Zmienianie i naprawianie hiperłącza w programie Publisher

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz zmienić wygląd hiperłącza, a następnie można zmienić miejsce, w którym trafia (miejsca docelowego). Gdy hiperłącza nie rozwiąże problemu, musisz Określ co problem, a następnie napraw adres docelowy łącza.

Co chcesz zrobić?

Zmienianie wyglądu hiperłącza

Zmienianie miejsca docelowego hiperłącza

Zmienianie hiperłącza na zwykły tekst

Testowanie hiperłączy

Naprawianie hiperłączy, które nie działają w publikacji w sieci Web (tylko w programie Publisher 2007)

Zmienianie wyglądu hiperłącza

Zmienianie wyświetlanego tekstu hiperłącza

 1. Kliknij tekst hiperłącza, który chcesz zmienić.

 2. Wpisz nowy tekst, a następnie usuń oryginalny znaków pojedynczo, naciskając klawisz DELETE lub BACKSPACE.

Usuwanie podkreślenia z tekstu hiperłącza

 1. Zaznacz tekst hiperłącza.

  Aby zaznaczyć tylko podkreślone znaki, kliknij po ostatniej podkreślony znak, a następnie przeciągnij kursor do pierwszego znaku.

 2. Kliknij przycisk Podkreślenie Obraz przycisku .

Zmienianie obrazu używanego jako hiperłącza

 1. Zaznacz obraz, który jest połączony.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz, kliknij polecenie Zmień obraz, a następnie kliknij lokalizację nowy obraz, którego chcesz użyć.

Początek strony

Zmienianie miejsca docelowego hiperłącza

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy hiperłącze, które chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Edytuj hiperłącze.

  Uwaga: Jeśli menu skrótów oferuje poleceń tylko do sprawdzania pisowni, kliknij przycisk Ignoruj wszystkie, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy hiperłącze ponownie.

 2. W oknie dialogowym Edytowanie hiperłącza wprowadź nowe miejsce docelowe hiperłącza w polu adres.

Początek strony

Zmienianie hiperłącza na zwykły tekst

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy hiperłącze, a następnie kliknij polecenie Usuń hiperłącze.

Początek strony

Testowanie hiperłączy

 • Aby użyć hiperłącza z publikacji, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL podczas klikania połączony tekst lub obraz.

Naprawianie hiperłączy, które nie działają w publikacji w sieci Web (tylko w programie Publisher 2007)

Poniżej przedstawiono kilka typowych poprawek dla hiperłączy, które nie działają.

Naprawianie hiperłączy, które Przechodzenie do innych stron w witrynie sieci Web programu Publisher

 • Gdy jedno łącze nie działa    Po przeniesieniu strony programu Publisher automatycznie aktualizuje hiperłącza do poprawnej strony. Jeśli hiperłącze nie rozwiąże problemu, jednak sprawdzić, czy jej nie wskazuje zakładkę, do której został przeniesiony lub usunięty. Aby rozwiązać problem, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy hiperłącze, a następnie kliknij polecenie Edytuj hiperłącze.

  2. W oknie dialogowym Edytowanie hiperłącza kliknij miejsce w tym dokumencie, a następnie kliknij na stronie i zakładkę, do której chcesz utworzyć łącze.

   Usunięcie zakładki kliknij przycisk Anuluj. Przejdź do strony, którą chcesz połączyć wstawić zakładkę, a następnie powróć do hiperłącza, który chcesz naprawić, a następnie Edytuj hiperłącze.

 • Gdy wiele łącza nie działają    Jeśli wiele hiperłączy nie działa, niektóre pliki mogą nie zostały opublikowane. Domyślnie podczas publikowania witryny sieci Web, program Publisher wysyła podfolderze o nazwie index_files do określonej lokalizacji pliku. Ten folder zawiera wszystkie pliki związane z witryną sieci Web, z wyjątkiem pierwszej strony publikacji (strony głównej witryny sieci Web), wskazujący podfolderu skojarzonych stron. Jeśli folder nie jest dostępny, nie będzie działać hiperłącza do innych stron w publikacji. Jeśli używasz programu innej firmy do przekazania witryny sieci Web, podfolder nie może automatycznie przekazywać do serwera sieci web. W takim przypadku Przekaż podfolder ręcznie.

  Uwaga: Możesz zmienić ustawienia tak, aby przy następnym publikowanie witryny sieci Web, program Publisher nie Utwórz index_files folder i publikuje wszystkie pliki do swojej witryny sieci Web do jednego folderu. W publikacji w sieci Web, w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, kliknij kartę sieci Web, a następnie wyczyść pole wyboru Organizuj pliki obsługi w folderze.

Naprawianie hiperłączy, które przejdź do witryny sieci Web

Jeśli hiperłącze do innej witryny sieci Web nie rozwiąże problemu, przejdź do miejsca docelowego, który ma zostać utworzone łącze. Jeśli plik docelowy znajduje się w Internecie, wyszukaj ją w przeglądarce sieci web. Jeśli plik znajduje się na dysku twardym lub w sieci, wyszukaj ją w Eksploratorze Windows. Następnie w publikacji programu Publisher w sieci Web, sprawdź następujące rzeczy:

 • Miejsce docelowe mógł zostać przeniesiony lub już nie istnieje    Kliknij prawym przyciskiem myszy hiperłącze, a następnie kliknij pozycję Edytuj hiperłącze. W oknie dialogowym Edytowanie hiperłącza Zweryfikuj poprawność ścieżkę do strony docelowej.

