Zmienianie rozmiaru obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W pliku pakietu Office możesz z łatwością zmieniać rozmiary obrazów, pól tekstowych, kształtów i obiektów WordArt. Możesz również usunąć niepotrzebne fragmenty obrazu, przycinając go.

Przykład obrazu przed zmianą rozmiaru i po zmianie
Przykład obrazu o zmienionym rozmiarze

Jeśli chcesz rozciągnąć, zmniejszyć lub po prostu zmienić rozmiar obrazu (lub kształtu), użyj uchwytów zmiany rozmiaru lub, aby zrobić to bardziej precyzyjnie, skorzystaj z opcji w obszarze Rozmiar na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie lub na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie.

Kliknij kontrolkę listy rozwijanej poniżej, aby uzyskać więcej informacji.

 1. Kliknij obraz, kształt, obiekt WordArt lub inny obiekt (na przykład wykres), którego rozmiar chcesz zmienić.

 2. Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar w jednym lub kilku kierunkach, przeciągnij uchwyt zmiany rozmiaru od lub do środka, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Aby zachować pozycję środka w tym samym miejscu, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas przeciągania uchwytu zmiany rozmiaru.

  • Aby zachować proporcje, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania uchwytu zmiany rozmiaru.

  • Aby zachować proporcje i nie zmieniać położenia środka, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze Ctrl i Shift podczas przeciągania uchwytu zmiany rozmiaru.

   Kształt z wyróżnionym uchwytem zmiany rozmiaru

Uwaga: Zmienienie rozmiaru obiektu WordArt w ten sposób powoduje tylko zmianę rozmiaru pola, w którym znajduje się dany obiekt WordArt. Tekst obiektu WordArt zachowuje się tak samo, jak każdy inny tekst w programie Word. Jeśli chcesz zmienić jego rozmiar, po prostu zaznacz tekst, którego rozmiar chcesz zmienić, i zmień rozmiar czcionki na karcie Narzędzia główne na Wstążce.

 1. Kliknij, aby zaznaczyć, obraz, kształt, obiekt WordArt lub inny obiekt, którego rozmiar chcesz precyzyjnie zmienić.

  Aby zmienić rozmiar wielu obiektów jednocześnie, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas zaznaczania poszczególnych obiektów.

 2. W zależności od typu zaznaczonego obiektu, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić rozmiar obrazu, na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie w grupie Rozmiar, wprowadź nowe miary w polach Wysokość i Szerokość.

   Pola Wysokość i Szerokość na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie

  • Aby zmienić rozmiar kształtu lub innego obiektu, na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie w grupie Rozmiar, wprowadź wybrane miary w polach Wysokość i Szerokość.

   Pola Wysokość i Szerokość na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie

   Uwaga: Jeśli rozmiar ekranu jest mniejszy, może być konieczne kliknięcie strzałki w dół w grupie Rozmiar w celu wyświetlenia pół Wysokość i Szerokość.
   Grupa Rozmiar jest pomniejszona na mniejszym ekranie

Jeśli nie można zmienić wysokości i szerokości niezależnie od siebie, należy odblokować współczynnik proporcji:

 1. Kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz ikony w prawym dolnym rogu grupy Rozmiar.

 2. W wyświetlonym okienku formatu lub oknie dialogowym wyczyść pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji.

 1. Kliknij obraz, kształt, obiekt WordArt lub inny obiekt, którego rozmiar chcesz zmienić.

  Aby zmienić rozmiar wielu obiektów jednocześnie, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas zaznaczania poszczególnych obiektów.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić rozmiar obrazu, na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie w grupie Rozmiar kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz ikony .

   Przycisk uruchamiania okna dialogowego w grupie Rozmiar na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie

  • Aby zmienić rozmiar kształtu lub innego obiektu, na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie w grupie Rozmiar, kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz ikony .

   Przycisk uruchamiania okna dialogowego w grupie Rozmiar na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie

   Uwagi: 

   • Jeśli rozmiar ekranu jest mniejszy, może być konieczne kliknięcie strzałki w dół w grupie Rozmiar w celu wyświetlenia przycisku Uruchom okno dialogowe.

