Zmienianie skali osi głębokości (serii danych) na wykresie

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Kolumnowy 3-w, stożkowy 3-w lub Wykres ostrosłupowy 3-w ma głębokości (serii) oś, nazywane także osi z, można zmienić. Można określić interwał między znaczników i etykiet osi, zmienianie ich położenia osi i odwracanie kolejności, w której są wyświetlane w serii.

Aby zmienić skalę innych osi na wykresie, zobacz Zmienianie skali osi poziomej (kategorii) na wykresie lub Zmienianie skali osi pionowej (wartości) na wykresie.

 1. Na wykresie 3-W kliknij oś głębokości, którą chcesz zmienić, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać oś z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

   Spowoduje to wyświetlenie widoku Narzędzia wykresów i kart Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij pozycję Oś głębokości (seria danych).

   Obraz Wstążki

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

 3. W oknie dialogowym Formatowanie osi kliknij pozycję Opcje osi, jeśli nie jest ona zaznaczona, a następnie wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  Ważne    Poniższe opcje skalowania są dostępne tylko wtedy, gdy jest wybrana oś głębokości.

  1. Aby zmienić interwał między znacznikami osi, w polu Interwał między znacznikami osi wpisz odpowiednią liczbę.

   Uwaga    Liczba wpisane Określa, ile seria danych są wyświetlane między znacznikami osi.

  2. Aby zmienić interwał między etykietami osi, w obszarze Interwał między etykietami kliknij opcję Określ jednostkę interwału, a następnie w polu tekstowym wpisz odpowiednią liczbę.

   Porada    Wpisz 1, aby etykieta była wyświetlana dla każdej serii danych; wpisz 2, aby etykieta była wyświetlana dla co drugiej serii danych; wpisz 3, aby etykieta była wyświetlana dla co trzeciej serii danych itd.

  3. Aby odwrócić kolejność serii, zaznacz pole wyboru Serie w kolejności odwrotnej.

   Uwaga    Spowoduje to odwrócenie kolejności serii danych wyświetlanych wzdłuż osi głębokości.

  4. Aby zmienić położenie znaczników i etykiet osi, wybierz dowolne opcje w polach Typ głównego znacznika osi, Typ pomocniczego znacznika osi i Etykiety osi.

Porady    

 • Oprócz skali osi można też zmienić sposób jej formatowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie sposobu wyświetlania osi wykresu.

 • Skalowanie nie zmienia głębokości przerwy ani szerokości przerwy między seriami danych. Aby zmienić głębokość przerwy lub szerokość przerwy, kliknij prawym przyciskiem myszy serię danych, a następnie kliknij polecenie Formatuj serie danych. W obszarze Opcje serii określ odpowiednie ustawienia.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×