Zmienianie serwerów nazw w celu skonfigurowania usługi Office 365 u rejestratora domen Hostgator

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Wykonaj te instrukcje, jeśli chcesz, aby usługi Office 365 do zarządzania rekordami DNS usługi Office 365 za Ciebie. (Jeśli wolisz, możesz zarządzać swoje rekordy DNS usługi Office 365 u Hostgator.)

Ważne: 

Wskazywanie konta hostingowego dla domeny

Ważne: Ta procedura musi zostać wykonana przed wykonaniem procedury z następującej sekcji, Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji.

Wykonaj następujące czynności, aby skojarzyć domenę z kontami hostingowymi.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do strony portalu klienta w witrynie Hostgator, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-0

 2. Wybierz kartę Domains (Domeny).

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-1

 3. Na stronie Manage Domains (Zarządzanie domenami) w obszarze My Domains (Moje domeny) wybierz domenę, którą chcesz zaktualizować.

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-2

 4. Na stronie Domains Overview (Przegląd domen) w obszarze Name Servers (Serwery nazw) wybierz pozycję Change (Zmień).

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-3

 5. Na stronie Name Servers (Serwery nazw) dla domeny, na liście rozwijanej Select Hosting Account (Wybierz konto hostingowe) wybierz konto hostingowe skojarzone z domeną.

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-4

 6. Wybierz pozycję Save Name Servers (Zapisz serwery nazw).

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-9

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Ważne: Przed wykonaniem tej procedury należy najpierw wykonać procedurę z pierwszej części tego artykułu, Wskazywanie konta hostingowego dla domeny.

Zanim użyjesz domeny z usługą Office 365 mamy upewnij się, że jesteś jej właścicielem. Możliwość Zaloguj się do swojego konta u rejestratora domeny i do utworzenia rekordu DNS okaże się do usługi Office 365, własności do domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony cPanel w witrynie Hostgator. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  (Każdego hostowanej konta u Hostgator przypisany adres cPanel unikatowe. Adres cPanel powinna wyglądać następująco: https://YourSiteAddress: bezpiecznego--numer portu. Zapisywania wiadomości e-mail otrzymane od Hostgator określi tego adresu).

  Ważne: Aby cPanel skojarzone z Twoją domeną, potrzebne jest konto hostingu z Hostgator. Aby rozpocząć pracę z usługą Office 365, można zakupić hostingu konta z Hostgator lub Zmienianie rekordów serwerów nazw (NS) domeny , aby wskazywały usługę Office 365.

 2. Na stronie Control Panel (Panel sterowania) w obszarze Domains (Domeny) wybierz pozycję Advanced DNS Zone Editor (Zaawansowany edytor strefy DNS).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

 3. Na stronie Advanced DNS Zone Editor (Zaawansowany edytor strefy DNS) w obszarze Add a Record (Dodaj rekord) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Nazwa

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  TXT Data (Dane TXT)

  Użyj swojej nazwy_domeny, na przykład fourthcoffee.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  1

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj określonych z pola Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres tutaj wartości z tabeli w usłudze Office 365. Jak to znaleźć?

 4. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

 5. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. W Centrum administracyjnym usługi Office 365 wybierz pozycję Ustawienia > domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Zmienianie rekordów serwerów nazw domeny (SN)

Aby zakończyć konfigurowanie domeny z usługą Office 365, możesz zmienić rekordów serwera nazw domeny u rejestratora domen, aby wskazywały serwery nazw głównego i pomocniczego usługi Office 365. Aby zaktualizować rekordy DNS domeny dla Ciebie to konfiguruje usługi Office 365. Wszystkie rekordy będziemy dodawać, aby wiadomości e-mail w programie Skype dla firm Online oraz publicznej witryny sieci Web pracy przy użyciu własnej domeny i będzie ustawione.

Przestroga: Po zmianie rekordów serwera nazw domeny, aby wskazywały serwery nazw usługi Office 365 dotyczą wszystkich usług, które są aktualnie skojarzone z Twoją domeną. Na przykład wszystkie wiadomości e-mail wysyłane do Twojej domeny (na przykład rob @ .comformat domena_użytkownika) będą kierowane do usługi Office 365 po wprowadzeniu tej zmiany.

Ważne: 

 • Poniższa procedura procedurach pokazano, jak usunąć wszelkie innych niepożądanych serwerów nazw z listy, a także jak dodać poprawnych serwerów nazw, jeśli nie są już widoczne.

 • Po zakończeniu czynności opisane w tej sekcji tylko serwery nazw, które powinny być wyświetlane są te cztery:

ns1.bdm.microsoftonline.com

ns2.bdm.microsoftonline.com

ns3.bdm.microsoftonline.com

ns4.bdm.microsoftonline.com

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do strony portalu klienta w witrynie Hostgator, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-0

 2. Wybierz kartę Domains (Domeny).

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-1

 3. Na stronie Manage Domains (Zarządzanie domenami) w obszarze My Domains (Moje domeny) wybierz domenę, którą chcesz zaktualizować.

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-2

 4. Na stronie Domain Overview (Przegląd domeny), w obszarze Name Servers (Serwery nazw) wybierz pozycję Change (Zmień).

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-3

 5. Na stronie Name Servers (Serwery nazw) dla domeny, na liście rozwijanej Select Hosting Account (Wybierz konto hostingowe) wybierz konto hostingowe skojarzone z domeną.

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-4

 6. Wybierz pozycję Manually set my name servers (Ręczne ustawianie serwerów nazw).

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-5

 7. Przestroga: Tylko wtedy, gdy masz istniejące serwery nazw niż cztery poprawnych serwerów nazw, wykonaj następujące kroki. (Oznacza to, że usunięcie tylko bieżący serwerów nazw są nie o nazwie ns1.bdm.microsoftonline.com, adres ns2.bdm.microsoftonline.com, ns3.bdm.microsoftonline.com lub ns4.bdm.microsoftonline.com.)

  Będąc ciągle na stronie Name Servers (Serwery nazw), z listy serwerów nazw usuń wszystkie serwery nazw, zaznaczając je kolejno, a następnie naciskając klawisz Delete na klawiaturze.

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-6

 8. Pozostając nadal na liście serwerów nazw, wpisz lub skopiuj i wklej pierwsze dwie wartości z poniższej tabeli.

  Name Server 1: (Serwer nazw 1:)

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Name Server 2: (Serwer nazw 2:)

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Name Server 3: (Serwer nazw 3)

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Name Server 4: (Serwer nazw 4)

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-7-1

 9. Dodaj pozostałe wartości serwera nazw.

  Wybierz pozycję (+) ADD (DODAJ), a następnie w polu rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartość z następnego wiersza tabeli.

  Powtarzaj tę procedurę, aż utworzysz wszystkie cztery rekordy serwera nazw.

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-7-2

 10. Wybierz pozycję Save Name Servers (Zapisz serwery nazw).

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-8

Uwaga: Aktualizowanie rekordu serwera nazw w internetowym systemie DNS może potrwać nawet kilka godzin. Wtedy poczta e-mail usługi Office 365 i inne usługi będą skonfigurowane do współpracy z Twoją domeną.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×