   • Grupa Rozmiar jest pomniejszona na mniejszym ekranie

 3. W wyświetlonym okienku formatu lub oknie dialogowym wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zachować oryginalne proporcje, zaznacz pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji i wprowadź wartość procentową Skala dla pozycji Wysokość lub Szerokość.

  • Aby zmienić rozmiar i proporcje, wyczyść pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji i wprowadź wartości procentowe Skala dla pozycji Wysokość lub Szerokość.

Zobacz też

Zmienianie rozmiaru rozciągnąć lub zmniejsza wymiarów obiektu.

Przykład obrazu przed zmianą rozmiaru i po zmianie

Ręczne zmienianie rozmiaru

 1. Kliknij obraz, kształt, pole tekstowe lub obiekt WordArt, który chcesz zmienić.

 2. Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar w jednym lub kilku kierunkach, przeciągnij uchwyt zmiany rozmiaru od lub do środka, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Aby zachować pozycję środka obiektu w tym samym miejscu, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas przeciągania uchwytu zmiany rozmiaru.

  • Aby zachować proporcje obiektu, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT podczas przeciągania uchwytu zmiany rozmiaru.

  • Aby zachować proporcje obrazu i nie zmieniać położenia środka, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze CTRL i SHIFT podczas przeciągania uchwytu zmiany rozmiaru.

Zmienianie rozmiaru do określonej wysokości i szerokości

 1. Kliknij obraz, kształt, pole tekstowe lub obiekt WordArt, który chcesz zmienić.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić rozmiar obrazu, w obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Rozmiar, wprowadź wybrane miary w polach Wysokość i Szerokość.

   Grupa Rozmiar na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia obrazów

   Uwaga: Jeśli karty Narzędzia obrazów i Formatowanie nie są widoczne, upewnij się, że obraz został zaznaczony. W celu otworzenia karty Formatowanie może być konieczne dwukrotne kliknięcie obrazu.

  • Aby zmienić rozmiar kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt, w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmiar, wprowadź wybrane miary w polach Wysokość i Szerokość.

   Grupa Rozmiar na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

   Uwaga: Jeśli karty Narzędzia do rysowania i Formatowanie nie są widoczne, upewnij się, że zaznaczono obraz, kształt, pole tekstowe lub obiekt WordArt. W celu otworzenia karty Formatowanie może być konieczne dwukrotne kliknięcie obrazu.

 3. W grupie Rozmiar kliknij przycisk uruchamiania okna dialogowego Rozmiar i położenie Obraz ikony .

 4. Na karcie Rozmiar w obszarze Rozmiar i obrót wyczyść pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji.

Zmienianie rozmiaru do określonych proporcji

 1. Kliknij obraz, kształt, pole tekstowe lub obiekt WordArt, który chcesz zmienić.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić rozmiar obrazu, w obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Rozmiar kliknij przycisk uruchamiania okna dialogowego Rozmiar i położenie Obraz ikony .

   Grupa Rozmiar na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia obrazów

   Uwaga: Jeśli karty Narzędzia obrazów i Formatowanie nie są widoczne, upewnij się, że obraz został zaznaczony. W celu otworzenia karty Formatowanie może być konieczne dwukrotne kliknięcie obrazu.

  • Aby zmienić rozmiar kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt, w obszarze Narzędzia do ryzowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmiar kliknij przycisk uruchamiania okna dialogowego Rozmiar i położenie Obraz ikony .

   Grupa Rozmiar na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

   Uwaga: Jeśli karty Narzędzia do rysowania i Formatowanie nie są widoczne, upewnij się, że zaznaczono obraz, kształt, pole tekstowe lub obiekt WordArt.

 3. Na karcie Rozmiar w obszarze Skala wprowadź wartości procentowe bieżącej wysokości i szerokości, które chcesz uzyskać, w polach Wysokość i Szerokość.

