Zmienianie funkcji podsumowania lub obliczeń niestandardowych dla pola w raporcie tabeli przestawnej

Dane w obszarze Wartości to podsumowanie danych źródłowych (nie wartości, które są wyświetlane) w raporcie w formie tabeli przestawnej, obliczone w następujący sposób: dla wartości liczbowych jest używana funkcja SUMA, a dla wartości tekstowych jest używana funkcja ILE.LICZB. Istnieje jednak możliwość zmiany funkcji podsumowującej. Opcjonalnie można również utworzyć obliczanie niestandardowe.

 1. W obszarze Wartości wybierz pole, dla którego chcesz zmienić funkcję podsumowania raportu w formie tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Analiza w grupie Aktywne pole kliknij przycisk Aktywne pole, a następnie kliknij pozycję Ustawienia pola.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia pola wartości.

  Pole Nazwa źródła zawiera nazwę pola w źródle danych.

  W polu Nazwa niestandardowa jest wyświetlana bieżąca nazwa w raporcie tabeli przestawnej lub nazwa źródła w przypadku braku nazwy niestandardowej. Aby zmienić nazwę niestandardową, kliknij tekst w polu Nazwa niestandardowa i zmień nazwę.

 3. Kliknij kartę Podsumuj wartości według.

 4. W polu Podsumuj pole wartości według kliknij funkcję podsumowania, której chcesz użyć.

  Dostępne funkcje podsumowania

  Funkcja

  Rodzaj podsumowania

  Suma

  Oblicza sumę wartości. Jest to domyślna funkcja dla wartości numerycznych.

  Licznik

  Liczba wartości. Funkcja podsumowująca Licznik działa tak samo jak funkcja arkusza ILE.NIEPUSTYCH. Funkcja Licznik jest funkcją domyślną dla wszystkich wartości innych niż liczby.

  Średnia

  Średnia z wartości.

  Maksimum

  Największa wartość.

  Minimum

  Najmniejsza wartość.

  Iloczyn

  Iloczyn wartości.

  Licznik num.

  Liczba wartości będących liczbami. Funkcja podsumowująca Licznik num. działa tak samo jak funkcja arkusza ILE.LICZB.

  OdchStd

  Szacowana wartość odchylenia standardowego populacji, gdzie próbka to podzbiór całej populacji.

  OdchStdc

  Odchylenie standardowe dla populacji, którą stanowią wszystkie podsumowywane wartości.

  Wariancja

  Szacowana wariancja populacji, gdzie próbka to podzbiór całej populacji.

  Wariancja populacji

  Wariancja dla populacji, którą stanowią wszystkie podsumowywane wartości.

  Uwaga: W przypadku niektórych typów danych źródłowych, takich jak dane OLAP, a także dla pól obliczeniowych i pól zawierających elementy obliczeniowe nie można zmieniać funkcji podsumowania.

 5. Opcjonalnie można użyć obliczeń niestandardowych, wykonując następujące czynności:

  1. Kliknij kartę Pokaż wartości jako.

  2. W polu Pokaż wartości jako kliknij odpowiednie obliczenie.

   Obliczanie

   Rezultat

   Bez obliczeń

   Wyłącza obliczenie niestandardowe.

   % sumy końcowej

   Wyświetla wartość jako procent sumy końcowej wszystkich wartości lub punktów danych w raporcie.

   % sumy kolumny

   Wyświetla wszystkie wartości w poszczególnych kolumnach lub seriach jako procent sumy danej kolumny lub serii.

   % sumy wiersza

   Wyświetla wartości w poszczególnych wierszach lub kategoriach jako procent sumy danego wiersza lub kategorii.

   % z

   Wyświetla wartość jako procent wartości Element podstawowy w polu Pole podstawowe.

   % sumy wiersza nadrzędnego

   Oblicza (wartość dla elementu) / (wartość dla elementu nadrzędnego w wierszach).

   % sumy kolumny nadrzędnej

   Oblicza (wartość dla elementu) / (wartość dla elementu nadrzędnego w kolumnach).

   % sumy elementu nadrzędnego

   Oblicza (wartość dla elementu) / (wartość dla elementu nadrzędnego w wybranym polu Pole podstawowe).

