Zmienianie interlinii w programie Word

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Istnieje wiele powodów, dlaczego warto zmienić interlinię, nazywane także wiodące w dokumentach Word. Najszybszym sposobem, aby zmienić wielkość odstępów między wierszami tekstu lub między akapitami dla całego dokumentu jest opcja Odstępy akapitu na karcie Projektowanie, co spowoduje zmianę zarówno w tym samym czasie.

Co chcesz zrobić?

 1. Wybierz pozycję Projektowanie > Odstępy akapitu.

  Opcje odstępów między akapitami wyświetlane na karcie Projektowanie

 2. W obszarze Wbudowane umieść kursor kolejno na każdej z opcji odstępów i zwróć uwagę na zmiany interlinii.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Uwaga: To ustawienie zastępuje ustawienia obecnie używanego stylu. Jeśli zdecydujesz się wrócić do oryginalnych ustawień, wybierz pozycję Projektowanie > Odstępy akapitu i wybierz odpowiednią opcję w obszarze Zestaw stylów. Może to być opcja Domyślne, jak pokazano powyżej, lub nazwa obecnego stylu.

 1. Zaznacz akapity, które chcesz zmienić.

  Porada: Jeśli chcesz zmienić odstępy między wierszami dla całego dokumentu, a nie tylko wybranych akapitów, naciśnij klawisze Ctrl+A. Ta kombinacja klawiszy spowoduje zaznaczenie całego tekstu w dokumencie.

 2. Wybierz pozycję Narzędzia główne > Interlinia i odstępy między akapitami.

  Opcje interlinii i odstępów między akapitami wyświetlane na karcie Narzędzia główne

 3. Wybierz liczbę określającą odstęp między wierszami lub wybierz pozycję Opcje interlinii u dołu menu, a następnie wybierz odpowiednie opcje w oknie dialogowym Akapit w obszarze Odstępy.

  Wyróżnione opcje odstępów w oknie dialogowym Akapit

  Aby zmienić odstęp przed zaznaczonymi akapitami lub po nich, w polu Przed lub Po wprowadź odpowiednią wielkość odstępu.

  Uwaga: Aby dowiedzieć się więcej na temat tych ustawień, zobacz Dopasowywanie wcięć i odstępów.

Domyślna interlinia w programie Word wynosi 1,15. Standardowo po akapitach jest wstawiany pusty wiersz, a nagłówki są poprzedzane odstępem.

 1. Wybierz pozycję Narzędzia główne > Interlinia i odstępy między akapitami > Opcje interlinii.

 2. W oknie dialogowym Akapit w obszarze Odstępy wybierz element z menu rozwijanego Interlinia, aby dostosować interlinię.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Akapit w programie Word z wyświetloną kartą Wcięcia i odstępy.

 3. Zmień odstępy między akapitami w polach Przed i Po odpowiednio do potrzeb, a następnie wybierz pozycję Ustaw jako domyślną.

 4. W oknie dialogowym wybierz pozycję Wszystkie dokumenty na podstawie szablonu Normal > OK.

  Okno dialogowe zmieniania domyślnego wyrównania, wcięcia i odstępów akapitów

Co chcesz zrobić?

W programie Microsoft Office Word 2007 domyślne odstępy dla większości zestawów szybkich stylów to 1,15 cala między wierszami i pusty wiersz między akapitami.

Zmienianie interlinii w istniejącym dokumencie

Najłatwiejszy sposób zmiany interlinii dla całego dokumentu to zastosowanie zestawu szybkich stylów, w którym jest używany odpowiedni odstęp. Jeśli chcesz zmienić interlinię dla fragmentu dokumentu, możesz zaznaczyć akapity i zmienić ich ustawienia interlinii.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij pozycję Zmień style.

 2. Wskaż pozycję Zestaw stylów, a następnie wskazuj różne zestawy stylów. Korzystając z podglądu na żywo, zwróć uwagę na zmiany odstępów w kolejnych zestawach.

  Uwaga: Na przykład w zestawie stylów Tradycyjny są używane odstępy pojedyncze. W zestawie stylów Rękopis są używane odstępy podwójne.

