Przejdź do głównej zawartości

Zmienianie języka wyświetlania i strefy czasowej w usłudze Office 365 dla firm

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz zmienić język wyświetlania i strefa czasowa dla wszystkich aplikacji usługi Office 365 i usług, w tym samym czasie.

Ważne: Niektóre ustawienia usługi Office 365, na przykład język wyświetlania nie może być zmieniane przez użytkowników w niektórych konfiguracjach usługi Office 365. Jeśli żaden z poniższych procedur nie działa, skontaktuj się administratorem usługi Office 365 Twojej organizacji.

  1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

  2. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij pozycję Ustawienia Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą , aby otworzyć okienko Ustawienia, a następnie kliknij pozycję język i strefa czasowa.

    Okienko ustawień usługi Office 365.

  3. W obszarze język i strefa czasowa wybierz swój język z listy. Jeśli chcesz, wprowadź zmiany strefy czasowej, a także wyświetlanie czasu. Następnie kliknij przycisk Zapisz.

Jeśli nie widzisz okienka ustawień

W zależności od konfiguracji usługi Office 365 Twojej organizacji może się okazać ustawienia w innym miejscu.

  1. Na górnym pasku nawigacyjnym, kliknij przycisk Ustawienia Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą > Ustawienia usługi Office 365, a następnie kliknij kartę Ustawienia.

  2. Kliknij język i strefa czasowa i wybierz odpowiedni język. Następnie kliknij przycisk Zapisz.

Jeśli nie masz opcja ustawienia języka

W niektórych usługi Office 365 instalacji języka wyświetlania i niektóre inne ustawienia tylko mogą być zmieniane przez użytkowników z niektórych licencji. Jeśli ustawienia usługi Office 365 nie zawiera odpowiednią opcję, aby zmienić język, uzyskać pomocy administratora usługi Office 365 Twojej organizacji.

Więcej informacji na temat ustawień językowych

  • Zmienianie języka wyświetlania nie ma wpływu na ustawienia języka żadnego innego użytkownika. Jeśli inni użytkownicy korzystają z tego samego komputera, ich język wyświetlania zależy od ustawień usługi Office 365.

  • Można również ustawić język wyświetlania podczas logowania się do Outlook Web App (kalendarza i poczty e-mail) po raz pierwszy. Jednak ustawienie języka Office 365 zastępuje ustawienie w Outlook Web App, gdy są one różne.

  • Obecnie większej liczby języków są dostępne dla Outlook Web App niż dla innych usług (takich jak witryny zespołu) w usłudze Office 365.

Zobacz też

Personalizowanie poczty e-mail i kalendarza

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office