Zmienianie koloru kształtu, obramowania kształtu lub całej grafiki SmartArt

Grafikę SmartArt można zmodyfikować w taki sposób, aby zostały zmienione kolory określonych kształtów, określonych obramowań kształtów lub nawet kolory całej grafiki.

Omówienie zmieniania kolorów w grafice SmartArt

Kolory mogą posłużyć do wzmocnienia treści w grafice SmartArt. Na przykład można zmienić kolor poszczególnych kształtów lub zmienić kolory wszystkich kształtów w grafice SmartArt, stosując inne połączenie kolorów. Miniatury kolorów ilustrują różne sposoby stosowania kolorów (na przykład w sposób naprzemienny lub od najciemniejszego do najjaśniejszego), a nie sposoby użycia kolorów.

Możesz również zastosować kolory z kolory motywu dokumentu do grafiki SmartArt, a odmiany kolorów są automatycznie dopasowywane do kolorów używanych w slajdzie lub dokumencie. Jeśli zmienisz motyw dokumentu, grafika SmartArt będzie także odzwierciedlała nowe kolory motywu.

Zmienianie koloru kształtu

 1. Kliknij kształt w grafice SmartArt, który chcesz zmienić.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij strzałkę obok przycisku Wypełnienie kształtu, a następnie kliknij odpowiedni kolor. Aby nie wybierać żadnego koloru, kliknij pozycję Brak wypełnienia.

  Grupa Style kształtów w programie PowerPoint

  Jeśli polecenia na karcie Formatowanie nie są widoczne, może być konieczne dwukrotne kliknięcie karty Formatowanie , aby otworzyć polecenia.

  Aby zmienić kolor na kolor nienależący do kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów wypełnienia, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie zostaną zaktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

  Uwagi: 

  • Jeśli grafika SmartArt zawiera wiele kształtów, zamiast zmieniania kolorów dla wszystkich kształtów indywidualnie można zmienić kolory dla całej grafiki SmartArt, a następnie ręcznie zmieniać kolory poszczególnych kształtów.

  • Aby uzyskać dostęp do okienka Formatowanie kształtu oferującego wiele opcji formatowania kształtów, kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, a następnie kliknij polecenie Formatuj kształt w menu skrótów.

Zmienianie koloru obramowania kształtu

 1. Kliknij kształt z obramowaniem, które chcesz zmienić.

  Aby zmienić kolory obramowań wielu kształtów na ten sam kolor, kliknij pierwszy kształt, a następnie naciśnij klawisz CTRL i przytrzymaj go, klikając inne kształty.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij strzałkę obok przycisku Kontury kształtu, a następnie kliknij odpowiedni kolor. Aby ukryć obramowanie, kliknij pozycję Brak konturu.

  Grupa Style kształtów w programie PowerPoint

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Formatowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt została zaznaczona. W celu otwarcia karty Formatowanie może być konieczne dwukrotne kliknięcie kształtu.

  Aby zmienić kolor na kolor nienależący do kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów konturów, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie zostaną zaktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

Zmienianie koloru lub stylu całej grafiki SmartArt

 1. Kliknij grafikę SmartArt.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Style grafiki SmartArt kliknij przycisk Zmień kolory, a następnie kliknij odpowiednią miniaturę.

  Grupa Style kształtów w programie PowerPoint

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub projektowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona. Aby otworzyć kartę projektowanie , może być konieczne dwukrotne kliknięcie kształtu.

  Uwagi: 

  • Aby zobaczyć, w jaki sposób kolor zostanie zastosowany do grafiki SmartArt przed wybraniem miniatury, należy przesunąć wskaźnik na odpowiednią miniaturę, a następnie obejrzeć grafikę SmartArt.

  • Możesz również zastosować profesjonalnie wyglądające style do grafiki SmartArt, wybierając odpowiednią opcję w grupie style grafiki SmartArt . Kliknij menu więcej Obraz przycisku , aby wyświetlić wszystkie dostępne style, a następnie umieść wskaźnik myszy na miniaturach, aby zobaczyć, jak będą wyglądać poszczególne style.

  • Aby mieć pewność, że dokument będzie dobrze wyglądać na wydruku czarno-białym, można wyświetlić jego podgląd. Kliknij kształt w grafice SmartArt, a następnie na karcie Projektowanie kliknij strzałkę na przycisk Zmień kolory, a następnie kliknij miniaturę w obszarze podstawowe kolory motywu.

Omówienie zmieniania kolorów w grafice SmartArt

Kolory mogą posłużyć do wzmocnienia treści w grafice SmartArt. Na przykład, aby pokazać, że każdy etap procesu jest inny, możesz zastosować kolory wiodące — kolor akcentu.

