Zmienianie rozmiaru slajdów

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podstawowe kroki

Aby zmienić rozmiar slajdu:

 1. Wybierz kartę Projekt na wstążce paska narzędzi.

 2. Wybierz pozycję Rozmiar slajdu Ikona rozmiaru slajdów na prawej stronie paska narzędzi.

 3. Wybierz pozycję Standardowy (4:3 proporcje) lub panoramiczny (16:9) lub Niestandardowy rozmiar slajdów.

Porównanie standardowe (po lewej) i współczynniki rozmiar slajdu panoramiczny (po prawej)

Aby uzyskać więcej informacji o wstępnie zdefiniowanych rozmiarach (w tym formatach, takich jak ogólnych, A3, A4, transparent, B4 i B5) lub własne niestandardowe ustawienia, kliknij nagłówek poniżej, aby ją rozwinąć i wyświetlić szczegółowe informacje.

Szczegółowe kroki

 1. Na karcie Projektowanie na Wstążce Znajdź Rozmiar slajdów w grupie Dostosowywanie w pobliżu prawej stronie paska narzędzi.

  Przycisk Rozmiar slajdu jest po prawej stronie karty Projekt na wstążce paska narzędzi
 2. Wybierz pozycję Rozmiar slajdu, a następnie wybierz pozycję Standardowy (4:3) lub Panoramiczny (16:9).

  Przycisk Rozmiar slajdu w grupie Dostosowywanie

  Gdy PowerPoint nie może się automatyczne skalowanie zawartości, zostanie wyświetlony monit zawierający dwie opcje:

  • Maksymalizuj: wybierz tę opcję, aby zwiększyć rozmiar zawartości slajdu przy skalowaniu do większego rozmiaru slajdu. Wybranie tej opcji może spowodować, że zawartość nie będzie się mieściła na slajdzie.

  • Dopasuj: wybierz tę opcję, aby zmniejszyć rozmiar zawartości slajdu przy skalowaniu do mniejszego rozmiaru slajdu. Wybranie tej opcji może spowodować, że zawartość będzie mniejsza, ale zmieści się cała na slajdzie.

   Zapewnianie dopasowania, maksymalizowanie

Ustawienie rozmiaru panoramicznego 16:9 to wartość domyślna dla nowych tworzonych prezentacji. Gdy zmieniasz rozmiar slajdu dla prezentacji, wybrany rozmiar jest stosowany tylko do tej prezentacji.  Możesz jednak ułatwić sobie tworzenie nowych prezentacji w formacie 4:3, definiując motyw niestandardowy ze współczynnikiem proporcji 4:3. Zobacz Ustawianie nowego rozmiaru slajdu jako domyślnego dla nowych prezentacji poniżej.

 1. Na karcie Projektowanie na Wstążce Znajdź Rozmiar slajdów w grupie Dostosowywanie w pobliżu prawej stronie paska narzędzi.

  Przycisk Rozmiar slajdu jest po prawej stronie karty Projekt na wstążce paska narzędzi
 2. Wybierz pozycję Rozmiar slajdu, a następnie wybierz pozycję Niestandardowy rozmiar slajdów.

  Opcja menu Niestandardowy rozmiar slajdów
 3. W oknie dialogowym Rozmiar slajdu kliknij strzałkę w dół obok pozycji slajdy o rozmiarach dla , a następnie wybierz odpowiednią opcję. Poniżej wymieniono ich wymiary:

  Name (Nazwa)

  Szerokość

  Wysokość

  Pokaz na ekranie (4:3)

  10-25,4 cm

  7.5 w-19.05 cm

  Papierze Letter (8,5 x 11 cali)

  10-25,4 cm

  7.5 w-19.05 cm

  Papieru księgi (11 x 17 cali)

  13.319 w-33.831 cm

  niż 9,99 w-25.374 cm

  A3 Papier (297 x 420 mm)

  14 w-35,56 cm

  10.5 w-26.67 cm

  A4 Papier (210 297 mm)

  10.833 w-27.517 cm

  7.5 w-19.05 cm

  B4 (ISO) papieru (250x353mm)

  11.84 w-30.074 cm

  8.88 w-22.556 cm

  B5 (ISO) papieru (176x250mm)

