Zmienianie lub usuwanie połączenia danych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Połączenie danych jest połączenie między formularzem programu Microsoft Office InfoPath i zewnętrznego źródła danych, takich jak bazy danych, usługi sieci Web, pliku XML lub Microsoft Windows SharePoint Services biblioteki dokumentów lub listy. Połączenia danych służą do wykonywania kwerend i przesyłania danych. W przypadku zmiany zewnętrzne źródła danych dla szablonu formularza może być konieczne modyfikowanie lub usuwanie odpowiednich połączeń danych z szablonu formularza.

W tym artykule

Przed rozpoczęciem

Zmiana połączenia danych

Usuwanie połączenia danych

Zanim rozpoczniesz

Zmienianie lub usuwanie szablonu formularza połączenia danych wpływa na formanty i źródeł danych nowym lub istniejącym formularzy, które są oparte na tym szablonie formularza. Gdy zmienisz połączenia danych programu InfoPath tworzy nowe źródło danych oparty na tak, że dane są przechowywane w nowym zewnętrznym źródłem danych. Jeśli nowe źródło danych zewnętrznych są przechowywane dane, tak jak stare zewnętrznego źródła danych, nie zobaczą zmiany wprowadzone w źródle danych w szablonie formularza. Wszystkie formanty w szablonie formularza będą związane z tymi samymi polami w źródle danych. Jeżeli jednak nowe źródło danych zewnętrznych są przechowywane dane w inny sposób ze starego źródła danych zewnętrznych, InfoPath tworzy nowe źródło danych przy użyciu nowych pól i grup. Formanty w szablonie formularza, które zostały powiązane z polami w źródle danych stare będą już związane na pola w nowe źródło danych. Jeśli chcesz użyć tych istniejących kontrolek, konieczne będzie powiązać kontrolować następujące elementy do innych pól w nowym źródłem danych.

Tylko pomocniczych połączeń danych można usunąć z szablonu formularza. Nie można usunąć głównego połączenia danych z szablonu formularza. Po usunięciu pomocniczego połączenia danych programu InfoPath usuwa odpowiednich pomocnicze źródło danych z szablonu formularza. Formanty skojarzonej ze źródłem danych usuniętych pozostają w szablonie formularza, ale nie są powiązane z pól i grup w tym źródle danych. Aby używać tych formantów, możesz wykonać jedną z następujących czynności:

 • Powiązać formanty niezwiązane do pola lub grupy w źródle danych głównym lub do innego istniejącego pomocnicze źródło danych.

 • Dodaj nowe połączenie danych pomocniczej do szablonu formularza, a następnie powiązać formanty niezwiązane z pól lub grup w tej nowej pomocnicze źródło danych.

 • Usuwanie formanty niezwiązane z szablonu formularza.

Uwaga: Zmienianie lub usuwanie połączenia danych z szablonu formularza może spowodować utratę danych w istniejących formularzy opartych na tym szablonie formularza. Po otwarciu istniejącego formularza programu InfoPath sprawdza opublikowanych lokalizacji jest dostępna nowsza wersja szablonu formularza. Jeśli istnieje nowsza wersja, InfoPath wyświetla formularz przy użyciu nowsza wersja szablonu formularza. Jeśli dane wprowadzone przez użytkownika w formancie powiązanej z polem w starszej wersji szablonu formularza, a następnie zmieniono lub modyfikować połączenia danych, uzyskując usunięcia tego pola ze źródła danych, użytkownik utracone dane, które są przechowywane w polu t Usunięto funkcję ze źródła danych.

Przed zmienić lub usunąć połączenie danych, należy rozważyć wpływ na kontrolek i źródeł danych w formularzach, które są oparte na szablonie formularza. Po zmienić lub usunąć połączenie danych, sprawdzić wprowadzone zmiany, aby umożliwić użytkownikom wypełnianie formularza, który jest oparty na szablonie formularza zmienione.

Początek strony

Zmiana połączenia danych

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Połączenia danych.

 2. Na liście połączenia danych dla szablonu formularza kliknij pozycję połączenia danych, które chcesz zmienić.

 3. Kliknij pozycję Modyfikuj.

  Do przeprowadzenia Cię przez proces zmiany połączenia danych zostanie uruchomiony Kreator połączenia danych. Kolejne strony Kreatora połączenia danych zależą od tego typu połączenia danych, którą chcesz zmienić.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami w Kreatorze połączenia danych.

  Uwaga: Łącza do dodatkowych informacji o korzystaniu z Kreatora połączenia danych do formularza nawiązać połączenie z określonym zewnętrznym źródłem danych w sekcji Zobacz też.

 5. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Usuwanie połączenia danych

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Połączenia danych.

 2. Na liście połączenia danych dla szablonu formularza kliknij pozycję połączenia danych, które chcesz usunąć.

 3. Kliknij przycisk Usuń.

  Uwaga: Jeśli przycisk Usuń jest wyłączona, oznacza to, czy wybrany szablon formularza głównego połączenia z danymi. Nie można usunąć szablonu formularza głównego połączenia z danymi.

 4. W oknie dialogowym Programu Microsoft Office InfoPath kliknij przycisk Tak.

 5. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×