Zmienianie nazwy tabeli w programie Excel

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zawsze możesz utworzyć tabelę, program Excel przypisuje domyślna nazwa tabeli według tej konwencji nazewnictwa: Tabela1, tabela2 Tabela3, i tak dalej. Aby ułatwić odwołują się do tabeli, na przykład w skoroszycie, który zawiera wiele tabel można nazwę każdej tabeli.

Uwaga: Zrzuty ekranu w tym artykule były wykonywane w programie Excel 2016. Widok może się nieco różnić, jeśli masz innej wersji programu Excel, ale funkcje są takie same (chyba że inaczej)

Aby zmienić nazwę tabeli:

 1. Kliknij w tabeli.

 2. Przejdź do Narzędzia tabel > Projekt > Właściwości > nazwę tabeli.

  Na komputerze Mac przejdź do tabeli > karty Nazwy tabeli.

 3. Zaznacz nazwę tabeli, a następnie wprowadź nową nazwę.

  Obraz pola nazwy na pasku formuły programu Excel, aby zmienić nazwę tabeli

Porady: 

 • Wszystkie tabele będą wyświetlane na pasku adresu, który pojawia się po lewej stronie paska formuły. Po zaznaczeniu tabeli na liście programu Excel zostaną automatycznie przejść do tej tabeli — nawet jeśli jest w innym arkuszu.

 • Pasek adresu programu Excel z lewej strony od paska formuły

Ważne notatki dla nazw

 • Używaj prawidłowych znaków  Zawsze zaczynają nazwę literą, znak podkreślenia (_) lub ukośnik odwrotny (\). Używanie liter, cyfr, okresów i podkreślenia znaków pozostałą część nazwy. 

  Wyjątki: Nie można użyć "C"; "c", "R" lub "r", nazwy, ponieważ są one już wskazany jako skrót do zaznaczania kolumny lub wiersza dla aktywnej komórki podczas wpisywania ich w polu Nazwa lub przejdź do.

 • Nie używaj odwołań do komórek — Nazwy nie mogą być taka sama, jak odwołanie do komórki, na przykład Z$ 100 lub W1K1.

 • Nie używaj spacji do oddzielania wyrazów — Nie można używać spacji w nazwie. Należy rozważyć, jak wpisać nazwę, używając bez spacji. Możesz także użyć kropki (.) lub znak podkreślenia (_) jako separatorów wyrazów. Przykłady: Sprzwdz, pierwszy.Kwartał albo Podatek_od_sprzedaży.

 • Maksymalną 255 znaków — Nazwa tabeli może zawierać do 255 znaków.

 • Używaj unikatowych nazw tabel — Zduplikowane nazwy są niedozwolone. Program Excel nie rozróżnienie między górnym i małych liter w nazwach, więc "Sprzedaż" w przypadku wprowadzenia ale już z inną nazwę "Sprzedaż" w tym samym skoroszycie, zostanie wyświetlony monit o wybranie unikatowe nazwy.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Omówienie tabel programu Excel

Klip wideo: tworzenie tabeli programu Excel

Sumowanie danych w tabeli programu Excel

Zmienianie rozmiaru tabeli przez dodawanie lub usuwanie wierszy i kolumn

Problemy ze zgodnością tabel programu Excel

Eksportowanie tabeli programu Excel do programu SharePoint

Konwertowanie tabeli programu Excel na zakres

Filtrowanie danych w zakresie lub tabeli

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×