 4. Wyczyść pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji.

Porada: Aby zastosować tę samą wysokość i szerokość do różnych obiektów, zaznacz wszystkie obiekty, które chcesz, aby miały te same wymiary, a następnie w grupie Rozmiar wprowadź odpowiednie wymiary w polach Wysokość i Szerokość. Aby zaznaczyć wiele obiektów, kliknij pierwszy z nich, naciśnij klawisz CTRL i przytrzymaj go podczas klikania następnych obiektów.

Ostrzeżenie: Nie można przywrócić oryginalnego rozmiaru obrazu, jeśli został on wcześniej przycięty i zapisany lub jeśli wybrano następujące opcje w oknie dialogowym Ustawienia kompresji (aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia kompresji, w obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Dopasowanie kliknij pozycję Kompresuj obrazy, a następnie kliknij pozycję Opcje): pole wyboru Usuń przycięte części obrazu i opcja Wydruk (220 ppi): doskonała jakość na większości drukarek i ekranów lub opcja Ekran (150 ppi): dobra jakość dla stron sieci Web oraz projektorów.

 1. Zaznacz obraz, którego pierwotny rozmiar chcesz przywrócić.

 2. W obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Rozmiar kliknij przycisk uruchamiania okna dialogowego Rozmiar i położenie Obraz ikony .

  Grupa Rozmiar na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia obrazów

  Uwaga: Jeśli karty Narzędzia obrazów i Formatowanie nie są widoczne, upewnij się, że obraz został zaznaczony. W celu otworzenia karty Formatowanie może być konieczne dwukrotne kliknięcie obrazu.

 3. W oknie dialogowym Formatowanie obrazu kliknij kartę Rozmiar w obszarze Oryginalny rozmiar, wyczyść pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji, a następnie kliknij pozycję Resetuj.

Jeśli modyfikujesz obraz w formacie gif (Graphics Interchange Format), jpg (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format) lub png (Portable Network Graphics), możesz zapisać oryginalną wersję edytowanego obrazu.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy zmodyfikowany obraz, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Zapisz jako obraz.

 2. W oknie dialogowym Zapisywanie jako obraz kliknij strzałkę obok przycisku Zapisz, a następnie kliknij polecenie Zapisz oryginalny obraz.

Zobacz też

Przycinanie obrazu

Wstawianie obiektu WordArt

Zmniejszanie rozmiaru pliku obrazu

Przenoszenie tabeli lub zmienianie jej rozmiaru w programie PowerPoint

Zmienianie rozmiaru rozciągnąć lub zmniejsza wymiarów obiektu.

Przykład obrazu przed zmianą rozmiaru i po zmianie

Ręczne zmienianie rozmiaru

 1. Kliknij obraz, kształt, pole tekstowe lub obiekt WordArt, który chcesz zmienić.

  Uwaga: Jeśli masz problem z zaznaczeniem obiektu, ponieważ znajduje się on za innym obiektem lub za innymi obiektami, kliknij najwyżej położony obiekt, a następnie naciskaj klawisz TAB, aż odpowiedni obiekt zostanie zaznaczony.

 2. Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar w jednym lub kilku kierunkach, przeciągnij uchwyt zmiany rozmiaru od lub do środka, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Aby zachować pozycję środka obiektu w tym samym miejscu, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas przeciągania uchwytu zmiany rozmiaru.

  • Aby zachować proporcje obiektu, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT podczas przeciągania uchwytu zmiany rozmiaru.

  • Aby zachować proporcje obrazu i nie zmieniać położenia środka, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze CTRL i SHIFT podczas przeciągania uchwytu zmiany rozmiaru.

Zmienianie rozmiaru do określonej wysokości i szerokości

 1. Kliknij obraz, kształt, pole tekstowe lub obiekt WordArt, który chcesz zmienić.

  Uwaga: Jeśli masz problem z zaznaczeniem obiektu, ponieważ znajduje się on za innym obiektem lub za innymi obiektami, kliknij najwyżej położony obiekt, a następnie naciskaj klawisz TAB, aż odpowiedni obiekt zostanie zaznaczony.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić rozmiar obrazu, w obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Rozmiar, wprowadź wybrane miary w polach Wysokość i Szerokość.

