Zmienianie lub usuwanie obramowania pola tekstowego, kształtu lub grafiki SmartArt

Zmienianie lub usuwanie obramowania pola tekstowego, kształtu lub grafiki SmartArt

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz zmienić kolor, grubość lub styl zewnętrznego obramowania pola tekstowego, kształtu lub grafiki SmartArt albo całkowicie usunąć obramowanie.

Jeśli zmieniasz obramowanie grafiki SmartArt, odpowiednie narzędzia znajdziesz w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów.

 1. Zaznacz obramowanie pola tekstowego lub kształtu, które chcesz zmienić.

  Aby zmienić wiele pól tekstowych lub kształtów, kliknij pierwsze pole tekstowe lub kształt, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie kliknij pozostałe pola tekstowe lub kształty.

 2. Kliknij kartę Formatowanie, kliknij pozycję Kontury kształtu i w obszarze Kolory motywu wybierz odpowiedni kolor.

  Menu Kontury kształtu

  Jeśli nie widzisz karty Formatowanie, upewnij się, że masz zaznaczone pole tekstowe lub kształt.

  Uwagi: 

  • Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy krawędź kształtu, kliknąć ikonę Kontury, a następnie wybrać odpowiedni kolor.

  • W programie PowerPoint można również zmienić obramowanie, klikając pozycję Kontury kształtu na karcie Narzędzia główne.

  • W programie Project kliknij prawym przyciskiem myszy pole tekstowe lub kształt, kliknij pozycję Właściwości i zmień kolor obramowania, korzystając z opcji na karcie Linia i wypełnienie.

 1. Zaznacz pole tekstowe lub kształt.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie kliknij pozycję Kontury kształtu, a następnie kliknij pozycję Więcej kolorów konturów.

 3. W oknie dialogowym Kolory kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub utwórz własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

 1. Zaznacz obramowanie pola tekstowego lub kształtu, które chcesz zmienić.

  Aby zmienić wiele pól tekstowych lub kształtów, kliknij pierwsze pole tekstowe lub kształt, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie kliknij pozostałe pola tekstowe lub kształty.

 2. Kliknij kartę Formatowanie, kliknij pozycję Kontury kształtu, wskaż pozycję Grubość, a następnie kliknij odpowiednią grubość linii.

  Menu Kontury kształtu

  Jeśli nie widzisz karty Formatowanie, upewnij się, że masz zaznaczone pole tekstowe lub kształt.

  Uwagi: 

  • Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy krawędź kształtu, kliknąć ikonę Kontury, wskazać ikonę Grubość, a następnie kliknąć odpowiednią grubość.

  • W programie PowerPoint można również zmienić obramowanie, klikając pozycję Kontury kształtu na karcie Narzędzia główne.

  • W programie Project kliknij prawym przyciskiem myszy pole tekstowe lub kształt, kliknij pozycję Właściwości i wybierz grubość z listy Linia na karcie Linia i wypełnienie.

 1. Zaznacz pole tekstowe lub kształt.

 2. Na karcie Formatowanie kliknij pozycję Kontury kształtu, wskaż pozycję Grubość, a następnie kliknij pozycję Więcej linii.

 3. W okienku Formatowanie kształtu w obszarze Linia w polu Szerokość wpisz odpowiednią grubość.

Te polecenia nie są dostępne w programie Project.

 1. Zaznacz obramowanie pola tekstowego lub kształtu, które chcesz zmienić.

  Aby zmienić wiele pól tekstowych lub kształtów, kliknij pierwsze pole tekstowe lub kształt, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie kliknij pozostałe pola tekstowe lub kształty.

 2. Kliknij kartę Formatowanie, kliknij pozycję Kontury kształtu, wskaż pozycję Kreski, a następnie kliknij odpowiedni styl linii.

  Menu Kontury kształtu

  Jeśli nie widzisz karty Formatowanie, upewnij się, że masz zaznaczone pole tekstowe lub kształt.

  Uwagi: 

  • Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy krawędź kształtu, kliknąć ikonę Kontury, wskazać ikonę Kreski, a następnie kliknąć odpowiedni styl linii.

  • W programie PowerPoint można również zmienić obramowanie, klikając pozycję Kontury kształtu na karcie Narzędzia główne.

 1. Zaznacz pole tekstowe lub kształt.

 2. Na karcie Formatowanie kliknij pozycję Kontury kształtu, wskaż pozycję Kreski, a następnie kliknij pozycję Więcej linii.

 3. W okienku Formatowanie kształtu w obszarze Linia wybierz odpowiednie opcje stylu linii.

Jeśli chcesz usunąć obramowanie kształtu w programie Project, zobacz sekcję Usuwanie obramowania w programie Project w dalszej części tego artykułu.