 • Tekst, do którego zachodzi podejrzenie hiperłącza tylko wygląda jak hiperłącze    Zaznacz tekst, a następnie kliknij przycisk Wstaw hiperłącze Obraz przycisku na pasku narzędzi Standardowy, aby upewnić się, że tekst jest hiperłącze.

  Porada: Pamiętaj wybrać pojedyncze hiperłącze, przed kliknięciem przycisku Wstaw hiperłącze. Gdy wybierzesz więcej niż jedno hiperłącze lub hiperłącze na pasku nawigacyjnym, Wstawianie hiperłącza mogą być niedostępne.

 • Możesz nie mieć dostępu do miejsca docelowego    Jeśli miejscem docelowym jest w Internecie, upewnij się, że masz połączenie z Internetem. Jeśli miejscem docelowym jest w sieci, skontaktuj się z administratorem sieci, aby upewnić się, że masz dostęp do pliku docelowego.

Naprawianie hiperłączy, które otwierają pliki zewnętrzne

Podczas tworzenia hiperłącza na stronie sieci web, która zostanie otwarty plik zewnętrznych, na przykład dokument programu Word, arkusza programu Excel lub pliku PDF pamiętać o następujących czynności.

Nazwy plików

Najlepiej, jeśli nazwy plików zewnętrznych, zawierających łącza do nie powinien zawierać spacji i powinien być na małe litery.

Jeśli łącze do pliku, który zawiera w nazwie spacji i nie można zmienić nazwy, sprawdź, upewnij się, że programu Publisher zastąpiła miejsca w adres hiperłącza % 20. Na przykład jeśli nazwa pliku jest Mój file.docx, adres hiperłącza należy my%20file.docx.

Testowanie

Nie można przetestować łącze do zewnętrznego pliku w podglądzie sieci Web, ale istnieje możliwość przetestowania hiperłącza z publikacji, przytrzymując wciśnięty klawisz CTRL podczas klikania połączony tekst lub obraz. Można również publikować witryny sieci Web, do lokalnego serwera, aby przetestować hiperłącza do zewnętrznych plików.

Ważne: Jeśli testujesz łącza do zewnętrznych plików na serwerze lokalnym, należy skopiować pliki zewnętrzne do tego serwera.

Przekazywanie

Podczas publikowania witryny sieci Web, możesz ręcznie przekazać zewnętrznego pliku. Program Publisher nie można przekazać go dla Ciebie. Określa ścieżkę, lokalizację zewnętrznego pliku na serwerze sieci web. Na przykład:

 • Jeśli łączysz się ze strony głównej do pliku znajdującego się w tym samym katalogu na serwerze sieci web, ścieżka może być tylko nazwę pliku (na przykład myfile.docx).

 • Jeśli plik znajduje się w innym folderze na stronie głównej, ścieżka musi zawierać nazwę folderu (na przykład index_files/myfile.docx).

Musisz określić następującą ścieżkę, a następnie wpisz w oknie dialogowym Wstawianie hiperłącza, przed opublikowaniem w sieci web. Zaznacz tekst lub obraz odpowiednią odwiedzającym do strony, aby kliknij pozycję Otwórz plik zewnętrznych. W menu Wstaw kliknij polecenie hiperłącze. W oknie dialogowym Wstawianie hiperłącza w polu adres wpisz ścieżkę do pliku zewnętrznego.

Uwaga: Jeśli wstawisz ścieżkę hiperłącza w polu adres przy użyciu przeglądania, należy zmienić ścieżkę, wpisując tylko nazwę pliku lub folderu i nazwę pliku, które zostały wymienione powyżej.

Naprawianie hiperłącze, które nie są wyświetlane

Może to być spowodowane jedną z następujących czynności:

 • Hiperłącze znajduje się w obróconym polu tekstowym lub Autokształcie    Hiperłącza nie działają poprawnie, jeśli znajdują się one w obrócone pola tekstowe lub Autokształty, ale będą one działać w publikacji w sieci Web, gdy naciśnij klawisz CTRL i kliknij łącze, a następnie będzie wygląda prawidłowo, a nie działają w Podgląd sieci Web ani po opublikowaniu publikacji w sieci Web. Można odzyskać hiperłącza w publikacji w sieci Web, przywracając obrócone pola tekstowe lub Autokształty zawierające hiperłącza do ich oryginalnego położenia.

 • Hiperłącze znajduje się w polu tekstowym lub Autokształcie z obramowaniem BorderArt    W publikacji w sieci Web hiperłącza nie działają poprawnie, jeśli znajdują się one w polu tekstowym lub Autokształcie z obramowaniem BorderArt. Można odzyskać hiperłącza w publikacji w sieci Web, usuwając obramowania BorderArt z pola tekstowe lub Autokształty zawierające hiperłącza.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×