Zmienianie systemu lub formatu daty albo interpretacji dat z rokiem dwucyfrowym

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Daty mają duże znaczenie przy analizie danych. Analiza często dotyczy pytań związanych z datami, dotyczących na przykład daty zakupu produktu, czasu wykonywania zadania w projekcie lub średnich przychodów na kwartał. Poprawne wprowadzanie dat jest konieczne w celu uzyskania dokładnych wyników. Formatowanie dat w taki sposób, aby były łatwe do zrozumienia, ma również duże znaczenie, gdyż zapewnia poprawną interpretację wyników.

Ważne: Ponieważ reguły określające sposób, w jaki program obliczający wartości interpretuje daty, są złożone, podczas wprowadzania danych zawsze należy określać daty tak dokładnie, jak to możliwe. Dzięki temu można osiągnąć wyższy poziom dokładności przy obliczaniu dat.

Program Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, które są określane jako wartości seryjne. Na przykład w programie Excel dla systemu Windows, 1 stycznia 1900 ma numer 1, a 1 stycznia 2008 jest liczba kolejna 39448, ponieważ jest 448 po 1 stycznia 1900 roku.

Program Excel zapisuje godziny jako ułamki dziesiętne, ponieważ godzina jest traktowana jako część dnia. Liczba dziesiętna to wartość z zakresu od 0 (zero) do 0,99999999, reprezentująca godziny od 0:00:00 (12:00:00 północ) do 23:59:59 (11:59:59 PM).

Ponieważ daty i godziny są wartościami liczbowymi, to można je dodawać, odejmować i uwzględniać w innych obliczeniach. Zmieniając format komórki zawierającej datę lub godzinę na Ogólny, można wyświetlić datę jako liczbę kolejną lub godzinę jako ułamek dziesiętny.

Pomocy technicznej systemu daty 1900 i 1904, zarówno w programie Excel dla komputerów Mac i Excel dla systemu Windows. Domyślny system daty w programie Excel dla systemu Windows to 1900; i domyślny system daty w programie Excel dla komputerów Mac to 1904.

Pierwotnie programu Excel dla systemu Windows został oparte na system daty 1900, ponieważ on włączony lepiej zgodności z innymi programami arkuszy kalkulacyjnych, które są przeznaczone do uruchamiania w obszarze MS-DOS lub Microsoft Windows i w związku z tym stało się domyślny system daty. Pierwotnie w programie Excel dla komputerów Mac był oparte na system daty 1904, ponieważ on włączony lepiej zgodność z najwcześniejsze komputerów Macintosh, które nie obsługują daty wcześniejsze 2 stycznia 1904, i w związku z tym stało się domyślny system daty.

W poniższej tablicy przedstawiono pierwszą i ostatnią datę każdego z systemów daty oraz liczbę kolejną odpowiadającą każdej dacie.

System daty

Pierwsza data

Ostatnia data

1900

1 stycznia 1900
(liczba porządkowa 1)

31 grudnia 9999
(liczba kolejna 2958465)

1904

2 stycznia 1904
(liczba porządkowa 1)

31 grudnia 9999
(liczba porządkowa 2957003)

Ponieważ w tych dwóch systemach daty są używane różne dni początkowe, ta sama data jest reprezentowana przez różne wartości seryjne w każdym systemie daty. Na przykład 5 lipca 2007 może mieć dwie różne wartości seryjne — w zależności od użytego systemu daty.

System daty

Wartość seryjna dla daty 5 lipca 2007

1900

37806

1904

39268

Różnica między tymi dwoma systemami daty wynosi 1462 dni. To oznacza, że wartość seryjna daty w systemie daty 1900 jest zawsze o 1462 dni większa niż wartość seryjna tej samej daty w systemie daty 1904. Natomiast wartość seryjna daty w systemie daty 1904 jest zawsze o 1462 dni mniejsza niż wartość seryjna tej samej daty w systemie daty 1900. 1462 dni jest równe czterem latom i jednemu dniowi (z uwzględnieniem jednego dnia w roku przestępnym).

Ważne: Aby zapewnić poprawną interpretację roku, należy wpisać rok jako liczbę czterocyfrową (na przykład 2001 zamiast 01). Dzięki wprowadzeniu roku w postaci czterocyfrowej program Excel nie będzie interpretować wartości wieku.

