Zmienianie pisma odręcznego na tekst lub matematyka w programie OneNote dla systemu Windows 10

Zmienianie pisma odręcznego na tekst lub matematyka w programie OneNote dla systemu Windows 10

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Program OneNote dla systemu Windows 10 zawiera wbudowane rozpoznawanie pisma ręcznego, które umożliwia konwertowanie notatek napisanych ręcznie na tekst maszynowy. Możesz również użyć tej funkcji w celu przekonwertowania pisma odręcznego w notatkach na równania matematyczne — w celu rozwiązywania problemów matematycznych lub bardziej jednorodnego formatowania równań przed udostępnieniem ich innym osobom.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko dla posiadaczy subskrypcji usługi Office 365. Jeśli masz subskrypcję usługi Office 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Pismo odRęczne na tekst

Konwertowanie notatek odręcznych na wpisywany tekst może być przydatne, gdy użytkownik zdecyduje się udostępnić wybrane notatki innym osobom lub dołączać te notatki w bardziej formalnym dokumencie lub prezentacji.

 1. Na dowolnej stronie zawierającej notatki odręczne kliknij lub naciśnij kartę rysowanie .

 2. Na karcie rysowanie wybierz narzędzie Lasso .

  Przycisk Wybierz Lasso na karcie rysowanie

 3. Za pomocą palca, pióra lub myszy naciśnij klawisz na ekranie i przeciągnij zaznaczenie wokół pisma odręcznego, które chcesz przekonwertować. Po przejściu do tej funkcji pismo odręczne powinno być wyświetlane jako zaznaczone.

  Porada: Jeśli pociągnięcia odręczne nie są całkowicie zaznaczone, naciśnij lub kliknij poza zaznaczeniem, a następnie ponownie narysuj większy obszar wokół pisma odręcznego. Aby cofnąć zaznaczenie, naciśnij klawisze Ctrl + Z lub kliknij lub naciśnij przycisk Cofnij znajdujący się w prawym górnym rogu okna aplikacji.

 4. Kliknij lub naciśnij pozycję Pismo odręczne na tekst , aby przekonwertować zaznaczenie pisma ręcznego na tekst maszynowy.

Jeśli oryginalne pociągnięcia odręczne w pismie odręcznym zostaną napisane w określonym kolorze pióra, program OneNote automatycznie sformatuje przekonwertowany tekst w tym samym kolorze.

Po przekonwertowaniu pisma ręcznego możesz wybrać, edytować i formatować tekst w dowolny sposób.

Uwaga: Sukces rozpoznawania pisma odręcznego w programie OneNote zależy od czytelności zaznaczonych notatek napisanych ręcznie. Możesz łatwo skorygować błędy konwersji, edytując tekst przekonwertowany.

Pismo odręczne na wyrażenie matematyczne

Konwertowanie odręcznych równań matematycznych może zaoszczędzić czas, gdy nie chcesz ręcznie formatować długich lub skomplikowanych równań tekstu w indeksach górnych, dolnych i innych, a ponadto możesz oczyścić ręcznie notatki przed ich udostępnieniem przez.

 1. Na dowolnej stronie kliknij lub naciśnij kartę rysowanie .

 2. Wybierz pióro i kolor pióra, a następnie napisz równanie matematyczne na stronie.

  Pisanie równania matematycznego w programie OneNote dla systemu Windows 10

 3. Na karcie rysowanie wybierz narzędzie Lasso .

  Przycisk Wybierz Lasso na karcie rysowanie

 4. Za pomocą palca, pióra lub myszy naciśnij klawisz na ekranie i przeciągnij zaznaczenie wokół równania. Po wybraniu tej opcji wszystkie pociągnięcia odręczne w równaniu powinny być wyświetlane jako zaznaczone.

  Lasso — wybranie odręcznego równania matematycznego

  Porada: Jeśli pociągnięcia odręczne nie są całkowicie zaznaczone, naciśnij lub kliknij poza zaznaczeniem, a następnie ponownie narysuj większy obszar wokół pisma odręcznego. Aby cofnąć zaznaczenie, naciśnij klawisze Ctrl + Z lub kliknij lub naciśnij przycisk Cofnij znajdujący się w prawym górnym rogu okna aplikacji.

 5. Na karcie rysowanie kliknij lub naciśnij przycisk matematyka .

 6. W otwartym okienku matematycznym Potwierdź, że program OneNote poprawnie rozpoznał równanie.

  Uwaga: Jeśli to konieczne, kliknij lub naciśnij pozycję napraw w okienku wyrażeń matematycznych , aby wprowadzić zmiany dotyczące pojedynczych pociągnięć odręcznych. W trybie rozwiązywaNia problemów można wybrać dowolny niepoprawnie rozpoznany symbol lub określoną część równania za pomocą narzędzia Lasso , a program OneNote będzie oferować alternatywy dla Ciebie. Wybrano alternatywę, a następnie wybierz pozycję Zakończ.

 7. Gdy Podgląd równania w okienku matematyka pasuje do wybranego zapisu, kliknij lub naciśnij przycisk pismo odręczne na tekst matematyczny , aby zmienić odręcznie równanie na tekst.

  DoWiedz się więcej na temat rozwiązywania złożonych równań matematycznych za pomocą programu OneNote.

 8. Aby dodać kolejne równanie, gdy jest otwarte okienko matematyka, kliknij lub naciśnij w innym miejscu na stronie, a następnie kliknij ponownie przycisk matematyka.

 9. Zamknij okienko matematyka , klikając lub naciskając przycisk X w prawym górnym rogu okienka.

Ważne: Funkcje matematyczne w programie OneNote dla systemu Windows 10 są dostępne tylko z aktywną subskrypcją usługi Office 365. Jeśli nie widzisz przycisku matematyka na karcie rysowanie , upewnij się, że zalogowano się do programu OneNote przy użyciu tego samego konta, które zostało zarejestrowane na abonament.

Kliknij przycisk Ustawienia i Przycisk Ustawienia i inne opcje w prawym górnym rogu, kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję konta. Jeśli konto abonamentu pakietu Office 365 nie znajduje się na liście, kliknij przycisk + Dodaj konto , postępuj zgodnie z instrukcjami, aby się zalogować, a następnie uruchom ponownie program OneNote dla systemu Windows 10.

Jeśli nadal nie widzisz przycisku Matematycznego po zalogowaniu się i ponownym uruchomieniu aplikacji, Sprawdź stan odnowienia subskrypcji pakietu Office 365 , aby upewnić się, że Twój abonament jest wciąż aktywny.

Zobacz też

Konwertowanie i Rozwiązywanie równań matematycznych w programie OneNote dla systemu Windows 10

Rysowanie wykresów z równań matematycznych w programie OneNote dla systemu Windows 10

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×