Zmienianie rozmiaru i zawartości paska zadań do wykonania

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz dostosować pasek zadań do wykonania zajmować powiększanie lub zmniejszanie części ekranu lub zmienić ilość informacji.

Porada: Można także wyłączyć pasek zadań do wykonania. W menu Widok w grupie Układ kliknij Pasek zadań do wykonania, a następnie kliknij przycisk Normalny lub wyłączone.

Zmienianie rozmiaru paska zadań do wykonania

 • Wskaż krawędź paska zadań do wykonania. Gdy wskaźnik przybierze kształt Ikona uchwytu zmiany rozmiaru w poziomie , przeciągnij, aby zmienić rozmiar.

 • Aby zminimalizować pasek zadań do wykonania, na karcie Widok w grupie Układ kliknij Pasek zadań do wykonania, a następnie kliknij zminimalizowane.

 • Aby przywrócić na pasku zadań do wykonania do rozmiaru, który znajdował się podczas ostatniego wyłączone lub zminimalizowane, na karcie Widok w grupie Układ kliknij Pasek zadań do wykonania, a następnie kliknij Normalny.

Zmień informacje wyświetlane na pasku zadań do wykonania

Pasek zadań do wykonania składa się z czterech części — Nawigatora daty, sekcji terminy, listy zadań i szybkich kontaktów. Można zmienić rozmiar lub ukryć fragmentów.

Uwaga: Szybkie kontakty wymaga programu Microsoft Office Communications Server 2007R2 za pomocą programu Microsoft Office Communicator 2007 lub programu Microsoft Communicator 2010.

Aby ukryć dowolną część paska zadań do wykonania, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • W dowolnym folderze programu Outlook, na karcie Widok w grupie Układ kliknij Pasek zadań do wykonania, a następnie kliknij Nawigatora daty, terminy, Listy zadań lub Szybkich kontaktów. Znacznik wyboru wskazuje, że części jest włączona. Kliknij, aby usunąć znacznik wyboru i ukrywanie części lub kliknij ponownie, aby przywrócić znacznik wyboru i części z powrotem włączyć.

 • W dowolnym folderze programu Outlook, na karcie Widok w grupie Układ kliknij Pasek zadań do wykonania, a następnie kliknij przycisk Opcje. W oknie dialogowym Opcje paska zadań do wykonania zaznacz pole wyboru dla każdej części, które mają być wyświetlane, lub wyczyść pola wyboru dla każdej części, które chcesz ukryć.

Nawigator daty

Wiele kalendarzy mogą być rozmieszczone poziomo w jednym wierszu, zwiększając szerokość paska zadań do wykonania. Aby wyświetlić więcej kalendarzy w pionie, zmień liczbę wierszy kalendarza, które są wyświetlane na pasku zadań do wykonania.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wyświetlanie większej liczby kalendarzy w poziomie   

  W Nawigatorze daty jest domyślnie wyświetlany jeden kalendarz. Możesz zmienić liczbę wyświetlanych przez zmianę rozmiaru okna pasek zadań do wykonania kalendarzy:

  • Wskaż krawędź paska zadań do wykonania. Gdy wskaźnik zmieni się na Ikona uchwytu zmiany rozmiaru w poziomie , przeciągnij w lewo lub w prawo, aby zwiększyć lub zmniejszyć szerokości paska zadań do wykonania.

   Po zwolnieniu przycisku myszy liczba kalendarzy zwiększa lub zmniejsza do wypełnienia dostępnego miejsca.

 • Wyświetlanie większej liczby kalendarzy w pionie   

  Domyślnie tylko jeden wiersz miesięcy kalendarza jest wyświetlana w Nawigatorze daty. W oknie dialogowym Zawartość paska zadań do wykonania można określić liczbę kalendarzy wyświetlanych w pionie:

  1. W dowolnym folderze programu Outlook, na karcie Widok w grupie Układ kliknij Pasek zadań do wykonania, a następnie kliknij przycisk Opcje.

