Zmienianie odstępów w tekście

Odstępy między znakami tekstu można zmieniać dla zaznaczonego tekstu lub dla określonych znaków. Ponadto można rozciągać lub kompresować cały akapit, aby dopasować jego wygląd do oczekiwań.

Zmienianie odstępów między znakami

Wybranie opcji Rozstrzelone lub Zagęszczone powoduje zmianę odstępów między wszystkimi zaznaczonymi literami o tę samą wartość. Kerning powoduje zmianę odstępów między określonego parami liter — w niektórych przypadkach następuje ich zmniejszenie, a w innych rozszerzenie, w zależności od konkretnych liter.

Równe zwiększenie lub zmniejszenie odstępów między wszystkimi zaznaczonymi znakami

 1. Zaznacz tekst, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Czcionka, a następnie kliknij kartę Zaawansowane.

  Uruchom okno dialogowe Czcionka

  Uwaga: W programie Word 2007 ta karta ma nazwę Odstępy między znakami.

 3. W polu Odstępy kliknij pozycję Rozstrzelone lub Zagęszczone, a następnie w polu Co określ wielkość odstępu.

  Korzystanie z okna dialogowego Czcionka w celu określenia, czy odstępy między znakami mają być rozszerzone, czy zmniejszone

Kerning znaków, które mają rozmiar większy niż określony

Kerning określa sposób dostosowania odstępów między dwoma określonymi znakami. Efektem tej funkcji jest lepszy wygląd tekstu osiągany przez zmniejszenie odstępów między znakami pasującymi do siebie kształtem (na przykład litery „A” i „V”) oraz zwiększenie odstępów między znakami, których kształt nie pasuje do siebie.

 1. Zaznacz tekst, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Czcionka, a następnie kliknij kartę Zaawansowane.

  Uruchom okno dialogowe Czcionka

  Uwaga: W programie Word 2007 ta karta ma nazwę Odstępy między znakami.

 3. Zaznacz pole wyboru Kerning dla czcionek, a następnie w polu punktów i większych wprowadź wartość rozmiaru w punktach.

  Zezwalanie programowi Word na ustawienie kerningu między znakami mającymi określony lub większy rozmiar czcionki

Rozciąganie lub skalowanie tekstu w poziomie

Skalowanie tekstu polega na zmianie kształtów znaków o pewien procent. Tekst można skalować przez jego rozciąganie lub kompresowanie.

 1. Zaznacz tekst, który chcesz rozciągnąć lub skompresować.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Czcionka, a następnie kliknij kartę Zaawansowane.

  Uruchom okno dialogowe Czcionka

  Uwaga: W programie Word 2007 ta karta ma nazwę Odstępy między znakami.

 3. W polu Skala wprowadź odpowiednią wartość procentową.

  Wartości procentowe większe niż 100 powodują rozciągnięcie tekstu. Wartości procentowe mniejsze niż 100 powodują skompresowanie tekstu.

Zmienianie interlinii

Najlepszą metodą zwiększania lub zmniejszania odstępu w pionie między wierszami tekstu w akapicie jest zmodyfikowanie stylu, który jest używany w akapicie.

 1. W galerii Style na Wstążce znajdź styl, z którego korzystasz.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy styl, który chcesz zmienić, a następnie wybierz pozycję Modyfikuj.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy styl podpisów w galerii stylów, aby zmienić formatowanie podpisów.
 3. W środkowej części okna dialogowego znajdują się przyciski umożliwiające ustawienie interlinii o wartości pojedynczej, 1,5 i podwójnej. Wybierz odstępy, jakie chcesz zastosować, i kliknij przycisk OK.

  Modyfikowanie opcji interlinii stylu w celu dostosowania odstępów w pionie w programie Word.

Jeśli wymagane jest dokładniejsze ustawienie interlinii dla stylu, wybierz przycisk Formatuj w lewym dolnym rogu okna dialogowego Modyfikowanie stylu, wybierz pozycję Akapit i w dolnej połowie po prawej stronie znajdziesz menu rozwijane Interlinia umożliwiające wybranie lub ustawienie dokładniejszej interlinii.

Korzystanie z okna dialogowego Akapit w celu ustawienia dokładniejszych odstępów między wierszami tekstu

Aby uzyskać więcej informacji na temat modyfikowania stylów w programie Word, zobacz Dostosowywanie stylów w programie Word.

Zobacz też

Czy masz pytania dotyczące programu Word, na które nie ma tutaj odpowiedzi?

Zadaj pytanie na forum odpowiedzi w witrynie społeczności programu Word.

Pomoc w ulepszaniu programu Word

Masz sugestie dotyczące możliwości ulepszenia programu Word? Jeśli tak, odwiedź stronę Word UserVoice i podziel się z nami swoimi uwagami.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×