Zmienianie koloru kształtu, obramowania kształtu lub całej grafiki SmartArt

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Grafikę SmartArt można zmodyfikować w taki sposób, aby zostały zmienione kolory określonych kształtów, określonych obramowań kształtów lub nawet kolory całej grafiki.

Omówienie zmieniania kolorów w grafice SmartArt

Kolory mogą posłużyć do wzmocnienia treści w grafice SmartArt. Na przykład można zmienić kolor poszczególnych kształtów lub zmienić kolory wszystkich kształtów w grafice SmartArt, stosując inne połączenie kolorów. Miniatury kolorów ilustrują różne sposoby stosowania kolorów (na przykład w sposób naprzemienny lub od najciemniejszego do najjaśniejszego), a nie sposoby użycia kolorów.

Możesz również zastosować kolory z kolory motywu u dokumentu do grafiki SmartArt, a odmiany kolorów są automatycznie dopasowywane do kolorów używanych w slajdzie lub dokumencie. Jeśli zmienisz motyw dokumentu, grafika SmartArt będzie także odzwierciedlała nowe kolory motywu.

Zmienianie koloru kształtu

 1. Kliknij kształt w grafice SmartArt, który chcesz zmienić.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij strzałkę obok przycisku Wypełnienie kształtu, a następnie kliknij odpowiedni kolor. Aby nie wybierać żadnego koloru, kliknij pozycję Brak wypełnienia.

  Grupa Style kształtów w programie PowerPoint

  Jeśli polecenia na karcie Formatowanie nie są widoczne, może być konieczne dwukrotne kliknięcie karty Formatowanie , aby otworzyć polecenia.

  Aby zmienić kolor na kolor nienależący do kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów wypełnienia, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie zostaną zaktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

  Uwagi: 

  • Jeśli grafika SmartArt zawiera wiele kształtów, zamiast zmieniania kolorów dla wszystkich kształtów indywidualnie można zmienić kolory dla całej grafiki SmartArt, a następnie ręcznie zmieniać kolory poszczególnych kształtów.

  • Aby uzyskać dostęp do okienka Formatowanie kształtu oferującego wiele opcji formatowania kształtów, kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, a następnie kliknij polecenie Formatuj kształt w menu skrótów.

Zmienianie koloru obramowania kształtu

 1. Kliknij kształt z obramowaniem, które chcesz zmienić.

  Aby zmienić kolory obramowań wielu kształtów na ten sam kolor, kliknij pierwszy kształt, a następnie naciśnij klawisz CTRL i przytrzymaj go, klikając inne kształty.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij strzałkę obok przycisku Kontury kształtu, a następnie kliknij odpowiedni kolor. Aby ukryć obramowanie, kliknij pozycję Brak konturu.

  Grupa Style kształtów w programie PowerPoint

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Formatowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona. Aby otworzyć kartę Formatowanie , może być konieczne dwukrotne kliknięcie kształtu.

  Aby zmienić kolor na kolor nienależący do kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów konturów, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie zostaną zaktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

Zmienianie koloru lub stylu całej grafiki SmartArt

 1. Kliknij grafikę SmartArt.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Style grafiki SmartArt kliknij przycisk Zmień kolory, a następnie kliknij odpowiednią miniaturę.

  Grupa Style kształtów w programie PowerPoint

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub projektowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona. Aby otworzyć kartę projektowanie , może być konieczne dwukrotne kliknięcie kształtu.

  Uwagi: 

  • Aby zobaczyć, w jaki sposób kolor zostanie zastosowany do grafiki SmartArt przed wybraniem miniatury, należy przesunąć wskaźnik na odpowiednią miniaturę, a następnie obejrzeć grafikę SmartArt.

  • Możesz również zastosować profesjonalnie wyglądające style do grafiki SmartArt, wybierając odpowiednią opcję w grupie style grafiki SmartArt . Kliknij menu więcej Obraz przycisku , aby wyświetlić wszystkie dostępne style, a następnie umieść wskaźnik myszy na miniaturach, aby zobaczyć, jak będzie wyglądał każdy styl.

  • Aby mieć pewność, że dokument będzie dobrze wyglądać na wydruku czarno-białym, można wyświetlić jego podgląd. Kliknij kształt w grafice SmartArt, a następnie na karcie Projektowanie kliknij strzałkę na przycisk Zmień kolory, a następnie kliknij miniaturę w obszarze podstawowe kolory motywu.

