Zmienianie statusu obecności w Skypie dla firm

Zmienianie statusu obecności w Skypie dla firm

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Informacje o obecności jest szybki sposób dla innych osób wyświetlić swój status dostępności. Obecność są ustawiane automatycznie na podstawie kalendarza programu Outlook, ale można ją zmienić ręcznie aby.

Na przykład jeśli masz do spotkania zaplanowanego obecnie w programie Outlook, Twój status jest wyświetlany jako "W spotkaniu" w Skype dla firm. Gdy jesteś w Skype dla firm audio lub wideo bierze wskaźnik obecności pojawi się czerwony, jako zajęty oraz stan zostanie zaktualizowany do "W trakcie rozmowy."

Twój status obecności, aby uwzględnić chcesz, aby inne osoby widziały szczegóły można ustawić również ręcznie. Informacje o obecności również mogą zawierać notatkę osobistą, który pojawia się na liście kontaktów i na wizytówce. Dzięki temu osoby więcej informacji na temat co robisz.

Zmienianie statusu obecności

Kliknij strzałkę listy rozwijanej menu statusu pod Twoją nazwą użytkownika w oknie głównym Skype dla firm, a następnie kliknij pozycję status, który chcesz wyświetlić dla innych osób.

Opcje statusu obecności

Aby cofnąć stanu ustawienie i włączyć automatyczne aktualizowanie statusu Skype dla firm, kliknij menu statusu i kliknij polecenie Resetuj Status.

Wybieranie odpowiedniego statusu

Upewnij się, że precyzyjne ustawianie swojego statusu. W poniższej tabeli opisano każdego status obecności, że inne osoby mogą być wyświetlane, oznacza to, jakie każdy stan, i które z nich można ustawić ręcznie.

Porada: Statusy obecności są wstępnie ustawione w Skype dla firm, co oznacza, że nie można utworzyć niestandardowy status, ale możesz nadać kontaktów więcej szczegółów dotyczących miejsca pobytu lub wykonywanej przez dodanie notatki osobistej. Można znaleźć w następnej sekcji , aby uzyskać szczegółowe informacje.

W przypadku informacje o obecności

Oznacza to, że jesteś

Jak ten status jest ustawiany

Wskaźnik stanu zielone

Dostępne

Online i możliwości skontaktowania się.

Ustawiane automatycznie, na podstawie na działanie na klawiaturze lub Kalendarz programu Outlook. Można także ustawić ten status, gdy chcesz, aby ustalić, czy korzystasz z pakietu office, nawet jeśli komputer jest bezczynny inne osoby.

Wskaźnik stanu żółty

Zaraz wracam

Na chwilę oddalasz się od komputera.

Można ustawić informacje o obecności to można zawsze.

Wskaźnik stanu żółty

Z dala od komputera i są wyświetlane z dala od komputera

Zalogowany, ale komputer jest nieużywany lub pozostajesz z dala od komputera dla (określonego przez Ciebie) czas.

Ustawiane automatycznie, na podstawie na działanie na klawiaturze lub Kalendarz programu Outlook. Skype dla firm ustawia stan "nieaktywny", gdy komputer jest nieużywany pięć minut, a następnie do "z dala od komputera" po swój status jest nieaktywny pięć minut. (Aby zmienić te wartości domyślne, kliknij przycisk Ikona Opcje Opcje, kliknij pozycję Status, a następnie kliknij strzałki obok pozycji Pokaż jako nieaktywne, gdy mój status jest bezczynny przez następującą liczbę minut i Pokaż jako z dala od komputera gdy mój status Nieaktywny przez następującą liczbę minut.) Można także ustawić informacje o obecności na tę można zawsze.

Wskaźnik stanu żółty

Poza pracą

Nie działa i nie można się z Tobą kontaktować.

Można ustawić informacje o obecności to można zawsze.

Wskaźnik stanu czerwony

Zajęty

Zajęty i nie chcesz Ci przeszkadzano.

Ustawiane automatycznie, na podstawie kalendarza programu Outlook. Można także ustawić informacje o obecności na tę można zawsze. Jeśli ręcznie go na zajęty, jej zostaną przywrócone statusu kalendarza programu Outlook w ciągu 24 godzin, jeśli nie zmienisz go przed upływem.

Wskaźnik stanu czerwony

W trakcie rozmowy

W Skype dla firm połączenie (dwustronnym połączeniu dźwiękowym) i nie chcesz Ci przeszkadzano.

Ustawiane automatycznie, na podstawie aktywności telefonu.

Wskaźnik stanu czerwony

Na spotkaniu

Na spotkaniu i nie chcesz Ci przeszkadzano.

Ustawiane automatycznie, na podstawie kalendarza programu Outlook.

Wskaźnik stanu czerwony

Na konferencji

Na konferencji Skype dla firm połączenie ( Skype dla firm spotkanie z dźwiękiem) i nie chcesz Ci przeszkadzano.

Automatyczne ustawianie dla Ciebie podczas której dołączono spotkania lub połączenia konferencyjnego teraz sesji.