Uwaga: Jeśli chcesz usunąć pole tekstowe, zobacz Usuwanie pola tekstowego.

 1. Zaznacz obramowanie pola tekstowego lub kształtu, które chcesz usunąć.

  Aby zmienić wiele pól tekstowych lub kształtów, kliknij pierwsze pole tekstowe lub kształt, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie kliknij pozostałe pola tekstowe lub kształty.

 2. Na karcie Formatowanie kliknij pozycję Kontury kształtu, a następnie kliknij pozycję Brak konturu.

  Menu Kontury kształtu

  Uwagi: 

  • Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy krawędź kształtu, a następnie kliknąć ikonę Kontur i pozycję Brak konturu.

  • W programie PowerPoint możesz również kliknąć pozycję Kontury kształtu na karcie Narzędzia główne.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy krawędź pola tekstowego lub kształtu, a następnie kliknij ikonę Kontur i pozycję Brak konturu.

Zobacz też

Dodawanie, zmienianie lub usuwanie obramowań dokumentów i obrazów

Dodawanie wypełnienia lub efektu do kształtu lub pola tekstowego

Stosowanie lub usuwanie obramowania komórek w arkuszu

Usuwanie pola tekstowego

Aby zmienić obramowanie otaczające pole tekstowe lub kształt, wykonaj poniższe czynności.

 1. Zaznacz obramowanie pola tekstowego lub kształtu, które chcesz zmienić.

  Aby zmienić wiele pól tekstowych lub kształtów, kliknij pierwsze pole tekstowe lub kształt, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij pozostałe pola tekstowe lub kształty.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij pozycję Kontury kształtu, a następnie w obszarze Kolory motywu wybierz odpowiedni kolor.

  Karta Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania na wstążce programu PowerPoint 2010.

  Jeśli nie widzisz karty Narzędzia do rysowania lub Formatowanie, upewnij się, że zostało zaznaczone pole tekstowe lub kształt. W celu otwarcia karty Formatowanie może być konieczne dwukrotne kliknięcie pola tekstowego lub kształtu.

  Menu Kontury kształtu

  Uwagi: 

  • W programie PowerPoint można też zmienić obramowanie na karcie Narzędzia główne w grupie Rysowanie, klikając pozycję Kontury kształtu.

   Grupa Rysowanie na karcie Narzędzia główne na wstążce programu PowerPoint 2010.

   Grupa Rysowanie na karcie Narzędzia główne na wstążce programu PowerPoint 2010.

 1. Zaznacz pole tekstowe lub kształt.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie kliknij pozycję Kontury kształtu, a następnie kliknij pozycję Więcej kolorów konturów.

 3. W oknie dialogowym Kolory kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub utwórz własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

Aby zmienić obramowanie otaczające pole tekstowe lub kształt, wykonaj poniższe czynności.

 1. Zaznacz obramowanie pola tekstowego lub kształtu, które chcesz zmienić.

  Aby zmienić wiele pól tekstowych lub kształtów, kliknij pierwsze pole tekstowe lub kształt, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij pozostałe pola tekstowe lub kształty.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij pozycję Kontury kształtu, wskaż pozycję Grubość, a następnie kliknij odpowiednią grubość linii.

  Grupa Style kształtów na karcie Formatowanie.

  Jeśli nie widzisz karty Narzędzia do rysowania lub Formatowanie, upewnij się, że zostało zaznaczone pole tekstowe lub kształt. W celu otwarcia karty Formatowanie może być konieczne dwukrotne kliknięcie pola tekstowego lub kształtu.

  Menu Kontury kształtu

  Uwagi: 

  • W programie PowerPoint można też zmienić obramowanie na karcie Narzędzia główne w grupie Rysowanie, klikając pozycję Kontury kształtu.

   Grupa Rysowanie na karcie Narzędzia główne na wstążce programu PowerPoint 2010.

   Grupa Rysowanie na karcie Narzędzia główne na wstążce programu PowerPoint 2010.

 1. Zaznacz pole tekstowe lub kształt.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie kliknij pozycję Kontury kształtu, wskaż pozycję Grubość, a następnie kliknij pozycję Więcej linii.

 3. W oknie dialogowym Formatowanie kształtu w obszarze Styl linii w polu Szerokość wpisz odpowiednią grubość.

Aby zmienić obramowanie otaczające pole tekstowe lub kształt, wykonaj poniższe czynności.

