Zmienianie serwerów nazw w celu skonfigurowania usługi Office 365 u Now.cn

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Wykonaj te instrukcje, jeśli chcesz, aby usługa Office 365 obsługiwana przez firmę 21Vianet do zarządzania rekordami DNS Office 365 dla Ciebie. (Jeśli wolisz, możesz zarządzać swoje rekordy DNS u Now.cn.)

Wymagane jest wykonanie następujących czynności:

Dodawanie rekordu TXT w celu zweryfikowania, że jesteś właścicielem domeny

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

Należy wykonać odpowiednie czynności przedstawione poniżej.

 1. W przeglądarce przejdź do http://www.now.cn/user/login.php?1&page=%2Fdomain-admin%2Fdomain_list.php i zaloguj się.

  Zaloguj się do Now.cn

 2. W kolumnie功能管理 (Zarządzanie) dla domeny, którą chcesz zaktualizować kliknij przycisk VDNS 解析 (Zarządzanie VDNS).

  Zostanie wyświetlona na stronie Dodawanie rekordów DNS dla swojej domeny.

  Kliknij pozycję "VDNS 解析"

 3. Na liście rozwijanej Typ wybierz pozycję TXT.

  Wybierz pozycję "TXT"

 4. Upewnij się, że w polach są ustawione dokładnie następujące wartości do pustego rekordu:

  • Wcześniejsze: Użyj wartości domyślnej.

  • *. *. *. *: Wklejanie pola Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres wartość, który został skopiowany.

  Dodawanie rekordu TXT

 5. Kliknij przycisk Dodaj poddomenę.

 6. Kliknij przycisk Uruchom ponownie VDNS zmiany zaczną obowiązywać w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Zarządzanie domenami w kolumnie Akcja odpowiadającej weryfikowanej domenie wybierz pozycję Rozpocznij konfigurowanie.

  Nazwa domeny wybrana w centrum administracyjnym usługi Office 365

 3. Na stronie Dodaj ten rekord TXT, aby pokazać, że jesteś właścicielem domeny nazwa_domeny wybierz pozycję Rekord został dodany, a następnie w oknie dialogowym potwierdzenia wybierz przycisk Zakończ.

  Przycisk Rozpocznij konfigurowanie

Zmienianie serwerów nazw domeny

Aby ukończyć konfigurowanie domeny w usłudze Office 365, zmień rekordy serwera nazw Twojej domeny u rejestratora domen w celu wskazywania podstawowych i pomocniczych serwerów nazw usługi usługa Office 365 obsługiwana przez firmę 21Vianet. To spowoduje skonfigurowane usługi Office 365 w celu zaktualizowania rekordów DNS domeny w Twoim imieniu. Dodamy wszystkie rekordy, aby poczta e-mail, program Lync i publiczna witryna internetowa współpracowały z Twoją domeną, i wszystko będzie gotowe.

Przestroga:  Gdy zmienisz rekordy serwera nazw domeny, aby wskazywały serwery nazw usługi Office 365, wywrze to wpływ na wszystkie usługi obecnie skojarzone z Twoją domeną. Na przykład po wprowadzeniu tej zmiany wszystkie wiadomości e-mail wysyłane do Twojej domeny (takiej jak marek@Twoja_domena.com) zaczną docierać do usługi Office 365.

Wszystko gotowe do zmiany rekordów SN tak, aby umożliwić skonfigurowanie domeny przez usługę Office 365? Wykonaj czynności przedstawione poniżej.

 1. W przeglądarce przejdź do listy domen w Now.cn (http://www.now.cn/user/login.php?1&page=%2Fdomain-admin%2Fdomain_list.php) i zaloguj się.

  Zaloguj się do Now.cn

 2. W kolumnie功能管理 (Zarządzanie) dla domeny, którą chcesz zaktualizować, kliknij przycisk管理 (Zarządzanie).

  Kliknij pozycję "管理"

 3. Kliknij pozycję修改域名服务器 (zmienianie serwerów nazw).

  Kliknij pozycję "修改域名服务器"

 4. W wierszu域名服务器 1 (serwer nazw podstawowy) wpisz lub Wklej ns1.dns.partner.microsoftonline.cn.

  Zmienianie serwerów nazw

 5. W wierszu域名服务器 2 (serwer nazw pomocniczej) wpisz lub Wklej ns2.dns.partner.microsoftonline.cn.

 6. Kliknij pozycję修改 (zmian).

Uwaga: Aktualizowanie rekordu serwera nazw w internetowym systemie DNS może potrwać nawet kilka godzin. Wtedy poczta e-mail usługi Office 365 i inne usługi będą skonfigurowane do współpracy z Twoją domeną.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×