Nie przeszkadzać wskaźnik stanu

Nie przeszkadzać

Nie chcesz, aby przeszkadzano i powiadomienia konwersacji zostaną wyświetlone tylko, jeśli zostały wysłane przez kogoś z grupy roboczej.

Można ustawić informacje o obecności to można zawsze. Jeżeli zostanie ręcznie ustawiony status nie przeszkadzać, jej zostaną przywrócone statusu kalendarza programu Outlook w ciągu 24 godzin, jeśli nie zmienisz swój status przed upływem.

Nie przeszkadzać wskaźnik stanu

Prezentacja

Prezentacji i nie może być Ci przeszkadzano.

Automatyczne ustawianie dla Ciebie są prezentację w programie Skype dla firm. Możesz zmienić to ustawienie w oknie Opcje statusu.

Wylogowywanie się z wskaźnik obecności pakietu office

Nieobecny

Jesteś poza biurem.

Ustawiane automatycznie, na podstawie kalendarza programu Outlook.

Poza biurem - Autoodpowiedź znajduje się na

Poza biurem (odpowiedzi automatycznej jest włączona)

Możesz ustawić funkcję odpowiedzi automatyczne w programie Outlook.

Automatyczne ustawianie dla Ciebie podczas ustawiania odpowiedzi automatyczne w programie Outlook.

Wskaźnik stanu w trybie offline

W trybie offline

Brak logowania. Użytkownik będzie wyświetlana jako Offline do osób, którym zostały zablokowane z są wyświetlane informacje o obecności.

Ustawiane automatycznie, na podstawie na działanie na klawiaturze lub Kalendarz programu Outlook.

Nieznany stan wskaźnika

Nieznany

Nie można wykryć informacje o obecności.

Ten status może być wyświetlany kontaktom, które nie używają Skype dla firm do obsługi wiadomości błyskawicznych.

Uwaga: Jeśli korzystasz z programu Outlook, a następnie włączyć powiadomienie poza biurem, notatkę, którą piszesz w programie Outlook są wyświetlane w Skype dla firm także i czerwona lub gwiazdka (*) pojawi się obok Twojego statusu obecności, u dołu obszaru wyświetlania obrazu.

Przykładowe scenariusze obecności

Chcesz poznać wiadomości w trybie offline lub poza biurem obecności? W tych przykładach mogą ułatwić.

Scenariusz

W programie Skype dla firm wiadomości

WYLOGOWANO SIĘ

URLOPU

Miguel pod nagłówkiem się na urlop tydzień i włączone odpowiedzi automatyczne w programie Outlook poinformować go. On już zostało anulowane lub odrzuciły spotkań w tygodniu on będzie z dala od komputera, a jego komputera przenośnego wylogowano się i odłączaniew lewo.

Komunikat obecności Miguel

ZALOGOWANO

KONFERENCJI

Kayo dołączania konferencji ten tydzień kilka godzin od miasta. Anna włączone odpowiedzi automatyczne w programie Outlook, aby umożliwić jej klientów informacja jest się Town, ale użytkownik będzie nadal można przechodzenia do trybu online za pomocą programu Skype dla firm od czasu do czasu.

Komunikat obecności dla Kayo

TERMIN

Chris jest o zwykłą tygodniu roboczym, ale musi odwiedź jego u lekarza ciągu godziny jego otwarcia. HE zablokowane w jego kalendarzu jako Office Office przez 30 minut , aby współpracownicy wiedzieli, nie powinny one książki przepracowanych godzin w tym okresie.

Wiadomość obecności Krzysztofa

WYJŚCIA AWARYJNEGO

Louisa miał nieoczekiwane kryzysu w domu i włączone odpowiedzi automatyczne w programie Outlook poinformować to. Anna nie wyczyść jej pamiętnik jeszcze nie jest ona się kiedy osoba będzie zwracana.

Komunikat obecności dla Louisa

ZABLOKUJ I PODRÓŻY

Aadi wykonanymi po południu piątek dla weekend wędkarstwa. On włączony odpowiedzi automatyczne w programie Outlook poinformować, następnie komputer zablokowany jego komputerze z systemem Windows i po lewej stronie Skype dla firm uruchomiony.

Komunikat obecności dla Aadi

Dodawanie lub usuwanie notatki osobistej

Wpisz notatkę osobistą, na przykład "Pracuję z domu" w górnej części okna głównego programu Skype dla firm, udostępnianie bieżącej szczegóły dotyczące statusu. Notatki będą wyświetlane wizytówkę. Jak często zmienić notatkę.

Aby dodać notatkę osobistą

W oknie głównym Skype dla firm kliknij pole notatki nad swoją nazwą, a następnie wpisz notatkę, na przykład "Pracuję z domu" lub "Terminy gonią, proszę za pomocą wiadomości Błyskawicznych zamiast odwiedzin".

Aby usunąć notatkę osobistą

Kliknij pole notatki nad swoją nazwą, a następnie naciśnij na klawiaturze kolejno klawisze Backspace i Enter. W polu ponownie pojawi się wiadomość domyślna: „Co się dzieje dzisiaj?”.