Jeśli w komórce sformatowanej jako tekst lub w argumencie tekstowym funkcji zostanie wprowadzona data z rokiem dwucyfrowym, na przykład =ROK("1/1/31"), program Excel zinterpretuje rok w następujący sposób:

 • Od 00 do 29    Interpretowane jako lata od 2000 do 2029. Jeśli na przykład zostanie wpisana data 28-5-19, program Excel przyjmie datę 28 maja 2019.

 • Od 30 do 99    Interpretowane jako lata od 1930 do 1999. Jeśli na przykład zostanie wprowadzona data 28-5-98, program Excel przyjmie datę 28 maja 1998.

W systemie Microsoft Windows możesz zmienić sposób interpretacji dwucyfrowym we wszystkich programach systemu Windows, które zostały zainstalowane.

Windows 10

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz Panel sterowania, a następnie wybierz pozycję Panel sterowania.

 2. W obszarze Zegar, język i region kliknij pozycję Zmień format daty, godziny lub liczb.

 3. Kliknij przycisk Opcje regionalne i językowe.

 4. W oknie dialogowym Region kliknij pozycję Ustawienia dodatkowe.

 5. Kliknij kartę Data.

 6. W polu Jeżeli wprowadzony zostanie rok w postaci dwóch cyfr, interpretuj go jako rok z zakresu zmień górne ograniczenie dla stulecia.

  Gdy zmieniony zostanie rok górnego ograniczenia, dolne ograniczenie zmieni się automatycznie.

 7. Kliknij przycisk OK.

Windows 8

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi ekranu, naciśnij pozycję Szukaj (lub, jeśli korzystasz z myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, a następnie kliknij pozycję Szukaj), wpisz Panel sterowania w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Panel sterowania.

 2. W obszarze Zegar, język i region kliknij pozycję Zmień format daty, godziny lub liczb.

 3. W oknie dialogowym Region kliknij pozycję Ustawienia dodatkowe.

 4. Kliknij kartę Data.

 5. W polu Jeżeli wprowadzony zostanie rok w postaci dwóch cyfr, interpretuj go jako rok z zakresu zmień górne ograniczenie dla stulecia.

  Gdy zmieniony zostanie rok górnego ograniczenia, dolne ograniczenie zmieni się automatycznie.

 6. Kliknij przycisk OK.

Windows 7

 1. W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. Kliknij pozycję Region i język.

 3. W oknie dialogowym Region kliknij pozycję Ustawienia dodatkowe.

 4. Kliknij kartę Data.

 5. W polu Jeżeli wprowadzony zostanie rok w postaci dwóch cyfr, interpretuj go jako rok z zakresu zmień górne ograniczenie dla stulecia.

  Gdy zmieniony zostanie rok górnego ograniczenia, dolne ograniczenie zmieni się automatycznie.

 6. Kliknij przycisk OK.

Daty wprowadzane w skoroszycie są domyślnie formatowane tak, aby rok był wyświetlany w postaci dwucyfrowej. Zmiana domyślnego formatu daty na inny za pomocą tej procedury spowoduje, że daty wprowadzone wcześniej w skoroszycie zmienią format na nowy, jeśli nie zostały sformatowane za pomocą okna dialogowego Formatowanie komórek (na karcie Narzędzia główne w grupie Liczba należy kliknąć przycisk Uruchom okno dialogowe).

Windows 10

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz Panel sterowania, a następnie wybierz pozycję Panel sterowania.

 2. W obszarze Zegar, język i region kliknij pozycję Zmień format daty, godziny lub liczb.

 3. Kliknij przycisk Opcje regionalne i językowe.

 4. W oknie dialogowym Region kliknij pozycję Ustawienia dodatkowe.

 5. Kliknij kartę Data.

 6. Na liście Styl daty krótkiej kliknij format, w którym do wyświetlenia roku używane są cztery cyfry („rrrr”).

 7. Kliknij przycisk OK.

Windows 8

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi ekranu, naciśnij pozycję Szukaj (lub, jeśli korzystasz z myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, a następnie kliknij pozycję Szukaj), wpisz Panel sterowania w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Panel sterowania.