 3. Gdy zobaczysz właściwe odstępy, kliknij nazwę odpowiedniego zestawu stylów.

 1. Zaznacz akapity, dla których chcesz zmienić ustawienie interlinii.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij pozycję Interlinia.

  Obraz Wstążki

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij liczbę odpowiadającą żądanej interlinii.

   Na przykład kliknij pozycję 2,0, aby w zaznaczonym akapicie został zastosowany odstęp podwójny. Kliknij pozycję 1,0, aby zastosować odstępy pojedyncze używane we wcześniejszych wersjach programu Word. Kliknij pozycję 1,15, aby zastosować odstępy pojedyncze używane w programie Word 2007.

  • Kliknij pozycję Opcje interlinii, a następnie wybierz odpowiednie opcje w obszarze Odstępy. Więcej informacji znajduje się na poniższej liście dostępnych opcji.

Pojedyncze    Ta opcja dostosowuje rozmiar interlinii do największej czcionki w danym wierszu, dodając niewielki zapas. Wielkość dodatkowego miejsca zależy od użytej czcionki.

1,5 wiersza    Dla tej opcji rozmiar interlinii jest 1,5 razy większy w porównaniu z odstępami pojedynczymi.

Podwójne    Dla tej opcji rozmiar interlinii jest dwukrotnie większy w porównaniu z interlinią pojedynczą.

Co najmniej    Ta opcja określa minimalny rozmiar interlinii niezbędny do tego, aby w wierszu zmieściła się największa czcionka lub grafika.

Dokładnie    Ta opcja określa stały rozmiar interlinii wyrażony w punktach. Jeśli na przykład tekst jest sformatowany przy użyciu czcionki 10-punktowej, interlinię można ustawić na 12 punktów.

Wielokrotne    Ta opcja określa rozmiar interlinii, który może być wyrażony jako liczba większa niż 1. Na przykład ustawienie interlinii na wartość 1,15 spowoduje zwiększenie odstępu o 15 procent, natomiast ustawienie interlinii na wartość 3 spowoduje zwiększenie odstępu o 300 procent (odstęp potrójny).

Uwaga: Jeśli wiersz zawiera duży znak tekstowy, element graficzny lub formułę, w programie Word odstęp tego wiersza zostanie automatycznie zwiększony. W celu zachowania równych odstępów między wierszami akapitu należy dokładnie określić odstępy, przy czym odległość powinna być na tyle duża, aby największy znak lub element graficzny mieścił się w wierszu. Jeśli element zostanie wyświetlony jako przycięty, zwiększ odstęp.

Najprostszym sposobem zmiany odstępów między akapitami w całym dokumencie jest zastosowanie zestawu szybkich stylów, w którym są używane żądane odstępy. Jeśli chcesz zmienić odstępy między akapitami dla fragmentu dokumentu, możesz zaznaczyć odpowiednie akapity i zmienić ustawienia odstępów przed akapitami i po akapitach.

Zmienianie odstępów między akapitami w całym dokumencie przy użyciu zestawu stylów

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij pozycję Zmień style.

  Przycisk Zmień style

 2. Wskaż pozycję Zestaw stylów, a następnie wskazuj różne zestawy stylów. Korzystając z podglądu na żywo, zwróć uwagę na zmiany odstępów w kolejnych zestawach.

  Uwaga: W zestawie stylów Word 2007 między akapitami jest używany odstęp podwójny, a odstęp nad nagłówkami jest większy.

 3. Gdy zobaczysz właściwe odstępy, kliknij nazwę odpowiedniego zestawu stylów.

Zmienianie odstępów przed zaznaczonymi akapitami i po zaznaczonych akapitach

Domyślnie po akapitach jest wstawiany pusty wiersz, a nad nagłówkami jest wstawiany dodatkowy odstęp.

 1. Zaznacz akapit, dla którego chcesz zmienić odstęp przed akapitem lub odstęp po akapicie.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Akapit kliknij strzałkę obok przycisku Odstępy przed lub Odstępy po i wprowadź odpowiedni odstęp.

  Obraz Wstążki programu Word

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×