Omówienie zmieniania kolorów w grafice SmartArt

Kolory mogą posłużyć do wzmocnienia treści w grafice SmartArt. Na przykład, aby pokazać, że każdy etap procesu jest inny, możesz zastosować kolory wiodące — kolor akcentu.

Galeria zmieniania kolorów

Możesz też użyć akcentu z zakresEm gradientu 1 , aby podkreślić kierunek wiadomości w procesie liniowym.

Galeria zmieniania kolorów z wybraną opcją Zakres gradientu — akcent 1

Możesz zmienić kolory wszystkich kształtów w grafice SmartArt , stosując inną kombinację kolorów. Miniatury kolorów umożliwiają stosowanie różnych sposobów stosowania kolorów (takich jak, przemienne lub najciemniejsze) zamiast sposobu używania kolorów.

Możesz również zastosować kolory z kolory motywu u dokumentu do grafiki SmartArt, a odmiany kolorów są automatycznie dopasowywane do kolorów używanych w slajdzie lub dokumencie. Jeśli zmienisz motyw dokumentu, grafika SmartArt będzie także odzwierciedlała nowe kolory motywu.

Możesz utworzyć efekt stopniowego zmieniania koloru, stosując gradient do obiektu, tak aby jego kolor był płynnie zmieniany od ciemniejszego do jaśniejszego cienia. Możesz również użyć gradientu, aby nadać kształtom grafiki efekt tęczowy.

Zmienianie koloru kształtu

 1. Kliknij kształt w grafice SmartArt, który chcesz zmienić.

  Jeśli chcesz zmienić wiele kształtów na ten sam kolor, kliknij pierwszy kształt, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas klikania innych kształtów.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij strzałkę obok przycisku Wypełnienie kształtu, a następnie kliknij odpowiedni kolor. Aby nie wybierać żadnego koloru, kliknij pozycję Brak wypełnienia.

  Karta Formatowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt.
  karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt w programie PowerPoint 2010

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Formatowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona. W celu otwarcia karty Formatowanie może być konieczne dwukrotne kliknięcie kształtu.

  Aby zmienić kolor na kolor nienależący do kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów wypełnienia, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie zostaną zaktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

  Uwagi: 

  • Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania wypełnienia gradientowego, zobacz Dodawanie wypełnienia gradientowego do kształtu.

  • Jeśli grafika SmartArt zawiera wiele kształtów, zamiast zmieniania kolorów dla wszystkich kształtów indywidualnie można zmienić kolory dla całej grafiki SmartArt, a następnie ręcznie zmieniać kolory poszczególnych kształtów.

  • Jeśli zastosujesz szybki styl, a następnie zmienisz kolor kształtu, możesz dostosować efekty zastosowane do kształtu.

  • Aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Formatowanie kształtu zawierającego wiele opcji formatowania kształtu, kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, a następnie kliknij polecenie Formatuj kształt na menu skrótów.

Zmienianie koloru obramowania kształtu

 1. Kliknij kształt z obramowaniem, które chcesz zmienić.

  Jeśli chcesz zmienić wiele obramowań kształtów na ten sam kolor, kliknij pierwszy kształt, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas klikania innych kształtów.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij strzałkę obok przycisku Kontury kształtu, a następnie kliknij odpowiedni kolor. Aby ukryć obramowanie, kliknij pozycję Brak konturu.

  Karta Formatowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt.
  karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt w programie PowerPoint 2010

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Formatowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona. W celu otwarcia karty Formatowanie może być konieczne dwukrotne kliknięcie kształtu.

  Aby zmienić kolor na kolor nienależący do kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów konturów, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie zostaną zaktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

Zmienianie koloru całej grafiki SmartArt

 1. Kliknij grafikę SmartArt.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Style grafiki SmartArt kliknij przycisk Zmień kolory, a następnie kliknij odpowiednią miniaturę.

  Karta Projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt
  karcie projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt w programie PowerPoint 2010

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Projektowanie nie jest widoczna, upewnij się, że zaznaczono grafikę SmartArt. W celu otwarcia karty Formatowanie może być konieczne dwukrotne kliknięcie kształtu.

  Uwagi: 

  • Aby zobaczyć, w jaki sposób kolor zostanie zastosowany do grafiki SmartArt przed wybraniem miniatury, należy przesunąć wskaźnik na odpowiednią miniaturę, a następnie obejrzeć grafikę SmartArt.

  • Aby mieć pewność, że dokument będzie wyglądał dobrze drukowany w trybie czarno-białym, kliknij miniaturę w obszarze kolory motywu podstawowego.

