Zmienianie rozmiaru tabeli, kolumny lub wiersza

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ręcznie lub automatycznie dopasować rozmiar tabeli, szerokość kolumny lub wysokość wiersza. Można zmienić rozmiar kolumn lub wierszy i modyfikować odstępy między komórkami. Jeśli chcesz dodać tabelę do dokumentu programu Word, zobacz Wstawianie tabeli.

W tym artykule

Zmienianie szerokości kolumny

Zmienianie wysokości wiersza

Ustawianie tego samego rozmiaru dla wielu kolumn lub wierszy

Automatyczne zmienianie rozmiaru kolumny lub tabeli przy użyciu autodopasowania

Wyłączanie autodopasowania

Ręczne zmienianie rozmiaru całej tabeli

Dodawanie lub zmienianie odstępu wewnątrz tabeli

Zmienianie szerokości kolumny

Aby zmienić szerokość kolumny, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Jeśli używasz myszy, umieść kursor z prawej strony krawędzi kolumny, którą chcesz przesunąć, tak aby zmienił się w kursor zmiany rozmiaru Wskaźnik zmiany rozmiaru (strzałka z dwoma grotami) , a następnie przeciągaj krawędź, aż kolumna osiągnie odpowiednią szerokość.

 • Aby ustawić określoną szerokość, kliknij komórkę w kolumnie, której rozmiar chcesz dostosować. Na karcie Układ w grupie Rozmiar komórki kliknij pole Szerokość kolumny tabeli, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

 • Aby automatycznie dopasować kolumny tabeli do zawartości, kliknij w obrębie tabeli. Na karcie Układ w grupie Rozmiar komórki kliknij pozycję Autodopasowanie, a następnie kliknij pozycję Autodopasowanie zawartości.

 • Jeśli używasz linijki, zaznacz komórkę w tabeli, a następnie przeciągnij znaczniki na linijce. Aby wyświetlić na linijce dokładne wymiary kolumny, przeciągnij znacznik przy naciśniętym klawiszu ALT.

Początek strony

Zmienianie wysokości wiersza

Aby zmienić wysokość wiersza, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Jeśli używasz myszy, umieść wskaźnik na krawędzi wiersza, którą chcesz przesunąć, tak aby zmienił się we wskaźnik zmiany rozmiaru Pozioma strzałka z dwoma grotami , a następnie przeciągnij krawędź.

 • Aby ustawić określoną wysokość wiersza, kliknij komórkę w wierszu, którego rozmiar chcesz zmienić. Na karcie Układ w grupie Rozmiar komórki kliknij pole Wysokość wiersza tabeli, a następnie podaj odpowiednią wysokość.

 • Jeśli używasz linijki, zaznacz komórkę w tabeli, a następnie przeciągnij znaczniki na linijce. Aby wyświetlić na linijce dokładne wymiary wiersza, przeciągnij znacznik przy naciśniętym klawiszu ALT.

Początek strony

Ustawianie tego samego rozmiaru dla wielu kolumn lub wierszy

 1. Zaznacz kolumny lub wiersze, dla których chcesz ustawić ten sam rozmiar. Aby wybrać kilka sekcji, które nie znajdują się obok siebie, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL podczas zaznaczania.

 2. Na karcie Układ w grupie Rozmiar komórki kliknij przycisk Rozłóż kolumny Przedstawia przycisk Rozłóż kolumny. lub Rozłóż wiersze Przycisk Rozłóż wiersze .

ELEMENTY DO ZAZNACZENIA

CZYNNOŚĆ

Cała tabela

Umieść wskaźnik myszy na tabeli, aż pojawi się uchwyt przenoszenia tabeli Uchwyt przenoszenia tabeli , a następnie kliknij uchwyt przenoszenia tabeli.

Wiersz lub wiersze

Kliknij z lewej strony wiersza. Zaznaczenie wiersza

Kolumna lub kolumny

Kliknij górną linię siatki lub górne obramowanie kolumny. Zaznaczenie kolumny

Komórka

Kliknij lewą krawędź komórki. Zaznaczanie komórki

Początek strony

Automatyczne zmienianie rozmiaru kolumny lub tabeli przy użyciu autodopasowania

Za pomocą przycisku Autodopasowanie możesz automatycznie dopasować rozmiar tabeli lub kolumn do zawartości.

 1. Zaznacz tabelę.

 2. Na karcie Układ w grupie Rozmiar komórki kliknij pozycję Autodopasowanie.

  Pokazuje opcje w grupie rozmiar komórki.

 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby automatycznie dopasować szerokość kolumny, kliknij pozycję Autodopasowanie zawartości.

  • Aby automatycznie dopasować szerokość tabeli, kliknij pozycję Autodopasowanie okna.

   Uwaga:  Wysokość wierszy zostanie automatycznie dopasowana do zawartości, ale możesz zmienić ją ręcznie.

Początek strony

Wyłączanie autodopasowania

Jeśli nie chcesz automatycznie dostosowywać szerokości tabeli lub kolumny, możesz wyłączyć autodopasowanie.

 1. Zaznacz tabelę.

 2. Na karcie Układ w grupie Rozmiar komórki kliknij pozycję Autodopasowanie.

  Pokazuje opcje w grupie rozmiar komórki.

 3. Kliknij pozycję Stała szerokość kolumn.

Początek strony

Ręczne zmienianie rozmiaru całej tabeli

 1. Umieść kursor w tabeli do momentu Kwadratowy uchwyt uchwyt zmiany rozmiaru tabeli zostanie wyświetlony w prawym dolnym rogu tabeli.

 2. Umieść kursor na uchwycie zmiany rozmiaru tabeli, tak aby przybrał kształt strzałki z dwoma grotami Kursor strzałki z dwoma grotami. .

 3. Przeciągaj obramowanie tabeli, aż uzyskasz odpowiedni rozmiar tabeli.

Początek strony

Dodawanie lub zmienianie odstępu wewnątrz tabeli

Aby dodać miejsce w tabeli, możesz dostosować marginesy komórki lub odstępy między komórkami.

Dopełnianie komórek tabeli i odstępy między komórkami

Marginesy komórki dotyczą miejsca wewnątrz komórki tabeli i zostały przedstawione za pomocą niebieskiej strzałki w górnej części grafiki. Odstępy między komórkami dotyczą miejsca między komórkami i zostały przedstawione za pomocą pomarańczowej strzałki w dolnej części grafiki.

 1. Kliknij tabelę.

 2. Na karcie Układ w grupie Wyrównanie kliknij pozycję Marginesy komórki. Pojawi się okno dialogowe Opcje tabeli.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W obszarze Domyślne marginesy komórek wprowadź odpowiednią wartość dla górnego, dolnego, lewego lub prawego marginesu.

  • W obszarze Domyślne odstępy między komórkami zaznacz pole wyboru Zezwalaj na odstępy między komórkami, a następnie wprowadź odpowiednią wartość.

Uwaga:  Wybrane ustawienia dotyczą tylko bieżącej tabeli. W przypadku wszelkich nowo utworzonych tabel zostaną użyte początkowe ustawienia domyślne.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×