Przejdź do głównej zawartości

Zmienianie koloru prześledzonych zmian

Jeśli chcesz dostosować sposób wyświetlania adiustacji śledzenia zmian w dokumentach, skorzystaj z okna dialogowego Śledzenie zmian, które umożliwia sterowanie każdym aspektem wyglądu adiustacji.

Prześledzone zmiany i Komentarze można ustawić w różnych kolorach dla różnych autorów. Program Word automatycznie wybiera, który kolor przedstawia każdemu autorowi, i że kolor może ulec zmianie po ponownym otwarciu dokumentu lub otwarciu dokumentu przez inną osobę.

 1. Przejdź do okna dialogowego sprawdzanie > śledzenie Obraz przycisku .

 2. Wybierz pozycję Opcje zaawansowane.

 3. Wybierz strzałki obok pól kolory i Komentarze , a następnie wybierz pozycję według autorów.

  Okno dialogowe Zaawansowane opcje śledzenia zmian

  Można też zmienić kolor tekstu kodu i przenieść zmiany wprowadzone w komórkach tabeli.

Porada:  Aby zobaczyć zmiany wszystkich osób w jednym kolorze, wybierz odpowiedni kolor zamiast autora. Aby na przykład wyświetlić wszystkie wstawienia jako turkusowy, kliknij strzałkę według koloru, a następnie wybierz polecenie turkusowy. Teraz wszystkie wstawienia są kolorem turkusowym.

Te ustawienia kolorów są przeznaczone tylko dla komputera. Inne osoby będą widzieć prześledzone zmiany w innych kolorach, które skonfigurowali. Kolory według autorów będą wyglądały inaczej na różnych komputerach.

Opcje śledzenia zaawansowanych zmian

Wstawienia    Określa format (domyślnie podkreślenie) i kolor (domyślnie według autorów) podczas wstawiania tekstu do dokumentu. W polu kolor możesz zmienić kolor na wartość stałą lub Brak koloru.

Usunięcia    Ustawia format (domyślnie przekreślony) i kolor (domyślnie według autorów) podczas usuwania tekstu z dokumentu. W polu kolor możesz zmienić kolor na wartość stałą lub Brak koloru.

Zmienione linie    pokazuje wiersze, które zostały zmienione za pomocą pionowego paska, w miejscu, w którym się znajduje (brak, lewy margines, prawy margines lub zewnętrzny). Pozwala to sprawdzić, gdzie wprowadzono zmiany, nawet jeśli nie są one widoczne (takie jak puste wiersze). Wartość domyślna to zewnętrzna granica.

Komentarze    Umożliwia ustawienie linii kolorów dla komentarzy dotyczących zmian, takich jak zmiany formatowania. Ustawienie domyślne to według autorów.

Śledzenie przeniesień    Ustawianie śledzenia programu Word podczas wycinania i wklejania tekstu w innej części dokumentu. Wartość domyślna to on.

Przeniesiono z    Umożliwia ustawienie formatu wycinania tekstu, gdy jest on wklejony w innym miejscu. Można go ustawić na kilka formatów lub wyłączyć z opcją Brak. Wartość domyślna to Podwójne przekreślenie.

Przeniesiono do    Umożliwia ustawienie formatu tekstu, który został wcześniej usunięty z innej części dokumentu. Można go ustawić na kilka formatów lub wyłączyć z opcją Brak. Wartość domyślna to podwójne podkreślenie.

Wstawione komórki    Umożliwia ustawienie koloru komórek tabeli podczas wstawiania nowych. Domyślnie jest to jasnoniebieski.

Usunięte komórki    Umożliwia ustawienie koloru komórek tabeli podczas usuwania komórek. Wartość domyślna to różowe.

Scalone komórki    Umożliwia ustawienie koloru komórek tabeli podczas scalania wielu komórek. Domyślnie jest to kolor jasnożółty.

Dzielenie komórek    Umożliwia ustawienie koloru komórek tabeli podczas dzielenia komórki. Domyślnie jest to jasny pomarańczowy.

Śledź formatowanie    Spowoduje to włączenie lub wyłączenie śledzenia zmian w celu formatowania, takich jak pogrubienie lub zmienianie rozmiaru czcionki. Wartość domyślna to on.

Formatowanie    Umożliwia określenie sposobu podkreślania zmian w formacie tekstu w śledzeniu zmian. Opcje zmieniają kolor lub kolor i formatowanie podczas śledzenia zmian. Można na przykład wyróżnić zmianę formatu za pomocą fioletu i podkreślenie podwójne.

Preferowana szerokość    Określa szerokość notatki zmiany formatowania.

Górn    Określa, która strona dokumentu zostanie wyświetlona w notatce zmiany formatowania. Domyślnie jest to po prawej stronie dokumentu.

Kolor    Ustawia kolor, który wyróżnił sformatowany tekst podczas oledzenia zmian, oraz wiersz marginesu, który oflagowuje zmianę.

Mierzona w    Określa jednostki, które mają być używane dla miary preferowanej szerokości.

Pokaż linie łączące z tekstem    Określa, czy komentarze są połączone z tekstem, w którym został komentarz w zdaniu. Wartość domyślna to on.

Orientacja papieru w druku    Określa, czy orientacja wydruku jest:

 • Samochód    Automatyczne dostosowywanie orientacji na podstawie zawartości.

 • Chroń    Zachowuje, czy użytkownik ustawił orientację w dokumencie. To jest domyślne ustawienie.

 • Wymuszaj poziomo    Wymusza drukowanie dokumentu w orientacji poziomej podczas drukowania ze śledzeniem zmian.

OK    Zapisuje zmiany i zamyka okno dialogowe.

Anulowanie    Ignoruje zmiany i zamyka okno dialogowe.

Zmienianie sposobu wyświetlania adiustacji

 1. Na karcie Recenzja kliknij pozycję Opcje adiustacji > Preferencje.

  Menu Opcje adiustacji z wyróżnioną pozycją Preferencje.

 2. W oknie dialogowym Śledzenie zmian możesz kontrolować sposób wyświetlania adiustacji w dokumencie.

  Okno dialogowe Śledzenie zmian

  Na przykład, aby zmienić formatowanie wyświetlane w przypadku, gdy inny użytkownik wstawi nowy tekst, kliknij odpowiednią opcję w menu rozwijanym obok pozycji Wstawienia:

  Typ znaczników Wstawienia wyróżniony w oknie Śledzenie zmian.

  W programie Word wstawienia, usunięcia i zmiany formatowania są domyślnie oznaczane różnymi kolorami dla poszczególnych recenzentów.

Uwaga:  Przypisanie kolorów może się zmienić po zamknięciu i ponownym otwarciu dokumentu lub po otwarciu go na innym komputerze.

Nie można wybierać koloru przypisywanego recenzentom w programie Word, ale można wybierać kolory poszczególnych typów adiustacji. Jeśli wolisz, aby kolory były określone przez typ adiustacji, a nie przez autora, wybierz kolor z menu rozwijanego.

Opcje koloru dla pozycji Według autorów w oknie Śledzenie zmian

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×