Zmienianie skali czasu w widoku

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Niektóre widoki, takie jak wykres Gantta i widokach obciążenia mają skala czasu, który pojawi się powyżej wykresu lub okresowe części widoku. Można wyświetlić maksymalnie trzy warstwy skali czasu w każdym widoku i każdej warstwy można sformatować oddzielnie. Można także dostosować skali czasu w widoku Kalendarz do swoich potrzeb.

Uwaga: W tym temacie opisano, jak zmienić skali czasu w widokach. Nie należy mylić z osi czasu, które można dodać do widoku, aby wyświetlić cały projekt rzut oka skali czasu.

W tym artykule

Zmienianie skali czasu w dowolnym widoku okresowym

Zmienianie skali czasu w widoku kalendarza

Zmienianie skali czasu w dowolnym widoku okresowym

 1. Na karcie Widok wybierz widok, który używa skali czasu w grupie Widoki zadań lub Widoki zasobów. Jako przykład można wymienić widoków Wykres Gantta, Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu.

 2. Na karcie Widok w grupie Powiększenie kliknij pozycję Lista skali czasu, a następnie kliknij pozycję skali czasu.

 3. W oknie dialogowym skali czasu kliknij kartę Warstwa górna, Warstwa środkowa i Warstwa dolna.

 4. Na liście Pokaż Określ liczbę poziomów, które mają być wyświetlane na skali czasu. Domyślnie wyświetlane są dwie warstwy.

 5. Wykonaj poniższe czynności dla każdego poziomu skali czasu:

  • W polu jednostki wybierz jednostkę czasu, który ma być używany.

  • Etykiety na liście wybierz format etykiety, która ma być używany do wyświetlania jednostki czasu.

  • W polu Liczba wpisz lub wybierz liczbę, aby określić częstotliwość występowania etykiet jednostki na warstwie skali czasu.

   Na przykład jeśli jednostka nie jest tygodnie i wpisz 2, a następnie na warstwie skali czasu jest podzielony na segmenty 2 tygodni.

  • Na liście Wyrównaj wybierz lewej, do środka lub do prawej, aby wyrównać etykietę.

  • Aby wyświetlić lub ukryć linie pionowe między etykietami jednostek, zaznacz lub wyczyść pole wyboru linie osi.

  • Aby oprzeć etykiety warstwy skali czasu na ustawienia roku obrachunkowego, zaznacz pole wyboru Użyj roku finansowego, lub wyczyść pole wyboru, aby oprzeć etykiety warstwy skali czasu na rok kalendarzowy.

  • Aby wyświetlić linię poziomą między warstwami skali czasu, zaznacz pole wyboru separator skali.

  • Aby zmniejszyć lub rozłożone kolumny na warstwie skali czasu, wpisz lub wybierz wartość procentową w polu rozmiar.

Skróty skali czasu

 • Aby skoncentrować się na określony czas lub grupy zadań, skorzystaj z suwaka powiększenia na pasku stanu w dolnej części ekranu. Przesuń suwak w prawo, aby powiększyć i wyświetlić mniejszą liczbę czasu. Przesuń suwak w lewo, aby pomniejszyć i wyświetlić większe jednostki przyrostu czasu.

  Suwak powiększenia

 • Możesz także nacisnąć klawisze CTRL + / (ukośnik na klawiaturze numerycznej) aby wyświetlić mniejsze jednostki czasu albo klawisze CTRL + * (gwiazdka na klawiaturze numerycznej), aby wyświetlić większe jednostki czasu.

Początek strony

Zmienianie skali czasu w widoku kalendarza

 1. Na karcie Widok w grupie Widoki zadań kliknij pozycję Kalendarz.

  Obraz grupy Widoki zadań

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy w widoku kalendarza, a następnie kliknij pozycję skali czasu w wyświetlonym menu.

 3. W oknie dialogowym skali czasu kliknij kartę Nagłówki tygodni.

 4. W polach Etykiety tygodniEtykiety miesięcy, Etykiety dni i kliknij formaty daty, które ma być używany w widoku kalendarza.

 5. W obszarze Wyświetlanie kliknij 7 dni, aby wyświetlić 7 dni tygodnia lub kliknij pozycję 5 dni do wyświetlenia 5 dni tygodnia.

 6. Aby dodać miniaturowe kalendarze i następnego miesiąca, zaznacz pole wyboru Wyświetl okienko miesiąca.

 7. Aby wyświetlić daty rozpoczęcia i zakończenia zakresu czasu wybranego do wyświetlania, wybierz Wyświetl etykiety miesięcy, począwszy od daty i zakończenia.

 8. Kliknij kartę Pola daty.

 9. W obszarze Wiersz górny i Dolny wiersz zaznacz informacje, które mają być wyświetlane w lewej i prawej części każdego wiersza, a następnie wybierz odpowiednie desenie i kolory, które mają.

Uwaga: 

 • Aby zmienić wygląd dni pracy i czas wolny w widoku kalendarza, kliknij prawym przyciskiem myszy w widoku Kalendarz, a następnie kliknij skali czasu w wyświetlonym menu. W oknie dialogowym skali czasu kliknij kartę Cieniowanie dat, a następnie kliknij nazwę kalendarza, który chcesz zmienić w polu Pokaż czas pracy dla. Na liście Typ wyjątku kliknij odpowiedni typ pola daty, który chcesz zmienić, a następnie wybierz deseń i kolor.

 • Aby zmienić szerokość kolumny, należy przeciągnąć pionową linię między polami daty w lewo, aby zmniejszyć szerokość kolumny lub w prawo, aby zwiększyć szerokość kolumny. Aby dopasować wyświetlane kolumny dokładnie do szerokości obszaru kalendarza, kliknij dwukrotnie pionową linię między polami daty.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×