Zmienianie skali czasu w widoku programu Project

Zmienianie skali czasu w widoku programu Project

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W większości widoków programu Project znajduje się skala czasu. Możesz ją dostosowywać, tak aby zawierała mniejsze lub większe jednostki czasu, od godzin po lata. Na przykład możesz zechcieć, aby wyświetlane na niej były lata obrachunkowe zamiast kalendarzowych lub aby paski wykresu Gantta przedstawiały miesiące, a nie dni.

Zmienianie jednostek wyświetlane na skali czasu

 1. Wyświetl widok ze skalą czasu, na przykład Wykres Gantta.

 2. Kliknij pozycję Widok > strzałka obok pola Skala czasu.

  Timescale box on the View tab

 3. Wybierz jednostki czasu, które mają być wyświetlane na dolnej warstwie skali czasu. Program Project automatycznie dostosuje warstwę środkową i górną.

  Timescale Units

Dostosowywanie skali czasu

W każdym widoku skali czasu można wyświetlać maksymalnie trzy warstwy skali czasu i formatować każdą z nich osobno. W tym celu:

 1. Wyświetl widok ze skalą czasu, na przykład Wykres Gantta.

 2. Kliknij pozycję Widok > strzałka obok pola Skala czasu.

  Timescale box on the View tab

 3. Kliknij pozycję Skala czasu.

  Timescale

 4. Wybierz odpowiednie opcje w polu Skala czasu. Możesz zobaczyć wszelkie wprowadzone zmiany w polu Podgląd.

  Timescale dialog box

  • Z listy Pokaż wybierz liczbę warstw, które mają być pokazywane na skali czasu.

  • W polu Jednostki wybierz jednostkę czasu dla warstwy skali czasu wybranej karty w polu Skala czasu.

  • Z listy Etykieta wybierz format etykiety wybranych jednostek czasu.

  • W polu Liczba wprowadź liczbę oznaczającą częstotliwość wyświetlania etykiet jednostek na danej warstwie skali czasu.

   Jeśli na przykład wybrana jednostka to tydzień, a wprowadzona liczba to 2, w tej warstwie skali czasu będą wyświetlane odcinki 2-tygodniowe.

  • Z listy Wyrównaj wybierz pozycję Do lewej, Do środka lub Do prawej, aby wyrównać etykietę.

  • Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Odcinki pośrednie, aby wyświetlić lub ukryć linie pionowe między etykietami jednostek.

  • Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Użyj roku obrachunkowego, aby podstawą skali czasu był rok obrachunkowy lub kalendarzowy.

  • W polu Rozmiar wprowadź wartość procentową, aby zmniejszyć lub zwiększyć odstępy między jednostkami w wybranej warstwie skali czasu.

  • Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Separator skali, aby wyświetlić lub ukryć linie poziome między warstwami skali czasu.

Sposoby szybkiego powiększania skali czasu

Wypróbuj

Gdzie to jest?

Suwak powiększenia

Suwak powiększenia jest widoczny w dolnej części okna programu Project.
Obraz Suwak powiększenia

Skrót klawiaturowy

Naciśnij klawisze CTRL+/ (ukośnik na klawiaturze numerycznej), aby wyświetlić mniejsze jednostki czasu, albo klawisze CTRL+* (gwiazdka na klawiaturze numerycznej), aby wyświetlić większe jednostki czasu.

Początek strony

Poniższe instrukcje dotyczą programu Microsoft Project 2007.

Zmienianie skali czasu w dowolnym widoku okresowym

 1. W menu Widok wybierz widok, który używa skali czasu, takich jak widoku Wykres Gantta, Obciążenie zadaniami lub wykres zasobów.

 2. W Format menu kliknij polecenie Skala czasu, a następnie kliknij kartę Warstwa górna, Warstwa środkowa i Warstwa dolna.

 3. Na liście Pokaż Określ liczbę poziomów, które mają być wyświetlane na skali czasu. Domyślnie wyświetlane są dwie warstwy.

 4. Na karcie dotyczącej warstwy skali czasu w polu jednostki wybierz jednostkę czasu, który ma być używany. Typy jednostek z zakresu od lat do minut.