Omówienie zmieniania kolorów

Możesz zmienić kolory wszystkich kształtów w grafice SmartArt , stosując inną kombinację kolorów. Miniatury kolorów umożliwiają stosowanie różnych sposobów stosowania kolorów (takich jak, przemienne lub najciemniejsze), a nie za pomocą kolorów.

Możesz zastosować kolory z kolory motywu u dokumentu do grafiki SmartArt, a odmiany kolorów są automatycznie dopasowywane do kolorów używanych w slajdzie lub dokumencie. Jeśli zmienisz kolory motywu dokumentu, grafika SmartArt będzie uwzględniać także nowe kolory motywu.

Istnieje szeroki zakres możliwości wyboru kolorów zaprojektowanych do współpracy ze wszystkimi układami grafiki SmartArt. Stosowanie stylów i kolorów SmartArt do grafiki SmartArt w celu dopasowania do wiadomości, którą chcesz wysłać. Możesz nawet wybrać układ, styl grafiki SmartArt i kolory, a następnie ponownie zmienić układ. Styl i kolory grafiki SmartArt będą pozostawać w grafice SmartArt, więc nie musisz ich ponownie robić.

Jeśli tworzysz wiele grafik SmartArt i chcesz, aby ich wygląd był identyczny, możesz zastosować te same kolory i style grafiki SmartArt w celu uzyskania spójnego, profesjonalnego wyglądu.

Za pomocą kolorów możesz wyróżnić wiadomość w grafice SmartArt. Aby na przykład wyróżnić, że każdy etap procesu jest inny, możesz zastosować kolory wiodące — kolor akcentu.

Galeria zmieniania kolorów

Możesz też użyć akcentu z zakresEm gradientu 1 , aby podkreślić kierunek wiadomości w procesie liniowym.

Galeria zmieniania kolorów z wybraną opcją Zakres gradientu — akcent 1

Możesz utworzyć efekt stopniowego zmieniania koloru, stosując gradient do obiektu, tak aby jego kolor był płynnie zmieniany od ciemniejszego do jaśniejszego cienia. Możesz również użyć gradientu, aby nadać kształtom grafiki efekt tęczowy.

Zmienianie koloru kształtu

 1. Kliknij kształt, który chcesz zmienić.

  Jeśli chcesz zmienić wiele kształtów na ten sam kolor, kliknij pierwszy kształt, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas klikania innych kształtów.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij strzałkę obok przycisku Wypełnienie kształtu, a następnie kliknij odpowiedni kolor. Aby nie wybierać żadnego koloru, kliknij pozycję Brak wypełnienia.

  Obraz karty Formatowanie w narzędziach grafiki SmartArt

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Formatowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona.

  Aby zmienić kolor na inny niż kolory motywu, kliknij pozycję więcej kolorów wypełnienia, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub Utwórz własny kolor na karcie niestandardowe . Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie zostaną zaktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

Porady    

 • Jeśli grafika SmartArt zawiera wiele kształtów, zamiast zmieniać kolory wszystkich poszczególnych kształtów, należy zmienić kolory całej grafiki SmartArt, a następnie ręcznie zmienić kolor dowolnych kształtów.

 • Jeśli zastosujesz szybki styl, a następnie zmienisz kolor kształtu, możesz dostosować efekty zastosowane do kształtu.

 • Aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Formatowanie kształtu z wieloma opcjami formatowania kształtów, kliknij kształt prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Formatuj kształt na menu skrótów.

Tworzenie wypełnienia gradientowego

Możesz użyć gradient, aby utworzyć efekt stopniowe Zmienianie koloru z jaśniejszego cienia do ciemniejszego cienia lub jednego koloru. Możesz nawet używać gradientów w celu tworzenia efektów tęczowych.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt lub obramowanie kształtu, a następnie kliknij polecenie Formatuj kształt.

  Jeśli chcesz zmienić wiele kształtów i obramowania kształtów, kliknij pierwszy kształt, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas klikania innych kształtów. Aby zmienić wszystkie kształty w grafice SmartArt, kliknij i przeciągnij, aby zaznaczyć wszystkie kształty jednocześnie.

 2. Kliknij okienko wypełnienie , a następnie kliknij pozycję wypełnienie gradientowe.

 3. Aby wybrać domyślne wypełnienie gradientowe, kliknij pozycję wstępnie ustawione kolory Obraz przycisku , a następnie kliknij odpowiednią opcję.

