Zmienianie prezentacji w plik wideo

Podczas nagrywania prezentacji wszystkie jej elementy (narracja, animacje, ruchy wskaźnika, chronometraż i tak dalej) są zapisywane w samej prezentacji. W rzeczywistości prezentacja staje się klipem wideo, który odbiorcy mogą obejrzeć w programie PowerPoint.

Istnieją więc dwie opcje przekształcenia prezentacji w klip wideo, który jest gotowy do wyświetlania:

 • zapisanie/wyeksportowanie prezentacji w formacie pliku wideo (mp4 i wmv) lub

 • zapisanie prezentacji jako pliku pokazu programu PowerPoint (ppsx) (Po otwarciu pliku pokazu programu PowerPoint pojawi się on jako pełnoekranowy pokaz slajdów gotowy natychmiast do wyświetlenia).

Po utworzeniu slajdów i zarejestrowaniu chronometrażu, wszystkich narracji oraz gestów wskaźnika laserowego, które powinny zostać uwzględnione, wszystko jest już gotowe do utworzenia pliku wideo.

 1. W menu Plik wybierz pozycję Zapisz, aby się upewnić, że ostatnio wprowadzone zmiany zostały zapisane w formacie prezentacji programu PowerPoint (pptx).

 2. Kliknij pozycję Plik > Eksportuj > Utwórz wideo. (Lub na karcie Nagrywanie na wstążce kliknij pozycję Eksportuj do wideo).

 3. W pierwszym polu listy rozwijanej pod nagłówkiem Utwórz wideo wybierz żądaną jakość klipu wideo, która koreluje z rozdzielczością końcowego filmu wideo. Im wyższa jakość klipu wideo, tym większy rozmiar pliku. (Te opcje można przetestować, aby określić, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom).

  Opcja

  Rozdzielczość

  Docelowe miejsce wyświetlania

  Ultra HD (4K)

  3840 x 2160, największy rozmiar pliku

  Duże monitory

  Full HD (1080p)

  1920 x 1080, duży rozmiar pliku

  Komputer i ekrany o wysokiej rozdzielczości

  HD (720p)

  1280 x 720, średni rozmiar pliku

  Internet i DVD

  Standard (480p)

  852 x 480, najmniejszy rozmiar pliku

  Urządzenia przenośne

 4. Drugie pole listy rozwijanej pod nagłówkiem Utwórz wideo umożliwia wybranie, czy prezentacja ma zawierać narrację i chronometraż. (W razie potrzeby można przełączyć to ustawienie).

  • Jeśli nie zarejestrowano narracji, domyślnie jest wybrana wartość Nie używaj zarejestrowanego chronometrażu i narracji.

   Domyślny czas poświęcany na każdy slajd to 5 sekund. Tę wartość można zmienić w polu Liczba sekund poświęcanych na każdy slajd. Po prawej stronie tego pola kliknij strzałkę w górę, aby wydłużyć czas trwania, lub kliknij strzałkę w dół, aby skrócić czas trwania.

  • Jeśli zarejestrowano narrację, domyślnie jest wybrana wartość Użyj zarejestrowanego chronometrażu i narracji.

 5. Kliknij pozycję Utwórz klip wideo.

 6. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku wideo, znajdź folder, w którym chcesz zapisać plik, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 7. W polu Zapisz jako typ wybierz pozycję Klip wideo MPEG-4 lub Windows Media Video.

  Na pasku stanu u dołu ekranu można śledzić postęp tworzenia pliku wideo. Tworzenie pliku wideo może potrwać kilka godzin, w zależności od długości filmu i złożoności prezentacji.

  Porada:    W przypadku długiego klipu wideo można ustawić jego utworzenie w godzinach nocnych. Dzięki temu będzie on gotowy następnego dnia rano.

 8. Aby odtworzyć właśnie utworzony plik wideo, przejdź do wyznaczonego folderu, a następnie kliknij dwukrotnie plik.

Po utworzeniu slajdów i zarejestrowaniu chronometrażu, wszystkich narracji oraz gestów wskaźnika laserowego, które powinny zostać uwzględnione, wszystko jest już gotowe do utworzenia pliku wideo.

 1. W menu Plik wybierz pozycję Zapisz, aby się upewnić, że ostatnio wprowadzone zmiany zostały zapisane w formacie prezentacji programu PowerPoint (pptx).

 2. Kliknij pozycję Plik > Eksportuj > Utwórz wideo.

 3. W pierwszym polu listy rozwijanej pod nagłówkiem Utwórz wideo wybierz żądaną jakość klipu wideo, która koreluje z rozdzielczością końcowego filmu wideo. Im wyższa jakość klipu wideo, tym większy rozmiar pliku. (Te opcje można przetestować, aby określić, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom).

  Opcja

  Rozdzielczość

  Docelowe miejsce wyświetlania

  Jakość prezentacji

  1920 x 1080, największy rozmiar pliku

  Komputer i ekrany o wysokiej rozdzielczości

  Jakość internetowa

  1280 x 720, średni rozmiar pliku

  Internet i DVD

  Niska jakość

  852 x 480, najmniejszy rozmiar pliku

  Urządzenia przenośne

 4. Drugie pole listy rozwijanej pod nagłówkiem Utwórz wideo umożliwia wybranie, czy prezentacja ma zawierać narrację i chronometraż. (W razie potrzeby można przełączyć to ustawienie).