 1. Zaznacz obramowanie pola tekstowego lub kształtu, które chcesz zmienić.

  Aby zmienić wiele pól tekstowych lub kształtów, kliknij pierwsze pole tekstowe lub kształt, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij pozostałe pola tekstowe lub kształty.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij pozycję Kontury kształtu, wskaż pozycję Kreski, a następnie kliknij odpowiedni styl obramowania.

  Grupa Style kształtów na karcie Formatowanie.

  Jeśli nie widzisz karty Narzędzia do rysowania lub Formatowanie, upewnij się, że zostało zaznaczone pole tekstowe lub kształt. W celu otwarcia karty Formatowanie może być konieczne dwukrotne kliknięcie pola tekstowego lub kształtu.

  Menu Kontury kształtu

  Uwagi: 

  • W programie PowerPoint można też zmienić obramowanie na karcie Narzędzia główne w grupie Rysowanie, klikając pozycję Kontury kształtu.

   Grupa Rysowanie na karcie Narzędzia główne na wstążce programu PowerPoint 2010.

   Grupa Rysowanie na karcie Narzędzia główne na wstążce programu PowerPoint 2010.

 1. Zaznacz pole tekstowe lub kształt.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie kliknij pozycję Kontury kształtu, wskaż pozycję Kreski, a następnie kliknij pozycję Więcej linii.

 3. W oknie dialogowym Formatowanie kształtu w obszarze Styl linii wybierz odpowiednie opcje stylu linii.

Uwaga: Aby usunąć pole tekstowe, zobacz Dodawanie, kopiowanie lub usuwanie pola tekstowego.

 1. Zaznacz obramowanie otaczające pole tekstowe lub kształt, które chcesz usunąć.

  Aby zmienić wiele pól tekstowych lub kształtów, kliknij pierwsze pole tekstowe lub kształt, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij pozostałe pola tekstowe lub kształty.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij pozycję Kontury kształtu, a następnie kliknij pozycję Brak konturu.

  Karta Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania na wstążce programu PowerPoint 2010.

  Jeśli nie widzisz karty Narzędzia do rysowania lub Formatowanie, upewnij się, że zostało zaznaczone pole tekstowe lub kształt. W celu otwarcia karty Formatowanie może być konieczne dwukrotne kliknięcie pola tekstowego lub kształtu.

  Menu Kontury kształtu

Porady: 

 • W programie PowerPoint można też usunąć obramowanie na karcie Narzędzia główne w grupie Rysowanie, klikając pozycję Kontury kształtu.

  Grupa Rysowanie na karcie Narzędzia główne na wstążce programu PowerPoint 2010.

  Grupa Rysowanie na karcie Narzędzia główne na wstążce programu PowerPoint 2010.

Zobacz też

Dodawanie wypełnienia lub efektu do kształtu lub pola tekstowego

Dodawanie, zmienianie lub usuwanie obramowań dokumentów i obrazów

Dodawanie, kopiowanie lub usuwanie pola tekstowego

Stosowanie lub usuwanie obramowania komórek w arkuszu

Uwaga: Aby zmienić obramowanie otaczające pole tekstowe lub kształt, wykonaj poniższe czynności. Aby zmienić obramowanie komórki, zobacz Stosowanie lub usuwanie obramowania komórek w arkuszu.

 1. Kliknij dwukrotnie obramowanie pola tekstowego lub kształtu, które chcesz zmienić.

  Aby zmienić wiele pól tekstowych lub kształtów, kliknij pierwsze pole tekstowe lub kształt, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie kliknij pozostałe pola tekstowe lub kształty.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij pozycję Kontury kształtu.

  Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

  Jeśli nie widzisz karty Narzędzia do rysowania lub Formatowanie, upewnij się, że zostało zaznaczone pole tekstowe lub kształt.

 3. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić kolor obramowania pola tekstowego lub kształtu, kliknij odpowiedni kolor.

   Aby zmienić kolor na kolor inny niż kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów konturów, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie zostaną zaktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

  • Aby zmienić szerokość lub grubość obramowania, wskaż pozycję Grubość, a następnie kliknij odpowiednią grubość linii.

   Aby utworzyć niestandardową grubość linii, kliknij pozycję Więcej linii, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby zmienić styl obramowania, wskaż pozycję Kreski, a następnie kliknij odpowiedni styl obramowania.

   Aby utworzyć styl niestandardowy, kliknij pozycję Więcej linii, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Porada: Możesz również zastosować wypełnienie lub efekty do pola tekstowego lub kształtu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie wypełnienia lub efektu do kształtu lub pola tekstowego.

