Zmienianie serwerów nazw w celu skonfigurowania usługi Office 365 w witrynie Europe Registry

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Wykonaj poniższe instrukcje, jeśli chcesz, aby usługa Office 365 samodzielnie zarządzała rekordami DNS usługi Office 365. (Jeśli wolisz, możesz wybrać zarządzanie wszystkimi rekordami DNS usługi Office 365 w witrynie Europe Registry). Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Europe Registry, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie Dashboard (Pulpit nawigacyjny) wybierz pozycję MY DOMAINS (MOJE DOMENY).

 3. W sekcji My Domains (Moje domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

 4. Wybierz pozycję DNS SETTINGS (USTAWIENIA DNS).

 5. Wybierz pozycję Use Europe Registry Name Servers (Użyj serwerów nazw witryny Europe Registry).

 6. Wybierz pozycję EDIT ZONE RECORDS (Advanced) (EDYTUJ REKORDY STREFY, Zaawansowane).

 7. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Host

  Typ

  Zawartość

  @

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365. Jak to znaleźć?

 8. Wybierz pozycję ADD (DODAJ).

 9. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. W centrum administracyjnym usługi Office 365 wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Domeny wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

 3. Na stronie Konfiguracja wybierz pozycję Rozpocznij konfigurowanie.

 4. Na stronie Weryfikowanie domeny wybierz pozycję Zweryfikuj.

Uwaga: Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Powrót do początku

Zmienianie rekordów serwerów nazw domeny (SN)

Aby ukończyć konfigurowanie domeny w usłudze Office 365, zmień rekordy serwera nazw Twojej domeny u rejestratora domen w celu wskazywania podstawowych i pomocniczych serwerów nazw usługi Office 365. To spowoduje skonfigurowane usługi Office 365 w celu zaktualizowania rekordów DNS domeny w Twoim imieniu. Dodamy wszystkie rekordy, aby poczta e-mail, usługa Skype dla firm Online i publiczna witryna internetowa współpracowały z Twoją domeną, i wszystko będzie gotowe.

Przestroga: Gdy zmienisz rekordy serwera nazw domeny, aby wskazywały serwery nazw usługi Office 365, wywrze to wpływ na wszystkie usługi obecnie skojarzone z Twoją domeną. Na przykład po wprowadzeniu tej zmiany wszystkie wiadomości e-mail wysyłane do Twojej domeny (takiej jak marek@Twoja_domena.com) zaczną docierać do usługi Office 365.

Wszystko gotowe do zmiany rekordów SN tak, aby umożliwić skonfigurowanie domeny przez usługę Office 365? Wykonaj czynności przedstawione poniżej.

Ważne: 

 • Poniższa procedura umożliwia usunięcie z listy innych niepożądanych serwerów nazw oraz dodanie tych czterech poprawnych serwerów nazw, jeśli nie ma ich jeszcze na liście.

 • Po zakończeniu wykonywania kroków w tej sekcji na liście powinny pozostać tylko następujące cztery serwery nazw:

ns1.bdm.microsoftonline.com

ns2.bdm.microsoftonline.com

ns3.bdm.microsoftonline.com

ns4.bdm.microsoftonline.com

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Europe Registry, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie Dashboard (Pulpit nawigacyjny) wybierz pozycję MY DOMAINS (MOJE DOMENY).

 3. W sekcji My Domains (Moje domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

 4. Wybierz pozycję DNS SETTINGS (USTAWIENIA DNS).

 5. Wybierz przycisk opcji Delegate to Your Name Servers (Deleguj do własnych serwerów nazw).

  Wybierz pozycję Delegate to Your Name Servers (Deleguj do własnych serwerów nazw).

 6. W zależności od tego, czy na wyświetlonej stronie znajdują się już serwery nazw, przejdź do jednej z następujących procedur:

Jeśli na liście NIE ZNAJDUJĄ SIĘ jeszcze serwery nazw

 1. W polach Host Name: (Nazwa hosta) wpisz lub skopiuj i wklej pierwsze dwie wartości serwera nazw z poniższej tabeli.

  Pola w kolumnie IP Address (Adres IP) pozostaw puste.