  7.84 w-19.914 cm

  5.88 w-14.936 cm

  Slajdy 35 mm

  11,25 w-28.575 cm

  7.5 w-19.05 cm

  Ogólnych

  10-25,4 cm

  7.5 w-19.05 cm

  Transparent

  8 w-20.32 cm

  1-2,54 cm

  Pokaz na ekranie (16:9)

  10-25,4 cm

  5.625 w-14.288 cm

  Pokaz na ekranie (16:10)

  10-25,4 cm

  6,25 w-15.875 cm

  Panoramiczny

  13.333 w-33.867 cm

  7.5 w-19.05 cm

  Ogólnych zawiera współczynnik proporcji blisko rozmiar slajdu standardowy 4:3.

  Istnieją dwie opcje proporcje 16:9:

  • Pokaz na ekranie (16:9) — slajd ma wymiary 25,4 cm x 14,2 cm.

  • Panoramiczny — slajd ma wymiary 33,8 cm x 19 cm.

   Współczynnik proporcji obu tych opcji są więc będą wyglądały tak samo w Widoku normalnym, ponieważ PowerPoint jest automatycznie dostosowywany tak powiększenia. Panoramiczny (13.333 w x w 7.5.) przewiduje powierzchni więcej slajdów zawartości, tak że jest to najlepszy wybór dla prezentacji. Panoramiczny nie mieści się na 8,5 "x 11" arkusza papieru bez konieczności skalować go w dół.

  Opcje formatu 16:9 — Panoramiczny lub Pokaz na ekranie
 4. Wybierz przycisk OK , aby zaakceptować wymiary i zamknąć okno dialogowe Rozmiar slajdu .

 1. Na karcie Projektowanie na Wstążce Znajdź Rozmiar slajdów w grupie Dostosowywanie w pobliżu prawej stronie paska narzędzi.

  Przycisk Rozmiar slajdu jest po prawej stronie karty Projekt na wstążce paska narzędzi
 2. Wybierz pozycję Rozmiar slajdu, a następnie wybierz pozycję Niestandardowy rozmiar slajdów.

  Opcja menu Niestandardowy rozmiar slajdów

  Pojawi się okno dialogowe Rozmiar slajdu.

 3. W oknie dialogowym Rozmiar slajdu upewnij się, że wybrano odpowiedni sposób orientację.

 4. W polach Wysokość i SzerokośćPowerPoint akceptuje wartości w cale, Centymetrylub pikseli. Wpisz liczbę, a po nim spację, a następnie odpowiedni skrót: w, cmlub pikseli.

  Szerokość lub wysokość

  Minimum:   

  1 w

  2,54 cm

  120 pikseli

  Maksimum:   

  w 56

  142.24 cm

  720 pikseli

  PowerPoint następnie konwertuje pomiarów, jeśli to konieczne, typ jednostki używanego systemu operacyjnego.

 5. Kliknij przycisk OK.

  Gdy PowerPoint nie może się automatyczne skalowanie zawartości, zostanie wyświetlony monit zawierający dwie opcje:

  • Maksymalizuj: wybierz tę opcję, aby zwiększyć rozmiar zawartości slajdu przy skalowaniu do większego rozmiaru slajdu. Wybranie tej opcji może spowodować, że zawartość nie będzie się mieściła na slajdzie.

  • Dopasuj: wybierz tę opcję, aby zmniejszyć rozmiar zawartości slajdu przy skalowaniu do mniejszego rozmiaru slajdu. Wybranie tej opcji może spowodować, że zawartość będzie mniejsza, ale zmieści się cała na slajdzie.

   Zapewnianie dopasowania, maksymalizowanie

Możesz zmienić jednostkę miary, który jest wyświetlany w oknach dialogowych programu PowerPoint w razie potrzeby.

Ta wersja programu PowerPoint zawiera domyślny rozmiar 16:9 dla nowej prezentacji, ale możesz utworzyć innego domyślnego dla siebie.

 1. Uruchom program PowerPoint.

 2. Na karcie plik wstążki z paskiem narzędzi wybierz pozycję Nowy. Kliknij dwukrotnie Pustą prezentację , aby utworzyć nową, pustą prezentację.