  2. W obszarze Pokazywanie Nawigatora daty w polu tekstowym Liczba wierszy miesiąca, wpisz liczbę z przedziału od 0 do 9.

   Więcej wierszy miesięcy, które są wyświetlane w Nawigatorze daty zwiększa rozmiar obszaru Nawigatora daty.

Terminy

Aby wyświetlić więcej terminów w sekcji terminy, ukrywanie lub zmniejszanie rozmiaru części paska zadań do wykonania. Aby zmienić liczbę terminów na pasku zadań do wykonania, wykonaj następujące czynności:

 • Wskaż pasek między sekcji terminy i listy zadań. Gdy wskaźnik przybierze kształt Pionowy kursor zmiany rozmiaru , przeciągnij w górę lub w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar sekcji terminy.

  Po zwolnieniu przycisku myszy liczby terminów zwiększa lub zmniejsza do wypełnienia dostępnego miejsca.

Aby zmienić informacje, które są wyświetlane w sekcji terminy, wykonaj następujące czynności:

 1. W dowolnym folderze programu Outlook, na karcie Widok w grupie Układ kliknij Pasek zadań do wykonania, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 2. W obszarze Pokaż terminów zaznacz lub wyczyść pola wyboru odpowiednie opcje.

  Wyczyść pole wyboru Pokaż terminów, aby ukryć sekcji terminy.

Lista zadań

Aby wyświetlić więcej zadań na Liście zadań, wyłączanie lub Zmniejsz rozmiar części paska zadań do wykonania. Aby bezpośrednio zmienić liczbę zadań wyświetlane, wykonaj następujące czynności:

 • Wskaż pasek między sekcji terminy i listy zadań. Gdy wskaźnik przybierze kształt Pionowy kursor zmiany rozmiaru , przeciągnij w górę lub w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar sekcji Lista zadań.

  Po zwolnieniu przycisku myszy liczby terminów zwiększa lub zmniejsza do wypełnienia dostępnego miejsca.

Wizualnego przewodnika do paska zadań do wykonania

Pasek zadań do wykonania

Początek strony

Wyświetlanie większej liczby zadań na pasku zadań do wykonania

Pasek zadań do wykonania składa się z czterech części: Nawigatora daty, sekcji terminy, Panel wprowadzania zadań i listy zadań. Każdą część można włączyć lub wyłączyć.

Aby wyświetlić więcej zadań na liście zadań, można wyłączyć lub zmniejszyć rozmiar części paska zadań do wykonania. Można na przykład wyłączyć Nawigatora daty lub zmienić liczbę wyświetlanych terminów. Zobacz inne sekcji tego artykułu, aby uzyskać instrukcje dotyczące sposobu wprowadzania tych zmian.

Porada: Można szybko włączyć lub wyłączyć części paska zadań do wykonania. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułu pasek zadań do wykonania, a następnie kliknij fragment, który chcesz włączyć lub wyłączyć.

Początek strony

Włączanie lub wyłączanie paska zadań do wykonania.

Pasek zadań do wykonania jest domyślnie włączona, ale można go wyłączyć wyłączyć w dowolnym momencie. Jeśli wyłączysz na pasku zadań do wykonania, jest wyłączona tylko w bieżącym widoku, a następnie ją nadal są wyłączone w tym widoku przy następnym uruchomieniu programu Outlook.

 • Aby włączyć pasek zadań do wykonania, w menu Widok, wskaż Pasek zadań do wykonania, a następnie kliknij przycisk Normalny.

  Pasek zadań do wykonania skrótu klawiaturowego można włączyć lub wyłączyć, naciskając klawisze ALT + F2.

 • Aby wyłączyć pasek zadań do wykonania, w menu Widok, wskaż Pasek zadań do wykonania, a następnie kliknij polecenie Wyłącz.

  Pasek zadań do wykonania skrótu klawiaturowego można włączyć lub wyłączyć, naciskając klawisze ALT + F2.