 4. Aby ustawić opcje niestandardowe wypełnienia gradientowego, wykonaj co najmniej jedno z następujących czynności:

  • Aby określić kierunek rysowania wypełnienia gradientowego, wybierz odpowiednią opcję z listy Typ . Wybrany typ określa opcje dostępne w obszarze kierunek.

  • Aby wybrać inne postępy w kolorach i cieniach, kliknij pozycję kierunek, a następnie kliknij odpowiednią opcję. Dostępne wskazówki zależą od typu gradientu wybranego na liście Typ .

  • Aby określić kąt obrotu wypełnienia gradientem w obrębie kształtu, wprowadź odpowiednią wartość stopni w polu kąt . Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy na liście Typ wybrano pozycję liniowy .

  • Aby ustawić stopień gradientu, kliknij numer zatrzymania na liście, a następnie ustaw odpowiednią wartość w polu położenie, kolor i przezroczystość.

   Stopnie gradientu składa się z położenia, koloru i wartości przezroczystości oraz są używane do tworzenia gradientów nieliniowych. Jeśli na przykład chcesz utworzyć gradient z czerwonego do zielonego na niebieski, musisz dodać trzy stopnie gradientu — po jednej dla każdego koloru. Jeśli chcesz utworzyć gradient, który jest wyświetlany tylko w rogu kształtu, musisz użyć pozycji stopnie gradientowe, aby zastosować gradient nieliniowy.

   Aby ustawić położenie (położenie koloru i zmiany przezroczystości w wypełnieniu gradientu), przesuń suwak pozycja Zatrzymaj lub wprowadź liczbę w polu obok suwaka.

   Aby wybrać kolor dla punktu przejścia gradientu, kliknij pozycję kolor Obraz przycisku , a następnie kliknij odpowiedni kolor. Aby utworzyć gradient jednokolorowy, wybierz różne odcienie tego samego koloru. Aby utworzyć gradient wiele kolorów, wybierz inny kolor dla każdego stopnia gradientu. Na przykład można utworzyć efekt tęczowy, wprowadzając pierwszy gradient na czerwono, drugi gradient stopka i tak dalej.

   Aby określić poziom przejrzystości koloru tła, przesuń suwak Przezroczystość lub wprowadź liczbę w polu obok suwaka. Wartość procentową przezroczystości można zmieniać od 0% (całkowicie nieprzezroczyste, ustawienie domyślne) do 100% (całkowicie przezroczyste). Wartość przezroczystości dotyczy stopnia gradientu, a nie całego wypełnienia.

 5. Porada: Aby dostosować istniejące stopnie gradientu, na liście kliknij numer stop, który chcesz zmienić. Aby dodać lub usunąć pozycje zatrzymania, kliknij pozycję Dodaj lub Usuń.

Zmienianie koloru obramowania kształtu

 1. Kliknij obramowanie kształtu, które chcesz zmienić.

  Jeśli chcesz zmienić wiele obramowań kształtów na ten sam kolor, kliknij pierwszy kształt, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas klikania innych kształtów.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij strzałkę obok przycisku Kontury kształtu, a następnie kliknij odpowiedni kolor. Aby ukryć obramowanie, kliknij pozycję Brak konturu.

  Obraz karty Formatowanie w narzędziach grafiki SmartArt

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Formatowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona.

  Aby zmienić kolor na kolor inny niż kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów konturów, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie zostaną zaktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

Zmienianie koloru całej grafiki SmartArt

 1. Kliknij grafikę SmartArt.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Style grafiki SmartArt kliknij przycisk Zmień kolory, a następnie kliknij odpowiednią miniaturę.

  Karta Projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Projektowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona.

Porady    

 • Aby zobaczyć, w jaki sposób kolor zostanie zastosowany do grafiki SmartArt przed wybraniem miniatury, należy przesunąć wskaźnik na odpowiednią miniaturę, a następnie obejrzeć grafikę SmartArt.

 • Aby mieć pewność, że dokument będzie wyglądał dobrze drukowany w trybie czarno-białym, kliknij miniaturę w obszarze kolory motywu podstawowego.

 • Aby nadać grafice SmartArt wygląd przykładu w galerii Wybieranie grafiki SmartArt , stosowanie kolorów kolorowych — Kolor akcentowania (kliknij pozycję Zmień kolory) i styl grafiki SmartArt stylu kreskówki.

Zobacz też

Tworzenie grafiki SmartArt

Przełączanie układu lub typu grafiki SmartArt

Zmienianie stylu i szerokości linii łączących kształty SmartArt

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×