Zmienianie szerokości kolumny i wysokości wiersza

Zmienianie szerokości kolumny i wysokości wiersza

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli okaże się konieczności rozszerzenia lub zredukowania wiersza szerokości i wysokości kolumny w programie Excel, istnieje kilka sposobów ich dostosowanie. W poniższej tabeli pokazano minimum, maksimum i domyślny rozmiar dla każdej z nich w skali punktu.

Typ

Minimum

Maksimum

Domyślny

Kolumnowy

0 (ukryte)

255

8,43

Wiersz

0 (ukryte)

409

15,00

Uwagi: 

 • Jeśli pracujesz w widoku układu strony (kartaWidok, grupa Widoki skoroszytu, przycisk Układ strony ), można określić kolumny szerokości lub wysokości wiersza w cale, centymetry, milimetry. Jednostki miary znajduje się w centymetrach domyślnie. Przejdź do pliku > Opcje > Zaawansowane > wyświetlania > wybierz odpowiednią opcję z listy Jednostki miary. Po przełączeniu się do widoku normalnego, następnie szerokości kolumn i wysokości wierszy będą wyświetlane w punktach.

 • Poszczególne wiersze i kolumny może mieć tylko jedno ustawienie. Na przykład pojedynczej kolumny mogą mieć szerokość punktu 25, ale nie można go 25 punktów szerokości jeden wiersz i 10 punktów na inny.

Ustawianie określonej szerokości kolumny

 1. Zaznacz kolumny, które chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij pozycję Format.

  Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Format

 3. W obszarze Rozmiar komórki kliknij pozycję Szerokość kolumny.

 4. W polu Szerokość kolumny wpisz wybraną wartość.

 5. Kliknij przycisk OK.

  Porada: Aby szybko ustawić szerokość pojedynczej kolumny, kliknij prawym przyciskiem myszy wybraną kolumnę, kliknij polecenie Szerokość kolumny, wpisz odpowiednią wartość, a następnie kliknij przycisk OK.

 1. Zaznacz kolumny, które chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij pozycję Format.

  Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Format

 3. W obszarze Rozmiar komórki kliknij pozycję Autodopasowanie szerokości kolumn.

  Uwaga: W celu szybkiego autodopasowania wszystkich kolumn w arkuszu należy kliknąć przycisk Zaznacz wszystko, a następnie kliknąć dwukrotnie dowolne obramowanie między dwoma nagłówkami kolumn.

Przycisk Zaznacz wszystko

 1. Zaznacz komórkę w kolumnie, która ma odpowiednią szerokość.

 2. Naciśnij klawisze CTRL+C lub na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij pozycję Kopiuj.

  Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Kopiuj

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę w kolumnie docelowej, wskaż polecenie Wklej specjalnie, a następnie kliknij przycisk Zachowaj szerokości kolumn źródłowych Obraz przycisku .

Wartość domyślnej szerokości kolumn wskazuje średnią liczbę znaków czcionki standardowej, które mieszczą się w komórce. Można określić inną wartość domyślnej szerokości kolumn dla arkusza lub skoroszytu.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić domyślną szerokość kolumny w arkuszu, kliknij kartę tego arkusza.

  • Aby zmienić domyślną szerokość kolumn w całym skoroszycie, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, a następnie kliknij polecenie Zaznacz wszystkie arkusze w menu skrótówTE000127572.

   Kliknij kartę arkusza

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij pozycję Format.

  Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Format

 3. W obszarze Rozmiar komórki kliknij pozycję Domyślna szerokość.

 4. W polu Standardowa szerokość kolumny wpisz nowy rozmiar, a następnie kliknij przycisk OK.

  Porady: Jeśli chcesz zdefiniować domyślną szerokość kolumn dla wszystkich nowych skoroszytów i arkuszy, można utworzyć szablon skoroszytu lub szablon arkusza, a następnie oprzeć nowe skoroszyty lub arkusze na tych szablonów. Skorzystać z następujących łączy, aby uzyskać więcej informacji:

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby zmienić szerokość jednej kolumny, przeciągnij obramowanie z prawej strony nagłówka kolumny, aż kolumna osiągnie żądaną szerokość.

