Zmienianie serwerów nazw w celu skonfigurowania usługi Office 365 u rejestratora domen Gandi.net

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Współautorzy: Peter Baumgartner

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Wykonaj te instrukcje, jeśli chcesz, aby Office 365 do zarządzania rekordami DNS Office 365 dla Ciebie. (Jeśli wolisz, możesz zarządzać swoje rekordy DNS usługi Office 365 u Gandi.net.)

Istnieją dwie główne części do tego procesu: najpierw zostanie weryfikacji domeny Gandi.net, a następnie będzie Zmień rekordy serwera nazw domeny tak, aby wskazywały Office 365. (Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskiwanie pomocy technicznej.)

Weryfikowanie domeny

Zmienianie rekordów serwerów nazw

Tworzenie pliku strefy na potrzeby weryfikacji w usłudze Office 365

Ważne: 

 • Aby sprawdzić swoją domenę do Office 365, należy dodać rekord do pliku strefy dla tej domeny. Nie można edytować aktywny plik strefy Gandi.net do utworzenia rekordu TXT, które mają być. Zamiast tego należy kopii aktywny plik strefy Gandi.net do użycia w proces weryfikacji.

 • Ten nowy plik strefy jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Gandi.net, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Domains (Domeny) zaznacz pole wyboru obok nazwy domeny, którą chcesz zmienić.

  Następnie na otwartej liście rozwijanej Select the lines and choose an action (Wybierz wiersze i działanie) przewiń do sekcji Technical changes (Zmiany techniczne) i wybierz pozycję Change the zone file (Zmień plik strefy).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Batch zone file change (Zmiana seryjna pliku strefy) w wierszu Default Gandi zone file (Domyślny plik strefy witryny Gandi) wybierz ikonę ołówka Modify (Modyfikuj).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-3

 4. W obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy) wybierz pozycję Normal (Normalna) z listy rozwijanej Edit mode (Tryb edycji).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-4-1

 5. Następnie wybierz pozycję Copy this zone to edit (Kopiuj tę strefę na potrzeby edycji).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-4-2

 6. W oknie dialogowym Skopiuj strefę wpisz nową nazwę strefy w polu Nazwa (na przykład Office 365 Sprawdź).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-5-1

 7. Następnie wybierz pozycję Submit (Prześlij).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-5-2

 8. Na stronie Zones (Strefy) > nazwa_strefy wybierz pozycję Create a new version (Utwórz nową wersję).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-6

Teraz, gdy plik strefy został utworzony, przejdź do następnej sekcji, której zostaną dodane rekord, który będzie potrzebne w celu zweryfikowania swojej domeny Gandi.net z Office 365.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Ważne: Przed rozpoczęciem procedury opisanej w tej sekcji wykonaj procedurę opisaną w pierwszej sekcji tego artykułu Tworzenie pliku strefy na potrzeby weryfikacji w usłudze Office 365, jeśli jeszcze tego nie zrobiono.

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Gandi.net, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Domains (Domeny) zaznacz pole wyboru obok nazwy domeny, którą chcesz zmienić.

  Następnie na otwartej liście rozwijanej Select the lines and choose an action (Wybierz wiersze i działanie) przewiń do sekcji Technical changes (Zmiany techniczne) i wybierz pozycję Change the zone file (Zmień plik strefy).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie Zmienianie plik strefy partii w wierszu odpowiadającym utworzony plik strefy w celu weryfikacji Office 365, wybierz ikonę Modify (Ołówek).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-14

 4. W obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy) wybierz pozycję Version 2 (Wersja 2).

  Nie wybieraj jeszcze pozycji Use this version (Użyj tej wersji).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-7

 5. Pozostając w obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy), wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-8

 6. W sekcji Add a record (Dodaj rekord) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej następujące wartości.

  Z list rozwijanych wybierz wartości Type (Typ) i hours (godziny).

  Type (Typ)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Name (Nazwa)

  Value (Wartość)

  TXT

  1 hours

  @

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  GandiNet-BP-Weryfikowanie-1-1

 7. Wybierz pozycję Submit (Prześlij), aby potwierdzić zmiany.

  GandiNet-BP-Weryfikowanie-1-2

Teraz, gdy został utworzony plik TXT Office 365 użyje do weryfikacji domeny Gandi.net, przejdź do następnej sekcji, w której będzie aktywować nowy plik strefy, zawierającą rekord.

Aktywowanie pliku strefy na potrzeby weryfikacji w usłudze Office 365

Ważne: Przed rozpoczęciem procedury opisanej w tej sekcji wykonaj procedury opisane w dwóch pierwszych sekcjach tego artykułu (Tworzenie pliku strefy na potrzeby weryfikacji w usłudze Office 365 i Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji), jeśli jeszcze tego nie zrobiono.

Teraz zostanie zaktualizowany ustawienia domyślne Gandi.net, tak że plik strefy weryfikacji Office 365 staje się plików active strefy dla domeny, którą chcesz zmienić.

Ostrzeżenie: Błąd w tym celu uniemożliwi Office 365 z weryfikacją domeny.

