Zmienianie sposobu sortowania kontaktów

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli masz wiele kontaktów, można uzyskać nieco kłopotliwe listy kontaktów. Zmienianie sposobu sortowania kontaktów może ułatwić znajdowanie osób, które należy.

Aby posortować kontakty, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij pozycję Osoby.

  Klikanie pozycji Kontakty

 2. Kliknij kartę Narzędzia główne > bieżący widok > Lista.

 3. Kliknij nagłówek kolumny, według której chcesz sortować. Aby na przykład wyświetlić kontakty posortowane alfabetycznie według nazwiska, kliknij pozycję Zapisz jako.

  Kliknij nagłówek kolumny, według której chcesz sortować.

Porada: Jeśli przypisany kontaktów do kategorii oznaczonych kolorem różnych, klikając nagłówek kolumny Kategorie, aby posortować w ten sposób.

Aby znaleźć określony kontakt, Korzystając z funkcji Wyszukaj kontakty.

Zmienianie formatu nazw kontaktów

Możliwe, że nie wszystkie Twoje kontakty są sformatowane w ten sam sposób, co może oznaczać, że nie są wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami podczas sortowania przy użyciu kolumny Zapisz jako. Na przykład niektóre mogą być zapisane w formacie Imię, Nazwisko, a pozostałe w formacie Nazwisko, Imię. Jeśli kontakty nie są sortowane w odpowiedni sposób, spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij pozycję Plik > Ustawienia kont > Ustawienia kont.

  Kliknij pozycję Plik > Ustawienia kont > Ustawienia kont

 2. Na karcie Książki adresowe wybierz książkę adresową, w której chcesz zmienić format nazw, a następnie kliknij pozycję Zmień.

  Kliknij odpowiednią książkę adresową, a następnie kliknij pozycję Zmień.

 3. W obszarze Pokazywanie nazw według wybierz pozycję Nazwisko, Imię (Nowak, Jan).

Uwaga:  Jeśli konto e-mail znajduje się na serwerze Exchange, można zmienić format nazwy kontaktów na głównej liście kontaktów programu Outlook i w dowolnych utworzonych folderach kontaktów, ale nie można zmienić formatu nazwy osób na globalnej liście adresowej (GAL). Ta książka adresowa jest konfigurowania automatycznie i zarządza nią administrator.

Zmienianie formatu nazw poszczególnych kontaktów

Po posortowaniu listy kontaktów przy użyciu kolumny Zapisz jako niektóre kontakty mogą nadal nie być wyświetlane w odpowiedni sposób. Aby zmienić formatowanie określonego kontaktu, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij dwukrotnie kontakt, który chcesz zmienić.

 2. W polu z prawej strony kolumny Zapisz jako kliknij strzałkę listy rozwijanej i wybierz odpowiedni format. Jeśli na przykład chcesz, aby kontakt Dariusz Korzuń został zapisany w formacie Nazwisko, Imię, wybierz pozycję Korzuń, Dariusz z listy.

  Kliknij pole z prawej strony kolumny Zapisz jako i wybierz odpowiedni format.

  Porada:  Jeśli odpowiedni format nie jest wyświetlany, można wpisać nazwę w polu Zapisz jako, używając odpowiedniego formatu.

 3. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Jeśli chcesz, aby liście kontaktów mają być sortowane według nazwiska kontaktów, musisz zmienić format wyświetlania nazwisko, imię format. Po zmianie formatu wyświetlania, nadal może być konieczne pojedynczo zmienić wszystkie kontakty, które nie zostały zaktualizowane z zmianę formatu.

Zmienianie na nazwisko, imię format

Możesz zmienić format nazw kontaktów w głównym folderu kontaktów programu Microsoft Outlook lub wszystkie foldery kontaktów, tworzonych przez Ciebie. Te foldery są widoczne w książka adresowa programu Outlook. Jednak nie można zmienić formatu nazw dla nazwy na globalnej liście adresowej (GAL). Aby uzyskać więcej informacji na temat globalnej, zobacz Dlaczego formatu nazw dla niektórych kontaktów jest niemożliwa? poniżej.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia kont, a następnie kliknij pozycję Ustawienia kont.

  Ustawienia kont w widoku Backstage

 3. Na karcie Książki adresowe na liście Nazwa kliknij Książka adresowa programu Outlook, a następnie kliknij przycisk Zmień.

 4. W obszarze Książki adresowej programu Outlook kliknij książkę adresową, którą chcesz zmienić format wyświetlanych kontaktów. Na przykład kliknij Kontakty: Skrzynka pocztowa — nazwę skrzynki pocztowej.

