Przejdź do głównej zawartości

Zmienianie pasków zadań w widoku Kalendarz

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Widok kalendarza przypomina kalendarz w biurze. nie są one podobne. Możesz zmienić rozmieszczenie zadań w taki sposób, w jaki są one wyświetlane w widoku kalendarza, aby ułatwić wyróżnianie określonych zadań lub zmniejszenie ich czytelności.

Uwaga: W tym temacie omówiono sposób zmieniania pasków zadań w widoku kalendarza. Nie omówiono sposobu zmieniania kalendarza zasobów lub zadań używanych do planowania działania projektu.

W tym artykule

Zmienianie typu, deseniu lub koloru wszystkich pasków w widoku kalendarza

Wyświetlanie określonych pasków zadań w widoku kalendarza

Rozmieszczanie pasków zadań w widoku kalendarza

Zmienianie typu, deseniu lub koloru wszystkich pasków w widoku kalendarza

Aby zwrócić uwagę na wszystkie zadania określonego typu, można zmienić format pasków reprezentujących dany typ zadania w widoku kalendarza. Do pasków zadań można też dodawać określone informacje o projekcie, takie jak nazwy zadań, nazwy zasobów, wartości procentowe ukończenia i czasy trwania.

 1. Wybierz pozycję Widok > Kalendarz.

 2. Na karcie Formatowanie wybierz pozycję Style pasków.

  (W programie Project 2007 w menu Format wybierz pozycję Style pasków).

 3. Na liście Typ zadania wybierz typ paska zadań, którego formatowanie chcesz zmienić.

 4. W obszarze kształt paskawybierz typ paska, deseń, kolor i wzorzec podziału dla typu zadania.

  • Jeśli chcesz dodać efekt cienia za paskiem, zaznacz pole wyboru cień .

  • Jeśli chcesz przedłużyć (lub zaokrąglić) pasek zadania do najbliższego pełnego dnia, zaznacz pole wyboru zaokrąglaNie paska .

 5. W polu pola wpisz lub wybierz pole, które ma być wyświetlane na pasku.

  Jeśli chcesz, aby w jednym miejscu na pasku zadań były wyświetlane więcej niż jedno pole, wpisz przecinek (,) po nazwie pola, a następnie wpisz lub wybierz inną nazwę pola.

 6. W polu Wyrównaj seelct wyrównanie, za pomocą którego chcesz umieścić tekst.

 7. Aby tekst nadal był widoczny w innym wierszu, zaznacz pole wyboru Zawijaj tekst w barach .

Porada: W obszarze przykładmożesz przejrzeć zmiany wprowadzone w polu Typ paska, deseń, kolor i cień.

Wyświetlanie określonych pasków zadań w widoku kalendarza

Tylko ograniczona liczba pasków zadań może być wyświetlana lub drukowana w jednym dniu w widoku kalendarza (Liczba wyświetlanych zadań zależy od wysokości wiersza). Jednym ze sposobów kontrolowania wyświetlania zadań jest filtrowanie określonych zadań.

 1. Wybierz pozycję Widok > Kalendarz.

 2. Na karcie Widok w grupie dane Zaznacz listę filtrów i wybierz filtr, który chcesz zastosować.

  (W programie Project 2007 w menu projekt wskaż polecenie filtrowanie według , a następnie wybierz filtr, który chcesz zastosować).

  Jeśli chcesz zobaczyć pracę konkretnego zasobu w widoku kalendarza, wybierz pozycję za pomocą zasobów, a następnie na liście Pokaż zadania przy użyciu wybierz zasób, którego zadania chcesz wyświetlić w widoku kalendarza.

Możesz również określić priorytety typów wyświetlanych zadań, wyłączając określone kategorie zadań.

 1. Wybierz pozycję Widok > Kalendarz.

 2. Na karcie Formatowanie wybierz pozycję Style pasków.

  (W programie Project 2007 w menu Format wybierz pozycję Style pasków).

 3. Na liście Typ zadania wybierz kategorię zadania, której nie chcesz wyświetlać, a następnie wybierz pozycję Brak na liście Typ paska .

  Powtórz ten krok dla każdej kategorii zadań, których nie chcesz wyświetlać.

  Uwagi: 

  • Możesz ukryć poszczególne paski zadań, wybierając pasek zadań, który chcesz ukryć, wybierając pozycję informacje na karcie Formatowanie (Informacje ozadaniu w programie Project 2007), wybierając kartę Ogólne , a następnie wybierając pozycję pole wyboru Ukryj pasek .

  • Możesz wyświetlić więcej wierszy kalendarza (lub tygodni) w mniejszym formacie, aby zobaczyć przegląd projektu lub wyświetlić mniej wierszy w większym formacie, koncentrując się na konkretnej części projektu. Przeciągnij linię poziomą między dowolnym z dwóch wierszy w górę lub w dół, aby zmniejszyć lub zwiększyć wysokość wierszy. Aby dostosować wysokość w celu dopasowania do największej liczby zadań zaplanowanych w jednym dniu, kliknij dwukrotnie linię poziomą oddzielającą jeden wiersz od drugiego.

Rozmieszczanie pasków zadań w widoku kalendarza

W widoku kalendarza można zmienić pionową kolejność wyświetlania zadań w wierszu dotyczącym tygodnia.

 1. Wybierz pozycję Widok > Kalendarz.

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Układ wybierz przycisk Uruchom okno dialogowe Przycisk okna dialogowego .

  (W programie Project 2007 w menu Format wybierz pozycję Układ).

 3. Aby rozmieścić zadania w bieżącej kolejności sortowania, w obszarze Metodawybierz pozycję Użyj bieżącej kolejności sortowania.

  Jeśli chcesz wyświetlić możliwie największą liczbę zadań w jednym wierszu bez nakładania się pasków zadań, w obszarze Metodawybierz pozycję próba dopasowania do możliwie największej liczby zadań.

 4. Aby pokazać zadania podzielone na paskach zadań, zaznacz pole wyboru Pokaż podziały pasków .

 5. Aby automatycznie dostosować układ zadania po dodaniu lub usunięciu zadań, zaznacz pole wyboru Układ automatyczny .

  Jeśli nie zostało zaznaczone pole wyboru Układ automatyczny , wybierz pozycję Ułóż teraz na karcie Formatowanie (menuFormat w programie Project 2007), aby zmienić rozmieszczenie pasków zadań.

Uwaga: Możesz określić, które zadania mają być wyświetlane u góry i u dołu każdego tygodnia, sortując zadania. Na karcie Widok w grupie dane wybierz pozycję sortuj (w programie Project 2007 wybierz pozycję Project > sort), a następnie wybierz polecenie Sortuj lub wybierz pozycję Sortuj według , aby uzyskać więcej opcji.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×