Zmienianie serwerów nazw w celu skonfigurowania usługi Office 365 w witrynie DNSMadeEasy

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Procedury opisane w niniejszym artykule, z wyjątkiem pierwszej, należy wykonać w witrynie rejestratora domen, u którego kupiono domenę. Jest tak dlatego, że witryna DNSMadeEasy nie jest rejestratorem domen, a zarządzanie serwerami nazw musi odbywać się w witrynie rejestratora domen.

Aby dodać i skonfigurować domeny w usłudze Office 365, tak aby z usługi, takie jak wiadomości e-mail i programu Skype dla firm Online będzie używać własnej nazwy domeny, skorzystaj z instrukcji w tym artykule. Aby to zrobić, będzie weryfikacji domeny, a następnie zmień serwerów nazw domeny do usługi Office 365, aby prawidłowych rekordów DNS można skonfigurować dla Ciebie.

Wykonaj te procedury, jeśli co najmniej jedno z trzech poniższych stwierdzeń odpowiada Twojej sytuacji:

 • Masz własną domenę i chcesz skonfigurować ją do współpracy z usługą Office 365.

 • Chcesz, aby usługi Office 365 zarządzała rekordami DNS za Ciebie. (Jeśli wolisz, można zarządzać własnymi rekordami DNS).

 • domena jest hostowana u dostawcy hostingu DNS lub rejestratora domen, który nie jest wymieniony w artykule Jak kupić nazwę domeny.

Oto co należy zrobić. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Usuwanie domeny w witrynie DNSMadeEasy

Podczas tworzenia konta w witrynie DNSMadeEasy dodano domenę, korzystając z procedury Add Domains (Dodawanie domen).

Dodana domena została zakupiona u oddzielnego rejestratora domen; witryna DNSMadeEasy nie oferuje usługi rejestracji domen. Aby zweryfikować swoją domenę i przenieść ją do usługi Office 365, należy najpierw usunąć tamtą domenę z listy Domains (Domeny) w witrynie DNSMadeEasy.

Po usunięciu domeny w witrynie DNSMadeEasy wykonasz dodatkowe czynności w witrynie rejestratora domen, u którego kupiono domenę.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w DNSMadeEasy przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w pierwszym.

 2. Na stronie Management Console (Konsola zarządzania) w obszarze Recently Updated Domains (Ostatnio zaktualizowane domeny) wybierz domenę, którą chcesz zaktualizować.

  Na stronie Management Console (Konsola zarządzania) w obszarze Recently Updated Domains (Ostatnio zaktualizowane domeny) wybierz domenę, którą chcesz zaktualizować.

  DNSMadeEasy-BP-Configure-1-2

 3. Wybierz pozycję Delete Domain (Usuń domenę).

  DNSMadeEasy-BP-Ponowne_delegowanie-1-1

 4. W polu tekstowym w oknie dialogowym potwierdzenia wpisz następujący wyraz:

  DELETE

  Ważne: Wyraz należy wpisać wyłącznie wielkimi literami, tak jak pokazano.

  DNSMadeEasy-BP-Ponowne_delegowanie-1-2

 5. Pozostając w oknie dialogowym potwierdzenia, wybierz pozycję Submit (Prześlij).

  DNSMadeEasy-BP-Ponowne_delegowanie-1-3

Dodawanie rekordu TXT lub MX w celu weryfikacji

Ważne: Tę procedurę należy wykonać w witrynie rejestratora domen, u którego kupiono i zarejestrowano domenę.

Możesz utworzyć tylko jeden rekord w tej procedurze rekordu TXT lub rekord MX. TXT jest typem rekordu preferowanej niektórych dostawców hostingu DNS nie obsługuje tego typu, ale w tym przypadku można utworzyć rekord MX zamiast tego.

Zanim użyjesz domeny z usługą Office 365 mamy upewnij się, że jesteś jej właścicielem. Możliwość Zaloguj się do swojego konta u rejestratora domeny i do utworzenia rekordu DNS okaże się do usługi Office 365, własności do domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

Znajdowanie w witrynie internetowej dostawcy hostingu DNS obszaru, w którym można utworzyć nowy rekord

 1. Zaloguj się do witryny internetowej dostawcy hostingu DNS.

 2. Wybierz domenę.

 3. Znajdź stronę, na której można edytować rekordy DNS dla domeny.

Tworzenie rekordu

 1. Jeśli tworzysz rekord TXT, użyj tych wartości:

  Record Type (Typ rekordu)

  Alias or Host Name (Alias lub nazwa hosta)

  Value (Wartość)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  TXT

  (Wpisz lub skopiuj i wklej znak @ lub nazwę_domeny).

