Zmienianie serwerów nazw w celu skonfigurowania usługi Office 365 u Xinnet

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Wykonaj te instrukcje, jeśli chcesz, aby usługa Office 365 obsługiwana przez firmę 21Vianet do zarządzania rekordami DNS Office 365 dla Ciebie. (Jeśli wolisz, możesz zarządzać swoje rekordy DNS u Xinnet.)

Wymagane jest wykonanie następujących czynności:

Dodawanie rekordu TXT w celu zweryfikowania, że jesteś właścicielem domeny

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

Należy wykonać odpowiednie czynności przedstawione poniżej.

 1. W przeglądarce przejdź do witryny sieci Web Xinnet i zaloguj się.

  Zaloguj się do Xinnet

 2. W prawym górnym rogu kliknij进入我的账户 (dostęp do mojego konta).

  Kliknij pozycję "进入我的账户"

 3. W okienku nawigacji po lewej stronie kliknij pozycję我的产品 (Moje produkty).

  Kliknij pozycję "域名管理"

 4. W sekcji常规管理 (Zarządzanie ogólne) kliknij pozycję域名管理 (Zarządzanie domeny).

 5. W okienku po prawej stronie kliknij kartę我的域名 (Moje domeny).

  Kliknij pozycję "我的域名"

 6. Zaznacz pole wyboru obok domeny, którą chcesz zaktualizować.

  Kliknij pozycję "mydns解析设置"

 7. Kliknij pozycję mydns解析设置 (ustawienia DNS).

  Zostanie wyświetlona na stronie Dodawanie rekordów DNS dla swojej domeny.

 8. W sekcji文本记录 (TXT), kliknij przycisk添加新的文本记录 (Dodaj rekord TXT).

  Kliknij pozycję "添加新的文本记录"

 9. Upewnij się, że w polach są ustawione dokładnie następujące wartości do pustego rekordu:

  • 文本记录 (TXT): pozostaw to pole puste.

  • 文本内容 (wartość): Wklej pola Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres wartość, który został skopiowany.

  • TTL: Użyj wartości domyślnej.

  Dodawanie rekordu TXT

 10. Kliknij pozycję提交 (Prześlij).

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Zarządzanie domenami w kolumnie Akcja odpowiadającej weryfikowanej domenie wybierz pozycję Rozpocznij konfigurowanie.

  Nazwa domeny wybrana w centrum administracyjnym usługi Office 365

 3. Na stronie Dodaj ten rekord TXT, aby pokazać, że jesteś właścicielem domeny nazwa_domeny wybierz pozycję Rekord został dodany, a następnie w oknie dialogowym potwierdzenia wybierz przycisk Zakończ.

  Przycisk Rozpocznij konfigurowanie

Zmienianie serwerów nazw domeny

Aby ukończyć konfigurowanie domeny w usłudze Office 365, zmień rekordy serwera nazw Twojej domeny u rejestratora domen w celu wskazywania podstawowych i pomocniczych serwerów nazw usługi usługa Office 365 obsługiwana przez firmę 21Vianet. To spowoduje skonfigurowane usługi Office 365 w celu zaktualizowania rekordów DNS domeny w Twoim imieniu. Dodamy wszystkie rekordy, aby poczta e-mail, program Lync i publiczna witryna internetowa współpracowały z Twoją domeną, i wszystko będzie gotowe.

Przestroga:  Gdy zmienisz rekordy serwera nazw domeny, aby wskazywały serwery nazw usługi Office 365, wywrze to wpływ na wszystkie usługi obecnie skojarzone z Twoją domeną. Na przykład po wprowadzeniu tej zmiany wszystkie wiadomości e-mail wysyłane do Twojej domeny (takiej jak marek@Twoja_domena.com) zaczną docierać do usługi Office 365.

Wszystko gotowe do zmiany rekordów SN tak, aby umożliwić skonfigurowanie domeny przez usługę Office 365? Wykonaj czynności przedstawione poniżej.

 1. W przeglądarce przejdź do witryny sieci Web Xinnet i zaloguj się.

  Zaloguj się do Xinnet

 2. W prawym górnym rogu kliknij进入我的账户 (dostęp do mojego konta).

  Kliknij pozycję "进入我的账户"

 3. W okienku nawigacji po lewej stronie kliknij pozycję我的产品 (Moje produkty).

  Kliknij pozycję "域名管理"

 4. W sekcji常规管理 (Zarządzanie ogólne) kliknij pozycję域名管理 (Zarządzanie domeny).

  Kliknij pozycję "我的域名"

 5. W okienku po prawej stronie kliknij kartę我的域名 (Moje domeny).

  Kliknij pozycję "管理"

 6. W kolumnie操作 (Akcje) dla domeny, którą chcesz zaktualizować kliknij przycisk管理 (Zarządzanie).

  Kliknij pozycję "域名管理"

 7. Kliknij pozycję域名管理 (Zarządzanie domeny).

  Kliknij pozycję "修改域名DNS"

 8. Kliknij pozycję修改域名DNS (zmienianie serwerów nazw).

  Zmienianie serwerów nazw

 9. W wierszu主域名服务器名字 (podstawowego serwera nazw) wpisz lub Wklej ns1.dns.partner.microsoftonline.cn.

 10. W wierszu辅域名服务器名字 (pomocniczej serwera nazw) wpisz lub Wklej ns2.dns.partner.microsoftonline.cn.

 11. Kliknij przycisk确定 (OK).

Uwaga: Aktualizowanie rekordu serwera nazw w internetowym systemie DNS może potrwać nawet kilka godzin. Wtedy poczta e-mail usługi Office 365 i inne usługi będą skonfigurowane do współpracy z Twoją domeną.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×