 1. Kliknij dwukrotnie obramowanie otaczające pole tekstowe lub kształt, które chcesz zmienić.

  Aby zmienić wiele pól tekstowych lub kształtów, kliknij pierwsze pole tekstowe lub kształt, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie kliknij pozostałe pola tekstowe lub kształty. Jeśli istnieje wiele pól tekstowych i wiele kształtów, należy kliknąć wszystkie pola tekstowe lub wszystkie kształty.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku pola tekstowego w obszarze Narzędzia pól tekstowych na karcie Formatowanie w grupie Style pola tekstowego kliknij pozycję Kontury kształtu.

   Karta Format w obszarze Narzędzia pól tekstowych

   Jeśli nie widzisz karty Narzędzia pól tekstowych lub Formatowanie, upewnij się, że zostało zaznaczone pole tekstowe.

  • W przypadku kształtu w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij strzałkę obok pozycji Kontury kształtu.

   Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

 3. Jeśli nie widzisz karty Narzędzia do rysowania lub Formatowanie, upewnij się, że został zaznaczony kształt.

 4. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić kolor obramowania pola tekstowego lub kształtu, kliknij odpowiedni kolor.

   Aby zmienić kolor na kolor inny niż kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów konturów, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie zostaną zaktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

  • Aby zmienić szerokość lub grubość obramowania, wskaż pozycję Grubość, a następnie kliknij odpowiednią grubość linii.

   Aby utworzyć niestandardową grubość linii, kliknij pozycję Więcej linii, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby zmienić styl obramowania, wskaż pozycję Kreski, a następnie kliknij odpowiedni styl obramowania.

   Aby utworzyć styl niestandardowy, kliknij pozycję Więcej linii, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby zmienić wzorzec obramowania, kliknij pozycję Wzorzec, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Porada: Możesz również zastosować wypełnienie lub efekty do pola tekstowego lub kształtu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie wypełnienia lub efektu do kształtu lub pola tekstowego.

 1. Kliknij dwukrotnie obramowanie otaczające pole tekstowe lub kształt, które chcesz zmienić.

  Aby zmienić wiele pól tekstowych lub kształtów, kliknij pierwsze pole tekstowe lub kształt, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie kliknij pozostałe pola tekstowe lub kształty.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij pozycję Kontury kształtu.

  Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

  Jeśli nie widzisz karty Narzędzia do rysowania lub Formatowanie, upewnij się, że zostało zaznaczone pole tekstowe lub kształt.

 3. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić kolor obramowania pola tekstowego lub kształtu, kliknij odpowiedni kolor.

   Aby zmienić kolor na kolor inny niż kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów konturów, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie zostaną zaktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

  • Aby zmienić szerokość lub grubość obramowania, wskaż pozycję Grubość, a następnie kliknij odpowiednią grubość linii.

   Aby utworzyć niestandardową grubość linii, kliknij pozycję Więcej linii, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby zmienić styl obramowania, wskaż pozycję Kreski, a następnie kliknij odpowiedni styl obramowania.

   Aby utworzyć styl niestandardowy, kliknij pozycję Więcej linii, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

   Uwagi: 

Uwaga: Aby zmienić obramowanie otaczające pole tekstowe lub kształt, wykonaj poniższe czynności. Aby dodać lub zmienić obramowanie w dokumencie, zobacz Ozdabianie dokumentów i obrazów obramowaniami. Aby zmienić obramowanie komórki tabeli, zobacz Formatowanie tabeli.

 1. Kliknij dwukrotnie obramowanie otaczające pole tekstowe lub kształt, które chcesz zmienić.

  Aby zmienić wiele pól tekstowych lub kształtów, kliknij pierwsze pole tekstowe lub kształt, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie kliknij pozostałe pola tekstowe lub kształty. Jeśli istnieje wiele pól tekstowych i wiele kształtów, należy kliknąć wszystkie pola tekstowe lub wszystkie kształty.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku pola tekstowego w obszarze Narzędzia pól tekstowych na karcie Formatowanie w grupie Style pola tekstowego kliknij pozycję Kontury kształtu.

   Karta Format w obszarze Narzędzia pól tekstowych

   Jeśli nie widzisz karty Narzędzia pól tekstowych lub Formatowanie, upewnij się, że zostało zaznaczone pole tekstowe.

  • W przypadku kształtu w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij strzałkę obok pozycji Kontury kształtu.

   Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

   Jeśli nie widzisz karty Narzędzia do rysowania lub Formatowanie, upewnij się, że został zaznaczony kształt.

 3. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić kolor obramowania pola tekstowego lub kształtu, kliknij odpowiedni kolor.