 3. Następnie na karcie Projekt kliknij pozycję Rozmiar slajdu i wybierz odpowiedni rozmiar, który ma być domyślnym.

  Opcja menu Niestandardowy rozmiar slajdów

  (Chcąc innego domyślnego rozmiaru slajdów niż wymienione tam, wybierz pozycję Niestandardowy rozmiar slajdów i wybierz pozycję rozmiar w oknie dialogowym Rozmiar slajdu , a następnie kliknij przycisk OK.)

 4. Na karcie Projekt kliknij strzałkę więcej w prawym dolnym rogu grupy motywy : Strzałka Więcej

 5. Wybierz pozycję Zapisz bieżący motyw.

 6. Nadaj motywowi nazwę, która będzie łatwa do zapamiętania, i kliknij pozycję Zapisz. Nie zmienisz nowy motyw ma zostać zapisany w folderze.

 7. Na karcie Projektowanie kliknij ponownie strzałkę Więcej w prawym dolnym rogu grupy Motywy. Pojawi się nowo zapisaną motywu pod nagłówkiem niestandardowe .

 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy ten nowy motyw niestandardowy pod nagłówkiem Niestandardowy, a następnie wybierz pozycję Ustaw jako motyw domyślny:

  Kliknij prawym przyciskiem myszy nowy motyw pod nagłówkiem „Niestandardowy”, a następnie wybierz pozycję „Ustaw jako motyw domyślny”.
 9. Zamknij PowerPoint. Nie zapisuj pliki, jeśli zostanie wyświetlony monit.

 10. Otwórz ponownie PowerPoint. Na karcie plik wstążki z paskiem narzędzi wybierz pozycję Nowy.

  Motyw niestandardowy, który został zapisany znajduje się w lewym górnym rogu, o nazwie Motyw domyślny. Obraz miniatury wygląda na slajdzie panoramiczny, ale w rzeczywistości podczas tworzenia nowej prezentacji według tego motywu prezentacja ma współczynnik proporcji zdefiniowanego dla tego motywu domyślnego.

Przy następnym otwarciu programu PowerPoint Twój motyw domyślny zostanie wyświetlony w lewym górnym rogu galerii motywów. Po jego wybraniu wszystkie slajdy będą domyślnie miały wybrany przez Ciebie rozmiar niestandardowy.

Nie masz projektora panoramicznego? Powiadom nas, jakiego rodzaju projektora używasz, przechodząc do forum UserVoice programu PowerPoint dla systemu Windows. Pomoże to w określeniu priorytetów implementowania nowych funkcji w przyszłych aktualizacjach.

Zmiany rozmiaru ma zastosowanie do wszystkich slajdów w prezentacji

Kilka osób poprosiły o zmianie rozmiaru jeden slajd w prezentacji. PowerPoint nie można to zrobić. Wszystkie slajdy w prezentacji są ten sam rozmiar.

Orientacji jest stosowane do wszystkich slajdów w prezentacji

Kilka osób również poprosiły o zmienianiu orientacji strony niektórych slajdów. PowerPoint nie można to zrobić. Wszystkie slajdy w prezentacji mają tę samą orientację strony.

Zobacz też

Przełączanie między poziomą a pionową orientacją strony w programie PowerPoint

Używanie pionowej i poziomej orientacji slajdów w tej samej prezentacji

Zmniejszanie rozmiaru pliku obrazu

Podstawowe kroki

Aby zmienić rozmiar slajdu:

 1. Wybierz kartę Projekt na wstążce paska narzędzi.

 2. Wybierz pozycję Ustawienia strony Ikona Ustawienia strony na lewym końcu paska narzędzi.

 3. W oknie dialogowym Ustawienia strony w obszarze Dopasuj rozmiar slajdówwybierz rozmiar wstępnie zdefiniowany lub wybierz niestandardowe i określić wymiary, które mają.

Porównanie standardowe (po lewej) i współczynniki rozmiar slajdu panoramiczny (po prawej)

Aby uzyskać więcej informacji o wstępnie zdefiniowanych rozmiarach (w tym formatach, takich jak ogólnych, A3, A4, transparent, B4 i B5) lub własne niestandardowe ustawienia, kliknij nagłówek poniżej, aby ją rozwinąć i wyświetlić szczegółowe informacje.

Szczegółowe kroki

 1. Na karcie Projektowanie na Wstążce wybierz pozycję Ustawienia strony.

  Na karcie Wstążki Projektowanie wybierz pozycję Ustawienia strony.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia strony .