Galeria zmieniania kolorów

Możesz też użyć akcentu z zakresem gradientu 1 , aby podkreślić kierunek wiadomości w procesie liniowym.

Galeria zmieniania kolorów z wybraną opcją Zakres gradientu — akcent 1

Możesz zmienić kolory wszystkich kształtów w grafice SmartArt , stosując inną kombinację kolorów. Miniatury kolorów umożliwiają stosowanie różnych sposobów stosowania kolorów (takich jak, przemienne lub najciemniejsze) zamiast sposobu używania kolorów.

Możesz również zastosować kolory z kolory motywu dokumentu do grafiki SmartArt, a odmiany kolorów są automatycznie dopasowywane do kolorów używanych w slajdzie lub dokumencie. Jeśli zmienisz motyw dokumentu, grafika SmartArt będzie także odzwierciedlała nowe kolory motywu.

Możesz utworzyć efekt stopniowego zmieniania koloru, stosując gradient do obiektu, tak aby jego kolor był płynnie zmieniany od ciemniejszego do jaśniejszego cienia. Możesz również użyć gradientu, aby nadać kształtom grafiki efekt tęczowy.

Zmienianie koloru kształtu

 1. Kliknij kształt w grafice SmartArt, który chcesz zmienić.

  Jeśli chcesz zmienić wiele kształtów na ten sam kolor, kliknij pierwszy kształt, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas klikania innych kształtów.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij strzałkę obok przycisku Wypełnienie kształtu, a następnie kliknij odpowiedni kolor. Aby nie wybierać żadnego koloru, kliknij pozycję Brak wypełnienia.

  Karta Formatowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt.
  Karta Formatowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt w programie PowerPoint 2010

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Formatowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona. W celu otwarcia karty Formatowanie może być konieczne dwukrotne kliknięcie kształtu.

  Aby zmienić kolor na kolor nienależący do kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów wypełnienia, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie zostaną zaktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

  Uwagi: 

  • Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania wypełnienia gradientowego, zobacz Dodawanie wypełnienia gradientowego do kształtu.

  • Jeśli grafika SmartArt zawiera wiele kształtów, zamiast zmieniania kolorów dla wszystkich kształtów indywidualnie można zmienić kolory dla całej grafiki SmartArt, a następnie ręcznie zmieniać kolory poszczególnych kształtów.

  • Jeśli zastosujesz szybki styl, a następnie zmienisz kolor kształtu, możesz dostosować efekty zastosowane do kształtu.

  • Aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Formatowanie kształtu zawierającego wiele opcji formatowania kształtu, kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, a następnie kliknij polecenie formatuj kształt na menu skrótów.

Zmienianie koloru obramowania kształtu

 1. Kliknij kształt z obramowaniem, które chcesz zmienić.

  Jeśli chcesz zmienić wiele obramowań kształtów na ten sam kolor, kliknij pierwszy kształt, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas klikania innych kształtów.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij strzałkę obok przycisku Kontury kształtu, a następnie kliknij odpowiedni kolor. Aby ukryć obramowanie, kliknij pozycję Brak konturu.

  Karta Formatowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt.
  Karta Formatowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt w programie PowerPoint 2010

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Formatowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona. W celu otwarcia karty Formatowanie może być konieczne dwukrotne kliknięcie kształtu.

  Aby zmienić kolor na kolor nienależący do kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów konturów, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie zostaną zaktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

Zmienianie koloru całej grafiki SmartArt

 1. Kliknij grafikę SmartArt.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Style grafiki SmartArt kliknij przycisk Zmień kolory, a następnie kliknij odpowiednią miniaturę.

  Karta Projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt
  Karta projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt w programie PowerPoint 2010

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Projektowanie nie jest widoczna, upewnij się, że zaznaczono grafikę SmartArt. W celu otwarcia karty Formatowanie może być konieczne dwukrotne kliknięcie kształtu.

  Uwagi: 

  • Aby zobaczyć, w jaki sposób kolor zostanie zastosowany do grafiki SmartArt przed wybraniem miniatury, należy przesunąć wskaźnik na odpowiednią miniaturę, a następnie obejrzeć grafikę SmartArt.

  • Aby mieć pewność, że dokument będzie wyglądał dobrze drukowany w trybie czarno-białym, kliknij miniaturę w obszarze kolory motywu podstawowego.

Zobacz też

Tworzenie grafiki SmartArt

Przełączanie układu lub typu grafiki SmartArt

Zmienianie stylu i szerokości linii łączących kształty SmartArt

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×