Zmienianie informacji okresowych wyświetlanych w widokach obciążenia (zasobów i zadaniami)

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W widokach obciążenia wyświetlanie przydziałów i okresowe informacje dotyczące danego okresu. Domyślnie pole Praca jest wyświetlane w części okresowej widoku użycie zasobów i widoku Obciążenie zadaniami. Jeśli nie widzisz informacje, które są potrzebne w części okresowej widoku obciążenia, można wyświetlić różne informacje. Można na przykład wyświetlić praca rzeczywista, Praca skumulowana, koszt lub inne dane.

  1. W menu Widok kliknij polecenie Obciążenie zadaniami lub Obciążenie zasobów.

  2. W menu Format wskaż polecenie Szczegóły, a następnie kliknij typ informacji, który chcesz pokazać lub ukryć.

    Uwaga: Pola, które są obecnie wyświetlane są wyświetlane ze znacznikiem wyboru. Aby usunąć informacje z części okresowej widoku, kliknij element, który chcesz ukryć.

Jeśli nie widzisz pola, które chcesz dodać, możesz dodatkowych pól.

  1. W Format menu kliknij polecenie Style szczegółów, a następnie kliknij kartę Informacje dotyczące sposobu użycia.

  2. Na liście dostępnych pól kliknij pole, które chcesz pokazać, a następnie kliknij polecenie Pokaż.

  3. W obszarze Ustawienia pola wybierz czcionkę, tło komórki i deseń pola.

  4. Aby wyświetlić nazwy pól w części okresowej widoku, kliknij kartę Właściwości zastosowania, a następnie kliknij Tak w polu Wyświetl kolumnę nagłówków szczegółów.

  5. Aby powtórzyć nazwy pól we wszystkich wierszach przydziału, zaznacz pole wyboru Powtórz nagłówek szczegółów we wszystkich wierszach przydziału.

  6. Aby wyświetlić skrócone nazwy pól, zaznacz pole wyboru Wyświetl krótkie nazwy nagłówków szczegółów.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×