   Różnica

   Wyświetla wartość jako wynik odejmowania od wartości Element podstawowy w polu Pole podstawowe.

   % różnicy

   Wyświetla wartość jako procentowo wyrażony wynik odejmowania od wartości Element podstawowy w polu Pole podstawowe.

   Suma bieżąca w

   Wyświetla wartość dla kolejnych elementów w polu Pole podstawowe jako sumę bieżącą.

   % sumy bieżącej w

   Wyświetla wartość dla kolejnych elementów w polu Pole podstawowe jako procentowo wyrażoną część sumy bieżącej.

   Porządkuj od najmniejszych do największych

   Wyświetla klasyfikację wybranych wartości w określonym polu, umieszczając najmniejszy element na pozycji 1, a kolejne większe wartości na dalszych pozycjach.

   Porządkuj od największych do najmniejszych

   Wyświetla klasyfikację wybranych wartości w określonym polu, umieszczając największy element na pozycji 1, a kolejne mniejsze wartości na dalszych pozycjach.

   Indeks

   Oblicza wartość w następujący sposób:

   ((wartość w komórce) x (suma końcowa sum końcowych)) / ((suma końcowa wiersza) x (suma końcowa kolumny))

  3. Wybierz opcje Pole podstawowe i Element podstawowy, jeśli są dostępne dla wybranego obliczenia.

   Uwaga: Pole podstawowe nie powinno być takie same jak pole wybrane w kroku 1.

 6. Aby zmienić sposób formatowania liczb, kliknij przycisk Format liczby, a następnie na karcie Liczby w oknie dialogowym Formatowanie komórek wybierz format liczbowy i kliknij przycisk OK.

 7. Jeśli raport ma wiele pól wartości, powtórz powyższe czynności dla wszystkich pól, które chcesz zmienić.

Uwaga: Aby do tego samego pola zastosować więcej niż jedną funkcję podsumowania, należy dodać ponownie pole z listy pól tabeli przestawnej, a następnie powtórzyć powyższe czynności, wybierając inną funkcję, która ma zostać użyta.

 1. W obszarze Wartości wybierz pole, dla którego chcesz zmienić funkcję podsumowania raportu tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Opcje w grupie Aktywne pole kliknij przycisk Aktywne pole, a następnie kliknij pozycję Ustawienia pola.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia pola wartości.

  Pole Nazwa źródła zawiera nazwę pola w źródle danych.

  W polu Nazwa niestandardowa jest wyświetlana bieżąca nazwa w raporcie tabeli przestawnej lub nazwa źródła w przypadku braku nazwy niestandardowej. Aby zmienić nazwę niestandardową, kliknij tekst w polu Nazwa niestandardowa i zmień nazwę.

 3. Kliknij kartę Podsumuj wartości według.

 4. W polu Podsumuj pole wartości według kliknij funkcję podsumowania, której chcesz użyć.

  Funkcja

  Rodzaj podsumowania

  Suma

  Oblicza sumę wartości. Jest to domyślna funkcja dla wartości numerycznych.

  Licznik

  Liczba wartości. Funkcja podsumowująca Licznik działa tak samo jak funkcja arkusza ILE.NIEPUSTYCH. Funkcja Licznik jest funkcją domyślną dla wszystkich wartości innych niż liczby.

  Średnia

  Średnia z wartości.

  Maksimum

  Największa wartość.

  Minimum

  Najmniejsza wartość.

  Iloczyn

  Iloczyn wartości.

  Licznik num.

  Liczba wartości będących liczbami. Funkcja podsumowująca Licznik num. działa tak samo jak funkcja arkusza ILE.LICZB.

  OdchStd

  Szacowana wartość odchylenia standardowego populacji, gdzie próbka to podzbiór całej populacji.

  OdchStdc

  Odchylenie standardowe dla populacji, którą stanowią wszystkie podsumowywane wartości.

  Wariancja

  Szacowana wariancja populacji, gdzie próbka to podzbiór całej populacji.

  Wariancja populacji

  Wariancja dla populacji, którą stanowią wszystkie podsumowywane wartości.