  Przeciąganie krawędzi kolumny

 • Aby zmienić szerokość wielu kolumn, zaznacz kolumny, które chcesz zmienić, a następnie przeciągnij obramowanie z prawej strony nagłówka zaznaczonej kolumny.

 • Aby dopasować szerokość kolumn do zawartości, zaznacz kolumny, które chcesz zmienić, a następnie kliknij dwukrotnie obramowanie z prawej strony nagłówka zaznaczonej kolumny.

 • Aby zmienić szerokość wszystkich kolumn w arkuszu, kliknij przycisk Zaznacz wszystko, a następnie przeciągnij obramowanie nagłówka dowolnej kolumny.

  Przycisk Zaznacz wszystko

 1. Zaznacz wiersze, które chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij pozycję Format.

  Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Format

 3. W obszarze Rozmiar komórki kliknij pozycję Wysokość wiersza.

 4. W polu Wysokość wiersza wpisz odpowiednią wartość, a następnie kliknij przycisk OK.

 1. Zaznacz wiersze, które chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij pozycję Format.

  Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Format

 3. W obszarze Rozmiar komórki kliknij pozycję Autodopasowanie wysokości wierszy.

  Porada: W celu szybkiego autodopasowania wszystkich wierszy w arkuszu należy kliknąć przycisk Zaznacz wszystko, a następnie kliknąć dwukrotnie obramowanie poniżej jednego z nagłówków wierszy.

Przycisk Zaznacz wszystko

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby zmienić wysokość jednego wiersza, przeciągnij obramowanie poniżej nagłówka wiersza, aż wiersz osiągnie żądaną wysokość.

  Przeciąganie obramowania wiersza

 • Aby zmienić wysokość wielu wierszy, zaznacz wiersze, które chcesz zmienić, a następnie przeciągnij obramowanie poniżej jednego z nagłówków zaznaczonych wierszy.

 • Aby zmienić wysokość wszystkich wierszy w arkuszu, kliknij przycisk Zaznacz wszystko, a następnie przeciągnij obramowanie poniżej nagłówka dowolnego wiersza.

  Przycisk Zaznacz wszystko

 • Aby dopasować wysokość wiersza do zawartości, kliknij dwukrotnie obramowanie poniżej nagłówka wiersza.

Początek strony

Jeśli wolisz pracować z szerokości kolumn i wysokości wiersza w centymetrach, należy pracować w widoku układu strony (kartaWidok, grupa Widoki skoroszytu, przycisk Układ strony ). W widoku układu strony można określić szerokość kolumny lub wiersza wysokość w centymetrach. W tym widoku jednostkę miary, domyślnie są cale, ale możesz zmienić jednostki miary na centymetry lub milimetry.

 • W Excel 2007 kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office > Opcje programu Excel > Zaawansowane.

 • W Excel 2010 przejdź do pliku > > OpcjeZaawansowane.

Ustawianie określonej szerokości kolumny

 1. Zaznacz kolumny, które chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij pozycję Format.

  Grupa Komórki na karcie Narzędzia główne

 3. W obszarze Rozmiar komórki kliknij pozycję Szerokość kolumny.

 4. W polu Szerokość kolumny wpisz wybraną wartość.

 1. Zaznacz kolumny, które chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij pozycję Format.

  Grupa Komórki na karcie Narzędzia główne

 3. W obszarze Rozmiar komórki kliknij pozycję Autodopasowanie szerokości kolumn.

Porada    W celu szybkiego autodopasowania wszystkich kolumn w arkuszu kliknij przycisk Zaznacz wszystko, a następnie kliknij dwukrotnie dowolne obramowanie między dwoma nagłówkami kolumn.

Przycisk Zaznacz wszystko

 1. Zaznacz komórkę w kolumnie, która ma odpowiednią szerokość.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij pozycję Kopiuj, a następnie zaznacz kolumnę docelową.

  Grupa Schowek na karcie Narzędzia główne

 3. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij strzałkę poniżej przycisku Wklej, a następnie kliknij polecenie Wklej specjalnie.