 5. W obszarze Pokazywanie nazw według kliknij (Nowak, Jan).

 6. Kliknij przycisk Zamknij w oknach dialogowych Książka adresowa programu Microsoft Outlook i Ustawienia kont.

 7. Zamknij i ponownie uruchom program Outlook.

Zmienianie poszczególne kontakty na nazwisko, imię format

Po zmianie formatu nazwy istniejących kontaktów w książce adresowej programu Outlook, zmianę dotyczy przyszłych wpisów, które można utworzyć. Jednak czasami nie wszystkie kontakty są aktualizowane zmianę formatu. W tych przypadkach możesz zmienić formatowanie dla każdego kontaktu.

 1. Kontakty kliknij dwukrotnie kontakt, który nie jest wyświetlana w formacie nazwisko, imię.

 2. W otwartym kontakcie w polu Zapisz jako kliknij nazwę w formacie nazwisko, imię. Na przykład kliknij Nowak, Jan.

 3. Na karcie Kontakt w grupie Akcje kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

 4. Powtórz dla każdego kontaktu nie są wyświetlane w formacie prawidłową nazwę.

Uwagi: 

 • Na wizytówce Nazwa wyświetlana dla adresów e-mail to nazwa wyświetlana w wierszach do, DW i UDW wiadomości e-mail, a także w książce adresowej podczas wyszukiwania kontaktu. Nazwa wyświetlana jest tworzona w zależności od sposobu wpisz nazwę kontaktu w polu Imię i nazwisko.

 • Nazwy firmy w polu firmy, które zaczynają się od automatycznie wyświetlane w obszarze następnego wyrazu w polu Nazwa. Na przykład Telefonicznej jest wyświetlany jako firmy telefonu.

Dlaczego nie można zmienić formatu nazw dla niektórych kontaktów?

Kontakty wyświetlane w folderze Kontakty programu Outlook tworzą zawartość książka adresowa programu Outlook. Możesz również tworzyć i nazwa inne foldery kontaktów, a w każdej z tych folderów, możesz zmienić format nazw. Jednak nie można zmienić format wyświetlania nazw w programie Microsoft Exchange Server globalnej liście adresowej (GAL). Formatu nazw na globalnej liście adresowej jest ustawiany przez administratora organizacji.

 • Globalna lista adresowa (GAL)    Aby wyświetlić tę książkę adresową, musisz używać konta programu Microsoft Exchange Server. Globalna lista adresowa zawiera imiona i nazwiska oraz adresy e-mail wszystkich osób w Twojej organizacji. Globalna lista adresowa jest konfigurowana automatycznie razem z kontem programu Exchange. Administrator programu Exchange lub administrator sieci tworzy i utrzymuje globalną listę adresową. Globalna lista adresowa może także zawierać adresy e-mail kontaktów zewnętrznych, list dystrybucyjnych, sal konferencyjnych i sprzętu.

 • Książka adresowa programu Outlook     Ta książka adresowa nie wymaga konta programu Exchange. Książka adresowa programu Outlook jest tworzona automatycznie i zawiera kontakty w folderze Kontakty domyślne, że listy adresów e-mail lub numery faksów. Te kontakty są wyświetlane w oknie dialogowym Książka adresowa, po kliknięciu pozycji Kontakty na liście Książka adresowa.

  Jeśli tworzysz foldery dodatkowe kontakty, można ustawić właściwości dla poszczególnych folderów dołączyć kontakty jako części książki adresowej programu Outlook.

Możesz również zmienić format nazw inne książki adresowe, które zostały utworzone w programie Outlook. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie lub usuwanie książki adresowej.

Aby wyświetlić wszystkie dostępne książki adresowe, na pasku narzędzi kliknij przycisk Książka adresowa, a następnie kliknij strzałkę w dół na liście Książka adresowa.

Każdy z folderów kontaktów znajduje się na liście książki adresowej.

Jeśli chcesz, aby liście kontaktów mają być sortowane według nazwiska kontaktów, musisz zmienić format wyświetlania nazwisko, imię format. Po zmianie formatu wyświetlania, nadal może być konieczne pojedynczo zmienić wszystkie kontakty, które nie zostały zaktualizowane z zmianę formatu.

Zmienianie na nazwisko, imię format

Możesz zmienić format nazw kontaktów w folderze głównym Microsoft Office Outlook 2007 kontaktu lub wszystkie foldery kontaktów, tworzonych przez Ciebie. Te foldery są widoczne w książka adresowa programu Outlook. Jednak nie można zmienić formatu nazw dla nazwy na globalnej liście adresowej (GAL). Aby uzyskać więcej informacji na temat globalnej, zobacz Dlaczego formatu nazw dla niektórych kontaktów jest niemożliwa? poniżej.

Uwaga: Poniższa procedura wymaga ponownego uruchomienia programu Outlook Aby zmiany zostały wprowadzone.

 1. W programie Outlook, w menu Narzędzia kliknij pozycję Ustawienia kont.

 2. Na karcie Książki adresowe na liście Nazwa kliknij Książka adresowa programu Outlook, a następnie kliknij przycisk Zmień.

