Zmienianie lokalizacji synchronizowania bibliotek programu SharePoint na komputerze

Uwaga: Procedury przedstawione w tym temacie dotyczą tylko poprzedniego klienta synchronizacji usługi OneDrive. Nie masz pewności, którego klienta synchronizacji używasz?

Domyślnie w usłudze OneDrive dla Firm biblioteki programu SharePoint są synchronizowane z folderami umieszczonymi w folderze użytkownika w systemie Windows, na przykład: C:\Users\nazwa_użytkownika\

Podczas synchronizowania z biblioteką usługi OneDrive dla Firm Twoje pliki są umieszczane w folderze o nazwie „OneDrive dla Firm @Nazwa_firmy, jeśli biblioteka jest hostowana w usłudze SharePoint Online, i „OneDrive dla Firm”, jeśli biblioteka jest hostowana na firmowym serwerze SharePoint Server. W przypadku synchronizowania bibliotek z innymi witrynami w usłudze OneDrive dla Firm są tworzone dla nich foldery z użyciem nazw tych bibliotek. Foldery te są następnie umieszczane w folderze o nazwie „SharePoint”.

Możesz zmienić ścieżkę katalogu głównego bibliotek synchronizowanych z komputerem, ale tylko w przypadku, gdy nie synchronizujesz obecnie żadnych bibliotek. Jeśli już synchronizujesz co najmniej jedną bibliotekę i chcesz zmienić tę ścieżki, musisz najpierw zatrzymać synchronizowanie wszystkich bibliotek. Następnie przy pierwszym uruchomieniu kreatora usługi OneDrive dla Firm w celu zsynchronizowania biblioteki z komputerem zostanie wyświetlona opcja zmiany lokalizacji.

Uwaga: Musisz zatrzymać wszystkie biblioteki, nie tylko te, które chcesz zmienić, przed wybraniem innego folderu do zsynchronizowania. Wykonaj poniższe czynności, aby zatrzymać synchronizowane foldery i zmienić ich lokalizację.

Zmiana folderu głównego oznacza, że każda synchronizowana biblioteka będzie znajdować się w tym folderze. Jeśli na przykład folder zostanie zmieniony na „C:\moje_foldery_synchronizacji\”, wówczas usługa OneDrive dla Firm lub SharePoint spowoduje utworzenie w tym folderze folderu na Twoje pliki biblioteki. Usługi OneDrive dla Firm i SharePoint nie będą umieszczać niczego bezpośrednio w folderze głównym.

Jeśli obecnie synchronizujesz foldery, wykonaj następujące czynności, aby zatrzymać synchronizowanie:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę usługi OneDrive dla Firm Przycisk/ikona usługi OneDrive w obszarze powiadomień w obszarze powiadomień systemu Windows u dołu ekranu, a następnie wybierz pozycję Zatrzymaj synchronizację folderu.

  Polecenie Zatrzymaj synchronizację folderu w menu usługi OneDrive dla Firm

  Uwaga: Jeśli ikona usługi OneDrive dla Firm Przycisk/ikona usługi OneDrive w obszarze powiadomień nie jest widoczna, kliknij przycisk Pokaż ukryte ikony Przycisk do wyświetlania ikon powiadomień w obszarze powiadomień.

 2. Wybierz folder, którego synchronizację chcesz zatrzymać, a następnie wybierz pozycję Zatrzymaj synchronizację.

 3. Kliknij przycisk Tak, aby zgodzić się na trwałe zatrzymanie synchronizacji folderu, a następnie kliknij przycisk OK.

Po zatrzymaniu synchronizowania wszystkich folderów, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do biblioteki usługi OneDrive dla Firm, którą chcesz zsynchronizować, i kliknij polecenie Synchronizuj.

 2. Kliknij link Zmień w oknie dialogowym usługi OneDrive dla Firm, a następnie wybierz nową lokalizację jako ścieżkę katalogu głównego na dysku lokalnym. Usługa OneDrive dla Firm nie obsługuje synchronizacji z dyskiem sieciowym.

  Okno dialogowe synchronizacji biblioteki zawierające łącze Zmień służące do zmiany lokalizacji

  Ostrzeżenie:  Jeśli pliki są już synchronizowane z komputerem przy użyciu usługi OneDrive dla systemu Windows, nie używaj tej samej lokalizacji, która jest używana w usłudze OneDrive dla systemu Windows do synchronizowania plików z usługą OneDrive dla Firm.

 3. Jeśli okno dialogowe nie zawiera linku „Zmień”, oznacza to, że jest obecnie synchronizowana co najmniej jedna biblioteka. Przejdź wstecz i zatrzymaj synchronizowanie wszystkich dysków.

Zobacz też

Rozwiązywanie problemów z synchronizacją usługi OneDrive dla Firm

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×