Zmienianie serwerów nazw w celu skonfigurowania usługi Office 365 u rejestratora domen Bluehost

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Wykonaj te instrukcje, jeśli chcesz, aby usługi Office 365 do zarządzania rekordami DNS usługi Office 365 za Ciebie. (Jeśli wolisz, możesz zarządzać swoje rekordy DNS usługi Office 365 u Bluehost.)

Oto, co należy zrobić. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim użyjesz domeny z usługą Office 365 mamy upewnij się, że jesteś jej właścicielem. Możliwość Zaloguj się do swojego konta u rejestratora domeny i do utworzenia rekordu DNS okaże się do usługi Office 365, własności do domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Bluehost przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w pierwszym.

 2. Na stronie domains (domeny) w obszarze domain (domena) znajdź wiersz domeny, którą chcesz zmienić, a następnie zaznacz pole wyboru tej domeny.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

 3. W obszarze nazwa_domeny w wierszu DNS Zone Editor wybierz pozycję Zarządzaj systemem DNS rekordy.

 4. Na stronie DNS Zone Editor w obszarze Dodawanie rekordu DNS w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Host Record (Rekord hosta)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  TXT Value (Wartość TXT)

  @

  14400

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj określonych z pola Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres tutaj wartości z tabeli w usłudze Office 365. Jak to znaleźć?

 5. Wybierz pozycję add record (Dodaj rekord).

 6. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. W Centrum administracyjnym usługi Office 365 wybierz pozycję Ustawienia > domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Zmienianie rekordów serwerów nazw domeny (SN)

Aby zakończyć konfigurowanie domeny z usługą Office 365, możesz zmienić rekordów serwera nazw domeny u rejestratora domen, aby wskazywały serwery nazw głównego i pomocniczego usługi Office 365. Aby zaktualizować rekordy DNS domeny dla Ciebie to konfiguruje usługi Office 365. Wszystkie rekordy będziemy dodawać, aby wiadomości e-mail w programie Skype dla firm Online oraz publicznej witryny sieci Web pracy przy użyciu własnej domeny i będzie ustawione.

Przestroga: Po zmianie rekordów serwera nazw domeny, aby wskazywały serwery nazw usługi Office 365 dotyczą wszystkich usług, które są aktualnie skojarzone z Twoją domeną. Na przykład wszystkie wiadomości e-mail wysyłane do Twojej domeny (na przykład rob @ .comformat domena_użytkownika) będą kierowane do usługi Office 365 po wprowadzeniu tej zmiany.

Ważne: 

 • Poniższa procedura procedurach pokazano, jak usunąć wszelkie innych niepożądanych serwerów nazw z listy, a także jak dodać poprawnych serwerów nazw, jeśli nie są już widoczne.

 • Po zakończeniu czynności opisane w tej sekcji tylko serwery nazw, które powinny być wyświetlane są te cztery:

 • ns1.bdm.microsoftonline.com

 • ns2.bdm.microsoftonline.com

 • ns3.bdm.microsoftonline.com

 • ns4.bdm.microsoftonline.com

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Bluehost przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w pierwszym.

 2. Na stronie domains (domeny) w obszarze nazwa_domeny zaznacz pole wyboru odpowiedniej domeny, a następnie wybierz pozycję name servers (serwery nazw).

  Bluehost-BP-Ponowne_delegowanie-1-1

 3. W obszarze nazwa_domeny wybierz pozycję Use Custom Nameservers (Użyj niestandardowych serwerów nazw).

  Bluehost-BP-Ponowne_delegowanie-1-2

 4. W zależności od tego, czy na wyświetlonej stronie znajdują się już serwery nazw, przejdź do jednej z następujących procedur:

Jeśli na liście NIE ZNAJDUJĄ SIĘ jeszcze serwery nazw

 1. W sekcji Use Custom Nameservers (Użyj niestandardowych serwerów nazw) wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Pierwszy pusty wiersz

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Drugi pusty wiersz

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Bluehost-BP-Ponowne_delegowanie-1-3-1

 2. Wybierz pozycję Add Row (Dodaj wiersz).

  Bluehost-BP-Ponowne_delegowanie-1-3-2

 3. Pozostając w sekcji Use Custom Nameservers (Użyj niestandardowych serwerów nazw), wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli do nowego, pustego wiersza.

  Trzeci pusty wiersz

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Czwarty pusty wiersz

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  Bluehost-BP-Ponowne_delegowanie-1-3-3

 4. Aby dodać czwarty rekord serwera nazw, ponownie wybierz pozycję Add Row (Dodaj wiersz) i utwórz rekord, używając wartości z ostatniego wiersza powyższej tabeli.

 5. Wybierz pozycję save nameserver settings (zapisz ustawienia serwera nazw).

  Bluehost-BP-Ponowne_delegowanie-1-4

Uwaga: Aktualizowanie rekordu serwera nazw w internetowym systemie DNS może potrwać nawet kilka godzin. Wtedy poczta e-mail usługi Office 365 i inne usługi będą skonfigurowane do współpracy z Twoją domeną.

Jeśli na liście ZNAJDUJĄ SIĘ już serwery nazw

Przestroga: Tylko wtedy, gdy masz istniejące serwery nazw niż cztery poprawnych serwerów nazw, wykonaj następujące kroki. (Oznacza to, że usunięcie tylko bieżący serwerów nazw są nie o nazwie ns1.bdm.microsoftonline.com, adres ns2.bdm.microsoftonline.com, ns3.bdm.microsoftonline.com lub ns4.bdm.microsoftonline.com.)

 1. Jeśli na liście znajdują się jakiekolwiek inne nazwy serwerów, usuń je, zaznaczając poszczególne nazwy, a następnie naciskając klawisz Delete na klawiaturze.

  Bluehost-BP-Ponowne_delegowanie-1-5

 2. Pozostając w sekcji Use Custom Nameservers (Użyj niestandardowych serwerów nazw), wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Pierwszy pusty wiersz

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Drugi pusty wiersz

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Bluehost-BP-Ponowne_delegowanie-1-3

 3. Wybierz pozycję Add Row (Dodaj wiersz).

  Bluehost-BP-Ponowne_delegowanie-1-3-2

 4. Pozostając w sekcji Use Custom Nameservers (Użyj niestandardowych serwerów nazw), wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli do nowego, pustego wiersza.

  Trzeci pusty wiersz

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Czwarty pusty wiersz

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  Bluehost-BP-Ponowne_delegowanie-1-3-3

 5. Aby dodać czwarty rekord serwera nazw, ponownie wybierz pozycję Add Row (Dodaj wiersz) i utwórz rekord, używając wartości z ostatniego wiersza powyższej tabeli.

 6. Wybierz pozycję save nameserver settings (zapisz ustawienia serwera nazw).

  Bluehost-BP-Ponowne_delegowanie-1-4

Uwaga: Aktualizowanie rekordu serwera nazw w internetowym systemie DNS może potrwać nawet kilka godzin. Wtedy poczta e-mail usługi Office 365 i inne usługi będą skonfigurowane do współpracy z Twoją domeną.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×