Zmienianie serwerów nazw w celu skonfigurowania usługi Office 365 u rejestratora domen Melbourne IT

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Wykonaj te instrukcje, jeśli chcesz, aby Office 365 do zarządzania rekordami DNS Office 365 dla Ciebie. (Jeśli wolisz, możesz zarządzać swoje rekordy DNS usługi Office 365 w witrynie Melbourne IT.)

Oto, co należy zrobić. Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Dodawanie rekordu TXT w witrynie Melbourne IT w celu zweryfikowania, że jest się właścicielem domeny

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo (od 0:50).

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony swoich domen w witrynie Melbourne IT, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-1-1

 2. W sekcji My Purchases (Moje zakupy) wybierz pozycję Manage Domain Names (Zarządzaj nazwami domen).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-1-2

 3. W obszarze Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-1-3

 4. W sekcji DNS w wierszu DNS Status (Stan systemu DNS) wybierz pozycję Manage Power DNS (Zarządzaj systemem Power DNS).

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-1-4

 5. Przewiń w dół do sekcji TXT Records (Rekordy TXT) i w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej poniższe wartości.

  HOSTNAME (NAZWA HOSTA)

  TXT VALUE (WARTOŚĆ TXT)

  Użyj swojej nazwy domeny.

  Przykład: contoso.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  MelbourneIT-BP-Verify-1-1

 6. Wybierz przycisk Add (Dodaj) wskazany na poniższej ilustracji.

  MelbourneIT-BP-Verify-1-2

 7. Wybierz pozycję Edit (Edytuj) dla właśnie utworzonego rekordu.

  MelbourneIT-BP-Verify-1-3

 8. Wybierz pozycję 3600 dla wartości TTL (SEC) (Czas wygaśnięcia w sekundach).

  MelbourneIT-BP-Verify-1-4

 9. Wybierz pozycję Update (Aktualizuj).

  Najważniejsze-wskazówki-dotyczące-weryfikowania-MelbourneIT-1-5

 10. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  Nazwa domeny wybrana w centrum administracyjnym usługi Office 365

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

  Przycisk Rozpocznij konfigurowanie

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  Przycisk Weryfikuj

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Zmienianie rekordów serwerów nazw domeny (SN)

Aby ukończyć konfigurowanie domeny w usłudze Office 365, zmień rekordy serwera nazw Twojej domeny u rejestratora domen w celu wskazywania podstawowych i pomocniczych serwerów nazw usługi Office 365. To spowoduje skonfigurowane usługi Office 365 w celu zaktualizowania rekordów DNS domeny w Twoim imieniu. Dodamy wszystkie rekordy, aby poczta e-mail, program Skype dla firm Online i publiczna witryna internetowa współpracowały z Twoją domeną, i wszystko będzie gotowe.

Przestroga:  Gdy zmienisz rekordy serwera nazw domeny, aby wskazywały serwery nazw usługi Office 365, wywrze to wpływ na wszystkie usługi obecnie skojarzone z Twoją domeną. Na przykład po wprowadzeniu tej zmiany wszystkie wiadomości e-mail wysyłane do Twojej domeny (takiej jak marek@Twoja_domena.com) zaczną docierać do usługi Office 365.

Wszystko gotowe do zmiany rekordów SN tak, aby umożliwić skonfigurowanie domeny przez usługę Office 365? Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo (od 2:25).

Ważne: 

 • Po zakończeniu wykonywania kroków w tej sekcji na liście powinny pozostać tylko następujące cztery serwery nazw:

 • Poniższa procedura umożliwia usunięcie z listy innych niepożądanych serwerów nazw oraz dodanie tych czterech poprawnych serwerów nazw, jeśli nie ma ich jeszcze na liście.

 • ns1.bdm.microsoftonline.com

 • ns2.bdm.microsoftonline.com

 • ns3.bdm.microsoftonline.com

 • ns4.bdm.microsoftonline.com

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony swoich domen w witrynie Melbourne IT, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-1-1

 2. W sekcji My Purchases (Moje zakupy) wybierz pozycję Manage Domain Names (Zarządzaj nazwami domen).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  MelbourneIT-BP-Konfiguracja-1-2

 3. Na stronie Manage Domain Names (Zarządzanie nazwami domen) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

  MelbourneIT-BP-Ponowne delegowanie-1-1

  Aby zmienić serwery nazw, najpierw musisz anulować usługę zarządzania rekordami DNS w witrynie Melbourne IT. W kolejnych dwóch krokach pokazano, jak to zrobić.

 4. Na stronie Manage nazwa_domeny (Zarządzanie domeną nazwa_domeny) w wierszu Change Name Servers (Zmienianie serwerów nazw) sekcji DNS wybierz pozycję Cancel DNS Management 2.0 (Anuluj zarządzenie rekordami DNS w wersji 2.0).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  MelbourneIT-BP-Ponowne delegowanie-1-2

 5. Na stronie Cancel DNS (Anulowanie usługi DNS) wybierz pozycję Yes, I am sure (Tak, na pewno), aby potwierdzić swoje działanie.

  MelbourneIT-BP-Ponowne delegowanie-1-3

 6. Na zaktualizowanej stronie Manage nazwa_domeny (Zarządzanie domeną nazwa_domeny) w wierszu Change Name Servers (Zmienianie serwerów nazw) sekcji DNS wybierz pozycję Redelegate Domain Name (Ponownie deleguj nazwę domeny).

  MelbourneIT-BP-Ponowne delegowanie-1-4

  W następujących dwóch krokach zostanie najpierw usuń wszystkie serwery nazw, które są obecnie wymienione, a następnie dodaj dwa serwery nazw, których potrzebujesz dla Office 365.

 7. W sekcji Change Nameserver Delegation (Zmienianie delegowania serwerów nazw) usuń poszczególne wpisy serwerów nazw, zaznaczając je, a następnie naciskając klawisz Delete na klawiaturze.

  MelbourneIT-BP-Ponowne delegowanie-1-5

 8. Po usunięciu wszystkich istniejących serwerów nazw wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli w pierwszych czterech polach obszaru Hostname (Nazwa hosta).

  Primary Nameserver (Podstawowy serwer nazw)

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Secondary nameserver (Pomocniczy serwer nazw)

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Nameserver 3 (Serwer nazw 3)

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Nameserver 4 (Serwer nazw 4)

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  MelbourneIT-BP-Ponowne delegowanie-1-6

 9. Wybierz przycisk Continue (Kontynuuj).

  MelbourneIT-BP-Ponowne delegowanie-1-7

Uwaga: Aktualizowanie rekordu serwera nazw w internetowym systemie DNS może potrwać nawet kilka godzin. Wtedy poczta e-mail usługi Office 365 i inne usługi będą skonfigurowane do współpracy z Twoją domeną.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×