 2. Zaznacz listę Slajdy rozmiar , aby go otworzyć, a następnie wybierz jedną z opcji.

  Poniżej przedstawiono opcje i ich wartości:

  Name (Nazwa)

  Szerokość

  Wysokość

  Pokaz na ekranie (4:3)

  10-25,4 cm

  7.5 w-19.05 cm

  Pokaz na ekranie (16:9)

  10-25,4 cm

  5.625 w-14.288 cm

  Pokaz na ekranie (16:10)

  10-25,4 cm

  6,25 w-15.875 cm

  Papierze Letter (8,5 x 11 cali)

  10-25,4 cm

  7.5 w-19.05 cm

  Papieru księgi (11 x 17 cali)

  13.319 w-33.831 cm

  niż 9,99 w-25.374 cm

  A3 Papier (297 x 420 mm)

  14 w-35,56 cm

  10.5 w-26.67 cm

  A4 Papier (210 297 mm)

  10.833 w-27.517 cm

  7.5 w-19.05 cm

  B4 (ISO) papieru (250x353mm)

  11.84 w-30.074 cm

  8.88 w-22.556 cm

  B5 (ISO) papieru (176x250mm)

  7.84 w-19.914 cm

  5.88 w-14.936 cm

  Slajdy 35 mm

  11,25 w-28.575 cm

  7.5 w-19.05 cm

  Ogólnych

  10-25,4 cm

  7.5 w-19.05 cm

  Transparent

  8 w-20.32 cm

  1-2,54 cm

  Niestandardowe

  n/d!

  n/d!

  Ogólnych zawiera współczynnik proporcji blisko rozmiar slajdu standardowy 4:3.

 3. Kliknij przycisk OK.

  Jeśli automatyczne skalowanie zawartości w programie PowerPoint nie będzie możliwe, zostanie wyświetlony monit zawierający dwie opcje:

  • Maksymalizuj: wybierz tę opcję, aby zwiększyć rozmiar zawartości slajdu przy skalowaniu do większego rozmiaru slajdu. Wybranie tej opcji może spowodować, że zawartość nie będzie się mieściła na slajdzie.

  • Dopasuj: wybierz tę opcję, aby zmniejszyć rozmiar zawartości slajdu przy skalowaniu do mniejszego rozmiaru slajdu. Wybranie tej opcji może spowodować, że zawartość będzie mniejsza, ale zmieści się cała na slajdzie.

   Zapewnianie dopasowania, maksymalizowanie

 1. Na karcie Projektowanie na Wstążce wybierz pozycję Ustawienia strony.

  Na karcie Wstążki Projektowanie wybierz pozycję Ustawienia strony.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia strony .

 2. Zaznacz listę Slajdy rozmiar , aby go otworzyć, a następnie wybierz Niestandardowy u dołu listy.

 3. W polach Wysokość i Szerokość określić wymiary, które mają.

  Jednostki miary dla tych pól jest określona przez system operacyjny komputera. Jeśli chcesz przekonwertować z jednego systemu, zobacz konwertera online, takich jak UnitConverters.net.

  Minimalne i maksymalne wymiary tego PowerPoint akceptuje są:

  Szerokość lub wysokość

  Minimum:   

  1 w

  2,54 cm

  120 pikseli

  Maksimum:   

  w 56

  142.24 cm

  720 pikseli

Możesz zmienić jednostkę miary, który jest wyświetlany w programie PowerPoint oknach dialogowych.

Zmiany rozmiaru ma zastosowanie do wszystkich slajdów w prezentacji

Kilka osób poprosiły o zmianie rozmiaru jeden slajd w prezentacji. PowerPoint nie można to zrobić. Wszystkie slajdy w prezentacji są ten sam rozmiar.

Orientacji jest stosowane do wszystkich slajdów w prezentacji

Kilka osób również poprosiły o zmienianiu orientacji strony niektórych slajdów. PowerPoint nie można to zrobić. Wszystkie slajdy w prezentacji mają tę samą orientację strony.

