Zmienianie serwerów nazw w celu skonfigurowania usługi Office 365 u rejestratora domen 1&1 Internet

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Wykonaj poniższe instrukcje, jeśli chcesz, aby usługa Office 365 samodzielnie zarządzała rekordami DNS usługi Office 365. (Jeśli wolisz, możesz wybrać zarządzanie wszystkimi rekordami DNS usługi Office 365 w witrynie 1&1 Internet).

Oto, co należy zrobić. Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo (od 0:42).

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie 1&1 Internet, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. W obszarze MY DOMAINS (MOJE DOMENY) wybierz pozycję Manage domains (Zarządzanie domenami).

 3. Na stronie Domain Center (Centrum domen) znajdź domenę, którą chcesz zaktualizować, a następnie wybierz kontrolkę Panel (v) dla tej domeny.

 4. W obszarze Domain Settings (Ustawienia domeny) wybierz pozycję Edit DNS Settings (Edytuj ustawienia DNS).

 5. W sekcji TXT and SRV Records (Rekordy TXT i SRV) wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  (Może być konieczne przewinięcie strony w dół).

 6. W obszarze Add Record (Dodaj rekord) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z następującej tabeli.

  Typ

  Prefiks

  Wartość nazwy

  TXT

  Pozostaw to pole puste.

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365. Jak to znaleźć?

 7. Wybierz pozycję Save (Zapisz), a następnie ponownie pozycję Save (Zapisz).

 8. W oknie dialogowym Edit DNS Settings (Edytowanie ustawień DNS) wybierz pozycję Yes (Tak).

 9. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. W centrum administracyjnym usługi Office 365 wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Domeny wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

 3. Na stronie Konfiguracja wybierz pozycję Rozpocznij konfigurację.

 4. Na stronie Weryfikacja domeny wybierz pozycję Zweryfikuj.

Uwaga: Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Zmienianie rekordów serwerów nazw (SN) domeny

Aby ukończyć konfigurowanie domeny w usłudze Office 365, zmień rekordy serwera nazw Twojej domeny u rejestratora domen w celu wskazywania podstawowych i pomocniczych serwerów nazw usługi Office 365. To spowoduje skonfigurowane usługi Office 365 w celu zaktualizowania rekordów DNS domeny w Twoim imieniu. Dodamy wszystkie rekordy, aby poczta e-mail, usługa Skype dla firm Online i publiczna witryna internetowa współpracowały z Twoją domeną, i wszystko będzie gotowe.

Przestroga: Gdy zmienisz rekordy serwera nazw domeny, aby wskazywały serwery nazw usługi Office 365, wywrze to wpływ na wszystkie usługi obecnie skojarzone z Twoją domeną. Na przykład po wprowadzeniu tej zmiany wszystkie wiadomości e-mail wysyłane do Twojej domeny (takiej jak marek@Twoja_domena.com) zaczną docierać do usługi Office 365.

Wszystko gotowe do zmiany rekordów SN tak, aby umożliwić skonfigurowanie domeny przez usługę Office 365? Wykonaj poniższe czynności lub obejrzyj klip wideo (od 2:47).

Ważne: 

 • Poniższa procedura umożliwia usunięcie z listy innych niepożądanych serwerów nazw oraz dodanie tych czterech poprawnych serwerów nazw, jeśli nie ma ich jeszcze na liście.

 • Po zakończeniu wykonywania kroków w tej sekcji na liście powinny pozostać tylko te cztery serwery nazw:

 • ns1.bdm.microsoftonline.com

 • ns2.bdm.microsoftonline.com

 • ns3.bdm.microsoftonline.com

 • ns4.bdm.microsoftonline.com

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie 1&1 Internet, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. W obszarze MY DOMAINS (MOJE DOMENY) wybierz pozycję Manage domains (Zarządzanie domenami).

 3. Na stronie Domain Center (Centrum domen) znajdź domenę, którą chcesz zaktualizować, a następnie wybierz kontrolkę Panel (v) dla tej domeny.