  Uwaga: W przypadku niektórych typów danych źródłowych, takich jak dane OLAP, a także dla pól obliczeniowych i pól zawierających elementy obliczeniowe nie można zmieniać funkcji podsumowania.

 5. Opcjonalnie można użyć obliczeń niestandardowych, wykonując następujące czynności:

  1. Kliknij kartę Pokaż wartości jako.

  2. W polu Pokaż wartości jako kliknij odpowiednie obliczenie.

   Obliczanie

   Rezultat

   Bez obliczeń

   Wyłącza obliczenie niestandardowe.

   % sumy końcowej

   Wyświetla wartość jako procent sumy końcowej wszystkich wartości lub punktów danych w raporcie.

   % sumy kolumny

   Wyświetla wszystkie wartości w poszczególnych kolumnach lub seriach jako procent sumy danej kolumny lub serii.

   % sumy wiersza

   Wyświetla wartości w poszczególnych wierszach lub kategoriach jako procent sumy danego wiersza lub kategorii.

   % z

   Wyświetla wartość jako procent wartości Element podstawowy w polu Pole podstawowe.

   % sumy wiersza nadrzędnego

   Oblicza (wartość dla elementu) / (wartość dla elementu nadrzędnego w wierszach).

   % sumy kolumny nadrzędnej

   Oblicza (wartość dla elementu) / (wartość dla elementu nadrzędnego w kolumnach).

   % sumy elementu nadrzędnego

   Oblicza (wartość dla elementu) / (wartość dla elementu nadrzędnego w wybranym polu Pole podstawowe).

   Różnica

   Wyświetla wartość jako wynik odejmowania od wartości Element podstawowy w polu Pole podstawowe.

   % różnicy

   Wyświetla wartość jako procentowo wyrażony wynik odejmowania od wartości Element podstawowy w polu Pole podstawowe.

   Suma bieżąca w

   Wyświetla wartość dla kolejnych elementów w polu Pole podstawowe jako sumę bieżącą.

   % sumy bieżącej w

   Wyświetla wartość dla kolejnych elementów w polu Pole podstawowe jako procentowo wyrażoną część sumy bieżącej.

   Porządkuj od najmniejszych do największych

   Wyświetla klasyfikację wybranych wartości w określonym polu, umieszczając najmniejszy element na pozycji 1, a kolejne większe wartości na dalszych pozycjach.

   Porządkuj od największych do najmniejszych

   Wyświetla klasyfikację wybranych wartości w określonym polu, umieszczając największy element na pozycji 1, a kolejne mniejsze wartości na dalszych pozycjach.

   Indeks

   Oblicza wartość w następujący sposób:

   ((wartość w komórce) x (suma końcowa sum końcowych)) / ((suma końcowa wiersza) x (suma końcowa kolumny))

  3. Wybierz opcje Pole podstawowe i Element podstawowy, jeśli są dostępne dla wybranego obliczenia.

   Uwaga: Pole podstawowe nie powinno być takie same jak pole wybrane w kroku 1.

 6. Aby zmienić sposób formatowania liczb, kliknij przycisk Format liczby, a następnie na karcie Liczby w oknie dialogowym Formatowanie komórek wybierz format liczbowy i kliknij przycisk OK.

 7. Jeśli raport ma wiele pól wartości, powtórz powyższe czynności dla wszystkich pól, które chcesz zmienić.

Uwaga: Aby do tego samego pola zastosować więcej niż jedną funkcję podsumowania, należy dodać ponownie pole z listy pól tabeli przestawnej, a następnie powtórzyć powyższe czynności, wybierając inną funkcję, która ma zostać użyta.

 1. W obszarze Wartości wybierz pole, dla którego chcesz zmienić funkcję podsumowania raportu tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Opcje w grupie Aktywne pole kliknij przycisk Aktywne pole, a następnie kliknij pozycję Ustawienia pola.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia pola wartości.

  Pole Nazwa źródła zawiera nazwę pola w źródle danych.

