownika w pełnym wymiarze czasu dostępnego 8 godzin dziennie, 10-dniowy czas trwania i pracę wynoszącą 80 godzin.

Co zmieniasz

Co się dzieje w programie Project

Dodawanie pełnym wymiarze czasu pracy zasobu

W programie Project zostanie ponownie obliczony czas trwania zadania. Zadanie ma teraz przydzielone 2 jednostki, 5-dniowy czas trwania i 80 godzin pracy.

Zwiększenie czasu trwania

Jeżeli masz na wykonanie zadania 8 dni zamiast 10, w programie Project zostanie ponownie obliczona liczba jednostek zasobów w zadaniu. Aby zadanie zostało wykonane przez 80 godzin w ciągu 8 dni, należy przydzielić 1,25 jednostki zasobów. Jednostka zasobów obecnie przydzielona do zadania ma nadmierną alokację w wysokości 125%. Musisz przydzielić inną osobę, aby rozliczyć dodatkowe 25% alokacji.

Zmiana pracy

Jeżeli zadanie zajmie dodatkowo 20 godzin pracy, w programie Project zostanie ponownie obliczony czas trwania zadania. Zadanie ma teraz 100 godzin pracy, czas trwania wynoszący 12,5 dnia i 1 jednostkę zasobów.

Scenariusz 3. Zmienianie typu zadania na zadanie o stałym czasie trwania

Załóżmy, że zmieniasz to samo zadanie w zadanie o stałym czasie trwania. Oznacza to, że zadanie musi być wykonane w ciągu określonego czasu trwania. Zadanie znowu ma 1 pracownika w pełnym wymiarze czasu, dostępnego 8 godzin dziennie, oraz 10-dniowy czas trwania i pracę wynoszącą 80 godzin.

Co zmieniasz

Co się dzieje w programie Project

Dodawanie pełnym wymiarze czasu pracy zasobu

Program Project ponownie oblicza pracę przydzieloną do każdego zasobu. Kiedy do zadania przydzielona była tylko 1 osoba, zasób ten potrzebował 80 godzin pracy na wykonanie zadania. Gdy do zadania przydzielisz drugą osobę, każdy zasób będzie miał 40 godzin pracy do wykonania w ciągu tego samego 10-dniowego czasu trwania, co da łącznie 80 godzin pracy. Dodając kolejną jednostkę zasobów, zmienisz także alokację obu jednostek na 50%, powodując w ten sposób, że drugie 50% ich pracy będzie dostępne dla potrzeb innych zadań.

Zwiększenie czasu trwania

Jeżeli masz na wykonanie zadania 8 dni zamiast 10, w programie Project zostanie ponownie obliczona praca w zadaniu. Zadanie ma teraz 8-dniowy czas trwania, 64 godziny pracy i 1 jednostkę zasobów.

Zmiana pracy

Jeżeli zadanie zajmie dodatkowo 20 godzin pracy, w programie Project zostaną ponownie obliczone jednostki zasobów w zadaniu, zatem dodatkowa praca nadal będzie wykonana w ciągu 10-dniowego czasu trwania. Zadanie ma teraz 100 godzin pracy, czas trwania wynoszący 10 dni i 1,25 jednostki zasobów. Jednostka zasobów obecnie przydzielona do zadania ma nadmierną alokację w wysokości 125%. Musisz przydzielić inną osobę, aby rozliczyć dodatkowe 25% alokacji.

Uwaga: Ponieważ przydziały zasoby kosztowe nie mają wartości pracy ani jednostek, te wartości nie podlegają ponownemu obliczaniu, gdy zmodyfikowana zostanie data rozpoczęcia lub data zakończenia zadania. Także daty nie są nigdy ponownie obliczane w przypadku przydziałów zasobów kosztowych, ponieważ nie możesz modyfikować pracy ani jednostek.

Początek strony

Poniższe instrukcje dotyczą programu Microsoft Project 2007.

Dokładniejsze zapoznanie się z typami zadań

Omówienie typów zadań

Usuwanie planowania według nakładu pracy z zadaniami

Zmienianie typu zadania

Omówienie typów zadań

Typy zadań trzy używane w programie Project są naprawiane jednostek, Praca stała i stały czas trwania. Program Project używa o stałej liczbie jednostek domyślnie.

Typ zadania ma wpływ na sporządzanie harmonogramu w momencie edycji jednego z trzech poniższych elementów.

W zadaniu

Jeżeli zmienisz jednostki

Jeżeli zmienisz czas trwania

W razie zmiany pracy

Zadanie o stałej liczbie jednostek

Czas trwania jest obliczany ponownie.

Praca jest obliczana ponownie.

Czas trwania jest obliczany ponownie.

Zadanie o stałej pracy

Czas trwania jest obliczany ponownie.

Jednostki są obliczane ponownie.

Czas trwania jest obliczany ponownie.

Zadanie o stałym czasie trwania

Praca jest obliczana ponownie.