 4. W obszarze Domain Settings (Ustawienia domeny) wybierz pozycję Edit DNS Settings (Edytuj ustawienia DNS).

 5. W sekcji Name Server Settings (Ustawienia serwera nazw) zaznacz pozycję Other name servers (Inne serwery nazw).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

 6. W zależności od tego, czy na wyświetlonej stronie znajdują się już serwery nazw, przejdź do jednej z następujących procedur:

Jeśli na liście NIE ZNAJDUJĄ SIĘ jeszcze serwery nazw

 1. W polu Name server 1 (Serwer nazw 1) wpisz lub skopiuj i wklej wartość z poniższej tabeli.

  Name server 1 (Serwer nazw 1)

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Wprowadzanie wartości w polu Name server 1 (Serwer nazw 1)

 2. Z listy rozwijanej Additional name servers (Dodatkowe serwery nazw) wybierz pozycję My secondary name servers (Moje pomocnicze serwery nazw).

  Wybieranie pozycji My secondary name servers (Moje pomocnicze serwery nazw) na liście

 3. W polach Name server 2, 3 and 4 (Serwer nazw 2, 3 i 4) wpisz lub skopiuj i wklej wartość z poniższej tabeli.

  Name server 2 (Serwer nazw 2)

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Name server 3 (Serwer nazw 3)

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Name server 4 (Serwer nazw 4)

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  Wprowadzanie wartości serwerów nazw

 4. Wybierz pozycję Zapisz.

  Kliknięcie przycisku Save (Zapisz) na stronie Name Server Settings (Ustawienia serwerów nazw)

 5. W oknie dialogowym Edit DNS Settings (Edytuj ustawienia DNS) wybierz pozycję Yes (Tak).

  Kliknięcie przycisku Save (Zapisz) oknie dialogowym Edit DNS Settings (Edytowanie ustawień DNS)

Uwaga: Aktualizowanie rekordu serwera nazw w internetowym systemie DNS może potrwać nawet kilka godzin. Wtedy poczta e-mail usługi Office 365 i inne usługi będą skonfigurowane do współpracy z Twoją domeną.

Jeśli na liście ZNAJDUJĄ SIĘ już nazwy serwerów

Przestroga: Wykonaj te czynności tylko w przypadku, jeśli Twoje istniejące serwery nazw są inne niż cztery poprawne serwery nazw. Oznacza to usunięcie tylko wszystkich bieżących serwerów nazw o nazwach innych niż ns1.bdm.microsoftonline.com, ns2.bdm.microsoftonline.com, ns3.bdm.microsoftonline.com lub ns4.bdm.microsoftonline.com.

 1. Jeśli na liście w polach Name server (Serwer nazw) znajdują się już jakieś serwery nazw, usuń je wszystkie, zaznaczając je, a następnie naciskając klawisz Delete na klawiaturze.

  Usuwanie serwerów nazw

 2. W polach Name server 1, 2, 3 and 4 (Serwer nazw 1, 2, 3 i 4) wpisz lub skopiuj i wklej wartość z poniższej tabeli.

  Name server 1 (Serwer nazw 1)

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Name server 2 (Serwer nazw 2)

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Name server 3 (Serwer nazw 3)

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Name server 4 (Serwer nazw 4)

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  Wprowadzanie wartości serwerów nazw

 3. Wybierz pozycję Zapisz.

  Kliknięcie przycisku Save (Zapisz) na stronie Name Server Settings (Ustawienia serwerów nazw)

 4. W oknie dialogowym Edit DNS Settings (Edytuj ustawienia DNS) wybierz pozycję Yes (Tak).

  Kliknięcie przycisku Save (Zapisz) oknie dialogowym Edit DNS Settings (Edytowanie ustawień DNS)

Uwaga: Aktualizowanie rekordu serwera nazw w internetowym systemie DNS może potrwać nawet kilka godzin. Wtedy poczta e-mail usługi Office 365 i inne usługi będą skonfigurowane do współpracy z Twoją domeną.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×