 2. W obszarze Zegar, język i region kliknij pozycję Zmień format daty, godziny lub liczb.

 3. W oknie dialogowym Region kliknij pozycję Ustawienia dodatkowe.

 4. Kliknij kartę Data.

 5. Na liście Styl daty krótkiej kliknij format, w którym do wyświetlenia roku używane są cztery cyfry („rrrr”).

 6. Kliknij przycisk OK.

Windows 7

 1. W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. Kliknij pozycję Region i język.

 3. W oknie dialogowym Region kliknij pozycję Ustawienia dodatkowe.

 4. Kliknij kartę Data.

 5. Na liście Styl daty krótkiej kliknij format, w którym do wyświetlenia roku używane są cztery cyfry („rrrr”).

 6. Kliknij przycisk OK.

System daty zmienia się automatycznie po otwarciu dokumentu na sprzęcie innego typu. Na przykład jeśli pracujesz w programie Excel i Otwórz dokument, który został utworzony w programie Excel dla komputerów Mac, system daty 1904 zaznaczono pole wyboru automatycznie.

System daty można zmienić w następujący sposób:

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Zaawansowane.

 2. W sekcji Podczas obliczania w tym skoroszycie wybierz odpowiedni skoroszyt i zaznacz lub wyczyść pole wyboru Użyj systemu daty 1904.

Mogą wystąpić problemy podczas kopiowania i wklejania dat lub podczas tworzenia odwołania zewnętrzne między skoroszytami oparte na dwa systemy inną datę. Daty mogą być wyświetlane czterech latach i jeden dzień, wcześniej lub później niż dzień, w którym można się spodziewać. Mogą wystąpić problemy te, czy korzystasz z programu Excel dla systemu Windows i programu Excel dla komputerów Mac.

Na przykład, jeśli data 5 lipca 2007 kopii skoroszytu korzystającego z system daty 1900 i Wklej datę do skoroszytu korzystającego z system daty 1904, data jest wyświetlana jako 6 lipca 2011 roku, która jest 1,462 dni później. Alternatywnie, jeśli data 5 lipca 2007 kopii skoroszytu korzystającego z system daty 1904 i Wklej datę do skoroszytu korzystającego z system daty 1900, data jest wyświetlana jako 4 lipca 2003, która jest 1,462 dni. Aby uzyskać ogólne informacje zobacz systemy daty w programie Excel.

Rozwiązywanie problemu z kopiowaniem i wklejaniem    

 1. W pustej komórce wprowadź wartość 1462.

 2. Zaznacz tę komórkę, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Kopiuj.

 3. Zaznacz wszystkie komórki zawierające nieprawidłowe daty.

  Porada: Aby anulować zaznaczenie komórek, kliknij dowolną komórkę arkusza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zaznaczanie komórek, zakresów, wierszy lub kolumn w arkuszu.

 4. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wklej, a następnie kliknij polecenie Wklej specjalnie.

  Grupa Schowek na karcie Narzędzia główne

 5. W oknie dialogowym Wklejanie specjalne w obszarze Wklej kliknij opcję Wartości, a następnie w obszarze Operacja wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ustawić datę o cztery lata i jeden dzień późniejszą, kliknij opcję Dodaj.

  • Aby ustawić datę o cztery lata i jeden dzień wcześniejszą, kliknij opcję Odejmij.

Rozwiązywanie problemu z odwołaniem zewnętrznym    

Jeśli użytkownik używa odwołania zewnętrznego do daty w innym skoroszycie, używającym innego systemu daty, może zmodyfikować odwołanie zewnętrzne, wykonując jedną z następujących czynności:

 • Aby ustawić datę jako czterech latach i jeden dzień później, Dodaj 1,462 do niego. Na przykład:

=[Book2]Sheet1!$A$1+1462

 • Aby ustawić datę jako czterech latach i jeden dzień wcześniej, odejmowanie 1,462 z niego. Na przykład:

=[Book1]Sheet1!$A$1-1462

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Format daty sposób, który ma

Wyświetlanie liczb jako dat lub godzin

Wprowadzanie danych ręcznie w komórkach arkusza

Przykłady często używanych formuł

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×