Praca jest obliczana ponownie.

Jednostki są obliczane ponownie.

Przykłady jak typy zadań wpływają wartości liczbowe

Zadanie o stałej liczbie jednostek zostało przydzielone jednej jednostce zasobu w pełnym wymiarze czasu pracy, dostępnego 8 godzin dziennie. Przewidywany czas trwania zadania to 10 dni, czyli 80 godzin pracy.

 • Jeśli w wykonywaniu zadania będzie mógł pomóc inny zasób w pełnym wymiarze czasu pracy, w programie Project zostanie ponownie obliczony czas trwania zadania. Do zadania będą przydzielone dwie jednostki z pięciodniowym czasem trwania i 80 godzinami pracy.

 • Jeśli okaże się, że na wykonanie zadania jest 8 dni, a nie 10, w programie Project nastąpi ponowne obliczenie pracy w zadaniu. Czas trwania zadania wyniesie 8 dni, a liczba godzin pracy — 64. Do zadania będzie przydzielona jedna jednostka zasobu.

 • Jeśli okaże się, że do wykonania zadania jest potrzebnych 20 godzin dodatkowej pracy, w programie Project zostanie obliczony ponownie czas trwania zadania. Liczba godzin pracy dla zadania wyniesie 100, czas trwania wyniesie 12,5 dnia i do zadania zostanie przydzielona jedna jednostka zasobu.

Inny przykład: to samo zadanie, ale o pracy stałej. To oznacza, że na zadanie może zostać przeznaczona tylko określona ilość pracy: nie więcej i nie mniej. W tym przykładzie do zadania przydzielono jeden zasób w pełnym wymiarze czasu pracy, dostępny 8 godzin dziennie, czas trwania zadania wynosi 10 dni, a liczba godzin pracy — 80.

 • Jeśli w wykonywaniu zadania będzie mógł pomóc inny zasób w pełnym wymiarze czasu pracy, w programie Project nastąpi ponowne obliczenie czasu trwania zadania. Do zadania będą przypisane dwie jednostki, czas trwania wyniesie 5 dni, a liczba godzin pracy — 80.

 • Jeśli okaże się, że na wykonanie zadania jest 8 dni, a nie 10, w programie Project zostaną obliczone ponownie jednostki zasobów zadania. Aby wykonać zadanie w 80 godzin w ciągu 8 dni, do zadania musi zostać przydzielona 1,25 jednostki zasobu. Jednostka zasobu przydzielona do zadania będzie alokowana w 125 procentach. Należy przypisać inny zasób do konta dla dodatkowej dwudziestopięcioprocentowej alokacji.

 • Jeśli okaże się, że do wykonania zadania jest potrzebnych 20 godzin dodatkowej pracy, w programie Project zostanie obliczony ponownie czas trwania zadania. Liczba godzin pracy dla zadania wyniesie 100, czas trwania wyniesie 12,5 dnia i do zadania zostanie przydzielona jedna jednostka zasobu.

Ostatni przykład: to samo zadanie, ale o stałym czasie trwania. Oznacza to, że zadanie musi zostać wykonane w określonym czasie. Również w tym przykładzie do zadania przydzielono jeden zasób w pełnym wymiarze czasu pracy, dostępny 8 godzin dziennie. Czas trwania zadania wynosi 10 dni, a liczba godzin pracy — 80.

 • Jeśli w wykonywaniu zadania będzie mógł pomóc inny zasób w pełnym wymiarze czasu pracy, w programie Project zostanie obliczona ponownie praca przypisana każdemu zasobowi. Gdy tylko jeden zasób będzie przydzielony do zadania, ten zasób będzie mieć 80 godzin pracy na wykonanie zadania. Gdy do zadania zostanie przydzielony drugi zasób, każdy zasób będzie mieć 40 godzin pracy w ciągu 10 dni na wykonanie zadania, przy całkowitej liczbie 80 godzin pracy. Dzięki dodaniu drugiego zasobu można skorygować alokację obu jednostek do 50%, tak aby w 50 procentach były dostępne do pracy nad innymi zadaniami.

 • Jeśli okaże się, że na wykonanie zadania jest 8 dni, a nie 10, w programie Project nastąpi ponowne obliczenie pracy w zadaniu. Czas trwania zadania wyniesie 8 dni, a liczba godzin pracy — 64. Do zadania będzie przydzielona jedna jednostka zasobu.

 • Jeśli okaże się, że do wykonania zadania potrzeba 20 godzin dodatkowej pracy, w programie Project nastąpi ponowne obliczenie jednostek zasobów zadania, tak aby dodatkowa praca nadal mogła zostać wykonana w ciągu 10 dni. Liczba godzin pracy dla zadania wyniesie 100, czas trwania — 10 dni i nastąpi przydzielenie do zadania 1,25 jednostki zasobu. Jednostka zasobu przydzielona do zadania będzie alokowana w 125 procentach. Należy przypisać do konta inny zasób dla dodatkowej dwudziestopięcioprocentowej alokacji.

