Zmienianie serwerów nazw w celu skonfigurowania usługi Office 365 u ZGSJ

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Wykonaj te instrukcje, jeśli chcesz, aby usługa Office 365 obsługiwana przez firmę 21Vianet do zarządzania rekordami DNS Office 365 dla Ciebie. (Jeśli wolisz, możesz zarządzać swoje rekordy DNS u zgsj.)

Wymagane jest wykonanie następujących czynności:

Dodawanie rekordu TXT w celu zweryfikowania, że jesteś właścicielem domeny

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

Należy wykonać odpowiednie czynności przedstawione poniżej.

 1. W przeglądarce przejdź do witryny sieci Web zgsj i zaloguj się.

  Zaloguj się do zgsj

 2. W okienku po lewej stronie, w sekcji产品管理 (Zarządzanie produktu) kliknij pozycję域名管理 (Zarządzanie domeny).

  Kliknij pozycję "域名管理"

 3. W okienku po prawej stronie w kolumnie控制面板 (panel sterowania) dla domeny, którą chcesz zaktualizować, kliknij przycisk登录解析(Zaloguj).

  Kliknij pozycję "登录解析"

 4. W Panelu sterowania dla swojej domeny, w okienku po lewej stronie kliknij pozycję DNS解析管理 (Zarządzanie DNS).

  Zostanie wyświetlona na stronie Dodawanie rekordów DNS dla swojej domeny.

  Kliknij pozycję "DNS解析管理"

 5. W okienku po prawej stronie kliknij增加TXT (Dodaj rekord TXT).

 6. Upewnij się, że w polach są ustawione dokładnie następujące wartości do pustego rekordu:

  • 智能DNS (sieć): Użyj wartości domyślnej.

   Kliknij pozycję "增加TXT"

  • 主机名 (nazwa hosta): pozostaw to pole puste.

  • (wartość): Wklej pola Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres wartość, który został skopiowany.

  Dodawanie rekordu TXT

 7. Kliknij pozycję增加 (Dodaj).

 8. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk OK.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Zarządzanie domenami w kolumnie Akcja odpowiadającej weryfikowanej domenie wybierz pozycję Rozpocznij konfigurowanie.

  Nazwa domeny wybrana w centrum administracyjnym usługi Office 365

 3. Na stronie Dodaj ten rekord TXT, aby pokazać, że jesteś właścicielem domeny nazwa_domeny wybierz pozycję Rekord został dodany, a następnie w oknie dialogowym potwierdzenia wybierz przycisk Zakończ.

  Przycisk Rozpocznij konfigurowanie

Zmienianie rekordów serwerów nazw domeny

Aby ukończyć konfigurowanie domeny w usłudze Office 365, zmień rekordy serwera nazw Twojej domeny u rejestratora domen w celu wskazywania podstawowych i pomocniczych serwerów nazw usługi usługa Office 365 obsługiwana przez firmę 21Vianet. To spowoduje skonfigurowane usługi Office 365 w celu zaktualizowania rekordów DNS domeny w Twoim imieniu. Dodamy wszystkie rekordy, aby poczta e-mail, program Lync i publiczna witryna internetowa współpracowały z Twoją domeną, i wszystko będzie gotowe.

Przestroga:  Gdy zmienisz rekordy serwera nazw domeny, aby wskazywały serwery nazw usługi Office 365, wywrze to wpływ na wszystkie usługi obecnie skojarzone z Twoją domeną. Na przykład po wprowadzeniu tej zmiany wszystkie wiadomości e-mail wysyłane do Twojej domeny (takiej jak marek@Twoja_domena.com) zaczną docierać do usługi Office 365.

Wszystko gotowe do zmiany rekordów SN tak, aby umożliwić skonfigurowanie domeny przez usługę Office 365? Wykonaj czynności przedstawione poniżej.

 1. W przeglądarce przejdź do witryny sieci Web zgsj i zaloguj się.

  Zaloguj się do zgsj

 2. W okienku po lewej stronie, w sekcji产品管理 (Zarządzanie produktu) kliknij pozycję域名管理 (Zarządzanie domeny).

  Kliknij pozycję "域名管理"

 3. W okienku po prawej stronie w kolumnie控制面板 (panel sterowania) dla domeny, którą chcesz zaktualizować, kliknij przycisk登录解析(Zaloguj).

  Kliknij pozycję "登录解析"

 4. W Panelu sterowania dla swojej domeny, w okienku po lewej stronie kliknij pozycję修改域名DNS (zmienianie serwerów nazw).

  Kliknij pozycję "修改域名DNS"

 5. W pierwszym polu podstawowego serwera nazw () wpisz lub Wklej ns1.dns.partner.microsoftonline.cn.

  Zmienianie serwerów nazw

 6. W drugim polu pomocniczej serwera nazw () wpisz lub Wklej ns2.dns.partner.microsoftonline.cn.

 7. Kliknij przycisk确定 (OK).

Uwaga: Aktualizowanie rekordu serwera nazw w internetowym systemie DNS może potrwać nawet kilka godzin. Wtedy poczta e-mail usługi Office 365 i inne usługi będą skonfigurowane do współpracy z Twoją domeną.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×