Zmienianie sposobu wyświetlania (lub znajdowania) informacji w grafiku

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Usługi grafik służy do wyświetlania i zgłoś praca rzeczywista dla przydzielonych zadań. Jeśli osoba zatwierdzająca grafik, można wyświetlać i znajdowanie informacji w grafikach, które zostały przesłane do zatwierdzenia do Ciebie.

Co chcesz zrobić?

Wyświetlanie własnych grafików

Wyświetlanie pracy w nadgodzinach i nonbillable godzin w grafiku

Konfigurowanie filtrów grafiku

Wyświetlanie grafików

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie, w obszarze Moja praca kliknij przycisk Centrum grafików.

  Na stronie Centrum grafików jest wyświetlana lista grafików zawierająca wysłane grafiki, bieżący grafik i grafiki utworzone dla danego użytkownika. Na stronie Centrum grafików są także wyświetlane wszelkie grafiki zastępcze, które mogły zostać utworzone.

 2. Z listy wyboru widoków z prawej strony ekranu wybierz jedną z następujących opcji:

  • Bieżący + 3 ostatnie miesiące

  • Następnych 6 miesięcy + 3 ostatnie miesiące

  • Ostatnie 6 miesięcy

  • Ostatnie 12 miesięcy

  • Wszystkie grafiki

  • Utworzone i w trakcie wykonywania

   Uwaga: W widoku Utworzone i w trakcie wykonywania oprócz własnych grafików użytkownika będących w trakcie wykonywania są również wyświetlane grafiki zastępcze, za które użytkownik jest obecnie odpowiedzialny.

 3. Aby wyświetlić grafik dotyczący danego okresu na stronie Mój grafik, kliknij nazwę grafiku w kolumnie Nazwa grafiku.

Początek strony

Wyświetlanie w grafiku nadgodzin i godzin niepodlegających rozliczeniu

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie, w obszarze Moja praca kliknij przycisk Centrum grafików.

 2. W kolumnie Nazwa grafiku kliknij grafik, w którym chcesz wyświetlić nadgodziny, godziny niepodlegające rozliczeniu lub oba rodzaje godzin.

 3. Na stronie Mój grafik kliknij przycisk Akcje, a następnie kliknij odpowiednio opcję Przełącz na pracę w nadgodzinach lub Przełącz na pracę niepodlegającą rozliczeniu.

Początek strony

Konfigurowanie filtrów grafiku

Osoby zatwierdzające grafiki i osoby z uprawnieniami do dostosowywania mogą dodatkowo filtr informacje wyświetlane na liście przypisanych do nich grafików.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie, w obszarze Zatwierdzenia kliknij przycisk Grafik.

 2. W obszarze filtrów na stronie Przeglądanie moich grafików kliknij odpowiedni przycisk: Oczekujące na zatwierdzenie przeze mnie, Zatwierdzone przeze mnie, Dostępne grafiki do dostosowania lub Nieprzesłane grafiki moich zasobów.

  Uwaga: Domyślnie w programie Microsoft Office Project Web Access grafiki są wyświetlane przy użyciu filtru Oczekujące na zatwierdzenie przeze mnie.

 3. Wybierz opcje filtru dat lub zasobów (albo obu) dla wybranego typu grafiku:

  • Data      Zaznacz to pole wyboru, aby ustawić filtrowanie dat. Możesz wybrać jedną z następujących metod filtrowania dat:

   • Okres obrachunkowy      Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić tylko grafiki z konkretnego okresu obrachunkowego. Wybierz okres obrachunkowy z odpowiedniej listy.

    Uwaga: Jeśli w organizacji nie zdefiniowano okresów obrachunkowych, lista Okres obrachunkowy będzie pusta, a filtr nie wyświetli żadnych grafików.

   • Niestandardowy zakres dat      Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić tylko grafiki zawierające dane w konkretnym okresie. Ustaw daty rozpoczęcia i zakończenia okresu, wpisując je w polach lub wybierając za pomocą pól wyboru daty.

  • Zasoby      Zaznacz to pole wyboru, aby ustawić filtrowanie zasobów. Możesz wybrać jedną z następujących metod filtrowania zasobów:

   • Centrum kosztów      W polu Centrum kosztów wpisz identyfikator centrum kosztów, aby wyświetlić tylko grafiki zawierające czas zgłoszony w określonym centrum kosztów.

   • Nazwa zasobu      Z listy Nazwa zasobu wybierz zasób, aby wyświetlić tylko grafiki zawierające dane zgłoszone przez ten zasób.

 4. Kliknij przycisk Zastosuj, aby przefiltrować grafiki w oparciu o określone kryteria.

Aby po zastosowaniu filtru wrócić do widoku domyślnego, w obszarze filtrów na stronie Przeglądanie moich grafików kliknij przycisk Oczekujące na zatwierdzenie przeze mnie. Wyczyść pola wyboru Data i Zasoby, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

Dlaczego nie można wykonywać niektórych czynności w programie Project Web Access?

W zależności od ustawień uprawnień, których używasz do logowania się do programu Project Web Access nie można wyświetlić lub niektóre funkcje. Ponadto co widać na niektórych stronach mogą różnić się od dokumentacji, jeśli administrator serwera dostosowana Project Web Access i nie zostały dostosowane pomocy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×