Zmienianie koloru wypełnień, linii i obramowań

 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij obiekt, który chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Formatuj <typ obiektu>.

  Na ekranie zostanie wyświetlone okno dialogowe Formatowanie <typ obiektu>.

 2. Na karcie Kolory i linie wybierz odpowiednie opcje:

  Zmienianie wypełnienia

 3. KolorNależy wybrać kolor wypełnienia z palety lub wybrać jedną z opcji znajdujących się na liście:

  • Kolory schematu Umożliwia wybieranie kolorów ze schematu kolorów zastosowanego w publikacji.

  • Kolory standardowe Umożliwia wybieranie kolorów ze standardowego zestawu kolorów (od czerwonego do niebieskiego).

  • Bez wypełnienia Kliknięcie tej opcji umożliwia określenie, że zaznaczone komórki lub tabela nie będą mieć żadnego wypełnienia. Komórki bez wypełnienia mają przezroczyste tło.

  • Więcej kolorów Kliknięcie tej opcji powoduje otwarcie okna dialogowego Kolory. Można w nim wybrać nowy kolor z palety kolorów standardowych lub kolor niestandardowy zdefiniowany za pomocą modelu kolorów RGB, HSL lub CMYK. Można także wybrać kolor PANTONE®. 

   Uwaga: Wyświetlone tutaj kolory PANTONE® mogą być niezgodne ze standardami PANTONE. Aby uzyskać dokładny kolor, należy się zapoznać z aktualnymi publikacjami zawierającymi kolory PANTONE. PANTONE® i inne znaki towarowe firmy Pantone, Inc. stanowią własność firmy Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2007.

Efekty wypełnienia Tę opcję należy kliknąć, aby otworzyć okno dialogowe Efekty wypełnienia, w którym można stosować efekty wypełnienia, takie jak gradienty, tekstury, desenie, wypełnienia obrazem i odcienie.

Przezroczystość Należy wprowadzić wartość procentową przezroczystości w polu Przezroczystość albo określić przezroczystość wypełnienia, używając suwaka. Ta opcja jest dostępna tylko po zaznaczeniu wypełnienia.

Zmienianie linii i obramowań

 • KolorNależy wybrać kolor wypełnienia z palety lub wybrać jedną z opcji znajdujących się na liście:

  • Kolory schematu Umożliwia wybieranie kolorów ze schematu kolorów zastosowanego w publikacji.

  • Kolory standardowe Umożliwia wybieranie kolorów ze standardowego zestawu kolorów (od czerwonego do niebieskiego).

  • Brak konturu Kliknięcie tej opcji powoduje, że zaznaczone komórki lub tabela nie będą mieć żadnego konturu.

  • Więcej kolorów Kliknięcie tej opcji powoduje otwarcie okna dialogowego Kolory. Można w nim wybrać nowy kolor z palety kolorów standardowych lub kolor niestandardowy zdefiniowany za pomocą modelu kolorów RGB, HSL lub CMYK. Można także wybrać kolor PANTONE®. 

   Uwaga: Wyświetlone tutaj kolory PANTONE® mogą być niezgodne ze standardami PANTONE. Aby uzyskać dokładny kolor, należy się zapoznać z aktualnymi publikacjami zawierającymi kolory PANTONE. PANTONE® i inne znaki towarowe firmy Pantone, Inc. stanowią własność firmy Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2007.

Grubość Umożliwia określenie grubości linii. Ta opcja jest niedostępna, jeśli wybrano pozycję Brak koloru.

 1. Obiekt Border ArtNa liście Dostępne obramowania należy kliknąć odpowiednie obramowanie.

Uwaga:  Ten element może być niedostępny, zależnie od wybranego typu obiektu.

Podgląd Umożliwia obejrzenie wybranych stylów wypełnienia i linii. Przyciski w sekcji Podgląd odnoszą się do linii należących do obiektu. Można zastosować formatowanie do poszczególnych linii, wybierając tylko przyciski odnoszące się do linii, które mają zostać zmienione. W programie Publisher są wyświetlane przyciski odnoszące się do pionowych i poziomych linii oddzielających komórki tabeli. Jeśli została zdefiniowana przekątna komórek, w programie Publisher jest wyświetlany również przycisk odnoszący się do przekątnej.

Ustawienia wstępne Kliknięcie jednej z opcji w obszarze Ustawienia wstępne powoduje zastosowanie zbioru linii do obiektu. Można wybrać opcję oznaczającą brak linii, wszystkie linie obramowania lub wszystkie linie obramowania oraz linie oddzielające komórki.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×