 5. Etykiety na liście wybierz format etykiety, która ma być używany do wyświetlania jednostki czasu.

 6. W polu Liczba wpisz lub wybierz liczbę, aby określić częstotliwość występowania etykiet jednostki na warstwie skali czasu.

  Na przykład jeśli jednostki są tygodnie, a następnie wpisz 2, warstwie skali czasu jest podzielony na segmenty 2 tygodni.

 7. Na liście Wyrównaj wybierz lewej, do środka lub do prawej, aby wyrównać etykietę.

 8. Aby wyświetlić lub ukryć linie pionowe między etykietami jednostek, zaznacz lub wyczyść pole wyboru linie osi.

 9. Aby oprzeć etykiety warstwy skali czasu na ustawienia roku obrachunkowego, zaznacz pole wyboru Użyj roku finansowego, lub wyczyść pole wyboru, aby oprzeć etykiety warstwy skali czasu na rok kalendarzowy.

 10. Aby wyświetlić linię poziomą między warstwami skali czasu, zaznacz pole wyboru separator skali.

 11. Aby zmniejszyć lub rozłożone kolumny na warstwie skali czasu, wpisz lub wybierz wartość procentową w polu rozmiar.

 • Aby skoncentrować się na określony czas lub grupy zadań lub wyświetlanie przez cały czas trwania projektu, kliknij polecenie Powiększenie w menu Widok, a następnie wybierz opcję Widok.

 • Aby szybko powiększyć lub pomniejszyć widok, kliknij przycisk Powiększ Obraz przycisku lub Pomniejsz Button image . Możesz także nacisnąć klawisze CTRL + / (ukośnik na klawiaturze numerycznej) aby wyświetlić mniejsze jednostki czasu albo klawisze CTRL + * (gwiazdka na klawiaturze numerycznej), aby wyświetlić większe jednostki czasu.

 • Aby szybko wyświetlić zaznaczonego zadania w części okresowej widoku, kliknij przycisk Przejdź do wybranego zadania Obraz przycisku .

Zmienianie skali czasu w widoku kalendarza

 1. W menu Widok kliknij pozycję Kalendarz.

 2. W Format menu kliknij pozycję skali czasu, a następnie kliknij kartę Nagłówki tygodni.

 3. W polach Etykiety tygodniEtykiety miesięcy, Etykiety dni i kliknij formaty daty, które ma być używany w widoku kalendarza.

 4. W obszarze Wyświetlanie kliknij 7 dni, aby wyświetlić 7 dni tygodnia lub kliknij pozycję 5 dni do wyświetlenia 5 dni tygodnia.

 5. Aby dodać miniaturowe kalendarze i następnego miesiąca, zaznacz pole wyboru Wyświetl okienko miesiąca.

 6. Aby wyświetlić daty rozpoczęcia i zakończenia zakresu czasu wybranego do wyświetlania, wybierz Wyświetl etykiety miesięcy, począwszy od daty i zakończenia.

 7. Kliknij kartę Pola daty.

 8. W obszarze Wiersz górny i Dolny wiersz zaznacz informacje, które mają być wyświetlane w lewej i prawej części każdego wiersza, a następnie wybierz odpowiednie desenie i kolory, które mają.

 • Aby zmienić wygląd dni pracy i czas wolny, w Format menu kliknij polecenie skali czasu, kliknij kartę Cieniowanie dat, a następnie kliknij nazwę kalendarza, który chcesz zmienić w polu Pokaż czas pracy dla. Na liście Typ wyjątku kliknij odpowiedni typ pola daty, który chcesz zmienić, a następnie wybierz deseń i kolor.

 • Aby zmienić szerokość kolumny, należy przeciągnąć pionową linię między polami daty w lewo, aby zmniejszyć szerokość kolumny lub w prawo, aby zwiększyć szerokość kolumny. Aby dopasować wyświetlane kolumny dokładnie do szerokości obszaru kalendarza, kliknij dwukrotnie pionową linię między polami daty.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×