   Aby zmienić kolor na kolor inny niż kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów konturów, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie zostaną zaktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

  • Aby zmienić szerokość lub grubość obramowania, wskaż pozycję Grubość, a następnie kliknij odpowiednią grubość linii.

   Aby utworzyć niestandardową grubość linii, kliknij pozycję Więcej linii, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby zmienić styl obramowania, wskaż pozycję Kreski, a następnie kliknij odpowiedni styl obramowania.

   Aby utworzyć styl niestandardowy, kliknij pozycję Więcej linii, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby zmienić wzorzec obramowania, kliknij pozycję Wzorzec, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Porada: Możesz również zastosować wypełnienie lub efekty do pola tekstowego lub kształtu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie wypełnienia lub efektu do kształtu lub pola tekstowego.

 1. Kliknij dwukrotnie obramowanie otaczające pole tekstowe lub kształt, które chcesz usunąć.

  Aby zmienić wiele pól tekstowych lub kształtów, kliknij pierwsze pole tekstowe lub kształt, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie kliknij pozostałe pola tekstowe lub kształty.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij pozycję Kontury kształtu, a następnie kliknij pozycję Brak konturu.

  Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

  Jeśli nie widzisz karty Narzędzia do rysowania lub Formatowanie, upewnij się, że zostało zaznaczone pole tekstowe lub kształt.

 1. Kliknij dwukrotnie obramowanie otaczające pole tekstowe lub kształt, które chcesz usunąć.

  Aby zmienić wiele pól tekstowych lub kształtów, kliknij pierwsze pole tekstowe lub kształt, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie kliknij pozostałe pola tekstowe lub kształty. Jeśli istnieje wiele pól tekstowych i wiele kształtów, należy kliknąć wszystkie pola tekstowe lub wszystkie kształty.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku pola tekstowego w obszarze Narzędzia pól tekstowych na karcie Formatowanie w grupie Style pola tekstowego kliknij pozycję Kontury kształtu, a następnie kliknij pozycję Brak konturu.

   Karta Format w obszarze Narzędzia pól tekstowych

   Jeśli nie widzisz karty Narzędzia pól tekstowych lub Formatowanie, upewnij się, że zostało zaznaczone pole tekstowe.

  • W przypadku kształtu w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij strzałkę obok przycisku Kontury kształtu, a następnie kliknij pozycję Brak konturu.

   Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

   Jeśli nie widzisz karty Narzędzia do rysowania lub Formatowanie, upewnij się, że został zaznaczony kształt.

 1. Kliknij dwukrotnie obramowanie otaczające pole tekstowe lub kształt, które chcesz usunąć.

  Aby zmienić wiele pól tekstowych lub kształtów, kliknij pierwsze pole tekstowe lub kształt, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie kliknij pozostałe pola tekstowe lub kształty.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij pozycję Kontury kształtu, a następnie kliknij pozycję Brak konturu.

  Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

  Jeśli nie widzisz karty Narzędzia do rysowania lub Formatowanie, upewnij się, że zostało zaznaczone pole tekstowe lub kształt.

Porada: Obramowanie można też usunąć na karcie Narzędzia główne w grupie Rysowanie, klikając pozycję Kontury kształtu i klikając pozycję Brak konturu.

Obraz karty Narzędzia główne w programie PowerPoint

 1. Kliknij dwukrotnie obramowanie otaczające pole tekstowe lub kształt, które chcesz usunąć.

  Aby zmienić wiele pól tekstowych lub kształtów, kliknij pierwsze pole tekstowe lub kształt, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie kliknij pozostałe pola tekstowe lub kształty. Jeśli istnieje wiele pól tekstowych i wiele kształtów, należy kliknąć wszystkie pola tekstowe lub wszystkie kształty.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku pola tekstowego w obszarze Narzędzia pól tekstowych na karcie Formatowanie w grupie Style pola tekstowego kliknij pozycję Kontury kształtu, a następnie kliknij pozycję Brak konturu.

   Karta Format w obszarze Narzędzia pól tekstowych

   Jeśli nie widzisz karty Narzędzia pól tekstowych lub Formatowanie, upewnij się, że zostało zaznaczone pole tekstowe.

  • W przypadku kształtu w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij strzałkę obok przycisku Kontury kształtu, a następnie kliknij pozycję Brak konturu.

   Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

   Jeśli nie widzisz karty Narzędzia do rysowania lub Formatowanie, upewnij się, że został zaznaczony kształt.

Zobacz też

Dodawanie wypełnienia lub efektu do kształtu lub pola tekstowego

Ozdabianie dokumentów i obrazów obramowaniami

Stosowanie lub usuwanie obramowania komórek w arkuszu

Formatowanie tabeli

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×