Zobacz też

Przełączanie między poziomą a pionową orientacją strony w programie PowerPoint

Używanie pionowej i poziomej orientacji slajdów w tej samej prezentacji

Zmniejszanie rozmiaru pliku obrazu

Podstawowe kroki

Aby zmienić rozmiar slajdu:

 1. W menu plik wybierz pozycję Ustawienia strony.

 2. W oknie dialogowym Ustawienia strony w obszarze Dopasuj rozmiar slajdówwybierz odpowiedni rozmiar wstępnie zdefiniowany lub wybierz niestandardowe i określić wymiary, które mają.

Porównanie standardowe (po lewej) i współczynniki rozmiar slajdu panoramiczny (po prawej)

Aby uzyskać więcej informacji o wstępnie zdefiniowanych rozmiarach (w tym formatach, takich jak ogólnych, A3, A4, transparent, B4 i B5) lub własne niestandardowe ustawienia, kliknij nagłówek poniżej, aby ją rozwinąć i wyświetlić szczegółowe informacje.

Szczegółowe kroki

 1. Na karcie Projektowanie na Wstążce Znajdź Rozmiar slajdów w grupie Dostosowywanie w pobliżu prawej stronie paska narzędzi.

  Przycisk Rozmiar slajdu jest po prawej stronie na karcie Projektowanie na pasku narzędzi
 2. Wybierz pozycję Rozmiar slajdu.

  Przycisk Rozmiar slajdu

 3. Wybierz pozycję Standardowy (4:3) lub Panoramiczny (16:9).

  Wyświetlanie menu Rozmiar slajdu

PowerPoint może zostać wyświetlony komunikat o skalowanie zawartości. Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Skala: Wybierz tę opcję, aby zmniejszyć lub zwiększyć rozmiar do zawartości slajdu. Gdy skalowania mniejszy rozmiar slajdu, to można utworzyć zawartości są mniejsze, ale można wyświetlić całą zawartość na slajdzie.

 • Nie skalowanie: Zaznacz tę opcję, aby utrzymać rozmiar do zawartości slajdu. Wybranie tej opcji może spowodować, że zawartość nie będzie się mieściła na slajdzie.

  Po zmianie rozmiaru slajdów programu PowerPoint z pytaniem, czy chcesz skalować zawartość tak, aby zmieścił się na slajdzie.

 1. Na karcie Projektowanie na Wstążce Znajdź Rozmiar slajdów w grupie Dostosowywanie w pobliżu prawej stronie paska narzędzi.

  Przycisk Rozmiar slajdu jest po prawej stronie na karcie Projektowanie na pasku narzędzi
 2. Wybierz pozycję Rozmiar slajdu.

  Przycisk Rozmiar slajdu

 3. Wybierz Ustawienia strony z wyświetlonym menu.

  Wyświetlanie menu Rozmiar slajdu

  Ustawienia strony umożliwia wybór opcji rozmiaru wstępnie zdefiniowanych slajdu/strony. Poniżej przedstawiono opcje oraz ich wymiarów:

  Name (Nazwa)

  Szerokość

  Wysokość

  Pokaz na ekranie (4:3)

  10-25,4 cm

  7.5 w-19.05 cm

  Papierze Letter (8,5 x 11 cali)

  10-25,4 cm

  7.5 w-19.05 cm

  Papieru księgi (11 x 17 cali)

  13.319 w-33.831 cm

  niż 9,99 w-25.374 cm

  A3 Papier (297 x 420 mm)

  14 w-35,56 cm

  10.5 w-26.67 cm

  A4 Papier (210 297 mm)

  10.833 w-27.517 cm

  7.5 w-19.05 cm

  B4 (ISO) papieru (250x353mm)

  11.84 w-30.074 cm

  8.88 w-22.556 cm

  B5 (ISO) papieru (176x250mm)

  7.84 w-19.914 cm

  5.88 w-14.936 cm

  Slajdy 35 mm

  11,25 w-28.575 cm

  7.5 w-19.05 cm

  Ogólnych

  10-25,4 cm

  7.5 w-19.05 cm

  Transparent

  8 w-20.32 cm

  1-2,54 cm

  Pokaz na ekranie (16:9)

  10-25,4 cm

  5.625 w-14.288 cm

  Pokaz na ekranie (16:10)

  10-25,4 cm

  6,25 w-15.875 cm

  Panoramiczny

  13.333 w-33.867 cm

  7.5 w-19.05 cm

 4. W oknie dialogowym Rozmiar slajdu kliknij strzałkę w dół obok pozycji slajdy o rozmiarach dla , a następnie wybierz odpowiednią opcję.