  • Jeśli nie zarejestrowano narracji, domyślnie jest wybrana wartość Nie używaj zarejestrowanego chronometrażu i narracji.

   Domyślny czas poświęcany na każdy slajd to 5 sekund. Tę wartość można zmienić w polu Liczba sekund poświęcanych na każdy slajd. Po prawej stronie tego pola kliknij strzałkę w górę, aby wydłużyć czas trwania, lub kliknij strzałkę w dół, aby skrócić czas trwania.

  • Jeśli zarejestrowano narrację, domyślnie jest wybrana wartość Użyj zarejestrowanego chronometrażu i narracji.

 5. Kliknij pozycję Utwórz wideo.

 6. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku wideo, znajdź folder, w którym chcesz zapisać plik, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 7. W polu Zapisz jako typ wybierz pozycję Klip wideo MPEG-4 lub Windows Media Video.

  Na pasku stanu u dołu ekranu można śledzić postęp tworzenia pliku wideo. Tworzenie pliku wideo może potrwać kilka godzin, w zależności od długości filmu i złożoności prezentacji.

  Porada:    W przypadku długiego klipu wideo można ustawić jego utworzenie w godzinach nocnych. Dzięki temu będzie on gotowy następnego dnia rano.

 8. Aby odtworzyć właśnie utworzony plik wideo, przejdź do wyznaczonego folderu, a następnie kliknij dwukrotnie plik.

Po utworzeniu slajdów i zarejestrowaniu chronometrażu, wszystkich narracji oraz gestów wskaźnika laserowego, które powinny zostać uwzględnione, wszystko jest już gotowe do utworzenia pliku wideo.

 1. W menu Plik wybierz pozycję Zapisz, aby się upewnić, że ostatnio wprowadzone zmiany zostały zapisane w formacie prezentacji programu PowerPoint (pptx).

 2. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz i wyślij.

  Tworzenie klipu wideo
 3. W obszarze Zapisz i wyślij kliknij pozycję Utwórz wideo.

 4. Aby wyświetlić wszystkie opcje jakości i rozmiaru filmu wideo, w obszarze Utwórz wideo kliknij strzałkę w dół obok pozycji Komputer i ekrany o wysokiej rozdzielczości.

 5. Wybierz jedną z tych opcji jakości wideo. (Te opcje można przetestować, aby określić, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom).

  Opcja

  Tworzy plik wideo

  Komputer i ekrany o wysokiej rozdzielczości

  Bardzo wysoka jakość i duży rozmiar pliku

  Internet i DVD

  Średnia jakość i średni rozmiar pliku

  Urządzenia przenośne

  Niska jakość i najmniejszy rozmiar pliku

 6. Kliknij strzałkę w dół obok pozycji Nie używaj zarejestrowanego chronometrażu i narracji, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli nie zarejestrowano narracji głosowej i ruchów wskaźnika laserowego wraz z chronometrażem, kliknij pozycję Nie używaj zarejestrowanego chronometrażu i narracji.

   Domyślny czas poświęcony na każdy slajd to 5 sekund. Aby to zmienić, należy kliknąć strzałkę w górę (w celu zwiększenia liczby sekund) lub w dół (w celu zmniejszenia liczby sekund) obok pozycji Liczba sekund poświęcanych na każdy slajd.

  • Jeśli zarejestrowano narrację i ruchy wskaźnika wraz z chronometrażem, kliknij pozycję Użyj zarejestrowanego chronometrażu i narracji.

 7. Kliknij pozycję Utwórz klip wideo.

 8. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku wideo, znajdź folder, w którym chcesz zapisać plik, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Na pasku stanu u dołu ekranu można śledzić postęp tworzenia pliku wideo. Tworzenie pliku wideo może potrwać kilka godzin, w zależności od długości filmu i złożoności prezentacji.

  Porada:    W przypadku długiego klipu wideo można ustawić jego utworzenie w godzinach nocnych. Dzięki temu będzie on gotowy następnego dnia rano.

 9. Aby odtworzyć właśnie utworzony plik wideo, przejdź do wyznaczonego folderu, a następnie kliknij dwukrotnie plik.

Po otwarciu pliku pokazu programu PowerPoint pojawi się on na pełnym ekranie jako pokaz slajdów, a nie w trybie edycji. Osoba przeglądająca zacznie od razu oglądać prezentację.

 1. W menu Plik wybierz pozycję Zapisz, aby się upewnić, że ostatnio wprowadzone zmiany zostały zapisane w formacie prezentacji programu PowerPoint (pptx).

 2. W menu Plik wybierz polecenie Zapisz jako.

 3. Wybierz folder, w którym chcesz przechowywać plik pokazu programu PowerPoint.

 4. W polu Zapisz jako typ wybierz pozycję Pokaz programu PowerPoint (ppsx).

  Lista typów plików w programie PowerPoint zawiera pozycję „Pokaz programu PowerPoint (ppsx)”
 5. Wybierz pozycję Zapisz.