 1. W obszarze Zone file versions (Wersje pliku strefy) wybierz pozycję Version 2 (Wersja 2).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-9-1

 2. Następnie wybierz pozycję Use this version (Użyj tej wersji).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-9-2

 3. W oknie dialogowym Use this version (Użyj tej wersji) wybierz pozycję Submit (Prześlij).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-10

 4. Na górnym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Domains (Domeny).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-11

 5. Na stronie Domains (Domeny) zaznacz pole wyboru obok nazwy domeny, którą chcesz zmienić.

  Następnie na otwartej liście rozwijanej Select the lines and choose an action (Wybierz wiersze i działanie) przewiń do sekcji Technical changes (Zmiany techniczne) i wybierz pozycję Change the zone file (Zmień plik strefy).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-2

 6. Na stronie Batch zone file change (Zmiana seryjna pliku strefy) znajdź nowy plik strefy, a następnie wybierz pozycję Choose (Wybierz).

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-12

 7. Wybierz pozycję Submit (Prześlij), aby potwierdzić zmiany.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-13

Aby zakończyć proces weryfikacji domeny Gandi.net z Office 365, postępuj zgodnie z instrukcjami w następnej sekcji.

Weryfikowanie domeny w usłudze Office 365

Ważne: Przed rozpoczęciem procedury opisanej w tej sekcji wykonaj procedury opisane w trzech pierwszych sekcjach tego artykułu (Tworzenie pliku strefy na potrzeby weryfikacji w usłudze Office 365, Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji i Aktywowanie pliku strefy na potrzeby weryfikacji w usłudze Office 365), jeśli jeszcze tego nie zrobiono.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  Nazwa domeny wybrana w centrum administracyjnym usługi Office 365

 3. Na stronie Konfiguracja wybierz pozycję Rozpocznij konfigurację.

  Przycisk Rozpocznij konfigurowanie

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  Przycisk Weryfikuj

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Teraz, gdy zweryfikowaniu domeny Gandi.net z Office 365, możesz przejść na celu zmiany rekordów serwera nazw, aby wskazywały Office 365. Następną sekcję przeprowadzi Cię przez proces.

Zmienianie rekordów serwerów nazw domeny (SN)

Ważne: Jeśli domeny Gandi.net z Office 365 nie została jeszcze zweryfikowana, zrób tak teraz, wykonując procedurę opisaną w sekcji pierwsze cztery niniejszego artykułu, począwszy od Utwórz plik strefy weryfikujące usługi Office 365.

Aby ukończyć konfigurowanie domeny w usłudze Office 365, zmień rekordy serwera nazw Twojej domeny u rejestratora domen w celu wskazywania podstawowych i pomocniczych serwerów nazw usługi Office 365. To spowoduje skonfigurowane usługi Office 365 w celu zaktualizowania rekordów DNS domeny w Twoim imieniu. Dodamy wszystkie rekordy, aby poczta e-mail, program Skype dla firm Online i publiczna witryna internetowa współpracowały z Twoją domeną, i wszystko będzie gotowe.

Przestroga:  Gdy zmienisz rekordy serwera nazw domeny, aby wskazywały serwery nazw usługi Office 365, wywrze to wpływ na wszystkie usługi obecnie skojarzone z Twoją domeną. Na przykład po wprowadzeniu tej zmiany wszystkie wiadomości e-mail wysyłane do Twojej domeny (takiej jak marek@Twoja_domena.com) zaczną docierać do usługi Office 365.

Ważne: 

 • Po zakończeniu wykonywania kroków w tej sekcji na liście powinny pozostać tylko następujące cztery serwery nazw:

 • Poniższa procedura umożliwia usunięcie z listy innych niepożądanych serwerów nazw oraz dodanie tych czterech poprawnych serwerów nazw, jeśli nie ma ich jeszcze na liście.

 • ns1.bdm.microsoftonline.com

 • ns2.bdm.microsoftonline.com

 • ns3.bdm.microsoftonline.com

 • ns4.bdm.microsoftonline.com

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Gandi.net, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  GandiNet-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Domains (Domeny) zaznacz pole wyboru obok nazwy domeny, którą chcesz zmienić.

  Następnie na otwartej liście rozwijanej Select the lines and choose an action (Wybierz wiersze i działanie) przewiń do sekcji Technical changes (Zmiany techniczne) i wybierz pozycję Update DNS (Aktualizuj DNS).

  GandiNet-BP-Ponowne_delegowanie-1-1

 3. Przestroga: Wykonaj te czynności tylko w przypadku, jeśli Twoje istniejące serwery nazw są inne niż cztery poprawne serwery nazw. Oznacza to usunięcie tylko wszystkich bieżących serwerów nazw o nazwach innych niż ns1.bdm.microsoftonline.com, ns2.bdm.microsoftonline.com, ns3.bdm.microsoftonline.com lub ns4.bdm.microsoftonline.com.

  Na stronie Domain Names (Nazwy domen) usuń każdy serwer nazw znajdujący się na liście, zaznaczając go i naciskając klawisz Delete na klawiaturze.

  GandiNet-BP-Ponowne_delegowanie-1-2

 4. W polach DNS1DNS4 wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  DNS1

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  DNS2

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  DNS3

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  DNS4

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  GandiNet-BP-Ponowne_delegowanie-1-3

 5. Wybierz pozycję Submit (Prześlij).

  GandiNet-BP-Ponowne_delegowanie-1-4

Uwaga: Aktualizowanie rekordu serwera nazw w internetowym systemie DNS może potrwać nawet kilka godzin. Wtedy poczta e-mail usługi Office 365 i inne usługi będą skonfigurowane do współpracy z Twoją domeną.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×