   Karta Narzędzia obrazów

   Uwaga: Jeśli karty Narzędzia obrazów i Formatowanie nie są widoczne, upewnij się, że zaznaczono obraz, kształt, pole tekstowe lub obiekt WordArt.

  • Aby zmienić rozmiar kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt, w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmiar, wprowadź wybrane miary w polach Wysokość i Szerokość.

   Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

   Uwaga: Jeśli karty Narzędzia do rysowania i Formatowanie nie są widoczne, upewnij się, że zaznaczono obraz, kształt, pole tekstowe lub obiekt WordArt.

 3. W grupie Rozmiar kliknij przycisk Uruchamianie okna dialogowego Obraz ikony .

 4. Na karcie Rozmiar w obszarze Skala wyczyść pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji.

Zmienianie rozmiaru do określonych proporcji

 1. Kliknij obraz, kształt, pole tekstowe lub obiekt WordArt, który chcesz zmienić.

  Uwaga: Jeśli masz problem z zaznaczeniem obiektu, ponieważ znajduje się on za innym obiektem lub za innymi obiektami, kliknij najwyżej położony obiekt, a następnie naciskaj klawisz TAB, aż odpowiedni obiekt zostanie zaznaczony.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić rozmiar obrazu, w obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Rozmiar kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz ikony .

   Karta Narzędzia obrazów

   Uwaga: Jeśli karty Narzędzia obrazów i Formatowanie nie są widoczne, upewnij się, że zaznaczono obraz, kształt, pole tekstowe lub obiekt WordArt.

  • Aby zmienić rozmiar kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt, w obszarze Narzędzia do ryzowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmiar kliknij przycisk Uruchamianie okna dialogowego Obraz ikony .

   Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

   Uwaga: Jeśli karty Narzędzia do rysowania i Formatowanie nie są widoczne, upewnij się, że zaznaczono obraz, kształt, pole tekstowe lub obiekt WordArt.

 3. Na karcie Rozmiar w obszarze Skala wprowadź wartości procentowe bieżącej wysokości i szerokości, które chcesz uzyskać, w polach Wysokość i Szerokość.

 4. Wyczyść pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji.

Aby zastosować tę samą wysokość i szerokość do różnych obiektów, zaznacz wszystkie obiekty, które chcesz, aby miały te same wymiary, a następnie w grupie Rozmiar wprowadź odpowiednie wymiary w polach Wysokość i Szerokość. Aby zaznaczyć wiele obiektów, kliknij pierwszy z nich, naciśnij klawisz CTRL i przytrzymaj go podczas klikania następnych obiektów.

Uwaga: Nie można przywrócić oryginalnego rozmiaru obrazu, jeśli został on wcześniej przycięty i zapisany lub jeśli wybrano następujące opcje w oknie dialogowym Ustawienia kompresji (aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia kompresji, w obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Dopasowanie kliknij pozycję Kompresuj obrazy, a następnie kliknij pozycję Opcje): pole wyboru Usuń przycięte części obrazu i opcja Wydruk (220 ppi): doskonała jakość na większości drukarek i ekranów lub opcja Ekran (150 ppi): dobra jakość dla stron sieci Web oraz projektorów.

 1. Zaznacz obraz, którego pierwotny rozmiar chcesz przywrócić.

  Uwaga: Jeśli masz problem z zaznaczeniem obiektu, ponieważ znajduje się on za innym obiektem lub za innymi obiektami, kliknij najwyżej położony obiekt, a następnie naciskaj klawisz TAB, aż odpowiedni obiekt zostanie zaznaczony.

 2. W obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Rozmiar kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz ikony .

  Karta Narzędzia obrazów

  Uwaga: Jeśli karty Narzędzia obrazów i Formatowanie nie są widoczne, upewnij się, że obraz został zaznaczony.

 3. Kliknij kartę Rozmiar, wyczyść pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji, a następnie kliknij pozycję Resetuj.

Jeśli modyfikujesz obraz w formacie gif (Graphics Interchange Format), jpg (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format) lub png (Portable Network Graphics), możesz zapisać oryginalną wersję edytowanego obrazu.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy zmodyfikowany obraz, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Zapisz jako obraz.

