Zmienianie skali rysunku

Zmienianie skali rysunku

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Gdy rysunki utworzone zawierają rzeczywisty obiektów, które są większe niż drukowanej strony, na przykład meble w pakiecie office, należy narysować z zastosowaniem skali. W tym artykule wyjaśniono, jak można zmienić skalę rysunku programu Microsoft Visio.

 1. Wyświetl stronę, dla której chcesz zmienić skalę rysunku.

  Dla każdej strony rysunku można ustawić inną skalę.

 2. Najpierw Znajdź stronę kartę strony, którą chcesz zmienić. Na karcie strona znajduje się w lewym dolnym rogu obszaru rysowania. W poniższym przykładzie na karcie strona jest reprezentowany przez Strona 1, ale do karty strony może być inną nazwę strony tła takich jak Gradient-1.

  Strzałka wskazująca kartę Strona 1

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę strony, kliknij polecenie Ustawienia strony, a następnie kliknij kartę Skala rysunku.

 4. Wybierz pozycję Skala wstępnie zdefiniowana, a następnie kliknij wstępnie zdefiniowaną skalę architektoniczną, metryczną lub inżynieryjną. Możesz też wybrać pozycję Skala niestandardowa i wpisać własne wartości skali.

 5. Aby zmienić jednostki miary (na przykład stopy lub metry), kliknij kartę Właściwości strony i na liście Jednostki miary kliknij odpowiednie jednostki.

 6. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać wprowadzone zmiany i zaktualizować stronę rysunku.

  Aby udostępnić tę samą skalę rysunku strony tła, kliknij pozycję Strona tła (na przykład Gradient-1 ), a następnie wykonaj te same czynności.

 1. Wyświetl stronę, dla której chcesz zmienić skalę rysunku.

  Dla każdej strony rysunku można ustawić inną skalę.

 2. W menu plik kliknij polecenie Ustawienia strony, a następnie kliknij kartę Skala rysunku.

 3. Kliknij pozycję Skala wstępnie zdefiniowana, a następnie kliknij wstępnie zdefiniowaną skalę architektoniczną, metryczną lub inżynieryjną. Możesz też kliknąć pozycję Skala niestandardowa i wpisać niestandardowe wartości skali.

 4. Aby zmienić jednostki miary (na przykład stopy lub metry), kliknij kartę Właściwości strony i na liście Jednostki miary kliknij odpowiednie jednostki.

 5. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać wprowadzone zmiany i zaktualizować stronę rysunku.

  Aby ustawić tę samą skalę rysunku dla stron tła, wyświetl stronę tła i wykonaj kroki 1–5.

  Rysunek przedstawia nowe ustawienia. Kształty mogą być większe lub mniejsze, ale nie powoduje to zmiany ich rzeczywistego rozmiaru. Linijki pokazują nowe jednostki miary.

Czym jest skala rysunku w programie Visio?

Skala rysunku Określa, jak odległości na stronie z odległością w świecie rzeczywistym. Na przykład 1 cal na układ biura może reprezentować 1 stopie w rzeczywiste pakietu office. Metryka rysunkach 2 centymetry może reprezentować 1 metr. Możesz zmienić skalę rysunku w dowolnym rysunku programu Visio.

Niektóre szablony, takie jak szablon Układ biura, Otwórz przy użyciu wstępnie zdefiniowanych skali rysunku. Rysunki te są nazywane skalowany rysunków.

Niektóre szablony, takie jak szablon podstawowy schemat blokowy, Otwórz za pomocą Skala rysunku 1:1, co oznacza, że 1 cal lub CAL na drukowanej stronie odpowiada 1 cal i centymetry rzeczywiste. Rysunki te są nazywane rysunków nieskalowanych ; umożliwia im tworzenie abstrakcyjne rysunków, które nie mają rzeczywiste obiekty rzeczywiste.

Skalę rysunku wyraża czasem stosunek wartości bez jednostek miary. Na przykład, jeśli jednostkami miary są centymetry i metry, skalę metryczną układu biura może wyrażać stosunek 1:50, który jest odpowiednikiem stosunku 2 cm = 1 m.

Im mniejszy stosunek, tym większy obszar może się znaleźć na rysunku:

 • Dzięki skali 1:100 (jednostki metryczne) lub 1/8" = 1' (jednostki niemetryczne) na jednej stronie można narysować całe pomieszczenie.

 • Dzięki skali 1:10 (jednostki metryczne) lub 1" = 1' (jednostki niemetryczne) można dokładnie odwzorować jeden przedział pomieszczenia.

Gdy zostanie wybrana skala rysunku, program Microsoft Office Visio zostaną automatycznie ustawione jednostki miary i jednostki strony.

Jednostki miary    reprezentują rozmiary lub odległości w świecie rzeczywistym. Jednostkami miary w układzie biura o skali rysunku 2 cm = 1 m (1:50) są metry. Jednostkami miary w skali rysunku 1/4" = 1' są stopy.

Jednostki strony    reprezentują rozmiary i odległości na drukowanej stronie. Jednostkami strony w układzie biura o skali rysunku 2 cm = 1 m (1:50) są centymetry. Jednostkami strony w skali rysunku 1/4" = 1' są cale.

Kształty zaprojektowano do pracy z szablonami, z którymi zostały dostarczone, dlatego na przykład kształty planu budynku nadają się najlepiej do pracy z rysunkami skalowanymi, a kształty schematu blokowego — do pracy z rysunkami nieskalowanymi (1:1).

Gdy kształt zostanie przeciągnięty na stronę rysunku skalowanego, rozmiar kształtu zostanie dopasowany do skali rysunku. Jeśli skala kształtu jest znacznie większa lub mniejsza niż skala strony rysunku, rozmiar kształtu się nie zmieni. W takim przypadku lepiej użyć innego kształtu, który został zaprojektowany do pracy z rysunkiem skalowanym.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×