Zmienianie rozmiaru strony, rozmiaru papieru lub orientacji strony

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Rozmiar strony odnosi się do obszaru publikacji. Rozmiar papieru lub arkusza, to rozmiar papieru używanego do drukowania.

Orientacja odwołuje się do pionowej lub układ (poziomy). Aby uzyskać więcej informacji na temat zmieniania orientacji zobacz sekcję Zmienianie orientacji strony .

W tym artykule

Temat rozmiaru strony, rozmiar papieru i orientacja pozioma i pionowa

Zmienianie rozmiaru strony

Zmienianie rozmiaru papieru

Zmienianie orientacji strony

Zmienianie jednostek linijki

Temat rozmiaru strony, rozmiar papieru i orientacja pozioma i pionowa

Dowolny układ publikacji, który można wybrać w Publisher zawiera rozmiar i orientację strony najczęściej używane dla tego określonego typu publikacji. Można zmienić rozmiar i orientację strony i wyświetlić podgląd zmian w grupie Ustawienia strony na karcie Projekt strony. Możesz zmienić rozmiar papieru i orientację i wyświetlić podgląd zmian oraz relację pomiędzy rozmiarem strony i rozmiar papieru, na karcie Drukuj w widoku Backstage. Aby uzyskać więcej informacji na temat karty Drukowanie zobacz: Drukowanie.

Ustawianie rozmiaru lub orientacji strony i papieru oddzielnie, można kontrolować, której stronie znajduje się na papierze i uniknąć nierówne drukowanie. Spadu poza krawędzią strony można również utworzyć przy drukowania na papierze, który jest większy niż publikacji i przycinania go do ostatecznego rozmiaru, a następnie można wydrukować wiele stron na jednym arkuszu papieru.

Rozmiar strony, rozmiaru papieru lub orientacji strony

Nie można zmienić rozmiar strony, rozmiaru papieru lub orientacji poszczególnych stron w publikacji wiele stron. Da zawierającą różne poszczególnych stron publikacji wiele stron, należy utworzyć osobne publikacji każdy inny rozmiar papieru, rozmiar strony lub orientację i następnie ręcznie utworzyć wydruku publikacji.

Początek strony

Zmienianie rozmiaru strony

Poniższa procedura umożliwia skonfigurowanie rozmiaru publikacji. Na przykład ta metoda umożliwia wybierz odpowiedni rozmiar drukowanych publikacji do drukowania plakatu, która 22 cali na 34 cali po wydrukowaniu — niezależnie od tego, czy drukarka może obsługiwać pojedynczego dużego arkusza papieru i tego, czy chcesz drukować plakat jako liczbę nakładające się arkuszy (nazywanych fragmentami).

Uwaga: Możesz utworzyć publikacjach szersza 240 x 240 w centymetrach.

Wybieranie rozmiaru strony

 1. Wybierz kartę Projekt strony.

  Grupa Ustawienia strony na karcie Projekt strony.

 2. W grupie Ustawienia strony wybierz rozmiar, a następnie kliknij ikonę, która reprezentuje odpowiedni rozmiar strony. Na przykład kliknij literę (orientacja pionowa) 8,5 x 11". Jeśli odpowiedni rozmiar nie jest widoczny, kliknij przycisk Więcej ustawień rozmiarów stron lub kliknij pozycję Utwórz nowy rozmiar strony, aby utworzyć niestandardowy rozmiar strony. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia nowych niestandardowych rozmiarów strony, zobacz: okno dialogowe Niestandardowy rozmiar strony.

  Porada: Za pomocą Publisher 2007 ? Przejdź do okienka zadań Formatowanie publikacji, a następnie kliknij przycisk Zmień rozmiar strony. W oknie dialogowym Ustawienia strony kliknij ikonę, która reprezentuje odpowiedni rozmiar strony.

Utwórz niestandardowy rozmiar strony

 1. Wybierz kartę Projekt strony.

 2. W grupie Ustawienia strony wybierz rozmiar, a następnie Utwórz nowy rozmiar strony. Na stronie wprowadź szerokość i wysokość, które mają.

  Porada: Za pomocą Publisher 2007 ? Przejdź do okienka zadań Formatowanie publikacji, a następnie kliknij przycisk Zmień rozmiar strony. W oknie dialogowym Ustawienia strony na stronie wprowadź szerokość i wysokość, które mają. Możesz również wybrać typ publikacji, na przykład plakaty, kliknij przycisk Utwórz niestandardowy rozmiar strony, a następnie wprowadź szerokość i wysokość w polu strony. W oknie dialogowym Niestandardowy rozmiar strony można nazwę swojego niestandardowego rozmiaru strony i określić typ układu i marginesy.

Początek strony

Zmienianie rozmiaru papieru

Używanej drukarki Określa rozmiary papieru, które można wydrukować na. Aby sprawdzić zakres rozmiary papieru drukarki można wydrukować na, zapoznaj się z podręcznikiem drukarki lub wyświetlanie rozmiary papieru, które są aktualnie ustawione dla drukarki w oknie dialogowym Ustawienia wydruku.

Porada: Za pomocą Publisher 2007 ? Wyświetl rozmiary papieru, które są aktualnie ustawione dla drukarki w oknie dialogowym Ustawienia wydruku.

Aby wydrukować publikację na arkuszach papieru, które są zgodne z rozmiar strony publikacji, upewnij się, że rozmiar strony i rozmiar papieru są takie same. Jeśli chcesz wydrukować publikację na inny rozmiar papieru, na przykład, aby utworzyć spadu lub wydrukować wiele stron na jednym arkuszu, Zmień rozmiar papieru.

 1. W menu plik kliknij polecenie Ustawienia wydruku.

 2. W oknie dialogowym Ustawienia wydruku w obszarze papieru wybierz rozmiar papieru, który ma na liście rozmiar.

Porada: Za pomocą Publisher 2007 ? W menu plik kliknij polecenie Ustawienia wydruku. W oknie dialogowym Ustawienia wydruku w obszarze papieru wybierz rozmiar papieru, który ma na liście rozmiar.

Początek strony

Zmienianie orientacji strony

Można zmienić orientację strony, do i z pionowej i poziomej.

 1. Wybierz kartę Projekt strony.

  Karta Projekt strony z wybraną opcją Orientacja oraz opcjami Pionowa i Pozioma.

 2. W grupie Ustawienia strony wybierz z listy rozwijanej Orientacja i wybierz pozycję Pionowa lub Pozioma.

Porada: Za pomocą Publisher 2007 ? W okienku zadań Formatowanie publikacji kliknij przycisk Zmień rozmiar strony. W oknie dialogowym Ustawienia strony wybierz odpowiedni rozmiar strony zawierającej odpowiednią orientację.

Początek strony

Zmienianie jednostek linijki

Chcesz zmierzyć dokumentu w centymetrach, nie cale? Możesz zmienić jednostki linijki na centymetry, cycera, punktów lub pikseli oraz w centymetrach.

Kliknij pozycję Plik > Opcje > Zaawansowane i przejdź do ustawień Wyświetlanie. Odszukaj pozycję Pokaż wartości w jednostkach miary i zmień jednostki.

Ustawienia zaawansowane wyświetlania, które umożliwiają zmianę jednostek miary.

Porada: Za pomocą Publisher 2007 ? Kliknij pozycję Narzędzia > Opcje > Wyszukaj jednostki miary kartę Ogólne, a następnie wybierz jednostek, które chcesz.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×