Zmienianie serwerów nazw w celu skonfigurowania usługi Office 365 u rejestratora domen Net4.in

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Wykonaj te instrukcje, jeśli chcesz, aby Office 365 do zarządzania rekordami DNS Office 365 dla Ciebie. (Jeśli wolisz, możesz zarządzać swoje rekordy DNS usługi Office 365 u Net4.in.)

Oto, co należy zrobić. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Net4.in przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit logowania.

  Net4-BP-Konfigurowanie-1-1-WERSJA_ROBOCZA

 2. Na stronie Domains (Domeny) w obszarze My Services (Moje usługi) wybierz pozycję Domain Names (Nazwy domen).

  Net4-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie My Domain Names (Moje nazwy domen) w kolumnie Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz zaktualizować.

  Net4-BP-Konfigurowanie-1-3

 4. Na stronie Manage My Services (Zarządzanie moimi usługami) wybierz kartę DNS.

  Net4-BP-Konfigurowanie-1-4

 5. W polach nowego rekordu w sekcji DNS Records: nazwa_domeny (Rekordy DNS: nazwa_domeny) wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  W witrynie Net4.in wartość pola Host jest podawana automatycznie.

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  Host

  Data (Dane)

  3600.

  (Po ustawieniu wartość ta zostanie automatycznie zastosowana do wszystkich rekordów DNS w tej domenie).

  TXT

  Ta wartość jest podawana automatycznie przez serwer.

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  Net4-BP-Weryfikowanie-1-1

 6. Wybierz pozycję Create (Utwórz).

  Net4-BP-Weryfikowanie-1-2

 7. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  Nazwa domeny wybrana w centrum administracyjnym usługi Office 365

 3. Na stronie Konfiguracja wybierz pozycję Rozpocznij konfigurację.

  Przycisk Rozpocznij konfigurowanie

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  Przycisk Weryfikuj

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Zmienianie rekordów serwerów nazw domeny (SN)

Aby ukończyć konfigurowanie domeny w usłudze Office 365, zmień rekordy serwera nazw Twojej domeny u rejestratora domen w celu wskazywania podstawowych i pomocniczych serwerów nazw usługi Office 365. To spowoduje skonfigurowane usługi Office 365 w celu zaktualizowania rekordów DNS domeny w Twoim imieniu. Dodamy wszystkie rekordy, aby poczta e-mail, program Skype dla firm Online i publiczna witryna internetowa współpracowały z Twoją domeną, i wszystko będzie gotowe.

Przestroga:  Gdy zmienisz rekordy serwera nazw domeny, aby wskazywały serwery nazw usługi Office 365, wywrze to wpływ na wszystkie usługi obecnie skojarzone z Twoją domeną. Na przykład po wprowadzeniu tej zmiany wszystkie wiadomości e-mail wysyłane do Twojej domeny (takiej jak marek@Twoja_domena.com) zaczną docierać do usługi Office 365.

Ważne: 

 • Po zakończeniu wykonywania kroków w tej sekcji na liście powinny pozostać tylko następujące cztery serwery nazw:

 • Poniższa procedura umożliwia usunięcie z listy innych niepożądanych serwerów nazw oraz dodanie tych czterech poprawnych serwerów nazw, jeśli nie ma ich jeszcze na liście.

 • ns1.bdm.microsoftonline.com

 • ns2.bdm.microsoftonline.com

 • ns3.bdm.microsoftonline.com

 • ns4.bdm.microsoftonline.com

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Net4.in przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit logowania.

  Net4-BP-Konfigurowanie-1-1-WERSJA_ROBOCZA

 2. Na stronie Domains (Domeny) w obszarze My Services (Moje usługi) wybierz pozycję Domain Names (Nazwy domen).

  Net4-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie My Domain Names (Moje nazwy domen) w kolumnie Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz zaktualizować.

  Net4-BP-Konfigurowanie-1-3

 4. Na stronie Manage My Services (Zarządzanie moimi usługami) wybierz kartę Manage Domain (Zarządzanie domeną).

  Net4-BP-Ponowne_delegowanie-1-1

 5. W wierszu Name serwer (Serwer nazw) wybierz pozycję Manage (Zarządzaj).

  Net4-BP-Ponowne_delegowanie-1-2

 6. Utwórz pierwszy rekord serwera nazw.

  W polu Host Name (Nazwa hosta) na stronie NS Change (Zmiana SN) wpisz lub skopiuj i wklej wartość z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Host Name (Nazwa hosta)

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Host Name (Nazwa hosta)

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Net4-BP-Ponowne_delegowanie-1-3

 7. Wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Net4-BP-Ponowne_delegowanie-1-4

 8. Utwórz drugi rekord serwera nazw, korzystając z tej samej procedury oraz wartości z drugiego wiersza tabeli.

 9. Jeśli na liście znajdują się jakiekolwiek serwery nazw inne niż te właśnie utworzone, usuń je, wybierając pozycję Delete (Usuń) w kolumnie Delete (Usuwanie) dla poszczególnych rekordów.

  Net4-BP-Ponowne_delegowanie-1-5

 10. Wybierz pozycję Save Changes (Zapisz zmiany).

  Net4-BP-Ponowne_delegowanie-1-6

Uwaga: Aktualizowanie rekordu serwera nazw w internetowym systemie DNS może potrwać nawet kilka godzin. Wtedy poczta e-mail usługi Office 365 i inne usługi będą skonfigurowane do współpracy z Twoją domeną.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×