  MS=msXXXXXXXX

  To jest przykład. Użyj określonych z pola Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres tutaj wartości z tabeli w usłudze Office 365. Jak to znaleźć?

  Ustaw ten parametr na wartość 1 godzina lub na równowartość w minutach (60), sekundach (3600) itp.

 2. Jeśli tworzysz rekord MX, użyj tych wartości:

  Record Type (Typ rekordu)

  Alias or Host Name (Alias lub nazwa hosta)

  Value (Wartość)

  Priority (Priorytet)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  MX

  (Wpisz lub skopiuj i wklej znak @ lub nazwę_domeny).

  MS=msXXXXXXXX

  To jest przykład. Użyj określonych z pola Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres tutaj wartości z tabeli w usłudze Office 365. Jak to znaleźć?

  Aby uniknąć konfliktów z rekordem MX używanym na potrzeby przepływu poczty e-mail, w polu Priority (Priorytet) wybierz wartość niższą niż priorytety określone w innych rekordach MX.

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  Ustaw ten parametr na wartość 1 godzina lub na równowartość w minutach (60), sekundach (3600) itp.

 3. Zapisz rekord.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. W Centrum administracyjnym usługi Office 365 wybierz pozycję Ustawienia > domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

 3. Na stronie Ustawienia wybierz pozycję Uruchom Instalatora.

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Zmienianie rekordów serwerów nazw domeny (SN)

Ważne: Tę procedurę należy wykonać w witrynie rejestratora domen, u którego kupiono i zarejestrowano domenę.

Po przejściu do ostatniego kroku kreatora konfiguracji domen w Office 365, masz jeden pozostałe zadania: konfigurowania domeny z usługami Office 365, takie jak poczta e-mail, zmienianie domeny serwera nazw (lub NS) rekordy w witrynie rejestratora domen, aby wskazywały _ z2z_ serwery nazw głównego i pomocniczego. Następnie ponieważ Office 365 hostów DNS, wymagane rekordy DNS dla usług są skonfigurowane automatycznie dla Ciebie.

Rekordy serwera nazw można zaktualizować samodzielnie, wykonując kroki podawane przez rejestratora domen w zawartości pomocy w jego witrynie sieci Web. Jeśli nie masz wiedzy na temat systemu DNS, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej u rejestratora domen.

Aby samodzielnie zmienić serwery nazw domen w witrynie sieci Web rejestratora domen, wykonaj poniższe czynności.

 1. Znajdź obszar w witrynie sieci Web rejestratora domen, w którym można edytować serwery nazw dla Twojej domeny.

 2. Utwórz cztery rekordy serwera nazw, używając wartości z poniższej tabeli, lub edytuj istniejące rekordy serwera nazw tak, aby odpowiadały następującym wartościom:

  Pierwszy serwer nazw

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Drugi serwer nazw

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Trzeci serwer nazw

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Czwarty serwer nazw

  ns4.bdm.microsoftonline.com

 3. Zapisz zmiany.

Przestroga: Po zmianie rekordów serwera nazw domeny, aby wskazywały serwery nazw Office 365 to dotyczy wszystkich usług, które są aktualnie skojarzone z Twoją domeną. Jeśli została pominięta wszystkie kroki kreatora, takie jak dodawanie adresów e-mail lub jeśli używasz domeny dla blogów, zakupów wózki lub innymi usługami, istnieją dodatkowe kroki, które są wymagane. W przeciwnym razie ta zmiana może spowodować przestoje usługi, takie jak braku dostępu do poczty e-mail lub bieżącej witryny internetowej jest niedostępne. Na przykład Oto niektóre dodatkowe kroki, które mogą być wymagane dla hostingu witryny sieci Web i poczty e-mail:

 • Przenieś wszystkie adresy e-mail można korzystających z domeny do usługi Office 365 przed możesz zmienić rekordy serwera nazw.

 • Chcesz dodać domenę, która jest obecnie używana z adresem witryny sieci Web, takiej jak www.fourthcoffee.com? Możesz wykonać odpowiednie czynności podczas dodawania domeny, aby zachować swoją witrynę sieci Web miejsce, w którym jest obecnie hostowana, tak aby użytkownicy nadal mają dostęp do witryny sieci Web po zmianie rekordów serwera nazw domeny, aby wskazywały usługę Office 365.

Uwaga: Aktualizowanie rekordu serwera nazw w internetowym systemie DNS może potrwać nawet kilka godzin. Wtedy poczta e-mail usługi Office 365 i inne usługi będą skonfigurowane do współpracy z Twoją domeną.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×