Dlaczego warto zmienić prezentację w plik wideo?

Aby przedstawić współpracownikom lub klientom prezentację z obrazem i dźwiękiem wysokiej jakości (w postaci załącznika do wiadomości e-mail, jako materiał opublikowany w sieci Web albo na dysku CD lub DVD), zapisz ją i odtwarzaj jako plik wideo.

 • Program PowerPoint 2010 umożliwia zapisanie prezentacji w formacie pliku Windows Media Video (wmv). (Jeśli nie chcesz używać formatu pliku wmv, możesz użyć narzędzia innej firmy w celu przekonwertowania pliku do innego formatu, na przykład avi lub mov).

 • W programie PowerPoint 2013 i PowerPoint 2016 prezentację możesz zapisać jako plik wideo MPEG-4 (mp4) lub plik wmv. Oba formaty są powszechnie obsługiwane i mogą być przesyłane strumieniowo przez Internet.

Porady, które należy uwzględnić podczas rejestrowania prezentacji jako pliku wideo:

 • W pliku wideo można rejestrować i planować chronometraż narracji głosowej oraz ruchy wskaźnika laserowego.

 • Można kontrolować rozmiar pliku multimedialnego i jakość wideo.

 • Do filmu można dołączyć animacje i przejścia.

 • Osoby przeglądające nie muszą mieć zainstalowanego programu PowerPoint na komputerach, aby obejrzeć prezentację.

 • Jeśli prezentacja zawiera osadzony materiał wideo, to zostanie on odtworzony prawidłowo i nie będzie konieczne sterowanie nim.

 • W zależności od zawartości prezentacji tworzenie pliku wideo może być czasochłonne. Tworzenie długich prezentacji i prezentacji zawierających animacje, przejścia i inne multimedia prawdopodobnie będzie trwało dłużej. Jednak podczas tworzenia pliku wideo można nadal używać programu PowerPoint.

Które części prezentacji nie zostaną dołączone do pliku wideo?

Do pliku wideo utworzonego za pomocą programu PowerPoint nie zostaną dołączone następujące elementy:

 • Multimedia wstawione we wcześniejszych wersjach programu PowerPoint. Aby je dołączyć, można przekonwertować lub uaktualnić obiekt multimedialny.

  Jeśli na przykład plik multimedialny wstawiono przy użyciu programu PowerPoint 2007, zostanie on połączony i będzie odtwarzany w prezentacji. Jednak po wyeksportowaniu pliku jako filmu wideo połączony plik multimedialny zostanie usunięty. Plik można przekonwertować na nowy format pliku (klikając kartę Plik i w obszarze Informacje klikając pozycję Konwertuj) — można też kliknąć prawym przyciskiem myszy obiekt multimedialny, a następnie kliknąć opcję jego uaktualnienia, co spowoduje osadzenie pliku i jego poprawne wyeksportowanie.

 • Multimedia QuickTime (chyba że jest zainstalowany koder-dekoder QuickTime innej firmy o nazwie ffdShow i przeprowadzono optymalizację pod kątem zgodności)

 • Makra.

 • Kontrolki OLE/ActiveX.

Co zrobić z utworzonym plikiem wideo?

Utworzony plik wideo można udostępnić innym przy użyciu następujących metod:

Udostępnianie w witrynie z klipami wideo (tylko usługa Office 365)

Po utworzeniu pliku wideo możesz go przekazać do witryny umożliwiającej udostępnianie klipów wideo. Microsoft Stream to usługa klasy korporacyjnej, która pozwala użytkownikom należącym do organizacji bezpiecznie przekazywać, wyświetlać i udostępniać klipy wideo. Organizacje subskrybujące usługę Office 365 mogą korzystać z usługi za pośrednictwem programu PowerPoint dla usługi Office 365.

 1. Wybierz pozycję Plik > Eksportuj, a następnie pozycję Publikowanie w witrynie Microsoft Stream.

  Przycisk umożliwiający opublikowanie klipu wideo w witrynie Microsoft Stream
 2. Wpisz tytuł i opis klipu wideo.

 3. Ustaw inne opcje, na przykład zdecyduj, czy inne osoby z organizacji będą mogły wyświetlać klip wideo:

  Opcje publikowania klipu wideo w witrynie Microsoft Stream
 4. Wybierz przycisk Publikuj.

  Proces przekazywania może potrwać kilka minut w zależności od długości klipu wideo. Na pasku stanu u dołu okna programu PowerPoint jest śledzony postęp, a program PowerPoint pokazuje komunikat po zakończeniu przekazywania:

  Program PowerPoint wyświetla powiadomienie po zakończeniu przekazywania
 5. Kliknij wiadomość, aby przejść bezpośrednio do strony odtwarzania klipu wideo w usłudze Microsoft Stream.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej usługi, zapoznaj się z artykułem Co to jest usługa Microsoft Stream? Zawiera on porównanie usług Wideo w usłudze Office 365 i Microsoft Stream.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×