Zmienianie rozmiaru i zawartości paska zadań do wykonania

Pasek zadań do wykonania można dostosować, aby zajmował więcej lub mniej miejsca na ekranie. Można także zmienić ilość wyświetlanych informacji.

Porada: Pasek zadań do wykonania można także wyłączyć. W tym celu należy na karcie Widok w grupie Układ kliknąć przycisk Pasek zadań do wykonania, a następnie kliknąć pozycję Normalny lub Wyłączony.

W tym artykule

Zmienianie rozmiaru paska zadań do wykonania

Zmienianie informacji pokazywanych na pasku zadań do wykonania

Nawigator daty

Terminy

Lista zadań

Szybkie kontakty

Przewodnik graficzny po pasku zadań do wykonania

Zmienianie rozmiaru paska zadań do wykonania

 • Wskaż krawędź paska zadań do wykonania. Gdy wskaźnik przybierze kształt Ikona uchwytu zmiany rozmiaru w poziomie , przeciągnij go, aby zmienić rozmiar.

 • Aby zminimalizować pasek zadań do wykonania, na karcie Widok w grupie Układ kliknij przycisk Pasek zadań do wykonania, a następnie kliknij pozycję Zminimalizowany.

 • Aby przywrócić rozmiar, jaki miał pasek zadań do wykonania, zanim został wyłączony lub zminimalizowany, na karcie Widok w grupie Układ kliknij przycisk Pasek zadań do wykonania, a następnie kliknij pozycję Normalny.

Początek strony

Zmienianie informacji pokazywanych na pasku zadań do wykonania

Pasek zadań do wykonania składa się z czterech elementów — Nawigatora daty, sekcji Terminy, listy zadań i szybkich kontaktów. Każdy z tych elementów można ukryć i można zmienić jego rozmiar.

Uwaga:  Do używania szybkich kontaktów jest wymagany program Microsoft Office Communications Server 2007 R2 z programem Microsoft Office Communicator 2007 lub Microsoft Communicator 2010.

Aby ukryć dowolną część paska zadań do wykonania, należy wykonać jedną z następujących czynności:

 • W dowolnym folderze programu Outlook na karcie Widok w grupie Układ kliknij przycisk Pasek zadań do wykonania, a następnie kliknij pozycję Nawigator daty, Terminy, Lista zadań lub Szybkie kontakty. Znacznik wyboru wskazuje, że dany element jest włączony. Kliknij, aby usunąć znacznik wyboru i ukryć element, lub kliknij ponownie, aby przywrócić znacznik wyboru i ponownie włączyć dany element.

 • W dowolnym folderze programu Outlook na karcie Widok w grupie Układ kliknij przycisk Pasek zadań do wykonania, a następnie kliknij pozycję Opcje. W oknie dialogowym Opcje paska zadań do wykonania zaznacz pola wyboru obok wszystkich elementów, które chcesz wyświetlić, lub wyczyść pola wyboru dla elementów, które chcesz ukryć.

Nawigator daty

Zwiększając szerokość paska zadań do wykonania, można rozmieścić wiele kalendarzy poziomo w jednym wierszu. Aby wyświetlić więcej kalendarzy rozmieszczonych pionowo, należy zmienić liczbę wierszy kalendarzy wyświetlanych na pasku zadań do wykonania.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wyświetlanie większej liczby kalendarzy rozmieszczonych poziomo    

  Domyślnie w Nawigatorze daty jest wyświetlany jeden kalendarz. Liczbę wyświetlanych kalendarzy można zmienić, modyfikując rozmiar okna paska zadań do wykonania:

  • Wskaż krawędź paska zadań do wykonania. Gdy wskaźnik przybierze kształt Ikona uchwytu zmiany rozmiaru w poziomie , przeciągnij go w lewo lub w prawo, aby zwiększyć lub zmniejszyć szerokość paska zadań do wykonania.

   Po zwolnieniu przycisku myszy liczba kalendarzy zwiększy się lub zmniejszy tak, aby dostępne miejsce zostało wypełnione.

 • Wyświetlanie większej liczby kalendarzy rozmieszczonych pionowo    

  Domyślnie w Nawigatorze daty jest wyświetlany tylko jeden wiersz miesięcy kalendarzowych. W oknie dialogowym Opcje paska zadań do wykonania można określić liczbę kalendarzy wyświetlanych w pionie:

  1. W dowolnym folderze programu Outlook na karcie Widok w grupie Układ kliknij przycisk Pasek zadań do wykonania, a następnie kliknij pozycję Opcje.

  2. W obszarze Pokaż Nawigatora daty w polu tekstowym Liczba wierszy miesięcy wpisz liczbę z przedziału od 0 do 9.

   Większa liczba wierszy miesięcy wyświetlanych w Nawigatorze daty powoduje zwiększenie rozmiaru obszaru Nawigatora daty.

Terminy

Aby wyświetlić więcej terminów w sekcji Terminy, należy zmniejszyć rozmiary pozostałych elementów paska zadań do wykonania lub ukryć je. W celu zmiany liczby terminów wyświetlanych na pasku zadań do wykonania należy wykonać następujące czynności:

 • Wskaż pasek znajdujący się między sekcją Terminy a listą zadań. Gdy wskaźnik przybierz kształt Pionowy kursor zmiany rozmiaru , przeciągnij go w górę lub w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar sekcji Terminy.

  Po zwolnieniu przycisku myszy liczba terminów zwiększy się lub zmniejszy tak, aby dostępne miejsce zostało wypełnione.

Aby zmienić informacje wyświetlane w sekcji Terminy, należy wykonać następujące czynności:

 1. W dowolnym folderze programu Outlook na karcie Widok w grupie Układ kliknij przycisk Pasek zadań do wykonania, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 2. W obszarze Pokaż terminy zaznacz lub wyczyść pola wyboru odpowiednich opcji.

  Wyczyść pole wyboru Pokaż terminy, aby ukryć sekcję Terminy.

Lista zadań

W celu wyświetlenia większej liczby zadań w elemencie Lista zadań należy zmniejszyć rozmiary pozostałych elementów paska zadań do wykonania lub wyłączyć je. Aby bezpośrednio zmienić liczbę wyświetlanych zadań, należy wykonać następujące czynności:

 • Wskaż pasek znajdujący się między sekcją Terminy a listą zadań. Gdy wskaźnik przybierze kształt Pionowy kursor zmiany rozmiaru , przeciągnij go w górę lub w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar sekcji Lista zadań.

  Po zwolnieniu przycisku myszy liczba terminów zwiększy się lub zmniejszy tak, aby dostępne miejsce zostało wypełnione.

Szybkie kontakty

Aby uzyskać więcej informacji o szybkich kontaktach, zobacz Włączanie lub wyłączanie szybkich kontaktów na pasku zadań do wykonania.

Przewodnik graficzny po pasku zadań do wykonania

Pasek zadań do wykonania

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×