Zmienianie serwerów nazw w celu skonfigurowania usługi Office 365 z platformy Azure

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Współautorzy: Peter Baumgartner

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

U rejestratora domen, w którym został zakupiony domeny należy wykonać procedury opisane w tym artykule. Jest to spowodowane Azure jest rejestratorem domeny i konieczne będzie zarządzanie serwerów nazw w witrynie rejestratora domen.

Aby dodać i skonfigurować domeny w usłudze Office 365, tak aby z usługi, takie jak wiadomości e-mail i programu Skype dla firm Online będzie używać własnej nazwy domeny, skorzystaj z instrukcji w tym artykule. Aby to zrobić, będzie weryfikacji domeny, a następnie zmień serwerów nazw domeny do usługi Office 365, aby prawidłowych rekordów DNS można skonfigurować dla Ciebie.

Wykonaj te instrukcje, jeśli co najmniej jeden z poniższych stwierdzeń trzy odpowiada zaistniałej sytuacji.

 • Masz własną domenę i chcesz skonfigurować ją do współpracy z usługą Office 365.

 • Chcesz, aby usługi Office 365 zarządzała rekordami DNS za Ciebie. (Jeśli wolisz, możesz zarządzać własnymi rekordami DNS.

 • Domena jest hostowana u dostawcy hostingu DNS lub rejestratora domen, który nie jest wymieniony w artykule jak kupić nazwę domeny.

Oto, co należy zrobić. (Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskiwanie pomocy technicznej.)

Przywrócenie serwery nazw domyślnych rejestratora domeny

Domeny dodanego do Azure został zakupiony od rejestratora domen osobnych; Azure nie oferuje usługi rejestracji domeny. Aby zweryfikować i redelegate domeny do usługi Office 365, najpierw należy zwrócić domeny serwery nazw domyślnych rejestratora domen.

Po powrocie domeny serwery nazw domyślnych rejestratora będzie wykonanie dodatkowych kroków u rejestratora domeny.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie rejestratora domen. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w pierwszym.

 2. Znajdź obszar w witrynie internetowej rejestratora domen, w którym można edytować serwery nazw dla Twojej domeny.

 3. Wybierz opcję domyślnego serwera nazw, a następnie zapisz zmiany.

  Uwaga: Wielu rejestratorów domen trzeba wybierz opcję niestandardowe serwer nazw, przed dodaniem rekordów serwera nazw Azure. Powrót do serwerów nazw domyślnych opcje różnią się; często jest możliwość jawnie zamiast tego wybrać serwery nazw domyślnych rejestratora domen. Możesz też może być konieczne wpisz lub skopiuj i Wklej rejestratora domen serwerów nazw wartości w polach serwerów nazw, a następnie zapisz te zmiany.

Uwaga: Aktualizowanie rekordu serwera nazw w internetowym systemie DNS może potrwać nawet kilka godzin. Wtedy poczta e-mail usługi Office 365 i inne usługi będą skonfigurowane do współpracy z Twoją domeną.

Powrót do początku

Dodawanie rekordu TXT lub MX w celu weryfikacji

Uwaga: Tę procedurę należy wykonać w witrynie rejestratora domen, u którego kupiono i zarejestrowano domenę.

Możesz utworzyć tylko jeden rekord w tej procedurze rekordu TXT lub rekord MX. TXT jest typem rekordu preferowanej niektórych dostawców hostingu DNS nie obsługuje tego typu, ale w tym przypadku można utworzyć rekord MX zamiast tego.

Zanim użyjesz domeny z usługą Office 365 mamy upewnij się, że jesteś jej właścicielem. Możliwość Zaloguj się do swojego konta u rejestratora domeny i do utworzenia rekordu DNS okaże się do usługi Office 365, własności do domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

Znajdź obszar w witrynie sieci Web dostawcy, w którym można utworzyć nowy rekord hostingu DNS

 1. Zaloguj się do witryny internetowej dostawcy hostingu DNS.

 2. Wybierz domenę.

 3. Znajdź stronę, na której można edytować rekordy DNS dla domeny.

Tworzenie rekordu

 1. Jeśli tworzysz rekord TXT, użyj wartości z poniższej tabeli.

  Record Type (Typ rekordu)

  Alias or Host Name (Alias lub nazwa hosta)

  Value (Wartość)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  TXT

  (Wpisz lub skopiuj i Wklej znak @ lub nazwa_domeny.)

  MS=msXXXXXXXX

  Wartość 1 godzina lub na równowartość w minutach (60), sekcje (3600) i tak dalej.

