Przejdź do głównej zawartości
Zmienianie terminu, spotkania lub wydarzenia

Zmienianie terminu, spotkania lub wydarzenia

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz zmienić termin, spotkanie lub wydarzenie utworzone w celu zaktualizowania kalendarza Outlook, aby umożliwić innym osobom zapoznanie się z harmonogramem zmian.

Ważne: Nie można zmienić szczegółów spotkań ani wydarzeń, do których zostali zaproszeni użytkownicy.

Zmienianie utworzonego pojedynczego terminu, spotkania lub zdarzenia

 1. Otwórz termin, wydarzenie lub spotkanie w kalendarzu.

 2. Edytowanie szczegółów elementu na karcie termin lub spotkanie . Po zakończeniu kliknij pozycję Zapisz _AMP_ Zamknij dla terminu lub wydarzenia lub Wyślij aktualizację dla utworzonego spotkania.

Podczas zmieniania utworzonego spotkania musisz wysłać aktualizację, aby zapisać zmiany. Jeśli dodajesz kolejnych uczestników spotkania i nie wprowadzasz żadnych innych zmian, możesz wybrać, czy chcesz wysłać aktualizację do wszystkich uczestników, czy tylko do uczestników dodanych.

Zmienianie utworzonego terminu, spotkania lub zdarzenia cyklicznego

Po otwarciu terminu cyklicznego, spotkania lub wydarzenia program Outlook wyświetli monit o otwarcie tylko tego zdarzenia lub całej serii zdarzeń.

Możesz otworzyć pojedynczy element w serii lub w całej serii.

Jeśli chcesz edytować pojedyncze wystąpienie elementu cyklicznego, wybierz tylko tenelement. W przeciwnym razie zaznacz całą serię. Możesz wprowadzać zmiany w terminach, wydarzeniach lub spotkaniach, wzorcach cyklu i uczestników. Po zakończeniu wybierz pozycję Zapisz _AMP_ Zamknij dla terminów i wydarzeń lub Wyślij aktualizację dla spotkań.

Niektóre ograniczenia podczas edytowania jednego wystąpienia elementu cyklicznego:

 • Nie można zmienić daty i godziny elementu cyklicznego, jeśli operacja ta zostanie pominięta w przypadku wcześniejszego lub późniejszego wystąpienia elementu. Jeśli na przykład masz spotkanie w każdy piątek i występuje w 4/5/19, 4/12/19 i 4/19/19, nie możesz zmienić wystąpienia usługi 4/12/19 na 4/4/19 ani 4/24/19, ponieważ powoduje to pominięcie innego wystąpienia tego samego terminu lub spotkania.

 • Jeśli usuniesz uczestnika z jednego wystąpienia spotkania cyklicznego, ten Uczestnik nadal będzie zapraszany do innych wystąpień spotkania cyklicznego.

Zmienianie spotkania, do którego zaproszono osoby

Nie można zmienić szczegółów spotkania, do którego zaproszono osoby. Jeśli spróbujesz przenieść spotkanie w kalendarzu, program Outlook wyświetli ostrzeżenie, że Organizator nie zostanie powiadomiony o zmianie, a spotkanie w kalendarzu będzie miało niewłaściwy czas.

Nie możesz zmienić spotkania, na które zaproszono Cię.

Zmienianie wydarzenia na termin lub spotkanie

Wydarzenia są elementami całodziennymi, które domyślnie są wyświetlane jako czas wolny w kalendarzu. Przykładem wydarzenia jest Konferencja lub wakacje.

 1. Kliknij dwukrotnie zdarzenie, aby je otworzyć.

 2. Usuń zaznaczenie pola wyboru wydarzenie całodzienne obok godziny rozpoczęcia.

  Zaznacz lub wyczyść pole wydarzenie całodzienne.
 3. Teraz, gdy wydarzenie jest terminem, polecenie Pokaż jako zmienia się na zajęty.

 4. Jeśli dodasz uczestników, termin zmieni się w spotkanie.

 5. Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk Zapisz _AMP_ Zamknij , aby uzyskać termin lub wysłać aktualizację spotkania.

Zmienianie sposobu wyświetlania terminu, spotkania lub wydarzenia w kalendarzu

Nowe wydarzenia całodzienne są automatycznie wyświetlane jako bezpłatne w kalendarzu. Spotkania i terminy są automatycznie przedstawiane w kalendarzu jako zajęte. Możesz zmienić sposób wyświetlania dowolnego z tych elementów w kalendarzu, aktualizując pole Pokaż jako .

 1. Otwórz termin, spotkanie lub wydarzenie.

 2. Na Wstążce za pomocą listy rozwijanej Pokaż jako wybierz pozycję zajęty, praca w dowolnym miejscu, wstępna akceptacjalub poza biurem.

  Zmienianie pola Pokaż jako dla terminu, spotkania lub wydarzenia.
 3. Kliknij pozycję Zapisz _AMP_ Zamknij , aby uzyskać zdarzenie lub wysłać aktualizację spotkania.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×