  Ogólnych zawiera współczynnik proporcji blisko rozmiar slajdu standardowy 4:3.

  Istnieją dwie opcje proporcje 16:9:

  • Pokaz na ekranie (16:9) — slajd ma wymiary 25,4 cm x 14,2 cm.

  • Panoramiczny ustawia wymiary 13.333 w x w 7.5.

   Współczynnik proporcji obu tych opcji są więc będą wyglądały tak samo w Widoku normalnym, ponieważ PowerPoint jest automatycznie dostosowywany tak powiększenia. Panoramiczny (13.333 w x w 7.5.) przewiduje powierzchni więcej slajdów zawartości, tak że jest to najlepszy wybór dla prezentacji. Panoramiczny nie mieści się na 8,5 "x 11" arkusza papieru bez konieczności skalować go w dół.

  Istnieje kilka wstępnie zdefiniowanych opcji rozmiar slajdu, w oknie dialogowym Ustawienia strony
 5. Wybierz przycisk OK , aby zaakceptować wymiary i zamknąć okno dialogowe Rozmiar slajdu .

 1. Na karcie Projektowanie na Wstążce Znajdź Rozmiar slajdów w grupie Dostosowywanie w pobliżu prawej stronie paska narzędzi.

  Przycisk Rozmiar slajdu jest po prawej stronie na karcie Projektowanie na pasku narzędzi
 2. Wybierz pozycję Rozmiar slajdu, a następnie kliknij polecenie Ustawienia strony.

  Opcja Ustawienia strony w menu Rozmiar slajdu

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia strony .

 3. W polach Szerokość i WysokośćPowerPoint akceptuje wartości w cale, Centymetrylub pikseli. Wpisz liczbę, a po nim spację, a następnie odpowiedni skrót: w (w centymetrach) lub cm (centymetry) lub pikseli (w pikselach).

  PowerPoint następnie konwertuje pomiarów, jeśli to konieczne, jednostki miary, używanego systemu operacyjnego.

  Szerokość lub wysokość

  Minimum:   

  1 w

  2,54 cm

  120 pikseli

  Maksimum:   

  w 56

  142.24 cm

  720 pikseli

 4. Kliknij przycisk OK.

  PowerPoint może zostać wyświetlony komunikat o skalowanie zawartości. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Skala: Wybierz tę opcję, aby zmniejszyć lub zwiększyć rozmiar do zawartości slajdu. Gdy skalowania mniejszy rozmiar slajdu, to można utworzyć zawartości są mniejsze, ale można wyświetlić całą zawartość na slajdzie.

  • Nie skalowanie: Zaznacz tę opcję, aby utrzymać rozmiar do zawartości slajdu. Wybranie tej opcji może spowodować, że zawartość nie będzie się mieściła na slajdzie.

 1. Na karcie Projektowanie na Wstążce Znajdź Rozmiar slajdów w grupie Dostosowywanie w pobliżu prawej stronie paska narzędzi.

  Przycisk Rozmiar slajdu jest po prawej stronie na karcie Projektowanie na pasku narzędzi
 2. Wybierz pozycję Rozmiar slajdu, a następnie wybierz pozycję Ustawienia strony.

  Opcja Ustawienia strony w menu Rozmiar slajdu

 3. Wykonaj kroki opisane w sekcji poprzednich , aby wybrać odpowiedni rozmiar slajdu.

 4. Na karcie Projektowanie kliknij strzałkę Więcej pod standardowymi motywami.

  Pokazuje strzałkę więcej w obszarze motywy standardowy

 5. Kliknij pozycję Zapisz bieżący motyw w dolnej części okna.

  Opcja Zapisz bieżący motyw w menu więcej

 6. Nadaj motywowi nazwę, która będzie łatwa do zapamiętania, i kliknij pozycję Zapisz.

 7. Na karcie Projekt kliknij strzałkę więcej standardowy motyw ponownie. Pojawi się nowo zapisaną motywu w obszarze Niestandardowy.

  Okno nowy motyw w grupy niestandardowej

 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy nowy motyw niestandardowy, a następnie kliknij pozycję Ustaw jako motyw domyślny.