Początek strony

Minimalizowanie lub rozwijanie paska zadań do wykonania

 • Aby zminimalizować pasek zadań do wykonania, w menu Widok wskaż polecenie Pasek zadań do wykonania, a następnie kliknij zminimalizowane.

 • Aby przywrócić normalny rozmiar paska zadań do wykonania, w menu Widok wskaż Pasek zadań do wykonania, a następnie kliknij polecenie Normalny.

Zmienianie rozmiaru paska zadań do wykonania

 • Wskaż krawędź paska zadań do wykonania. Gdy wskaźnik przybierze kształt Ikona uchwytu zmiany rozmiaru w poziomie , przeciągnij, aby zmienić rozmiar.

Początek strony

Wyświetlanie większej liczby terminów na pasku zadań do wykonania

 1. W menu Widok wskaż polecenie Pasek zadań do wykonania, a następnie kliknij pozycję Opcje.

  Porada: Okno dialogowe Opcje paska zadań do wykonania można szybko otworzyć, klikając prawym przyciskiem myszy pasek tytułu pasek zadań do wykonania, a następnie klikając pozycję Opcje.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje paska zadań do wykonania.

  Okno dialogowe Zawartość paska zadań do wykonania

 2. W obszarze Pokaż Panel nadchodzących terminów w polu tekstowym Pokazywanie n terminów, wpisz liczbę z przedziału od 0 do 25.

  Uwaga: Również w tym oknie dialogowym możesz można wyczyść pola wyboru dla dowolnego pasek zadań do wykonania części, że nie chcesz wyświetlić.

  Jak pokazano poniżej, zmniejszenie liczby terminów zmniejszy rozmiar sekcji terminów na pasku zadań do wykonania.

  Pasek zadań do wykonania

Początek strony

Wyświetlanie większej liczby kalendarzy na pasku zadań do wykonania

Można wyświetlić wiele kalendarzy w jednym wierszu, zwiększając szerokość paska zadań do wykonania. Aby wyświetlić więcej kalendarzy w pionie, można określić dokładną liczbę wierszy kalendarza, które mają zostać uwzględnione na pasku zadań do wykonania.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wyświetlanie większej liczby kalendarzy w poziomie   

  W Nawigatorze daty jest domyślnie wyświetlany jeden kalendarz. Możesz zmienić liczbę wyświetlanych przez zmianę rozmiaru okna pasek zadań do wykonania kalendarzy:

  • Wskaż krawędź paska zadań do wykonania. Gdy wskaźnik przybierze kształt Ikona uchwytu zmiany rozmiaru w poziomie , przeciągnij go w celu zwiększenia lub zmniejszenia szerokości paska zadań do wykonania.

   Po zwolnieniu przycisku myszy liczba kalendarzy zwiększania lub zmniejszania do wypełnienia dostępnego miejsca.

 • Wyświetlanie większej liczby kalendarzy w pionie   

  Domyślnie w Nawigatorze daty jest wyświetlany tylko jeden kalendarz. W oknie dialogowym Zawartość paska zadań do wykonania można określić liczbę kalendarzy wyświetlanych w pionie:

  1. W menu Widok wskaż polecenie Pasek zadań do wykonania, a następnie kliknij pozycję Opcje.

   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje paska zadań do wykonania.

   Okno dialogowe Zawartość paska zadań do wykonania

  2. W obszarze Pokaż Panel Nawigatora daty w polu tekstowym wyświetlenia miesięcy n wpisz liczbę z przedziału od 0 do 9.

   Uwaga: Również w tym oknie dialogowym możesz można wyczyść pola wyboru dla dowolnego pasek zadań do wykonania części, że nie chcesz wyświetlić.

   Jak pokazano poniżej, zwiększenie liczby miesięcy wyświetlanych w Nawigatorze daty zwiększa rozmiar obszaru Nawigatora daty.

   Pasek zadań do wykonania

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×