 4. W obszarze Wklej zaznacz pozycję Szerokości kolumn.

Wartość domyślnej szerokości kolumn wskazuje średnią liczbę znaków czcionki standardowej, które mieszczą się w komórce. Można określić inną wartość domyślnej szerokości kolumn dla arkusza lub skoroszytu.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić domyślną szerokość kolumny w arkuszu, kliknij kartę tego arkusza.

  • Aby zmienić domyślną szerokość kolumn w całym skoroszycie, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, a następnie kliknij polecenie Zaznacz wszystkie arkusze w menu skrótówTE000127572.

   Karty arkuszy w programie Excel

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij pozycję Format.

  Grupa Komórki na karcie Narzędzia główne

 3. W obszarze Rozmiar komórki kliknij pozycję Domyślna szerokość.

 4. W polu Domyślna szerokość kolumny wpisz nowy rozmiar.

Porada    W celu zdefiniowania domyślnej szerokości kolumn dla wszystkich nowych skoroszytów i arkuszy można utworzyć szablon skoroszytu lub szablon arkusza, a następnie na podstawie danego szablonu tworzyć nowe skoroszyty lub arkusze. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Zapisywanie skoroszytu lub arkusza jako szablonu.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby zmienić szerokość jednej kolumny, przeciągnij obramowanie z prawej strony nagłówka kolumny, aż kolumna osiągnie żądaną szerokość.

  Przeciąganie krawędzi kolumny

 • Aby zmienić szerokość wielu kolumn, zaznacz kolumny, które chcesz zmienić, a następnie przeciągnij obramowanie z prawej strony nagłówka zaznaczonej kolumny.

 • Aby dopasować szerokość kolumn do zawartości, zaznacz kolumny, które chcesz zmienić, a następnie kliknij dwukrotnie obramowanie z prawej strony nagłówka zaznaczonej kolumny.

 • Aby zmienić szerokość wszystkich kolumn w arkuszu, kliknij przycisk Zaznacz wszystko, a następnie przeciągnij obramowanie nagłówka dowolnej kolumny.

  Przycisk Zaznacz wszystko

 1. Zaznacz wiersze, które chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij pozycję Format.

  Grupa Komórki na karcie Narzędzia główne

 3. W obszarze Rozmiar komórki kliknij pozycję Wysokość wiersza.

 4. W polu Wysokość wiersza wpisz wybraną wartość.

 1. Zaznacz wiersze, które chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij pozycję Format.

  Grupa Komórki na karcie Narzędzia główne

 3. W obszarze Rozmiar komórki kliknij pozycję Autodopasowanie wysokości wierszy.

Porada    W celu szybkiego autodopasowania wszystkich wierszy w arkuszu kliknij przycisk Zaznacz wszystko, a następnie kliknij dwukrotnie obramowanie poniżej jednego z nagłówków wierszy.

Przycisk Zaznacz wszystko

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby zmienić wysokość jednego wiersza, przeciągnij obramowanie poniżej nagłówka wiersza, aż wiersz osiągnie żądaną wysokość.

  Przeciąganie obramowania wiersza

 • Aby zmienić wysokość wielu wierszy, zaznacz wiersze, które chcesz zmienić, a następnie przeciągnij obramowanie poniżej jednego z nagłówków zaznaczonych wierszy.

 • Aby zmienić wysokość wszystkich wierszy w arkuszu, kliknij przycisk Zaznacz wszystko, a następnie przeciągnij obramowanie poniżej nagłówka dowolnego wiersza.

  Przycisk Zaznacz wszystko

 • Aby dopasować wysokość wiersza do zawartości, kliknij dwukrotnie obramowanie poniżej nagłówka wiersza.

Początek strony

Zobacz też

Zmienianie szerokości kolumny i wysokości wiersza w programie Excel dla komputerów Mac

Zmienianie szerokości kolumny i wysokości wiersza w aplikacji Excel Online

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Znajdowanie i poprawianie błędów w formułach

Skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne w programie Excel

Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×