  Pokazuje Ustaw jako motyw domyślny opcji dla motywu niestandardowego

Przy następnym otwarciu programu PowerPoint Twój motyw domyślny zostanie wyświetlony w lewym górnym rogu galerii motywów. Po wybraniu wszystkich slajdów będą wybranego motywu domyślnego rozmiaru.

Zmiany rozmiaru ma zastosowanie do wszystkich slajdów w prezentacji

Kilka osób poprosiły o zmianie rozmiaru jeden slajd w prezentacji. PowerPoint nie można to zrobić. Wszystkie slajdy w prezentacji są ten sam rozmiar.

Orientacji jest stosowane do wszystkich slajdów w prezentacji

Kilka osób również poprosiły o zmienianiu orientacji strony niektórych slajdów. PowerPoint nie można to zrobić. Wszystkie slajdy w prezentacji mają tę samą orientację strony.

Zobacz też

Przełączanie między poziomą a pionową orientacją strony w programie PowerPoint

Podstawowe kroki

Aby zmienić rozmiar slajdu:

 1. Wybierz kartę Projekt na wstążce paska narzędzi.

 2. Wybierz pozycję Rozmiar slajdu Ikona rozmiaru slajdów na prawej stronie paska narzędzi.

 3. Wybierz pozycję Standardowy (4:3 proporcje) lub panoramiczny (16:9) lub Niestandardowy rozmiar slajdów.

Porównanie standardowe (po lewej) i współczynniki rozmiar slajdu panoramiczny (po prawej)

Aby uzyskać więcej informacji o wstępnie zdefiniowanych rozmiarach (w tym formatach, takich jak ogólnych, A3, A4, transparent, B4 i B5) lub własne niestandardowe ustawienia, kliknij nagłówek poniżej, aby ją rozwinąć i wyświetlić szczegółowe informacje.

Szczegółowe kroki

 1. Na karcie Projektowanie na wstążce narzędzi w grupie Dostosowywanie kliknij pozycję Rozmiar slajdu .

  W usłudze PowerPoint Online opcje rozmiaru slajdu są dostępne przy prawej krawędzi karty Projektowanie na pasku narzędzi wstążki.
 2. Kliknij pozycję Standardowy (4:3) lub Panoramiczny (16:9).

  Gdy PowerPoint Online nie może się automatyczne skalowanie zawartości, zostanie wyświetlony monit zawierający dwie opcje:

  • Maksymalizuj: wybierz tę opcję, aby zwiększyć rozmiar zawartości slajdu przy skalowaniu do większego rozmiaru slajdu. Wybranie tej opcji może spowodować, że zawartość nie będzie się mieściła na slajdzie.

  • Dopasuj: wybierz tę opcję, aby zmniejszyć rozmiar zawartości slajdu przy skalowaniu do mniejszego rozmiaru slajdu. Wybranie tej opcji może spowodować, że zawartość będzie mniejsza, ale zmieści się cała na slajdzie.

   Wybierz opcję Maksymalizuj, aby w pełni wykorzystać dostępne miejsce, lub opcję Dopasuj, aby mieć pewność, że zawartość zmieści się na stronie w orientacji pionowej.

Ustawienie rozmiaru panoramicznego 16:9 to wartość domyślna dla nowych tworzonych prezentacji. Gdy zmieniasz rozmiar slajdu dla prezentacji, wybrany rozmiar jest stosowany tylko do tej prezentacji. 

Możesz również zmienić orientacji wszystkich slajdów w prezentacji. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Zmienianie orientacji strony .

 1. Na karcie Projektowanie na Wstążce Znajdź Rozmiar slajdów w grupie Dostosowywanie w pobliżu prawej stronie paska narzędzi.

  Przycisk Rozmiar slajdu jest po prawej stronie karty Projekt na wstążce paska narzędzi
 2. Wybierz pozycję Rozmiar slajdu, a następnie wybierz pozycję Niestandardowy rozmiar slajdów.