 2. W oknie dialogowym Zapisywanie jako obraz kliknij strzałkę obok przycisku Zapisz, a następnie kliknij polecenie Zapisz oryginalny obraz.

Zobacz też

Przycinanie obrazu

Wstawianie obiektu WordArt

Dodawanie, zmienianie lub usuwanie obiektu WordArt

Zmniejszanie rozmiaru pliku obrazu

Jeśli chcesz rozciągnąć zmniejszyć, lub po prostu zmienić rozmiar obrazu (lub kształtu), za pomocą uchwytów zmiany rozmiaru. Aby uzyskać dokładniejszą kontrolę Jeśli masz klasycznej wersji programu Word, Excel lub PowerPoint, można użyć opcje rozmiaru na karcie Formatowanie.

Szybkie zmienianie rozmiaru obrazu, kształtu, obiektu WordArt lub innego obiektu

 1. Kliknij obraz, kształt lub obiekt WordArt, którego rozmiar chcesz zmienić.

 2. Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar w jednym lub kilku kierunkach, przeciągnij uchwyt zmiany rozmiaru od lub do środka, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Aby zachować położenie środka obiektu w tym samym miejscu, naciśnij i przytrzymaj klawisz opcja podczas przeciągania uchwytu zmiany rozmiaru.

  • Aby zachować proporcje obiektu podczas zmiany jego rozmiaru, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie przeciągnij narożny uchwyt zmiany rozmiaru.

 1. Kliknij obraz, kształt lub obiekt WordArt, którego rozmiar chcesz precyzyjnie zmienić.

 2. Kliknij kartę Formatowanie obrazu lub Kształtu, formatowanie, a następnie upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji.

  Wyróżnione wyczyszczone pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić rozmiar obrazu, na karcie Formatowanie obrazu, wprowadź odpowiednie wartości w polach Wysokość i Szerokość.

   Pola Wysokość i Szerokość wyróżnione na karcie Formatowanie obrazu.

  • Aby zmienić rozmiar kształtu lub obiektu WordArt, na karcie Formatowanie kształtu, wprowadź odpowiednie wartości w polach Wysokość i Szerokość.

   Pola Wysokość i Szerokość wyróżnione na karcie Formatowanie kształtu.

 1. Kliknij obraz, kształt lub obiekt WordArt, którego rozmiar chcesz zmienić.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić rozmiar obrazu, kliknij kartę Formatowanie obrazu, kliknij pozycję > Więcej opcji układu.

   Pozycje Położenie i Więcej opcji układu wyróżnione na karcie Formatowanie obrazu.

  • Aby zmienić rozmiar kształtu lub obiektu WordArt, na karcie Formatowanie kształtu, kliknij przycisk Położenie > Więcej opcji układu.

 3. Kliknij kartę rozmiar, a następnie w obszarze Skala upewnij się, że pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji jest wyczyszczone.

  Wprowadź wartości procentowe, którego chcesz Wysokość i Szerokość.

  Opcje skalowania wyróżnione na karcie Rozmiar w oknie Układ zaawansowany.

 4. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

Porada: Aby zastosować tę samą wysokość i szerokość do różnych obiektów, zaznacz wszystkie obiekty, które chcesz mieć ten sam rozmiar, a następnie wprowadź wymiary w polach Wysokość i Szerokość. Aby zaznaczyć wiele obiektów, kliknij pierwszy obiekt, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT podczas klikania innych obiektów.

Jeśli chcesz rozciągnąć zmniejszyć, lub po prostu zmienić rozmiar obrazu (lub kształtu), za pomocą uchwytów zmiany rozmiaru. Aby uzyskać dokładniejszą kontrolę Jeśli masz klasycznej wersji programu Word, Excel lub PowerPoint, można użyć opcje rozmiaru na karcie Narzędzia obrazów, formatowanie lub na karcie Narzędzia do rysowania.

Kliknij kontrolkę listy rozwijanej poniżej, aby uzyskać więcej informacji.