  Książki adresowe są wyświetlane na karcie Książki adresowe

 3. W obszarze Książki adresowej programu Outlook kliknij książkę adresową, którą chcesz zmienić format wyświetlanych kontaktów. Na przykład kliknij kontaktów: foldery osobiste lub Kontakty: Skrzynka pocztowa — nazwę skrzynki pocztowej.

 4. W obszarze Pokazywanie nazw według kliknij (Nowak, Jan).

  Wybieranie formatu nazw dla wpisów w książce adresowej

 5. Kliknij przycisk Zamknij dwa razy.

 6. Zamknij i uruchom ponownie program Outlook.

 7. Aby sprawdzić format zmiany w programie Outlook, w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 8. Na karcie Preferencje w obszarze kontaktów i notatek, kliknij przycisk Opcje kontaktu.

 9. W oknie dialogowym Opcje kontaktu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Sprawdź nazwisko, imię na liście Domyślna kolejność "Kataloguj jako".

  • Na liście Domyślna kolejność "Kataloguj jako" kliknij nazwisko, imię.

 10. Kliknij dwa razy przycisk OK.

Zmienianie poszczególne kontakty na nazwisko, imię format

Po zmianie formatu nazwy istniejących kontaktów w książce adresowej programu Outlook, zmianę dotyczy przyszłych wpisów, które można utworzyć. Jednak czasami nie wszystkie kontakty są aktualizowane zmianę formatu. W tych przypadkach możesz zmienić formatowanie dla każdego kontaktu.

 1. Kontakty kliknij dwukrotnie kontakt, który nie jest wyświetlana w formacie nazwisko, imię.

 2. W otwartym kontakcie w polu Zapisz jako w sekcji lewym górnym kliknij nazwę w formacie nazwisko, imię. Na przykład kliknij Nowak, Jan.

  Lista „Kataloguj jako” w kontakcie

 3. Na karcie kontakt w grupie Akcje kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

 4. Powtórz dla każdego kontaktu nie są wyświetlane w formacie prawidłową nazwę.

Uwagi: 

 • Na wizytówce Nazwa wyświetlana dla adresów e-mail to nazwa wyświetlana w wierszach do, DW i UDW wiadomości e-mail, a także w książce adresowej podczas wyszukiwania kontaktu. Nazwa wyświetlana jest tworzona w zależności od sposobu wpisz nazwę kontaktu w polu Imię i nazwisko.

 • Nazwy firmy w polu firmy, które zaczynają się od automatycznie wyświetlane w obszarze następnego wyrazu w polu Nazwa. Na przykład Telefonicznej jest wyświetlany jako firmy telefonu.

Dlaczego nie można zmienić formatu nazw dla niektórych kontaktów?

Kontakty wyświetlane w folderze Kontakty Outlook 2007 tworzą zawartość książka adresowa programu Outlook. Możesz również tworzyć i nazwa inne foldery kontaktów, a w każdej z tych folderów, możesz zmienić format nazw. Jednak nie można zmienić format wyświetlania nazw w programie Microsoft Exchange globalnej liście adresowej (GAL). Formatu nazw na globalnej liście adresowej jest ustawiany przez administratora organizacji.

 • Globalna lista adresowa (GAL)    Aby wyświetlić tę książkę adresową, musisz używać konta programu Microsoft Exchange Server. Globalna lista adresowa zawiera imiona i nazwiska oraz adresy e-mail wszystkich osób w Twojej organizacji. Globalna lista adresowa jest konfigurowana automatycznie razem z kontem programu Exchange. Administrator programu Exchange lub administrator sieci tworzy i utrzymuje globalną listę adresową. Globalna lista adresowa może także zawierać adresy e-mail kontaktów zewnętrznych, list dystrybucyjnych, sal konferencyjnych i sprzętu.

 • Książka adresowa programu Outlook     Ta książka adresowa nie wymaga konta programu Exchange. Książka adresowa programu Outlook jest tworzona automatycznie i zawiera kontakty w folderze Kontakty domyślne, że listy adresów e-mail lub numery faksów. Te kontakty są wyświetlane w oknie dialogowym Książka adresowa, po kliknięciu pozycji Kontakty na liście Książka adresowa.

  Jeśli tworzysz foldery dodatkowe kontakty, można ustawić właściwości dla poszczególnych folderów dołączyć kontakty jako części książki adresowej programu Outlook.

Możesz również zmienić format nazw inne książki adresowe, które zostały utworzone w programie Outlook. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie lub usuwanie książki adresowej.

Aby wyświetlić wszystkie dostępne książki adresowe, na pasku narzędzi kliknij przycisk Książka adresowa, a następnie kliknij strzałkę pod przyciskiem książek adresowych.

Lista książek adresowych

Każdy z folderów kontaktów znajduje się na liście książki adresowej.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×