Zmienianie serwerów nazw w celu skonfigurowania usługi Office 365 u rejestratora domen dotPH

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Wykonaj te instrukcje, jeśli chcesz, aby usługi Office 365 do zarządzania rekordami DNS usługi Office 365 za Ciebie. (Jeśli wolisz, możesz zarządzać swoje rekordy DNS usługi Office 365 u dotPH.)

Oto, co należy zrobić. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim użyjesz domeny z usługą Office 365 mamy upewnij się, że jesteś jej właścicielem. Możliwość Zaloguj się do swojego konta u rejestratora domeny i do utworzenia rekordu DNS okaże się do usługi Office 365 własności do domeny

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w dotPH przy użyciutego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w pierwszym.

 2. Na karcie Registered Domains (Zarejestrowane domeny) w sekcji Domain (Domena) wybierz nazwę domeny, którą chcesz zaktualizować.

 3. 3.w obszarze DNS Entries wybierz polecenie Dodaj wpisy DNS.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

 4. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej następujące wartości.

  (Z listy rozwijanej, wybierz wartość Type).

  Domena

  Typ

  Zawartość

  Pozostaw to pole puste.

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365. Jak to znaleźć?

 5. Wybierz pozycję Dodaj.

 6. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. w Centrum administracyjnym usługi Office 365 wybierz pozycję Ustawienia > domeny.

 2. Na stronie Domeny wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

 3. Na stronie Konfiguracja wybierz pozycję Rozpocznij konfigurację.

 4. Na stronie Weryfikowanie domeny wybierz pozycję Weryfikuj.

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobaczZnajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Zmienianie rekordów serwerów nazw (SN) domeny

Aby ukończyć konfigurowanie domeny w usłudze Office 365, zmień rekordy serwera nazw Twojej domeny u rejestratora domen w celu wskazywania podstawowych i pomocniczych serwerów nazw usługi Office 365. To spowoduje skonfigurowane usługi Office 365 w celu zaktualizowania rekordów DNS domeny w Twoim imieniu. Dodamy wszystkie rekordy, aby poczta e-mail, usługa Skype dla firm Online i publiczna witryna internetowa współpracowały z Twoją domeną, i wszystko będzie gotowe.

Przestroga: Gdy zmienisz rekordy serwera nazw domeny, aby wskazywały serwery nazw usługi Office 365, wywrze to wpływ na wszystkie usługi obecnie skojarzone z Twoją domeną. Na przykład po wprowadzeniu tej zmiany wszystkie wiadomości e-mail wysyłane do Twojej domeny (takiej jak marek@Twoja_domena.com) zaczną docierać do usługi Office 365.

Ważne: 

 • Poniższa procedura umożliwia usunięcie z listy innych niepożądanych serwerów nazw oraz dodanie tych czterech poprawnych serwerów nazw, jeśli nie ma ich jeszcze na liście.

 • Po zakończeniu wykonywania kroków w tej sekcji na liście powinny pozostać tylko te trzy serwery nazw:

ns1.bdm.microsoftonline.com

ns2.bdm.microsoftonline.com

ns3.bdm.microsoftonline.com

Uwaga: Pomoc techniczna w witrynie DotPH obejmuje najwyżej trzy niestandardowe serwery nazw.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w dotPH przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w pierwszym.

 2. Na stronie Domeny zarejestrowane w sekcji domeny wybierz nazwę domeny, którą chcesz zaktualizować.

 3. W sekcji NameServers (Serwery nazw) wybierz pozycję edit (edytuj).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  DotPH-BP-Ponowne_delegowanie-1-1

 4. W obszarze Select nameservers (Wybierz serwery nazw) wybierz pozycję Use Own Nameservers (Użyj własnych serwerów nazw).

  DotPH-BP-Ponowne_delegowanie-1-2

 5. W zależności od tego, czy na wyświetlonej stronie znajdują się już serwery nazw, przejdź do jednej z następujących procedur:

Jeśli na liście NIE ZNAJDUJĄ SIĘ jeszcze serwery nazw

 1. W polach w obszarze Select nameservers (Wybierz serwery nazw) wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Enter Nameserver (Wprowadź serwer nazw)

  Enter IPv4 Address (Wprowadź adres IPv4)

  Enter IPv4 Address (Wprowadź adres IPv6)

  Nameserver 1 (Serwer nazw 1)

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  207.46.15.59

  Pozostaw to pole puste.

  Nameserver 2 (Serwer nazw 2)

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  157.56.81.41

  Pozostaw to pole puste.

  Nameserver 3 (optional) (Serwer nazw 3 — opcjonalnie)

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  191.232.83.138

  Pozostaw to pole puste.

  DotPH-BP-Ponowne_delegowanie-1-3

 2. Wybierz pozycję Save Changes (Zapisz zmiany).

  DotPH-BP-Ponowne_delegowanie-1-4

 3. Wybierz pozycję Proceed (Kontynuuj).

  DotPH-BP-Ponowne_delegowanie-1-6

Uwaga: Aktualizowanie rekordu serwera nazw w internetowym systemie DNS może potrwać nawet kilka godzin. Wtedy poczta e-mail usługi Office 365 i inne usługi będą skonfigurowane do współpracy z Twoją domeną.

Jeśli na liście ZNAJDUJĄ SIĘ już nazwy serwerów

Przestroga: Wykonaj te czynności tylko w przypadku, jeśli Twoje istniejące serwery nazw są inne niż poprawne serwery nazw. Oznacza to usunięcie tylko wszystkich bieżących serwerów nazw o nazwach innych niż ns1.bdm.microsoftonline.com, ns2.bdm.microsoftonline.com lub ns3.bdm.microsoftonline.com.

 1. Jeśli na liście w obszarze Select nameservers (Wybierz serwery nazw) znajdują się jakiekolwiek inne serwery nazw, usuń je wszystkie, zaznaczając je, a następnie naciskając klawisz Delete na klawiaturze.

  DotPH-BP-Ponowne_delegowanie-1-5

 2. W polach w tym samym obszarze wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Enter Nameserver (Wprowadź serwer nazw)

  Enter IPv4 Address (Wprowadź adres IPv4)

  Enter IPv4 Address (Wprowadź adres IPv6)

  Nameserver 1 (Serwer nazw 1)

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  207.46.15.59

  Pozostaw to pole puste.

  Nameserver 2 (Serwer nazw 2)

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  157.56.81.41

  Pozostaw to pole puste.

  Nameserver 3 (optional) (Serwer nazw 3 — opcjonalnie)

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  191.232.83.138

  Pozostaw to pole puste.

  DotPH-BP-Ponowne_delegowanie-1-3

 3. Wybierz pozycję Save Changes (Zapisz zmiany).

  DotPH-BP-Ponowne_delegowanie-1-4

 4. Wybierz pozycję Proceed (Kontynuuj).

  DotPH-BP-Ponowne_delegowanie-1-6

Uwaga: Aktualizowanie rekordu serwera nazw w internetowym systemie DNS może potrwać nawet kilka godzin. Wtedy poczta e-mail usługi Office 365 i inne usługi będą skonfigurowane do współpracy z Twoją domeną.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×