 2. Jeśli tworzysz rekord MX, użyj wartości z poniższej tabeli.

  Record Type (Typ rekordu)

  Alias or Host Name (Alias lub nazwa hosta)

  Value (Wartość)

  Priority (Priorytet)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  MX

  (Wpisz lub skopiuj i Wklej znak @ lub nazwa_domeny.)

  MS=msXXXXXXXX

  Priorytet Aby uniknąć konfliktów z rekordem MX używanym na potrzeby przepływu poczty e-mail, za pomocą niższy priorytet dla wszystkich istniejących rekordów MX.

  Wartość 1 godzina lub na równowartość w minutach (60), sekcje (3600) i tak dalej.

 3. Zapisz rekord.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Powrót do początku

Zmienianie rekordów serwerów nazw domeny (SN)

Aby ukończyć konfigurowanie domeny w usłudze Office 365, zmień rekordy serwera nazw Twojej domeny u rejestratora domen w celu wskazywania podstawowych i pomocniczych serwerów nazw usługi Office 365. To spowoduje skonfigurowane usługi Office 365 w celu zaktualizowania rekordów DNS domeny w Twoim imieniu. Dodamy wszystkie rekordy, aby poczta e-mail, program Skype dla firm Online i publiczna witryna internetowa współpracowały z Twoją domeną, i wszystko będzie gotowe.

Przestroga:  Gdy zmienisz rekordy serwera nazw domeny, aby wskazywały serwery nazw usługi Office 365, wywrze to wpływ na wszystkie usługi obecnie skojarzone z Twoją domeną. Na przykład po wprowadzeniu tej zmiany wszystkie wiadomości e-mail wysyłane do Twojej domeny (takiej jak marek@Twoja_domena.com) zaczną docierać do usługi Office 365.

Ważne: 

 • Po zakończeniu wykonywania kroków w tej sekcji na liście powinny pozostać tylko następujące cztery serwery nazw:

 • Poniższa procedura umożliwia usunięcie z listy innych niepożądanych serwerów nazw oraz dodanie tych czterech poprawnych serwerów nazw, jeśli nie ma ich jeszcze na liście.

 • ns1.bdm.microsoftonline.com

 • ns2.bdm.microsoftonline.com

 • ns3.bdm.microsoftonline.com

 • ns4.bdm.microsoftonline.com

 1. Znajdź obszar w witrynie internetowej rejestratora domen, w którym można edytować serwery nazw dla Twojej domeny.

 2. Utworzyć dwa rekordy serwera nazw, używając wartości z poniższej tabeli lub Edytuj istniejące rekordy serwera nazw, aby zgodne z wartościami w poniższej tabeli.

  Pierwszy serwer nazw

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Drugi serwer nazw

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Porada: Należy użyć co najmniej dwa rekordy serwera nazw. Jeśli jest określony jakikolwiek inny serwer nazw, na liście, można je usunąć lub zmienić ich ns3.bdm.microsoftonline.com i ns4.bdm.microsoftonline.com.

 3. Zapisz zmiany.

Ważne: Po zmianie rekordów serwera nazw domeny, aby wskazywały serwery nazw usługi Office 365, to dotyczy wszystkich usług, które są aktualnie skojarzone z Twoją domeną. Jeśli została pominięta wszystkie kroki kreatora, takie jak dodawanie adresów e-mail lub jeśli używasz domeny dla blogów, zakupów wózki lub innymi usługami, istnieją dodatkowe kroki, które są wymagane. W przeciwnym razie ta zmiana może spowodować przestoje usługi, takie jak braku dostępu do poczty e-mail lub bieżącej witryny internetowej jest niedostępne.

Na przykład Oto niektóre dodatkowe kroki, które mogą być wymagane dla hostingu witryny sieci Web i poczty e-mail.

 • Przenieś wszystkie adresy e-mail korzystające domeny do usługi Office 365, zanim zmienisz rekordy serwera nazw. Dowiedz się więcej: Dlaczego mam dodać użytkowników do usługi Office 365 podczas dodawania własnej domeny?

 • Aby dodać domenę, która jest obecnie używana z adresem witryny sieci Web, takim jak www.fourthcoffee.com? Możesz wykonać odpowiednie czynności podczas dodawania domeny, aby zachować swoją witrynę sieci Web miejsce, w którym jest obecnie hostowana, tak aby użytkownicy nadal mają dostęp do witryny sieci Web po zmianie rekordów serwera nazw domeny, aby wskazywały usługę Office 365.

Uwaga: Aktualizowanie rekordu serwera nazw w internetowym systemie DNS może potrwać nawet kilka godzin. Wtedy poczta e-mail usługi Office 365 i inne usługi będą skonfigurowane do współpracy z Twoją domeną.

Powrót do początku

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Powrót do początku

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×