Włączanie i wyłączanie powiadomień o nieobecności w biurze

Jeśli Twoje konto Skype dla firm jest synchronizowane do kalendarza programu Outlook, gdy włączyć powiadomienie w nowym oknie o nieobecności w programie Outlook jako swojej notatki osobistej w Skype dla firm zostanie wyświetlony komunikat poza biurem. Tak na przykład, kiedy wyjeżdżasz na urlop, można skonfigurować usługi powiadomienie poza biurem w wskazująca programu Outlook, której jesteś na urlop (i udostępniania istotnych informacji, takich jak czy można będzie można sprawdzanie poczty e-mail i kto jest kopii zapasowej). To powiadomienie jest opublikowany na wizytówce i inne listy kontaktów, które są wyświetlane w kontaktach w Skype dla firm.

Ważne: Po powrocie z wakacji, pamiętaj, aby wyłączyć powiadomienie poza biurem. Musisz przejść do programu Outlook, aby to zrobić. Nie można usunąć notatkę z Skype dla firm.

Aby włączyć powiadomienie w programie Outlook

W programie Outlook, kliknij pozycję plik > Odpowiedzi automatyczne > Wysyłanie odpowiedzi automatycznych, a następnie napisz wiadomość w nowym oknie pakietu office i Zaplanuj termin jego wyświetlania.

Aby wyłączyć powiadomienie w programie Outlook i w związku z tym usunąć wiadomość z ekranu Skype dla firm

W programie Outlook, kliknij pozycję plik > Odpowiedzi automatyczne > Wyłącz. (Może potrwać do 30 minut notatki zniknąć z ekranu Skype dla firm.)

Aby zsynchronizować do Skype dla firm i kont programu Outlook

  1. W oknie głównym Skype dla firm kliknij pozycję Opcje.

  2. W Skype dla firm — opcje kliknij pozycję osobiste.

  3. Zaznacz pole wyboru Aktualizuj moją obecność na podstawie informacji kalendarza.

  4. Zaznacz pole wyboru Wyświetl informację poza biurem u kontaktów w mojej relacje określające poziom prywatności znajomi i rodzina, grupa robocza i współpracownicy, aby synchronizowanie Skype dla firm i kont programu Outlook.

Zmienianie statusu obecności

Uwaga: Obecnie. Skype dla firm na komputerze Mac nie udostępnia informacje o obecności według kalendarza programu Outlook. Są to dostępne w przyszłej aktualizacji.

Kliknij zdjęcie, kliknij strzałkę listy rozwijanej dostępne pod Twoją nazwą użytkownika, a następnie kliknij pozycję status, który chcesz wyświetlić dla innych osób.

Menu statusu

Aby cofnąć ustawienie i włączyć automatyczne aktualizowanie statusu Skype dla firm stanu, kliknij opcję automatycznie.

Wybierz swój status obecności

Upewnij się, że precyzyjne ustawianie swojego statusu. W poniższej tabeli opisano każdego status obecności, że inne osoby mogą być wyświetlane, oznacza to, jakie każdy stan, i które z nich można ustawić ręcznie.

Porada: Statusy obecności są wstępnie ustawione w Skype dla firm, co oznacza, że nie można utworzyć niestandardowy status, ale możesz nadać kontaktów więcej szczegółów dotyczących miejsca pobytu lub wykonywanej przez dodanie komunikatu o stanie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Dodawanie lub usuwanie komunikatu o stanie .

W przypadku informacje o obecności

Oznacza to, że jesteś

Wskaźnik stanu zielone

Dostępne

Online i możliwości skontaktowania się.

Wskaźnik stanu czerwony

Zajęty

Zajęty lub i nie chcesz Ci przeszkadzano.

Nie przeszkadzać wskaźnik stanu

Nie przeszkadzać

Nie chcesz, aby przeszkadzano i powiadomienia konwersacji zostaną wyświetlone tylko, jeśli zostały wysłane przez kogoś z grupy roboczej.

Wskaźnik stanu żółty

Zaraz wracam

Na chwilę oddalasz się od komputera.

Wskaźnik stanu żółty

Poza pracą

Nie działa i nie można się z Tobą kontaktować.

Wskaźnik stanu żółty

Wyświetlaj jako Z dala od komputera

Zalogowany, ale komputer jest nieużywany lub pozostajesz z dala od komputera dla (określonego przez Ciebie) czas.

Dodawanie lub usuwanie komunikatu o stanie

Wpisz wiadomość, na przykład "Pracuję z domu" Udostępnianie bieżącej szczegóły dotyczące statusu. Zmienianie wiadomości tak często, jak chcesz.

Aby dodać komunikat o stanie

Kliknij zdjęcie, kliknij pozycję kliknij, aby dodać komunikat o stanie, a następnie wpisz wiadomość, na przykład "W szkolenia dzisiaj" lub "Pracę przed terminem, zapoznaj się z wiadomości Błyskawicznych zamiast odwiedzin."

Dodawanie komunikatu o stanie

Aby usunąć komunikat o stanie

Kliknij zdjęcie, kliknij wiadomość, którą wcześniej po lewej, a następnie naciśnij klawisz Delete.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×