Zmienianie formatu etykiet danych wykresu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Etykiety danych ułatwiają zrozumienie wykresów, ponieważ zawierają szczegółowe informacje na temat serii danych lub poszczególnych punktów danych. Na przykład na poniższym wykresie kołowym bez etykiet danych trudno byłoby ustalić, że kawa stanowiła 38% całkowitej sprzedaży. Możesz formatować etykiety w taki sposób, aby przedstawiały określone elementy etykiet, takie jak wartości procentowe, nazwy serii lub nazwę kategorii.

Wykres kołowy z etykietami danych sformatowanymi jako wartości procentowe

Dostępnych jest wiele opcji formatowania etykiet danych. Możesz użyć linii wiodących, aby połączyć etykiety, zmienić kształt etykiet, a także zmienić rozmiar etykiety danych. Wszystkie te opcje są dostępne w okienku zadań Formatowanie etykiet danych. Aby je wyświetlić, po dodaniu etykiet danych zaznacz etykietę danych do formatowania i kliknij pozycję Elementy wykresu Przycisk Elementy wykresu > Etykiety danych > Więcej opcji.

Aby przejść do odpowiedniego obszaru, kliknij jedną z czterech ikon — Wypełnienie i linia, Efekty, Rozmiar i właściwości (Układ i właściwości w programie Outlook bądź Word) lub Opcje etykiety — przedstawionych tutaj.

Okienko Formatowanie etykiet danych

Porada: Upewnij się, że wybrano tylko jedną etykietę danych, i kliknij pozycję Opcje etykiety > Seria etykiety danych > Sklonuj bieżącą etykietę, aby szybko zastosować niestandardowe formatowanie etykiety danych do innych punktów danych w serii.

Poniżej zamieszczono instrukcje opisujące krok po kroku najczęściej wykonywane czynności. Aby dowiedzieć się więcej na temat tytułów na etykietach danych, zobacz Edytowanie tytułów lub etykiet danych na wykresie.

Linia łącząca etykietę danych z powiązanym z nią punktem danych jest nazywana linią wiodącą i przydaje się, gdy etykieta znajduje się daleko od punktu danych. Aby dodać linię wiodącą do wykresu, kliknij etykietę i przeciągnij ją, gdy zostanie wyświetlona strzałka z czterema grotami. Przesunięcie etykiety danych powoduje automatyczne dostosowanie linii wiodącej. W poprzednich wersjach tylko wykresy kołowe miały tę funkcję. Teraz jest ona dostępna we wszystkich rodzajach wykresów z etykietami danych.

Fragment wykresu liniowego z liniami wiodącymi
Wykres liniowy z liniami wiodącymi

 1. Kliknij linie łączące, które chcesz zmienić.

 2. Kliknij pozycję Wypełnienie i linia > Linia i wprowadź zmiany.

  Ikona Linia w okienku opcji Formatowanie linii wiodących

Dostępnych jest wiele opcji zmiany wyglądu etykiety danych. Można między innymi zmienić kolor obramowania etykiety danych, aby uzyskać efekt wyróżnienia.

 1. Kliknij etykiety danych, których obramowanie chcesz zmienić. Aby zmienić obramowanie tylko jednej etykiety danych, kliknij dwukrotnie tę etykietę.

 2. Kliknij pozycję Wypełnienie i linia > Obramowanie i wprowadź odpowiednie zmiany.

  Karta Wypełnienie i linia w okienku opcji Formatowanie etykiety danych

  Porada: Dodanie efektu do etykiety może skutecznie wyróżnić ją na wykresie. Kliknij pozycję Efekty i wybierz odpowiedni efekt. Pamiętaj, aby nie przesadzić przy dodawaniu efektów.

  Karta Efekty w okienku Formatowanie etykiet danych

Etykieta danych może mieć na wykresie niemal dowolny kształt.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy etykietę, którą chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij pozycję Zmień kształty etykiet danych.

  Polecenie menu Zmień kształty etykiet danych i galeria Kształty

 2. Wybierz jeden z kształtów.

Kliknij etykietę danych i dostosuj jej rozmiar.

Porada: Inne opcje dotyczące rozmiaru (w programach Excel i PowerPoint) i wyrównania można ustawić w obszarze Rozmiar i właściwości (Układ i właściwości w programach Outlook i Word). Kliknij dwukrotnie etykietę danych i kliknij pozycję Rozmiar i właściwości.

Ikona i okienko Formatowanie etykiet danych, Rozmiar i właściwości

Do etykiety danych można dodawać wbudowane pole wykresu, na przykład nazwę serii lub kategorii. Jednak znacznie bardziej przydatne może być dodanie odwołania do komórki z wyjaśnieniem lub obliczoną wartością.

Fragment wykresu pokazujący etykietę danych zawierającą tekst w komórce
Wykres z etykietą danych zawierającą wartość danych i wyjaśnienie.
 1. Kliknij etykietę danych, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i kliknij pozycję Wstaw pole etykiety danych.

  W przypadku zaznaczenia całej serii danych polecenie to nie będzie widoczne. Dopilnuj, aby była zaznaczona tylko jedna etykieta danych.

  Polecenie Wstaw pole etykiety danych w menu wyświetlanym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy

 2. Kliknij pole, które chcesz dodać do etykiety danych.

  Opcje wyboru w pozycji Wstaw pole etykiety danych

 3. Aby połączyć etykietę danych z odwołaniem do komórki, kliknij pozycję [Komórka] Wybierz komórkę i wprowadź odwołanie do komórki.

  Pole Odwołanie do etykiety danych

Porada: Aby przełączyć się między wyświetlaniem tekstu niestandardowego a wbudowanymi etykietami danych, kliknij pozycję Resetuj tekst etykiety w obszarze Opcje etykiet.

 1. Aby sformatować etykiety danych, zaznacz wykres, a następnie na karcie Projekt wykresu kliknij pozycję Dodaj element wykresu > Etykiety danych > Więcej opcji etykiet danych.

  Dodawanie elementów wykresu w pakiecie Office dla komputerów Mac
 2. Kliknij pozycję Opcje etykiet i w obszarze Etykieta zawiera wybierz odpowiednie opcje. Aby poprawić czytelność etykiet danych, można je przesuwać wewnątrz punktów danych, a nawet poza wykres.

  Pozycja Formatuj etykiety danych w pakiecie Office dla komputerów Mac

Zobacz też

Tworzenie wykresu w programie Word lub PowerPoint dla komputerów Mac

Tworzenie wykresu w programie Excel

Filtrowanie danych z wykresu

Zmienianie typu wykresu

Dodawanie serii danych na wykresach

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×