Uwaga: Ponieważ przydziały zasoby kosztowe nie mają wartości pracy ani jednostek, wartości te nie zostaną ponownie obliczone w przypadku zmodyfikowania daty rozpoczęcia lub daty zakończenia zadania. Także daty nie są nigdy ponownie obliczane w przypadku przydziałów zasobów kosztowych, ponieważ nie można modyfikować pracy ani jednostek.

Początek strony

Usuwanie planowania według nakładu pracy z zadaniami

W przypadku wszystkich zadań po przydzieleniu zasobu Zadanie zostaje zaplanowane zgodnie ze wzorem czas trwania = Praca / jednostki. Dla dowolnego zadania możesz wybrać które fragmentu równania, program Project oblicza przez ustawienie Typ zadania. Gdy przypisać lub usunąć osoby z zadaniem, projektu powoduje nieznaczne wydłużenie lub spowoduje skrócenie czasu trwania zadania na podstawie liczby zasobów, które są przypisane do niego, ale projektu nie zmienia się całkowita praca nad zadaniem. To jest nazywany planowanie według nakładu pracy i jest domyślnie przez program Project używa podczas przydzielanie zasobów do zadań.

Mimo że metoda planowania według nakładu pracy może działać w większości scenariuszy, może być konieczna zmiana tego zachowania na dokładniej odzwierciedlające efekt dodania lub usunięcia zasobów z konkretnego zadania. Na przykład można zobaczyć zwiększenie całkowitej pracy powstałe w wyniku przydzielenia do zadania dodatkowych osób.

Uwaga: W przypadku zadań o pracy stałej nie można usunąć planowania według nakładu pracy. Zadania o pracy stałej nie mają elastycznych wartości praca i dlatego zawsze są planowane według nakładu pracy.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Wykres Gantta.

 2. Kliknij wiersz zadania, którego nie chcesz używać według nakładu pracy planowania.

  Aby zmienić maksymalnie 10 zadań jednocześnie, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i kliknij pozycję wiersz dla każdego zadania. Jeśli zadania są wyświetlane obok siebie w siatce, kliknij pierwsze zadanie, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij ostatnie zadanie, aby zaznaczyć cały blok zadań.

 3. Kliknij przycisk Informacje o zadaniu Obraz przycisku , a następnie kliknij kartę Zaawansowane.

 4. Wyczyść pole wyboru wg nakładu pracy.

Planując według nakładu pracy, należy pamiętać o następujących zasadach:

 • Obliczenia według nakładu pracy są wykonywane dopiero po wstępnym przydzieleniu do zadania pierwszych zasobów. Po przydzieleniu tych zasobów wartość pracy nie zmienia się, ponieważ zasoby są przydzielane lub usuwane w ramach tego samego zadania.

 • Jeśli przypisany typ zadania to Stała liczba jednostek, przydzielenie dodatkowych zasobów spowoduje skrócenie czasu trwania zadania.

 • Jeśli przypisany typ zadania to Stały czas trwania, przydzielenie dodatkowych zasobów spowoduje zmniejszenie poszczególnych wartości jednostek dla zasobów.

 • Jeśli przypisany typ zadania to Praca stała, przydzielenie dodatkowych zasobów spowoduje skrócenie czasu trwania zadania.

 • W przypadku zadań sumarycznych i wstawionych projektów nie można ustawić opcji Wg nakładu pracy.

Zmienianie typu zadania

 1. W menu Widok kliknij polecenie Wykres Gantta.

 2. Kliknij zadanie, które chcesz zmienić.

 3. Kliknij przycisk Informacje o zadaniu Obraz przycisku , a następnie kliknij kartę Zaawansowane.

 4. Na liście Typ zadania kliknij typ zadania, który chcesz zmienić.

Uwaga: 

 • Jeśli klikniesz o stałej pracy na liście Typ zadania, nie można zmienić ustawienia wg nakładu pracy dla zadania. Zadania o stałej pracy nie ma wartości pracy elastyczne i dlatego są zawsze według nakładu pracy.

 • Można wyświetlić i zmienić typ każdego zadania bezpośrednio w widoku, wstawiając pole Typ. W tym celu należy kliknąć kolumnę z prawej strony miejsca, w którym ma być wstawiona nowa kolumna, kliknąć menu Wstaw, a następnie kliknąć pozycję Kolumna. Na liście Nazwa pola należy kliknąć pozycję Typ.

 • Jeśli chcesz zmienić hierarchicznej struktury zadań lub podzadania jako część strukturę konspektu projektu, musisz Zwiększ wcięcie i Zmniejsz wcięcie zadania, a nie zmienić typ zadania.

 • Aby nałożyć obostrzenia dotyczące sposobu obliczania dat rozpoczęcia i zakończenia przez program Project, należy ustawić ograniczenie zadania, a nie zmienić typ zadania.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×