 1. Kliknij obraz, kształt, obiekt WordArt lub inny obiekt (na przykład wykres), którego rozmiar chcesz zmienić.

 2. Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar w jednym lub kilku kierunkach, przeciągnij uchwyt zmiany rozmiaru od lub do środka, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Aby zachować pozycję środka w tym samym miejscu, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas przeciągania uchwytu zmiany rozmiaru.

  • Aby zachować proporcje, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania uchwytu zmiany rozmiaru.

  • Aby zachować proporcje i nie zmieniać położenia środka, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze Ctrl i Shift podczas przeciągania uchwytu zmiany rozmiaru.

   Kształt z wyróżnionym uchwytem zmiany rozmiaru

Uwaga: Zmienienie rozmiaru obiektu WordArt w ten sposób powoduje tylko zmianę rozmiaru pola, w którym znajduje się dany obiekt WordArt. Tekst obiektu WordArt zachowuje się tak samo, jak każdy inny tekst w programie Word. Jeśli chcesz zmienić jego rozmiar, po prostu zaznacz tekst, którego rozmiar chcesz zmienić, i zmień rozmiar czcionki na karcie Narzędzia główne na Wstążce.

Na potrzeby tej procedury musi mieć klasycznej wersji programu Word, Excel lub PowerPoint.

 1. Kliknij przycisk Edytuj w < programu Word, PowerPoint lub Excel >.

 2. Kliknij obraz, kształt, obiekt WordArt lub innego obiektu, który chcesz precyzyjnie zmienić.

  Aby zmienić rozmiar wielu obiektów jednocześnie, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas zaznaczania poszczególnych obiektów.

 3. W zależności od typu zaznaczonego obiektu, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić rozmiar obrazu, na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie w grupie Rozmiar, wprowadź nowe miary w polach Wysokość i Szerokość.

   Pola Wysokość i Szerokość na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie

  • Aby zmienić rozmiar kształtu lub innego obiektu, na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie w grupie Rozmiar, wprowadź wybrane miary w polach Wysokość i Szerokość.

   Pola Wysokość i Szerokość na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie

   Uwaga: Jeśli rozmiar ekranu jest mniejszy, może być konieczne kliknięcie strzałki w dół w grupie Rozmiar w celu wyświetlenia pół Wysokość i Szerokość.
   Grupa Rozmiar jest pomniejszona na mniejszym ekranie

Jeśli nie można zmienić wysokości i szerokości niezależnie od siebie, należy odblokować współczynnik proporcji:

 1. Kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz ikony w prawym dolnym rogu grupy Rozmiar.

 2. W wyświetlonym okienku formatu lub oknie dialogowym wyczyść pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji.

Na potrzeby tej procedury musi mieć klasycznej wersji programu Word, Excel lub PowerPoint.

 1. Kliknij przycisk Edytuj w < programu Word, PowerPoint lub Excel >.

 2. Kliknij obraz, kształt, obiekt WordArt lub innego obiektu, który chcesz precyzyjnie zmienić.

  Aby zmienić rozmiar wielu obiektów jednocześnie, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas zaznaczania poszczególnych obiektów.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić rozmiar obrazu, na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie w grupie Rozmiar kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz ikony .

   Przycisk uruchamiania okna dialogowego w grupie Rozmiar na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie

  • Aby zmienić rozmiar kształtu lub innego obiektu, na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie w grupie Rozmiar, kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz ikony .

   Przycisk uruchamiania okna dialogowego w grupie Rozmiar na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie

   Uwagi: 

   • Jeśli rozmiar ekranu jest mniejszy, może być konieczne kliknięcie strzałki w dół w grupie Rozmiar w celu wyświetlenia przycisku Uruchom okno dialogowe.

   • Grupa Rozmiar jest pomniejszona na mniejszym ekranie

 4. W wyświetlonym okienku formatu lub oknie dialogowym wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zachować oryginalne proporcje, zaznacz pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji i wprowadź wartość procentową Skala dla pozycji Wysokość lub Szerokość.

  • Aby zmienić rozmiar i proporcje, wyczyść pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji i wprowadź wartości procentowe Skala dla pozycji Wysokość lub Szerokość.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×