Zmienianie kolejności węzłów diagramu przestawnego na danym poziomie

Kolejność węzłów podrzędnych na diagramie przestawnym można zmienić na dwa sposoby: automatycznie dla wszystkich węzłów na danym poziomie lub przenosząc ręcznie poszczególne węzły na poziomie.

Automatyczne zmienianie kolejności wszystkich węzłów na poziomie

Przycisk Sortuj w menu Diagram przestawny służy do zmiany kolejności węzłów na poziomie zgodnie z wartościami danych. Załóżmy na przykład, że w węźle najwyższego poziomu dane dotyczące sprzedaży są podzielone według sprzedawców. Węzły te można uporządkować według nazwisk sprzedawców lub według zysku wypracowanego przez poszczególnych sprzedawców.

  1. Zaznacz kształt podziału dla poziomu, który chcesz posortować.

  2. W menu lub na pasku narzędzi Diagram przestawny kliknij polecenie Sortuj.

  3. W oknie dialogowym Opcje podziału wybierz kategorię (zazwyczaj jest to kolumna ze źródła danych) i funkcję agregującą (Suma, Minimum lub Maksimum), według której mają zostać uporządkowane węzły, a następnie kliknij przycisk OK.

Ręczne przenoszenie pojedynczych węzłów na poziomie

  1. Kliknij węzeł, który chcesz przenieść.

  2. Na pasku narzędzi Diagram przestawny kliknij przycisk Przenieś w lewo/w górę Przenieś w górę lub Przenieś w prawo/w dół Przenieś w dół .

Uwaga: Aby wyświetlić pasek narzędzi Diagram przestawny, w menu Widok należy wskazać polecenie Paski narzędzi, a następnie kliknąć polecenie Diagram przestawny.

Aby uzyskać więcej informacji o diagramach przestawnych, zobacz Tworzenie diagramu przestawnego.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×