  W polu Nazwa niestandardowa jest wyświetlana bieżąca nazwa w raporcie tabeli przestawnej lub nazwa źródła w przypadku braku nazwy niestandardowej. Aby zmienić nazwę niestandardową, kliknij tekst w polu Nazwa niestandardowa i zmień nazwę.

 3. Kliknij kartę Podsumowanie według.

 4. W polu Podsumuj pole wartości według kliknij funkcję podsumowania, której chcesz użyć.

  Dostępne funkcje podsumowania

  Funkcja

  Rodzaj podsumowania

  Suma

  Oblicza sumę wartości. Jest to domyślna funkcja dla wartości numerycznych.

  Licznik

  Liczba wartości. Funkcja podsumowująca Licznik działa tak samo jak funkcja arkusza ILE.NIEPUSTYCH. Funkcja Licznik jest funkcją domyślną dla wszystkich wartości innych niż liczby.

  Średnia

  Średnia z wartości.

  Maksimum

  Największa wartość.

  Minimum

  Najmniejsza wartość.

  Iloczyn

  Oblicza iloczyn wartości.

  Licznik num.

  Liczba wartości będących liczbami. Funkcja podsumowująca Licznik num. działa tak samo jak funkcja arkusza ILE.LICZB.

  OdchStd

  Szacowana wartość odchylenia standardowego populacji, gdzie próbka to podzbiór całej populacji.

  OdchStdc

  Odchylenie standardowe dla populacji, którą stanowią wszystkie podsumowywane wartości.

  Wariancja

  Szacowana wariancja populacji, gdzie próbka to podzbiór całej populacji.

  Wariancja populacji

  Wariancja dla populacji, którą stanowią wszystkie podsumowywane wartości.

  Uwaga: W przypadku niektórych typów danych źródłowych, takich jak dane OLAP, a także dla pól obliczeniowych i pól zawierających elementy obliczeniowe nie można zmieniać funkcji podsumowania.

 5. Opcjonalnie można użyć obliczeń niestandardowych, wykonując następujące czynności:

  1. Kliknij kartę Pokaż wartości jako.

  2. W polu Pokaż wartości jako kliknij odpowiednie obliczenie.

   Funkcja

   Rezultat

   Normalne

   Wyłącza obliczenie niestandardowe.

   Różnica

   Wyświetla wartość jako wynik odejmowania od wartości Element podstawowy w polu Pole podstawowe.

   % z

   Wyświetla wartość jako procent wartości Element podstawowy w polu Pole podstawowe.

   % różnicy

   Wyświetla wartość jako procentowo wyrażony wynik odejmowania od wartości Element podstawowy w polu Pole podstawowe.

   Suma bieżąca w

   Wyświetla wartość dla kolejnych elementów w polu Pole podstawowe jako sumę bieżącą.

   % wiersza

   Wyświetla wartości w poszczególnych wierszach lub kategoriach jako procent sumy danego wiersza lub kategorii.

   % kolumny

   Wyświetla wszystkie wartości w poszczególnych kolumnach lub seriach jako procent sumy danej kolumny lub serii.

   % sumy

   Wyświetla wartość jako procent sumy końcowej wszystkich wartości lub punktów danych w raporcie.

   Indeks

   Oblicza wartość w następujący sposób:

   ((wartość w komórce) x (suma końcowa sum końcowych)) / ((suma końcowa wiersza) x (suma końcowa kolumny))

  3. Wybierz opcje Pole podstawowe i Element podstawowy, jeśli są dostępne dla wybranego obliczenia.

   Uwaga: Pole podstawowe nie powinno być takie same jak pole wybrane w kroku 1.

 6. Aby zmienić sposób formatowania liczb, kliknij przycisk Format liczby, a następnie na karcie Liczby w oknie dialogowym Formatowanie komórek wybierz format liczbowy i kliknij przycisk OK.

 7. Jeśli raport ma wiele pól wartości, powtórz powyższe czynności dla wszystkich pól, które chcesz zmienić.

Uwaga: Aby do tego samego pola zastosować więcej niż jedną funkcję podsumowania, należy dodać ponownie pole z listy pól tabeli przestawnej, a następnie powtórzyć powyższe czynności, wybierając inną funkcję, która ma zostać użyta.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×