  Host Name (Nazwa hosta) — 1

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Host Name (Nazwa hosta) — 2

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Host Name (Nazwa hosta) — 3

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Host Name (Nazwa hosta) — 4

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  W obszarze nazwy hosta wprowadź wartości serwera nazw.

 2. Dodaj pozostałe wartości serwera nazw.

  Wybierz pozycję ADD (DODAJ), a następnie w polu rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartość z następnego wiersza tabeli.

  Powtarzaj tę procedurę, aż utworzysz wszystkie cztery rekordy serwera nazw.

  Dodaj pozostałe wartości serwera nazw.

 3. Wybierz kontrolkę DELEGATE TO YOUR NAME SERVERS (Deleguj do własnych serwerów nazw) zgodnie z poniższą ilustracją.

  Wybierz pozycję DELEGATE TO YOUR NAME SERVERS (Deleguj do własnych serwerów nazw).

Uwaga: Aktualizowanie rekordu serwera nazw w internetowym systemie DNS może potrwać nawet kilka godzin. Wtedy poczta e-mail usługi Office 365 i inne usługi będą skonfigurowane do współpracy z Twoją domeną.

Powrót do początku

Jeśli na liście ZNAJDUJĄ SIĘ już serwery nazw

Przestroga: Wykonaj te czynności tylko w przypadku, jeśli Twoje istniejące serwery nazw są inne niż cztery poprawne serwery nazw. Oznacza to usunięcie tylko wszystkich bieżących serwerów nazw o nazwach innych niż ns1.bdm.microsoftonline.com, ns2.bdm.microsoftonline.com, ns3.bdm.microsoftonline.com lub ns4.bdm.microsoftonline.com.

 1. Jeśli na liście znajdują się inne serwery nazw, edytuj pierwszy z nich, wybierając szarą ikonę Ołówek (edytuj) obok tego rekordu.

  Wybierz ikonę edycji.

 2. Usuń pierwszy istniejący serwer nazw, wybierając jego wpis w polu Host Name (Nazwa hosta), a następnie naciskając klawisz Delete na klawiaturze.

  Wybierz pozycję nazwy hosta i naciśnij klawisz Delete.

 3. Dodaj pierwszy serwer nazw.

  W pierwszym polu Host Name: (Nazwa hosta:) wpisz lub skopiuj i wklej pierwszą wartość serwera nazw z poniższej tabeli.

  Pole IP Address (Adres IP) pozostaw puste.

  Host Name (Nazwa hosta) — 1

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Host Name (Nazwa hosta) — 2

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Host Name (Nazwa hosta) — 3

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Host Name (Nazwa hosta) — 4

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  Wprowadź wartości serwera nazw.

 4. Wybierz pozycję Zapisz.

  Zapisz zmiany.

 5. Dodaj drugi serwer nazw.

  1. Wybierz ikonę ołówka (Edytuj) obok drugiego rekordu.

  2. Usuń drugi istniejący serwer nazw, wybierając jego wpis w polu Host Name (Nazwa hosta), a następnie naciskając klawisz Delete na klawiaturze.

  3. Następnie w tym samym polu Host Name: (Nazwa hosta:) wpisz lub skopiuj i wklej drugą wartość serwera nazw z powyższej tabeli, również pozostawiając pole IP Address (Adres IP) puste.

  4. Wybierz pozycję SAVE (Zapisz).

 6. Dodaj pozostałe wartości serwera nazw.

  Wybierz pozycję ADD (DODAJ), a następnie w polach następnego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z trzeciego wiersza powyższej tabeli. Powtarzaj tę procedurę, aż utworzysz wszystkie cztery rekordy serwera nazw.

 7. Wybierz kontrolkę DELEGATE TO YOUR NAME SERVERS (Deleguj do własnych serwerów nazw) zgodnie z poniższym zrzutem ekranu.

  Wybierz pozycję DELEGATE TO YOUR NAME SERVERS (Deleguj do własnych serwerów nazw).

Uwaga: Aktualizowanie rekordu serwera nazw w internetowym systemie DNS może potrwać nawet kilka godzin. Wtedy poczta e-mail usługi Office 365 i inne usługi będą skonfigurowane do współpracy z Twoją domeną.

Powrót do początku

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Powrót do początku

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×