Zmienianie lub usuwanie współzależności zadań (łączy)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po zadania są połączone, aby utworzyć zależności między zadaniami, możesz łatwo zmienić lub usunąć zależności, w razie potrzeby.

Co chcesz zrobić?

Zmień typ łącza współzależności zadań

Łączenie z innym zadaniem

Usuwanie wszystkich współzależności zadań

Usuwanie współzależności zadań określonych

Zmienianie typu łącza współzależności zadań

W programie Project zadania są domyślnie łączone zgodnie ze współzależnością Zakończenie-rozpoczęcie. Typ współzależności zadań można jednak łatwo zmienić na karcie Zaawansowane w oknie dialogowym Informacje o zadaniu. Aby otworzyć okno dialogowe Informacje o zadaniu, należy kliknąć dwukrotnie nazwę zadania, którego typ łącza ma zostać zmieniony.

Uwaga: Dwukrotne kliknięcie łącza do zadania zewnętrznego powoduje otwarcie projektu zawierającego to zadanie, jeśli jest on dostępny. Zadania połączone zewnętrznie są wygaszone na liście zadań. Aby zmodyfikować typ łącza dla zadania zewnętrznego, należy kliknąć dwukrotnie zadanie połączone zewnętrznie w celu otwarcia projektu zawierającego to zadanie, a następnie wykonać poniższe czynności, aby zmodyfikować połączone zadanie. Na przykład, jeśli Zadanie A w Projekcie Z jest połączone z Zadaniem 1 w Projekcie 5, można zmodyfikować typ łącza w informacjach o zadaniu dla Zadania 1.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Wykres Gantta.

 2. Kliknij dwukrotnie linię łącza, które chcesz zmodyfikować.

  Należy kliknąć dwukrotnie linię łącza

Obraz przycisku

Aby zmienić typ łącza, kliknij dwukrotnie w tym miejscu.

 1. Aby zmienić typ współzależności zadania, zaznacz inny typ na liście Typ.

Początek strony

Łącze do innego zadania

Jeśli dane zadanie jest obecnie połączone z niewłaściwym zadaniem, można łatwo zmodyfikować łącze, tak aby odzwierciedlało prawidłową współzależność.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Wykres Gantta.

 2. Na liście zadań kliknij zadanie, dla którego ma zostać zmienione łącze.

 3. Kliknij przycisk informacje o zadaniu Obraz przycisku .

 4. Na karcie Poprzedniki w kolumnie Nazwa zadania kliknij zadanie, które nie powinno być połączone, a następnie wybierz z listy zadanie określające prawidłową zależność.

 5. Modyfikowanie typu łącza, czasu zwłoki lub czasu wyprzedzenia w kolumnach Typ i Zwłoka.

  Porada: Aby wprowadzić czas wyprzedzenia, wpisz ujemną wartość w kolumnie Zwłoka, na przykład –2, co oznacza dwa dni wyprzedzenia.

Początek strony

Usuwanie wszystkich współzależności zadania

Jeśli zadanie nie jest już zależne od innych zadań, można usunąć wszystkie współzależności zadania jednocześnie.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Wykres Gantta.

 2. W polu Nazwa zadania wybierz zadania, które chcesz rozłączyć.

  Aby zaznaczyć wiele zadań, które nie są poukładane kolejno, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL, a następnie kliknij każde żądane zadanie. Aby zaznaczyć zadania, które są poukładane kolejno, kliknij pierwsze zadanie i, przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT, kliknij ostatnie zadanie, które ma zostać zaznaczone na liście.

 3. Kliknij przycisk Rozłącz zadania Obraz przycisku .

  Harmonogram zadań zostanie zmieniony, oparte na wszystkich łączy do innych zadań lub ograniczenia.

Uwaga: Usunięcie łącza zadania powoduje usunięcie współzależności między dwoma zadaniami, reprezentowanej przez linie łączy między zadaniami. Aby zmienić strukturę hierarchiczną zadania lub podzadania w ramach struktury konspektu projektu, nie należy usuwać łącza zadania, lecz zmniejszyć jego wcięcie.

Początek strony

Usuwanie określonych współzależności zadania

Jeśli zadanie jest połączone z kilkoma zadaniami i jest konieczne usunięcie określonych łączy i pozostawienie innych nienaruszonych, można w polu wyboru Informacje o zadaniu wybrać łącza do usunięcia.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Wykres Gantta.

 2. Na liście zadań kliknij zadanie, którego współzależności mają zostać usunięte.

 3. Kliknij przycisk informacje o zadaniu Obraz przycisku .

 4. Na karcie Poprzedniki kliknij usuwaną współzależność, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×