  Opcja menu Niestandardowy rozmiar slajdów
 3. W oknie dialogowym Rozmiar slajdu kliknij strzałkę w dół obok pozycji slajdy o rozmiarach dla , a następnie wybierz odpowiednią opcję. Poniżej wymieniono ich wymiary:

  Name (Nazwa)

  Szerokość

  Wysokość

  Pokaz na ekranie (4:3)

  10-25,4 cm

  7.5 w-19.05 cm

  Papierze Letter (8,5 x 11 cali)

  10-25,4 cm

  7.5 w-19.05 cm

  Papieru księgi (11 x 17 cali)

  13.319 w-33.831 cm

  niż 9,99 w-25.374 cm

  A3 Papier (297 x 420 mm)

  14 w-35,56 cm

  10.5 w-26.67 cm

  A4 Papier (210 297 mm)

  10.833 w-27.517 cm

  7.5 w-19.05 cm

  B4 (ISO) papieru (250x353mm)

  11.84 w-30.074 cm

  8.88 w-22.556 cm

  B5 (ISO) papieru (176x250mm)

  7.84 w-19.914 cm

  5.88 w-14.936 cm

  Slajdy 35 mm

  11,25 w-28.575 cm

  7.5 w-19.05 cm

  Ogólnych

  10-25,4 cm

  7.5 w-19.05 cm

  Transparent

  8 w-20.32 cm

  1-2,54 cm

  Pokaz na ekranie (16:9)

  10-25,4 cm

  5.625 w-14.288 cm

  Pokaz na ekranie (16:10)

  10-25,4 cm

  6,25 w-15.875 cm

  Panoramiczny

  13.333 w-33.867 cm

  7.5 w-19.05 cm

  Ogólnych zawiera współczynnik proporcji blisko rozmiar slajdu standardowy 4:3.

  Istnieją dwie opcje proporcje 16:9:

  • Pokaz na ekranie (16:9) — slajd ma wymiary 25,4 cm x 14,2 cm.

  • Panoramiczny — slajd ma wymiary 33,8 cm x 19 cm.

   Współczynnik proporcji obu tych opcji są więc będą wyglądały tak samo w Widoku normalnym, ponieważ PowerPoint jest automatycznie dostosowywany tak powiększenia. Panoramiczny (13.333 w x w 7.5.) przewiduje powierzchni więcej slajdów zawartości, tak że jest to najlepszy wybór dla prezentacji. Panoramiczny nie mieści się na 8,5 "x 11" arkusza papieru bez konieczności skalować go w dół.

  Opcje rozmiaru slajdu w aplikacji PowerPoint Web App
 4. Wybierz przycisk OK , aby zaakceptować wymiary i zamknąć okno dialogowe Rozmiar slajdu .

 1. Na karcie Projektowanie na Wstążce Znajdź Rozmiar slajdów w grupie Dostosowywanie w pobliżu prawej stronie paska narzędzi.

  Przycisk Rozmiar slajdu jest po prawej stronie karty Projekt na wstążce paska narzędzi
 2. Wybierz pozycję Rozmiar slajdu, a następnie wybierz pozycję Niestandardowy rozmiar slajdów.

  Opcja menu Niestandardowy rozmiar slajdów

  Pojawi się okno dialogowe Rozmiar slajdu.

 3. W polach Szerokość i Wysokość wpisz wartość w centymetrach. PowerPoint nie zaakceptuje pomiary poza Pokaż wartości minimalne i maksymalne poniżej:

  Szerokość lub wysokość

  Minimum:   

  1 cal

  (Jeden CAL jest równe 2,54 cm).

  Maksimum:   

  56 cala

  (Pięćdziesiąt 6 cala jest równe 142.24 cm).

 4. Kliknij przycisk OK.

  Gdy PowerPoint Online nie może się automatyczne skalowanie zawartości, zostanie wyświetlony monit zawierający dwie opcje:

  • Maksymalizuj: wybierz tę opcję, aby zwiększyć rozmiar zawartości slajdu przy skalowaniu do większego rozmiaru slajdu. Wybranie tej opcji może spowodować, że zawartość nie będzie się mieściła na slajdzie.

  • Dopasuj: wybierz tę opcję, aby zmniejszyć rozmiar zawartości slajdu przy skalowaniu do mniejszego rozmiaru slajdu. Wybranie tej opcji może spowodować, że zawartość będzie mniejsza, ale zmieści się cała na slajdzie.

   Wybierz opcję Maksymalizuj, aby w pełni wykorzystać dostępne miejsce, lub opcję Dopasuj, aby mieć pewność, że zawartość zmieści się na stronie w orientacji pionowej.

Zobacz też

Przełączanie między poziomą a pionową orientacją strony w programie PowerPoint

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×