Zmienianie opcji czasu dodatku Power Map

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli do wierszy danych elementu daty lub godziny, możesz obejrzeć wartości zmian w czasie w dodatku Power Map. Możesz także czas odtwarzania sceny kontrolii Ustawianie niestandardowych dat rozpoczęcia i zakończenia fokusu w danym okresie dokładną datę i godzinę, które mają.

Pola daty lub godziny w polu Czas

Gdy dodatek Power Map wstępnie nakreśli dane geograficzne, możesz wybrać wartości, które chcesz wyróżnić (np. dane demograficzne, sprzedaż lub prędkość wiatru), a w przypadku pola opartego na czasie możesz przeciągnąć je do pola Czas.

Ważne: Kolumny z datą i godziną muszą być sformatowane jako typ Data/godzina w danych źródłowych. Wartości w programie Excel mogą wyglądać jak data lub godzina, ale mogą być sformatowane jako tekst. Jeśli wartości daty nie działają zgodnie z oczekiwaniami w dodatku Power Map, wróć do źródła danych i sprawdź typ danych. Następnie kliknij pozycję Odśwież w dodatku Power Map.

 1. W obszarze Okienko warstwy przeciągnij pole daty lub godziny do pola Czas.

Jeśli nie widzisz okienka warstwy, na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Okienko warstwy.

Przeciąganie pola daty do pola Czas w okienku warstwy

 1. Kliknij strzałkę obok ikony zegara (jak pokazano poniżej), aby wybrać, czy wyświetlać dane przez chwilę, jak się skumulują, czy wartości mają pozostać, dopóki nie zostaną zamienione na nowe wartości.

Wybieranie sposobu kreślenia czasu

 1. Aby zastosować typ agregacji czasu, np. dzień, miesiąc, kwartał lub rok, w polu Czas kliknij strzałkę po prawej stronie (jak pokazano poniżej), aby wybrać przedział czasu. Spowoduje to pogrupowanie danych dla wybranego przedziału czasu.

Jeśli na przykład dane zostały oznaczone sygnaturą czasową daty i wybierzesz agregację według miesiąca, zostaną wyświetlone sumy wartości dla każdego miesiąca, a na mapie będą animowane kolejne miesiące.

Pole Czas w okienku warstwy

Zmienianie długości sceny

Domyślnie scena trwa tylko 6 sekund. Jeśli jednak masz do pokazania dużo danych w czasie, warto nieco wydłużyć czas trwania sceny. Jeśli na przykład chcesz pokazać sprzedaż kilkuset tysięcy biletów do kina na przestrzeni kilku miesięcy, warto spowolnić animację, aby można było zobaczyć przebieg sprzedaży w czasie.

Możesz dodać kilka scen do przewodnika i użyć każdej sceny do przedstawienia innego miesiąca. Możesz także pokazać wszystkie miesiące za pomocą jednej sceny. Całkowita długość przewodnika to w przybliżeniu suma długości wszystkich scen i suma długości przejść między scenami. Długość każdej sceny i ich przejść można edytować, ustawiając właściwości sceny.

 1. Kliknij ikonę Opcje na osi czasu.

Ikona Opcje na osi czasu dodatku Power Map

Jeśli nie widzisz osi czasu, na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Oś czasu.

Przycisk Oś czasu w dodatku Power Map

Porada: Jeśli przycisk Oś czasu jest wygaszony, upewnij się, że pole daty zostało dodane do pola Czas.

 1. W obszarze Scena ustaw czas trwania sceny. Jeśli do przewodnika nie zostały dodane żadne inne sceny, ta scena reprezentuje cały przewodnik.

Ustawianie czasu trwania sceny lub przewodnika

 1. Aby scena pokazywała tylko określony zakres dat, w obszarze Czas ustaw datę rozpoczęcia, datę zakończenia lub obie te daty.

Pola daty rozpoczęcia i daty zakończenia

Porada: Czas trwania przewodnika lub sceny można zmienić za pomocą suwaka Szybkość w obszarze Czas. Przesunięcie suwaka powoduje zmianę wartości czasu trwania w polu Czas trwania sceny (s).

Suwak Szybkość

 1. Aby ustawić czas trwania przerwy między scenami, użyj pola Czas trwania przejścia (s). Zmiana czasu przejścia między scenami zmieni całkowitą długość przewodnika.

Ustawianie czasu trwania przejścia

Pokazywanie upływu czasu przy użyciu pola Data i godzina

Pokazanie pola Data i godzina umożliwia wyświetlenie daty i godziny wraz z postępem animacji danych.

 1. Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Data i godzina, aby pokazać pole Data i godzina podczas odtwarzania lub wyświetlania podglądu.

Przycisk Data i godzina

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole Data i godzina i kliknij polecenie Edytuj.

 2. Wybierz format w polu Format godziny.

Opcje dostępne w polu Data i godzina

 1. Oprócz wybrania formatu godziny możesz zmienić czcionkę, rozmiar i kolor tekstu oraz dodać pogrubienie lub kursywę.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×